AIX SPONSA - GATUNEK ŚREDNIEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE); ZAMIESZKUJE AMERYKĘ PÓŁNOCNĄ MIĘDZY 30°N A 50°N - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAROLINKA to:

Aix sponsa - gatunek średniego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); zamieszkuje Amerykę Północną między 30°N a 50°N (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KAROLINKA

KAROLINKA to:

północnoamerykański ptak z rodziny kaczkowatych (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "AIX SPONSA - GATUNEK ŚREDNIEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE); ZAMIESZKUJE AMERYKĘ PÓŁNOCNĄ MIĘDZY 30°N A 50°N". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.007

ŻWAWIK, SZURPEK KOSMATY, KRÓWKA, SZCZEKUSZKA SARDYŃSKA, PYTON DYWANOWY, ZANOKCICA ZIELONA, KARIAMA CZARNONOGA, RYBITWA BIAŁA, ROŻNIK, HEAVY METAL, IMBIR, SALWINIA, ŚNIEŻYCZKA IKARYJSKA, BRODACZ WIELKODZIOBY, MURARKA, ŚLIWKA CHIŃSKA, ZAGANIACZ, PLACEK, POKRYWA SKRZYDŁOWA, AUTOGIRO, POLATUCHY, JĘZYK AMHARSKI, DWUSTRONEK JASNY, KIWI, ANYŻ, NEKTARNIK STALOWY, PRZĘŚL DWUKŁOSOWA, OPISTOCELIKAUDIA, TRYTON, URUBU CZARNY, GŁUPTAK MASKOWY, LIMBA, KUKLIK CHILIJSKI, JĘZYK OMOCKI, ANASTOMOZA, KROTON, RYDZ, ORZESZNICA BRAZYLIJSKA, DZIERZBIK ZIELONY, GŁÓG, PAWIAN PŁASZCZOWY, EMBRITOZAUR, MLECZNIK, MODRASZEK ROZCHODNIKOWIEC, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, KUKUŁA GRUBODZIOBA, PIERWOMRÓWKA, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, ORLICZKA ZĄBKOWANA, WILK STEPOWY, MODROCHWOSTKA SZEROKODZIOBA, BIELACZEK, GRZYB WŁAŚCIWY, BOCIAN BIAŁOSZYI, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, GRUBOSKÓRZEC WYSPOWY, KOSODRZEWINA, POŁĄCZENIE NERWOWE, PAROZĄB RDZAWY, ŚWINIA KARŁOWATA, IMPOST, BOŻE ZIÓŁKO, CHWOSTKA MODROGŁOWA, UMBRA, PINGWIN KRÓTKOCZUBY, DAR NIEBIESKI, JESIOTR BIAŁY, BRODZĄCE, TRZMIEL WSCHODNI, KĄT PIONOWY, MIODACZEK PRĄŻKOWANY, POWIEŚĆ PRODUKCYJNA, ROGATNIK DIABOLICZNY, PRZELOT, JEŻYNA FAŁDOWANA, WEJMUTKA, RYBA ŁAWICOWA, BRAMA, SER PLEŚNIOWY, LINIA, PŁASZCZKA GWIAŹDZISTA, ŚMIAŁEK, KARELSKI, ŻABA LEOPARDOWA, SUSEŁ PÓŁNOCNY, WOLIN, CHRYZANTEMA, PERKOZ ŻÓŁTODZIOBY, PŁETWONÓG WORKOWATY, ŻEGLARZ, ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA, BUTLONOS, TEMPERATURA KRYTYCZNA, WILK Z GÓR CASCADE, BURZYK MAŁY, DRZEWIK WŚCIBSKI, DZIOBAK, ZAŻARTKA, HOLENDERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, GNIAZDO SIECIOWE, ŁABĘDŹ BEWICKA, KIEŁŻ WARSZAWSKI, WYSOKOŚĆ ASTRONOMICZNA, SZCZECINIEC, CZAPLA MODRA, ENEOLIT, ROKAZAUR, ŻÓŁWIAK WĄSKOGŁOWY, MLECZAN, NERECZNICA SAMCZA, KAGU, BUK, OWOCÓWKA JABŁKÓWECZKA, ŻABA Z JUNIN, SARDYNELA SZORSTKA, TORPEDÓWKA BIAŁOGŁOWA, MASKOWIK PRĘGOLICY, UCHYB USTALONY, WIERZBOWNICA RÓZGOWATA, RZEKOTKA KRZYŻOWA, RUDZIANKA WIELKA, BAGNIK PRZYBRZEŻNY, ŚWINKA, AFROTROGON PRĄŻKOWANY, ALPINIA ZWYCZAJNA, RUBINOWIEC OWOCOWIEC, PĘDZLAK, BAZYLISZEK, WIĄZANIE WIELOKROTNE, JODŁA BIAŁA, GDYNKI, BRZĘCZEK BIAŁOBRZUCHY, PATRIARCHALIZM, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, JAGODZIAK WIELKODZIOBY, DRAKO, RZEKOTKA SARDYŃSKA, MAKAK JAWAJSKI, BOA KRÓTKOOGONOWY, DOCHODOWA TEORIA PIENIĄDZA, KRWAWNIK POSPOLITY, GOŹDZIENIEC, ŁOŚ, GNATOZAUR, GEKON KRĄGŁOPALCOWY, WIECHLINA SPŁASZCZONA, LORYSA BIAŁOOKA, GORBUSZA, HUBA TRWAŁA, SZROTÓWEK ROBINIACZEK, AEROZAUR, WSTAWKA, TRAWA, DIAMENCIK NIEBIESKOGŁOWY, AJOLOT, MIESIĘCZNICA, KASZTANÓWKA MAŁA, OSET NASTROSZONY, AZYMUT, BESTIARIUSZ, RÓWNOLICZNOŚĆ, WĄŻ BŁOTNY, EUDIBAMUS, TRZYKROTKA Z RIO DE JANEIRO, KUKIELNIK JARZĘBATY, DELFIN ZWYCZAJNY, STROICZKOWE, KORMORAN KERGUELEŃSKI, MORNA, SITOWIE, BOA, KROGULEC, AZOLLA KAROLIŃSKA, BOROWIK CIEMNOKRWISTY, TAPIR ZE WZGÓRZ, BOKÓWKA, NOGOLOTKA SIWA, POZIOMKA NILGERRYJSKA, INDRYS, KLARKIA PURPUROWA, ŻBIK, PISTACJA TERPENTYNOWA, GALARETÓWKA AMANSA, ROGOWIEC, PTASZNIK METALICZNY, PLISZKA GÓRSKA, MIODÓWKA SZARA, SZYDLOGONEK, ŻYWORÓDKA DWUSMUGOWA, KOLIBER, ALBATROS WĘDROWNY, SEMITKA, BERNIKLA ALEUCKA, KONGER BIAŁOPŁETWY, PRZEZIERNIK OSIKOWIEC, KUKLIK ROZESŁANY, TRUKWA EGIPSKA, MIODOJAD ŻÓŁTOUCHY, GARDŁO, HUBA BIAŁAWA, JAGODNIK CZUBATY, INFORMACJA, DRĄŻNICA, PANGOLIN GRUBOOGONOWY, TRYGONOMETRIA, KRZAKÓWKA WĄSATA, MEZZOSOPRAN, KOSACIEC ANGIELSKI, ALBATROS BIAŁOSZYI, BOBREK TRÓJLISTNY, GĄGOŁ, AKSAMITKA LŚNIĄCA, BILBIL CZERWONOBRODY, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, KIRENGESZOMA, GROMADNIK CZARNOGŁOWY, JĘZYK SANSKRYCKI, WOJNA, ZACHODNI GORYL NIZINNY, WIKUNIA, RASZPLA PLAMISTA, ALKANNA, KARLIK, PLATYCERIUM ZWIEŃCZONE, KLESZCZE MIĘKKIE, BARCZATKA MIESIĘCZNICA, KRASNOOK CIEMNOGŁOWY, WIDŁOZĄB OKAZAŁY, BAGIENNIK OBŁY, KOKOS, BAWÓŁ INDYJSKI, KARYNTIA, PÓŁBIEG, MECH JAWAJSKI, ŻÓŁTLICA, TALK SHOW, KWIECIAK, SZAMOZAUR, SKRĘTNICZEK KĘDZIERZAWY, KOZA DOMOWA, GRAF NIESPÓJNY, SZCZERKLINA OWŁOSIONA, DZBANECZNIK ATTENBOROUGHA, KREWETKA NAKRAPIANA, OSTNICA KIRGISKA, KACYK PÓŁNOCNY, SALCEFIA, KOSTRZEWA NITKOWATA, PODSADKA, OCZENNICA, PILERS, KRZAKÓWKA NAMORZYNOWA, CHOCHOŁY, BYLICA SZTYWNA, OMAN LEPKI, PAPRYKA, GILAK, KOLCZAK, WIERTKA, SARDYNELA ATLANTYCKA, OZONEK, SITNICZKA PŁYWAJĄCA, PIĘCIORNIK, SPÓŁKA, WESTERN, SZADOK, ORŁY, HEPTASTEORNIS, LAWSONIA, BIURO ŁĄCZNIKOWE, ODWZOROWANIE LINIOWE, CHÓW WSOBNY, BUŁGARIA KAMSKA, BUSZÓWKA RUDORZYTNA, POSKOCZ KRASNY, WIDLISZEK, TURZYCA BRUNATNA, PADEMELON CZERWONOSZYI, BRZANA, SMAGLICZKA STEPOWA, PETREL CZAPECZKOWY, DZIERLATKA, PAZURKOWCE, CZARECZNIK GRUSZKOWATY, PŁASKOSZ, EGIROZAUR, GORAL ZWYCZAJNY, STOKŁOSA CZERWONAWA, EUKALIPTUSOWCZYK PURPUROWY, DENDRODOA, PŁAWIKONIKI, KRAŚNIK, MARKUR, PAROZĄB SZORSTKOLISTNY, ŻÓŁW ZIELONY, ROZTOCZ TRUSKAWKOWIEC, BOROWIK SZATAŃSKI, ŁUSKIEWNIK, STRZECHWOWIEC WŁOSKOLISTNY, ?ZANOKCICA MUROWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.007 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

AIX SPONSA - GATUNEK ŚREDNIEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE); ZAMIESZKUJE AMERYKĘ PÓŁNOCNĄ MIĘDZY 30°N A 50°N się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: AIX SPONSA - GATUNEK ŚREDNIEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE); ZAMIESZKUJE AMERYKĘ PÓŁNOCNĄ MIĘDZY 30°N A 50°N
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAROLINKA Aix sponsa - gatunek średniego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); zamieszkuje Amerykę Północną między 30°N a 50°N (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAROLINKA
Aix sponsa - gatunek średniego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); zamieszkuje Amerykę Północną między 30°N a 50°N (na 9 lit.).

Oprócz AIX SPONSA - GATUNEK ŚREDNIEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE); ZAMIESZKUJE AMERYKĘ PÓŁNOCNĄ MIĘDZY 30°N A 50°N sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - AIX SPONSA - GATUNEK ŚREDNIEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE); ZAMIESZKUJE AMERYKĘ PÓŁNOCNĄ MIĘDZY 30°N A 50°N. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast