ACHILLEA - RODZAJ BYLIN Z RODZINY ASTROWATYCH; RODZAJ TEN OBEJMUJE W ZALEŻNOŚCI OD UJĘCIA 85 LUB 120 GATUNKÓW ROŚLIN ZIELNYCH WIELOLETNICH, ROSNĄCYCH GŁÓWNIE W EUROPIE I AZJI PÓŁNOCNEJ I ZACHODNIEJ, NIEWIELE TYLKO GATUNKÓW POCHODZI Z AMERYKI PÓŁNOCNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRWAWNIK to:

Achillea - rodzaj bylin z rodziny astrowatych; rodzaj ten obejmuje w zależności od ujęcia 85 lub 120 gatunków roślin zielnych wieloletnich, rosnących głównie w Europie i Azji północnej i zachodniej, niewiele tylko gatunków pochodzi z Ameryki Północnej (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KRWAWNIK

KRWAWNIK to:

czerwona, półprzezroczysta odmiana chalcedonu, stosowana w grawerstwie i jubilerstwie do wyrobu wisiorków, korali, drobnej galanterii użytkowej (na 8 lit.)KRWAWNIK to:

bylina lub półkrzew ze złożonych o leczniczym zielu (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ACHILLEA - RODZAJ BYLIN Z RODZINY ASTROWATYCH; RODZAJ TEN OBEJMUJE W ZALEŻNOŚCI OD UJĘCIA 85 LUB 120 GATUNKÓW ROŚLIN ZIELNYCH WIELOLETNICH, ROSNĄCYCH GŁÓWNIE W EUROPIE I AZJI PÓŁNOCNEJ I ZACHODNIEJ, NIEWIELE TYLKO GATUNKÓW POCHODZI Z AMERYKI PÓŁNOCNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.367

PELIKAN SIWY, KRYSTALIZACJA, RYBA PO GRECKU, PIEC HUTNICZY, MORDWIN, WIATR, JEDWAB NATURALNY, PLUS, SKONTRUM, PODKASAŁKA SZAFRANOWA, TERIER, DZIWOLICZEK ZŁOTY, KATTA, ROWER POZIOMY, MIODOPOIK BIAŁOBREWY, DEGENERACJA, PRZYRZĄD OPTYCZNY, CIEMIERZYCA, FAJECZKA, METEOROGRAF, BODZIEC, SILNIK PRZELOTOWY, NIBYBIELISTKA BEZNERWOWA, NOTOWANIE, SADOWNICTWO, PERIOD, CHWOSTÓWKA GŁOGOWICA, OSŁONA, MIKROKROPKA, KOLCOLICZEK, TRÓJLIST SKRĘCONY, PACJENT URAZOWY, CEJLOŃSKI AGREST, PIĘTA ACHILLESOWA, ARA, POZYCYJNY SYSTEM LICZBOWY, OCULUS, RZUTKA, REDLER, ARONIA, MOKRADŁOSZ SERCOWATY, JĘZYK SEMITO-CHAMICKI, ZGRZEBŁO, ROŚLINY ZARODNIKOWE, RURA OGNIOWA, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, SZUWAR KŁOCIOWY, MANGABA ZWYCZAJNA, KRÓWSKO, TAPIR, PORTRET, KONTRASYGNATURA, BOSCH, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, SYMPATYKOMIMETYK, SZROTÓWEK KASZTANOWCOWIACZEK, GORCZYCA, LOTOS TYGRYSI, ZIMOWIT, ŻARŁACZ MIEDZIANY, WĘGIEL KAMIENNY, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, BLASTOMYKOZA PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKA, PAWICOWATE, ARANŻACJA, FUTALOGNKOZAUR, ŚNIEŻYCZKA KRASNOWA, PADEMELON, CZAKUELA WYSPOWA, WSTĘPNICA, TRZMIEL CZARNOPASKOWANY, TABOR, BUDŻET RODZINNY, MANGABA, AMUR, FOTOGENICZNOŚĆ, PERKAL, IMAK NARZĘDZIOWY, PLOTTER, BRUNAT BISMARCKA, OBJAWIENIE, DANINA, DORADY, HALKA, ZDOBYWCA, NANSUK, WYZWANIE, BAWÓŁ AFRYKAŃSKI LEŚNY, WYSTRÓJ, PONT, PĘPAWA BŁOTNA, TURECKI, ŁAZIK, MORŚWIN BURMEISTRA, BAT, BRANŻA, PIEPRZ ZIELONY, REWALIDACJA, WANIENKA, NASTROSZ LIPOWIEC, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, TIRET, ZABYTEK NIERUCHOMY, TURAKO, MONITOR, SATYRYCZNOŚĆ, OSPAŁOŚĆ, WACŁAW, ROPUCHA STRUMIENIOWA, ŻÓŁTOOK ŁUSKOWANY, RUDAWKA NILOWA, SZELINIAK, KERMESYT, KANARCZYK, GORE-TEX, SZYMBARK, ODKURZACZ CENTRALNY, TUBA, NAPPA, WARIACJA, DRZEWO SOLITEROWE, REKOGNICJA, ZAKON SZPITALNY, SZEŚCIOSZPAR, NEPOT, BECZKA PROCHU, U-BOOT, STOSUNEK, JASTRZĘBIE, JĘZYK URZĘDOWY, RUGI, ZARAZA, METKA, NEKTARNIK MIEDZIANY, OŚWIADCZENIE, ARCHEOLOGIA, SARDELOWATE, LATAJĄCE SKRZYDŁO, GEREZA BIAŁOBRODA, CYTRONELA, KUC KASPIJSKI, KRWIŚCIĄG ALPEJSKI, PLAKAT, LEKTYNA, GNU PASIASTE, EGOIZM, FAWORYTKA, PARÓWKA, STEROWNIK URZĄDZENIA, ANTYSZTUKA, AUDIOBOOK, ROBOTY BUDOWLANE, MIERNIKOWCOWATE, KRZYŻAK, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, SZCZUROSKOK MEKSYKAŃSKI, JĘZYK KANANEJSKI, DYNAMO, WEJMUTKA, POŁYSK, KOMENDANT, TOBOŁEK POLNY, TURIAZAUR, LAWENDA, PAROBEK, GLEJCHENIOWCE, TOWARZYSTWO KLASYFIKACYJNE, SOSNA MASSONA, STADNIAK SIWOGŁOWY, TEMPERATURA ZAPALENIA, MIECZNIK, ADIDASEK, NIENIEC, POŚCIELÓWKA, BUDOWA, SEN, JĘZYK CHIŃSKI, TLENOWODÓR, OBRÓBKA, KAZUAR, PONCZOWNICA, NIEWYDOLNOŚĆ, ORZECH, MOST PONTONOWY, KALIMBA, STAROŚCIŃSKI, JASZCZUR Z EL HIERRO, BRYCZKA, KRĘPOWNIK WYSPOWY, GISBORNE, SUWNICA, PARMA, OBSERWACJA, CZAS TERAŹNIEJSZY, JUGS, PRACA, HUROŃSKI, ALKALOID, BOTULIZM PRZYRANNY, SYFON, ŁUG, MONITORING, DZIERZBIK ŻÓŁTOGARDŁY, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, CZAPLA PACYFICZNA, SZLAROGŁÓWKA POŁUDNIOWA, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, REKWIZYT MUZYCZNY, SIFAKA, SKALEŃ AWENTURYNOWY, SIEDLISKO, ŻYWOPŁOCIK, PIĘTNÓWKA BRUKIEWKA, PARSZYWOŚĆ, KRATER METEORYTOWY, AGENCJA, SERWETECZKA, MASCARPONE, PĘDRAK, ŁUSKODRWAL BIAŁOSZYI, DMUCHANIEC, TANYSTROF, ALARM, SZCZUR DRZEWNY, PORZĄDEK PUBLICZNY, KLASTER, WIATR, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, RYŚ, UNDOROZAUR, STAN, FERMAN, SELVAS, ŻÓŁWIAK, BER, TRASZKA GRZEBIENIASTA NADDUNAJSKA, HARPUN, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, SUSÓWKA LESZCZYNOWA, WYDRA, MNIEJSZE ZŁO, NIENORMATYWNOŚĆ, JAŁOWIEC GRECKI, SAMOPOMOC, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, KINO DOMOWE, TRZMIEL SZEŚCIOZĘBNY, , SZKARŁATKA NIEBIESKOGRZBIETA, EFEKT SNOBIZMU, STRZEL BOMBARDIER, ZDENERWOWANIE, PIOŁUN, PIEPRZ CZERWONY, PAŃSZCZYŹNIAK, PRZEKRÓJ, KHAAN, POSZUKIWANY, RAGOUT, MITSUKURINA, SCENKA, KIŚCIEŃ, ZWIERZYNA DROBNA, KLASTER DYSKOWY, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, AŻUR, ZAPOZNANIE, KALWARIA, BENEFICJUM, SOSNA DALMATYŃSKA, WARSTWA GRANITOWA, POMYŁKA FREUDOWSKA, KOSZTORYS NAKŁADCZY, MŁODZI, PISZCZEK, SZEŚCIOSZPAR SZARY, BUZIA, SŁUŻEBNIK, MROZOODPORNOŚĆ, CERATA, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, DUTAR, CIENKOZĄB STYRYJSKI, PRZEBUDOWA, KROKIET WIOSENNY, OBCOWANIE PŁCIOWE, ZŁOŻE, TARBAGAN, FOLA, JESION, BĘBEN, TANIEC, JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE, LUFA, ROZŁÓG, MILLERETTA, BANAN, PODRZUT, ARGUMENT, ?WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.367 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ACHILLEA - RODZAJ BYLIN Z RODZINY ASTROWATYCH; RODZAJ TEN OBEJMUJE W ZALEŻNOŚCI OD UJĘCIA 85 LUB 120 GATUNKÓW ROŚLIN ZIELNYCH WIELOLETNICH, ROSNĄCYCH GŁÓWNIE W EUROPIE I AZJI PÓŁNOCNEJ I ZACHODNIEJ, NIEWIELE TYLKO GATUNKÓW POCHODZI Z AMERYKI PÓŁNOCNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ACHILLEA - RODZAJ BYLIN Z RODZINY ASTROWATYCH; RODZAJ TEN OBEJMUJE W ZALEŻNOŚCI OD UJĘCIA 85 LUB 120 GATUNKÓW ROŚLIN ZIELNYCH WIELOLETNICH, ROSNĄCYCH GŁÓWNIE W EUROPIE I AZJI PÓŁNOCNEJ I ZACHODNIEJ, NIEWIELE TYLKO GATUNKÓW POCHODZI Z AMERYKI PÓŁNOCNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRWAWNIK Achillea - rodzaj bylin z rodziny astrowatych; rodzaj ten obejmuje w zależności od ujęcia 85 lub 120 gatunków roślin zielnych wieloletnich, rosnących głównie w Europie i Azji północnej i zachodniej, niewiele tylko gatunków pochodzi z Ameryki Północnej (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRWAWNIK
Achillea - rodzaj bylin z rodziny astrowatych; rodzaj ten obejmuje w zależności od ujęcia 85 lub 120 gatunków roślin zielnych wieloletnich, rosnących głównie w Europie i Azji północnej i zachodniej, niewiele tylko gatunków pochodzi z Ameryki Północnej (na 8 lit.).

Oprócz ACHILLEA - RODZAJ BYLIN Z RODZINY ASTROWATYCH; RODZAJ TEN OBEJMUJE W ZALEŻNOŚCI OD UJĘCIA 85 LUB 120 GATUNKÓW ROŚLIN ZIELNYCH WIELOLETNICH, ROSNĄCYCH GŁÓWNIE W EUROPIE I AZJI PÓŁNOCNEJ I ZACHODNIEJ, NIEWIELE TYLKO GATUNKÓW POCHODZI Z AMERYKI PÓŁNOCNEJ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ACHILLEA - RODZAJ BYLIN Z RODZINY ASTROWATYCH; RODZAJ TEN OBEJMUJE W ZALEŻNOŚCI OD UJĘCIA 85 LUB 120 GATUNKÓW ROŚLIN ZIELNYCH WIELOLETNICH, ROSNĄCYCH GŁÓWNIE W EUROPIE I AZJI PÓŁNOCNEJ I ZACHODNIEJ, NIEWIELE TYLKO GATUNKÓW POCHODZI Z AMERYKI PÓŁNOCNEJ. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x