BARDZO LEPKA, ZESTALAJĄCA SIĘ NA POWIETRZU SUBSTANCJA WYTWARZANE PRZEZ ROŚLINY WYŻSZE, GLONY ORAZ BAKTERIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GUMA NATURALNA to:

bardzo lepka, zestalająca się na powietrzu substancja wytwarzane przez rośliny wyższe, glony oraz bakterie (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BARDZO LEPKA, ZESTALAJĄCA SIĘ NA POWIETRZU SUBSTANCJA WYTWARZANE PRZEZ ROŚLINY WYŻSZE, GLONY ORAZ BAKTERIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.819

KUŚNIERCZYK, EROS, FALA ODBITA, CHOROBA THOMSENA, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, OLDENBURGER, TAYLOR, IMPREGNAT, TUNEL, WAGINOSCEPTYK, ŻYRAFA KENIJSKA, CHODY, ZDJĘCIE STYKOWE, FRAZA, LEWICA, PENITENCJA, PRZYPŁYW, STRATUS, POMADKA, NAŚLADOWNICTWO, DIALIZA OTRZEWNOWA, KATASTROFALNOŚĆ, CHOROBA BUSCHKEGO, KONSERWATOR ZABYTKÓW, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, AFEKTYWNOŚĆ, SODOMA I GOMORA, PIECHUR, DEONTOLOGIA LEKARSKA, MANGO, BRIE, JĘZYK CERKIEWNOSŁOWNIAŃSKI, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY BIERNY, LAWA PODUSZKOWA, NAJEBANIE SIĘ, MARANG, NIEŻYCIOWOŚĆ, ZOROASTER, HIGROFITY, TREPANGOWCE, WZW E, EKSPIRACJA, BOHATER POZYTYWNY, FOTOTROPIZM, PROMIEŃ ALFA, CZERWONE, KOSMOS, WOLNY, MĘTY SPOŁECZNE, NIMFAJON, KONIUSZEK SERCA, GRUCZOŁ KUPROWY, GRZYB NIEJADALNY, ZABAWA, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, MAZIÓWKA, ROPOWICA KŁĘBU, ALKID, BEŁKACZEK POSPOLITY, GÓRY KOPUŁOWE, DYPTYK, KOLEJ GONDOLOWA, BRANSOLETA KRZYWICZA, PŁYTKA BAKTERYJNA NAZĘBNA, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, TRZEŹWOŚĆ, BEZNADZIEJA, WULKAN, ORZESZEK PINIOWY, GALIA, KSENOFILE, DSS, HYBRYDYCZNOŚĆ, ŻYWA LEKCJA, WNIEBOWSTĄPIENIE, STROP KLEINA, STRZYKWA, MLEKO LODOWCOWE, KUKLIK MIĘKKI, GRYZEK, LOGIZACJA, SINGEL, ŁUSKA, MASTOLOGIA, FUNKIA BIAŁA, KARTEL, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, ULUBIENIEC MUZ, PINGWIN BIAŁOBREWY, SNICKERS, RETORYCZNOŚĆ, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, KORLAN, METAPLAN, HARMONIA, BRZOZA, KISZKA, ŁACZA, RÓWNANIE CAŁKOWE, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, HULA, ELASTYCZNOŚĆ, KWAS, TRANSFORMISTA, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, ZWARCIE SZEREGÓW, KOMAR, STADIUM ANALNE, POLITYKA MIESZKANIOWA, ZGRZEWKA, MALUCZKOŚĆ, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, WOJSKA PANCERNE, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, FRANK MONAKIJSKI, CERATA, MECHANIZM JEZDNY, WYKLINA ALPEJSKA, BEZŻUCHWOWCE, PREZENTER, PALEMONETKA ZMIENNA, BROŃ ARTYLERYJSKA, OKRĘT DESANTOWY, IMMUNOFARMAKOLOGIA, AKT PRAWNY, SŁODNIK, SIEWKI, JĘZYKOZNAWSTWO DIACHRONICZNE, ALLEL RECESYWNY, WYROCZNICA, CZARODZIEJSKI KRĄG, GNETOWATE, POPRZEDNIK, GRANICA CIĄGU, PĘDZARNIA, PODGORZELEC, PRĄD ZAWIESINOWY, NIUCHACZ, ROLNICA, NASIENNIK, PALIWO KOPALNE, KOŚCIÓŁ KOPTYJSKI, NEUROBLASTOMA, PROKURATURA APELACYJNA, HAJS, RECESJA LODOWCA, JEZIORO POLJOWE, POJEMNOŚĆ POLOWA GLEBY, KAUCZUKOWIEC, MANGABA RUDOCZELNA, CYKL PALIWOWY, KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, MIKROSKOP OPERACYJNY, NISZCZUKOKSZTAŁTNE, BATYMETRIA, CYTOARCHITEKTONIKA, FLOKUŁY, PĘPAWA ZIELONA, WSZOŁY, WYCZUCIE, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, OSJAN, NIENAGANNOŚĆ, CIAŁO AMORFICZNE, BIAŁA HERBATA, NERKA WĘDRUJĄCA, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, OPIESZAŁOŚĆ, CHOROBA WELWETOWA, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, TEF, STÓŁ, ZNAMIĘHALO, RZEKOTKA KRÓLEWSKA, STEROL, DZIURAWY WOREK, OCEANNIKI, PELHAM, KABINA, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, WSCHÓD, ŚREDNIA WINSOROWSKA, JENIEC, KŁĄB, NET, BUFONADA, KOREANKA, MAMUT WŁOCHATY, MATIZ, KAGU, UT, CZEPLIWOŚĆ, SYSTEM AUTONOMICZNY, SUBSTANCJA CZYNNA, HEBRAJSKI, KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI, LYNCH, MAŁY SZLEM, KATEGORIA SPOŁECZNA, ŻAREŁKO, NIEBOGA, NIESUBORDYNACJA, DUJKER, WYPADEK, POCHRZĘST, CIĄŻA JAJOWODOWA, WYROŚLE, DŁUGODZIÓB, PALUDAMENTUM, KALORMEN, OBRĄCZKA, SPRZECIW, PADOK, SAMARYTANIN, KAUCZUKOWIEC, SEJM KONWOKACYJNY, STREFA PODMIEJSKA, CHRZEST PRAGNIENIA, WAR, RELIGIA, ORZECH, SYSTEM ZARZĄDZANIA, BOLA, SZARPANKA, WACHTA, HOLTER, KOMPLIKACJA, PENETRACJA, NAUKI PENALNE, BACHMAT, DRAWIDYJSKI, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, PRZEMYSŁ SIARKOWY, NAUPLIUS, NÓŻ MYŚLIWSKI, PAWANA, LIEBIG, ŚWIERK KŁUJĄCY, USZKO, TURMA, CEKOTROFIA, EWANGELIZATOR, KRYMINALISTYKA, HUMOR, UTWARDZACZ, LOT, STANOWISKO, MECHANIKA KLASYCZNA, BOA CZERWONOOGONOWY, LATANINA, MĄCZNIAK RZEKOMY, DZIADZIENIE, SZANIEC, ZESPÓŁ LĘKU UOGÓLNIONEGO, PRAWA RĘKA, USPOKOJENIE, MOGISYGMATYZM, MUZYKA KLASYCZNA, PINGWIN BIAŁOOKI, GÓRALSKI, HACZYK, BUTONIERKA, ORDONANS, CHEMOTROPIZM DODATNI, WĄŻ, NIEKOMPETENTNOŚĆ, ATRAKCJA, DYSOCJANT, NAUKI KOGNITYWNE, KRWIŚCIĄG MNIEJSZY, TECHNOLOGIA NIEORGANICZNA, GOL KONTAKTOWY, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, NARCYZ, OBRÓT POZAGIEŁDOWY, FARERCZYK, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, OBSERWATORKA, FAŁD GŁOSOWY, ROŚLINA AKWARIOWA, KUKLIK CHILIJSKI, EP, BADACZ POLARNY, BARIATRIA, KORMORAN CZUBATY, KONSULTACJA SPOŁECZNA, CIBOTIOWATE, SAMOŁÓWKA, POLAROGRAFIA, LOGIKA FORMALNA, PKB PER CAPITA, NIEOPANOWANIE, WIERZBOWNICA GRUCZOŁOWATA, GRAF EULEROWSKI, TŁO, KARA, ANTYCYPACJA, BUKAT, ?KOMÓRKA PIRAMIDOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.819 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BARDZO LEPKA, ZESTALAJĄCA SIĘ NA POWIETRZU SUBSTANCJA WYTWARZANE PRZEZ ROŚLINY WYŻSZE, GLONY ORAZ BAKTERIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BARDZO LEPKA, ZESTALAJĄCA SIĘ NA POWIETRZU SUBSTANCJA WYTWARZANE PRZEZ ROŚLINY WYŻSZE, GLONY ORAZ BAKTERIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GUMA NATURALNA bardzo lepka, zestalająca się na powietrzu substancja wytwarzane przez rośliny wyższe, glony oraz bakterie (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GUMA NATURALNA
bardzo lepka, zestalająca się na powietrzu substancja wytwarzane przez rośliny wyższe, glony oraz bakterie (na 13 lit.).

Oprócz BARDZO LEPKA, ZESTALAJĄCA SIĘ NA POWIETRZU SUBSTANCJA WYTWARZANE PRZEZ ROŚLINY WYŻSZE, GLONY ORAZ BAKTERIE sprawdź również:

lek rozluźniający mięśniówkę gładką naczyń krwionośnych, co umożliwia działanie hipotensyjne ,
(wodociągowa) system przewodów i urządzeń służących do rozprowadzania wody ,
zagniatane i wałkowane ,
kraina w Ghanie ,
rodzaj anteny o charakterystycznym kształcie tuby rozszerzającej się z jednej strony i wąskiej z drugiej, prostokątnej lub okrągłej ,
warunki atmosferyczne, pogoda ,
pocisk artyleryjski używany do rażenia ludzi ,
osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu ,
ilość ciekłego metalu pobrana jednorazowo z pieca ,
odmiana berła występującego na terenach ziem polskich w okresie wczesnej epoki brązu, wykonane było ze sztyletu z brązu osadzonego poprzecznie na drewnianym drzewcu ,
Daphnia - rodzaj słodkowodnych stawonogów zaliczanych do grupy wioślarek ,
zespół teorii opisujących ewolucję społeczeństw ,
cecha człowieka: to, że ktoś posługuje się przemocą, jest agresywny ,
układ teletransmisyjny pozwalający na przesyłanie sygnałów tylko w jednym kierunku ,
w językoznawstwie: minimalna, niepodzielna jednostka znaczeniowa ,
zatoka u wybrzeży Celebesu (Indonezja) ,
nauka o fermentacji ,
głupia, wredna kobieta ,
mieszkaniec Chorwacji, człowiek pochodzenia chorwackiego ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
oddział szpitala przeznaczony dla pacjentów cierpiących na schorzenia skóry i objawiające się głównie na skórze ,
kompania ze sztandarem i orkiestrą oddająca honory dostojnikom państwowym i wojskowym oraz asystująca przy uroczystościach ,
u gatunków z rodziny wiechlinowatych drobny delikatny listek wewnętrznego okółka okwiatu ,
coś, co pozostało po zniszczeniu, dezintegracji czegoś, resztki zniszczonego obiektu ,
'nie' w winiecie ,
w filozofii Hegla: rozum absolutny ,
stan zapalny pojawiający się w obrębie błon śluzowych narządów ,
coś, co ma się komuś do powiedzenia, komunikat, kwestia ,
mężczyzna, który ma bardzo jasne włosy, zarost, brwi i rzęsy ,
silnik hydrostatyczny o ruchu posuwistym

Komentarze - BARDZO LEPKA, ZESTALAJĄCA SIĘ NA POWIETRZU SUBSTANCJA WYTWARZANE PRZEZ ROŚLINY WYŻSZE, GLONY ORAZ BAKTERIE. Dodaj komentarz

8+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast