Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ANTYBIOTYK Z GRUPY PENICYLIN NATURALNYCH, MA DZIAŁANIE BAKTERIOBÓJCZE, DLATEGO NAJLEPIEJ DZIAŁA NA BAKTERIE W FAZIE AKTYWNEGO NAMNAŻANIA; JEST OPORNA NA KWAS SOLNY, DZIĘKI CZEMU MOŻEMY PODAWAĆ JĄ DOUSTNIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FENOKSYMETYLOPENICYLINA to:

antybiotyk z grupy penicylin naturalnych, ma działanie bakteriobójcze, dlatego najlepiej działa na bakterie w fazie aktywnego namnażania; jest oporna na kwas solny, dzięki czemu możemy podawać ją doustnie (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ANTYBIOTYK Z GRUPY PENICYLIN NATURALNYCH, MA DZIAŁANIE BAKTERIOBÓJCZE, DLATEGO NAJLEPIEJ DZIAŁA NA BAKTERIE W FAZIE AKTYWNEGO NAMNAŻANIA; JEST OPORNA NA KWAS SOLNY, DZIĘKI CZEMU MOŻEMY PODAWAĆ JĄ DOUSTNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.528

BENIAMINEK, SINOLOGIA, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, GŁUPIĄTKO, RNA, NASIADÓWKA, DIOGENIT, MAŚCIUCH, POMORSKI, IKONOGRAFIA, ŚMIESZKA, ROSYJSKI, KWAS SIARKAWY, DURNOŚĆ, GRUBIANIN, SCENICZNOŚĆ, IMPORT RÓWNOLEGŁY, LOTOKOT FILIPIŃSKI, KRĘGOWCE, MECHANIZM KORBOWY, BOCIAN SIODLASTY, ARAUKARIA WYNIOSŁA, MIĘKKOSKÓRKOWATE, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, SPANIEL, OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY, AZYTROMYCYNA, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, NIECHLUJNOŚĆ, IRONICZNOŚĆ, DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, CZAS LAPUNOWA, URANINIT, PARTIA ANGIELSKA, ANTYKLINA FAŁSZYWA, TWIERDZENIE ENGELA, ŚMIERDZIEL, KOŃ SZWAJCARSKI, LEUKOCYT, LIGAWKA, ŻARŁACZ TĘPOGŁOWY, CZYSTOŚĆ, KARBOANION, OZONOSFERA, DZIAŁKO PELOT, CHOROBA KÖNIGA, PRECYZJA, KORNICKI, SAMOJED, DUJKER CZARNY, KUMOTER, ŚRODEK OWADOBÓJCZY, SZKOPSKI, DOBOSZKA, DŻUNGLA, AUTSAJDER, ODMIENNOŚĆ, ARYTMETYKA BINARNA, PRZEDROSTEK, STAGNACJA GOSPODARCZA, WARTOŚĆ BILANSOWA, KLUSECZKI, BONANZA, REAKCJA ZAPALNA, TEOGONIA, CHLOREK POTASOWY, OCZODÓŁ, FABIANIZM, OMIEG KAUKASKI, WARIAT, ZŁOTE RUNO, NARADA, NADOLOL, IZOLACJA AKUSTYCZNA, WSOBNOŚĆ, PIERDU PIERDU, OSTATNIA, RĘKA BOSKA, MEROZAUR, SYRENI ŚPIEW, DEBILNOŚĆ, WESTERN, CIĘŻKOŚĆ, BEZPODSTAWNOŚĆ, PORA, WRZASKLIWOŚĆ, ARHANT, DOBRO POZYCJONALNE, SOLILOKWIUM, BŁĘDNIK KOSTNY, KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ, MROK, KUTYKULA, MIŁORZĄB DWUKLAPOWY, MASZYNA INFORMACYJNA, WYCINEK KULI, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, KARLIK WIĘKSZY, NOMOKRACJA, PACHIRA WODNA, OFFSET, NAGOŚĆ, OGÓR, SREBRNA PAPROĆ, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, HUBA WIERZBOWA, CYSTOSTOMIA, HYDROZOL, JĘZYK KAUKASKI, NAPASTNICZKA, PILCH, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, WELWET, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, UNITARIANIN, CZERKIESKA, RADIOSYGNAŁ, ZŁOTOOK, POJEDYNKA, DROBNOUSTEK OBRZEŻONY, KOMUNALKA, NAPASTNICZKA, DIONIZYJSKOŚĆ, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, JEŻOWIEC JADALNY, KRĄGŁOŚĆ, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, KODEKS, RUCH, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, ANTYELEKTRON, OPIESZAŁOŚĆ, ŚWIADECTWO, SKÓROSKRZYDŁE, LITOWIEC, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, SILNIK BENZYNOWY, PRAWO, FRYWOLNOŚĆ, NIEWYCZUWALNOŚĆ, KRĘGARSTWO, OKNO DIALOGOWE, KONKURS, URZĄD, POKRYWA, MANUFAKTURA, AUTONOMIA, NEMEGTOZAUR, NITINOL, KOLUMNA AMUNICYJNA, OSTATNI MOHIKANIN, KWAS, OSTROŚĆ, AFRYKAŃSKI, SABATARIANIN, KORZEŃ, REDAKTORSTWO, KWAS MELISOWY, PROLIFERACJA, CHINA, SIKSA, PROSIĘ, ILUZORYCZNOŚĆ, KOPARKA PODPOZIOMOWA, NIESŁUSZNOŚĆ, ODSTRZAŁ REDUKCYJNY, GNUŚNOŚĆ, PARADOKS OLBERSA, SYGNIFIKATOR, GOŹDZIENIEC, AKLIMATYZACJA, KĄT UJEMNY, UNIKATOWOŚĆ, INDYKAN, JĘZYK ETIOSEMICKI, HURTNICA WSTYDLIWA, TRANSAKCJA TERMINOWA, OSESEK, PTAK, SOLARIUM, SZCZELNOŚĆ, PLASTYCZNOŚĆ, RĘKAWEK, WELUR, NESTOR, PRZEKLĘTNIK, MYMURAPELTA, PIERWIASTEK GŁÓWNY, IDENTYCZNOŚĆ, KWAS FTALOWY, BEZCELOWOŚĆ, ZŁO, BEZROBOCIE UKRYTE, CHYBOTLIWOŚĆ, ANILANA, AGAMA PERSKA, ROBERTIA, ELITARNOŚĆ, REALIZM FOTOGRAFICZNY, KOŃ NA PATYKU, CEGŁA LICÓWKA, INDAPAMID, SUPERVISOR, ULEGŁOŚĆ, ŁASKAWCA, WIRUS WŚCIEKLIZNY, BEŁT, ANACHRONICZNOŚĆ, SIŁA ROBOCZA, ŻURAW, GRUPOWICZ, EKSPOZYCJA, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, DZIAD, OSTRA AMUNICJA, LEK ANTYDEPRESYJNY, NIEPRZYJEMNOŚĆ, OKAZAŁOŚĆ, SILUOZAUR, MIKROSKOP ŚWIETLNY, MODEL, MELIORACJA WODNA, MATERIALIZM, ŻYWY POMNIK, MANIFEST LITERACKI, PIĘCIOKROTNOŚĆ, POMUCHLA, THALIDOMID, PRODUKCJA PIERWOTNA, KOMPENSATOR, RELING, SIŁA, PRZYZWOITOŚĆ, WYJEC, BAROMETR KONIUNKTURY, SZTURWAŁ, FURIERYZM, RAGLAN, SAUNAMISTRZ, NERW UDOWO-GOLENIOWY, GEKON GARGULCOWY, ANGIOTENSYNA, TOTEM, DICKIT, TURYSTYKA KONNA, FINEZYJNOŚĆ, PROWOKACYJNOŚĆ, AKTYWNOŚĆ, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, GOBITYTAN, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, WIATRAK HOLENDERSKI, SSAK ŁOŻYSKOWY, POWYWRACANIE, ZYSK INFLACYJNY, PAPROTNIKI, PTASZNIK GIGANT, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, OGONICE, KREWETKA NAKRAPIANA, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, SILNIK BOCZNIKOWY, PIŁA, PRZESTRZEŃ LINIOWA, KULTUROWOŚĆ, WYGRA, MITSUKURINA, LEUKODYSTROFIA, ANALIZA DYSKRYMINACJI, BINOKLE, WEHIKUŁ, KONDENSATOR, DETAL, MECHANIKA STATYSTYCZNA, NIEJAWNOŚĆ, AKT MOWY, PIEC MUFLOWY, WYDRA, STRZĘP LUDZKI, KARCIANE DOMINO, CYJANOŻELAZIAN(III), BIDAKA, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, WIARA, WYPYCHACZ, NIESTAWIENNICTWO, SALAMI, NORWESKI, STRYJO, JĘZYK LECHICKI, KONWOLUCJA, LATELIONAL, STAN WZBUDZONY, KARKÓWKA, EKSPOZYCJA, ANALIZA PORTFELOWA, KOPARKA CHWYTAKOWA, ŻELAZOWIEC, REGULATOR POGODOWY, MBIRA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.528 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: antybiotyk z grupy penicylin naturalnych, ma działanie bakteriobójcze, dlatego najlepiej działa na bakterie w fazie aktywnego namnażania; jest oporna na kwas solny, dzięki czemu możemy podawać ją doustnie, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ANTYBIOTYK Z GRUPY PENICYLIN NATURALNYCH, MA DZIAŁANIE BAKTERIOBÓJCZE, DLATEGO NAJLEPIEJ DZIAŁA NA BAKTERIE W FAZIE AKTYWNEGO NAMNAŻANIA; JEST OPORNA NA KWAS SOLNY, DZIĘKI CZEMU MOŻEMY PODAWAĆ JĄ DOUSTNIE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
fenoksymetylopenicylina, antybiotyk z grupy penicylin naturalnych, ma działanie bakteriobójcze, dlatego najlepiej działa na bakterie w fazie aktywnego namnażania; jest oporna na kwas solny, dzięki czemu możemy podawać ją doustnie (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FENOKSYMETYLOPENICYLINA
antybiotyk z grupy penicylin naturalnych, ma działanie bakteriobójcze, dlatego najlepiej działa na bakterie w fazie aktywnego namnażania; jest oporna na kwas solny, dzięki czemu możemy podawać ją doustnie (na 23 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x