ANTYBIOTYK Z GRUPY PENICYLIN NATURALNYCH, MA DZIAŁANIE BAKTERIOBÓJCZE, DLATEGO NAJLEPIEJ DZIAŁA NA BAKTERIE W FAZIE AKTYWNEGO NAMNAŻANIA; JEST OPORNA NA KWAS SOLNY, DZIĘKI CZEMU MOŻEMY PODAWAĆ JĄ DOUSTNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FENOKSYMETYLOPENICYLINA to:

antybiotyk z grupy penicylin naturalnych, ma działanie bakteriobójcze, dlatego najlepiej działa na bakterie w fazie aktywnego namnażania; jest oporna na kwas solny, dzięki czemu możemy podawać ją doustnie (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ANTYBIOTYK Z GRUPY PENICYLIN NATURALNYCH, MA DZIAŁANIE BAKTERIOBÓJCZE, DLATEGO NAJLEPIEJ DZIAŁA NA BAKTERIE W FAZIE AKTYWNEGO NAMNAŻANIA; JEST OPORNA NA KWAS SOLNY, DZIĘKI CZEMU MOŻEMY PODAWAĆ JĄ DOUSTNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.581

PEROWSKIT, WYRAZ POKREWNY, JASNOŚĆ, SZYBKOZŁĄCZKA, KOMORA CIŚNIENIOWA, SPÓŁKA PUBLICZNA, MIĘDLARKA, REZERWAT KRAJOBRAZOWY, MIĘKKIE SERCE, PSI GRZYB, AGREGACJA, FISZBINOWCE, PIEPRZ AFRYKAŃSKI, PAPROTKA, NEGACJONISTA, AGREGATOR, ROZRZUTKOWATE, KLAWIK, BIAŁA KRWINKA, ZEBRA, ANORMALNOŚĆ, GRUCZOŁ MLEKOWY, NALEWKA, NIENORMATYWNOŚĆ, POSYBILIZM, FIRCYK, SŁABEUSZ, RICHARD, PODATEK LINIOWY, PRZERYWACZ, LAMPA BENZYNOWA, USTĘPLIWOŚĆ, PRZEBÓJ, CEL, ZALEŻNOŚĆ, CETIOZAURY, PARTYKUŁA, MAŃSKI, NÓW, KONCEPTUALIZM, FAŁSZYWOŚĆ, TERAPIA SYSTEMOWA, CZEREŚNIAK, ZACHYŁKA TRÓJKĄTNA, LANGUSTYNKA, RADON, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, SZORSTKOŚĆ, KRAKÓW, JĘZYK ALBAŃSKI, KOEDUKACYJNOŚĆ, PRODUKCJA NIEZAKOŃCZONA, BILARD FRANCUSKI, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, STENWANTA, GITARA, URAN, WIĘŹ SPOŁECZNA, KOLORYMETR OBIEKTYWNY, PORÓD RODZINNY, PROFESKA, PUSTY DŹWIĘK, NIEWYCZUWALNOŚĆ, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, LODOWIEC HIMALAJSKI, ŁYCZAK MUSZLOWY, FANARIOTA, SYMULATOR, TIOALKOHOL, WYTRAWIACZ, PRZYROSTEK, TALERZE, AJDUKIEWICZ, PARTER OGRODOWY, CERIWASTATYNA, IDEALIZM TRANSCENDENTALNY, PUCHLINA WODNA, PASKUDZTWO, ATLANTYDA, SZARA MYSZKA, SYGNAŁ ŚWIERGOTOWY, FILM SZPIEGOWSKI, ANTYKLINA, ANTYCYPACJA, KOLEŻEŃSKOŚĆ, UTATSUZAUR, GÓWNIANOŚĆ, DEGRAS, ZACHOWAWCZOŚĆ, OGONEK, PÓŁWARIAT, MODRASZEK BAGNICZEK, KAMPYLOGNATOID, BEZROBOCIE NEOKLASYCZNE, ZADANIE KONIUNKTYWNE, STAROŚWIECKOŚĆ, POLISOLOKATA, JĘZYCZNIK ZWYCZAJNY, HELIOFIZYKA, POCIĄG EKSPRESOWY, ŁAMACZ LODU, NIENAGANNOŚĆ, ARCHIWALNOŚĆ, KORONA CIERNIOWA, NEGATYWIZM, KWAS ASPARAGINOWY, NEPOTYSTA, DELTA WSTECZNA, KASSAWA, MIKROPRĄD, ANHYDRYT, PLOTER TNĄCY, ENIGMATYCZNOŚĆ, LUFENGOZAUR, ETER, JANCZAR, UŚMIECH LOSU, PRZEGUBOWIEC, OKULARY 3D, NIEKLAROWNOŚĆ, POŻĄDLIWOŚĆ, BIPOLARNOŚĆ, LIZYNOPRYL, TUNBERGIA MYSORSKA, POZYTYWNOŚĆ, JAŚMINOWIEC, ANTYWIRUS, BEZLOTKI, SZCZEPONOGI, OCZODÓŁ, STAGNACJA GOSPODARCZA, KARZEŁ, OSIOWCE, BOJÓWKARZ, WĄTŁOŚĆ, KATASTROFALNOŚĆ, KUC FELL, LIMFOCYT, WZROK BAZYLISZKA, FUNKCJONALIZM, NAGANIACZ, NIEMOŻEBNOŚĆ, STUDNICKI, JĘZYK ANGIELSKI, ZŁOTOŚĆ, AUTOBUS CZŁONOWY, ZAGÓRZANKA, FOLKSDOJCZ, TELEMARK, WIEWIÓRKA LATAJĄCA, TURBOSŁOWIANIN, ŻABIRU AFRYKAŃSKI, ANTYPOLSKOŚĆ, LICZEBNIK, SKŁADNIK ODŻYWCZY, KWAS, ZAŁOGANT, KARBONATYT, WSPÓLNOTOWOŚĆ, MALAJALAM, BARANI ŁEB, GRZEBACZ, PRZYCZYNA SPRAWCZA, ZASOBY, DEBILNOŚĆ, MIKROARCHITEKTURA, POZYTRON, DESTYLACJA FRAKCJONOWANA, PROPORZEC, BARANEK WIELKANOCNY, GRACJALISTA, POKŁAD BATERYJNY, BIEGUN ELEKTRYCZNY, SZPIEG PRZEMYSŁOWY, INDIANKA KECZUA, MAGISTRALA, DOBRO PRYWATNE, STREFA PERYGLACJALNA, HARMONIJKA USTNA, CZYNNOŚĆ POMOCNICZA, KONCERT, GLUKURONID, STANOWISKO OGNIOWE, PARTNERKA, WYJĄTEK, SZWEDZKOŚĆ, WARTOŚĆ KATASTRALNA, MATERIALISTA, KALEJDOSKOP, KONDYCJONALIZM, AURORACERATOPS, ROZWAGA, WEHIKUŁ, MOTOR, MEPROBAMAT, RETOROMAŃSKI, PROFESOR, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, FROTKA, CONSTABLE, ANTYSZACHY, PIES MINIATUROWY, AFTERPARTY, HEDONIZM, FAZA, DORADCZYNI, CHOMIK AZERSKI, FUTBOL AMERYKAŃSKI, MECH JAWAJSKI, INFLACJA PŁACOWA, WREDOTA, NIEDOKOŃCZONOŚĆ, POMPA ŁYDKOWA, NEK, GASPARINIZAURA, SZAROWIPTERYKS, RUCHOMOŚĆ, CZAJKA, JĘZYK GALICYJSKI, OSTROŚĆ, POPOZAUR, DŁUGOSZOWE, ETMALOZA, KONSOLIDACJA, METODA NAWIASÓW LIEGO, ALOZA NIEBIESKA, OPÓR DROGOWY, KREWNIAK, SILNIK PIERWOTNY, OBRÓT SYNCHRONICZNY, CHOROBA WHIPPLE'A, TYGRYSIE OKO, ŻÓŁTY KARZEŁ, WOLNA AMERYKANKA, BENGALSKI, TRANSFERAZA, KRATA ROZDZIELNA, OCZYSZCZANIE, NAROWISTOŚĆ, ULEPSZACZ, KRUSZARNIA, POŻYCZKA LOMBARDOWA, KUC NEW FOREST, BARWINEK POSPOLITY, DRZEWIAŃSKI, SENIOR, RODELA, NIELUDZKOŚĆ, NIEPOBOŻNOŚĆ, BRETOŃSKI, SZKOLNOŚĆ, POZYTON, ANALIZA LITERACKA, ŚLĄSKOŚĆ, BUDZICIEL, MENADŻER, DWUKOLOROWOŚĆ, WINO LIKIEROWE, SOLILOKWIUM, CIENISTKA TRÓJKĄTNA, PŁAT, PALEOMAGNETYZM, NINGCHENGOPTERUS, BBS, TATAR, KAZASKI, MANEWROWY, ZAPAŁKA SZTORMOWA, PIENIĄDZ TOWAROWY, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, CIERNIOGŁOWY, MODEL HERBRANDA, MLECZARKA, MSZA, NEFROLEPIS WYNIOSŁY, KIEŁKOWNIK, PIJUS, PRZESTARZAŁOŚĆ, SILNIK DOLNOZAWOROWY, MEMBRANOFON, DOM PRZYSŁUPOWY, ELIPSOIDA ZIEMSKA, DZIWNY ATRAKTOR, KLAUZULA HORNA, KRZYŻAK ROGATY, DÓŁ, KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH, KUKLIK SZKARŁATNY, KILOKALORIA, SAMOORGANIZACJA, KLUSKI ŚLĄSKIE, METALIK, SYNDROM WILKOŁACZY, KOPARKA NADPOZIOMOWA, SANTANARAPTOR, BARATERIA, KOREAŃSKI, ?PSALMOGRAF.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.581 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ANTYBIOTYK Z GRUPY PENICYLIN NATURALNYCH, MA DZIAŁANIE BAKTERIOBÓJCZE, DLATEGO NAJLEPIEJ DZIAŁA NA BAKTERIE W FAZIE AKTYWNEGO NAMNAŻANIA; JEST OPORNA NA KWAS SOLNY, DZIĘKI CZEMU MOŻEMY PODAWAĆ JĄ DOUSTNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ANTYBIOTYK Z GRUPY PENICYLIN NATURALNYCH, MA DZIAŁANIE BAKTERIOBÓJCZE, DLATEGO NAJLEPIEJ DZIAŁA NA BAKTERIE W FAZIE AKTYWNEGO NAMNAŻANIA; JEST OPORNA NA KWAS SOLNY, DZIĘKI CZEMU MOŻEMY PODAWAĆ JĄ DOUSTNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FENOKSYMETYLOPENICYLINA antybiotyk z grupy penicylin naturalnych, ma działanie bakteriobójcze, dlatego najlepiej działa na bakterie w fazie aktywnego namnażania; jest oporna na kwas solny, dzięki czemu możemy podawać ją doustnie (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FENOKSYMETYLOPENICYLINA
antybiotyk z grupy penicylin naturalnych, ma działanie bakteriobójcze, dlatego najlepiej działa na bakterie w fazie aktywnego namnażania; jest oporna na kwas solny, dzięki czemu możemy podawać ją doustnie (na 23 lit.).

Oprócz ANTYBIOTYK Z GRUPY PENICYLIN NATURALNYCH, MA DZIAŁANIE BAKTERIOBÓJCZE, DLATEGO NAJLEPIEJ DZIAŁA NA BAKTERIE W FAZIE AKTYWNEGO NAMNAŻANIA; JEST OPORNA NA KWAS SOLNY, DZIĘKI CZEMU MOŻEMY PODAWAĆ JĄ DOUSTNIE sprawdź również:

kraina historyczna i region administracyjny w środkowych Włoszech ,
BIELIDY ,
Anser erythropus - gatunek dużego, wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący północną Eurazję od Półwyspu Skandynawskiego po rzekę Anadyr ,
choroba mięśni objawiająca się zmianami patologicznymi we włóknach mięśniowych i tkance łącznej ,
bobowata roślina pastewna ,
Hieremys annandalii - gatunek gada z rodziny batagurowatych, zamieszkujący Półwysep Indochiński; według buddyjskich wierzeń człowiek, który uratuje od śmierci tego żółwia, może się spodziewać lepszego losu w swoim przyszłym życiu, dlatego ludność uwalnia z sieci i innych pułapek żółwie świątynne (często też inne gatunki) i wypuszcza je na wolność w pobliżu tzw.świątyń żółwi ,
SALAT; obowiązkowa modlitwa muzułmańska odmawiana pięć razy dziennie ,
radziecki fizyk teoretyk (1908-68); podał kwantową teorię cieczy, laureat Nobla ,
Speleomantes ambrosii - gatunek płaza ogoniastego z rodziny bezpłucnikowatych, występujacy w południowo-wschodniej Francji i północno-zachodnich Włoszech ,
znawca budowy ciała ,
ośrodek zajmujący się rekrutacją, ewidencją i skupianiem wojskowych ,
ostatni okres neoproterozoiku, trwał od ok. 635 do 541,0 mln lat temu; ediakar jest młodszy od kriogenu, a starszy od kambru ,
piosenki żeglarskie ,
popularny specyfik ziołowy ,
kod ISO 4217 pa'angi ,
krewny drozda ,
osoba łącząca w sobie kulturowe, społeczne i psychiczne cechy obu płci ,
określenie używane wobec religii niemonoteistycznych ,
władca, mężczyzna będący zwierzchnikiem monarchii ,
włókno akrylowe, które nazywane bywa sztuczną wełną, bo jest dość podobne z wyglądu i pod względem właściwości do wełny; syntetyczne włókno wełnopodobne z poliakrylonitrylu ,
dla starożytnego rachmistrza ,
zwarta masa sierści, zwłaszcza owczej, otrzymywana po ostrzyżeniu zwierzęcia ,
skały o budowie warstwowej ,
kazalnica w meczecie ,
Monstera deliciosa - gatunek rośliny występujący w lasach tropikalnych od południowego Meksyku po południową Panamę ,
zachodnia część Władysławowa, w województwie pomorskim, nad Morzem Bałtyckim, na Pobrzeżu Koszalińskim ,
astronom amerykański (1846-1919), próbniki Księżyca i planet ,
sos fermentowany, wytwarzany z ziaren soi, prażonego ziarna ryżu lub pszenicy, wody i soli, jedna z najważniejszych przypraw w kuchni azjatyckiej ,
rzeka Charona ,
ustalony i powszechnie przyjęty sposób sprawowania obrzędów religijnych, ujednolicony i zebrany, najczęściej również spisany

Komentarze - ANTYBIOTYK Z GRUPY PENICYLIN NATURALNYCH, MA DZIAŁANIE BAKTERIOBÓJCZE, DLATEGO NAJLEPIEJ DZIAŁA NA BAKTERIE W FAZIE AKTYWNEGO NAMNAŻANIA; JEST OPORNA NA KWAS SOLNY, DZIĘKI CZEMU MOŻEMY PODAWAĆ JĄ DOUSTNIE. Dodaj komentarz

6×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast