BARDZO LEPKA, ZESTALAJĄCA SIĘ NA POWIETRZU SUBSTANCJA WYTWARZANE PRZEZ ROŚLINY WYŻSZE, GLONY ORAZ BAKTERIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GUMA NATURALNA to:

bardzo lepka, zestalająca się na powietrzu substancja wytwarzane przez rośliny wyższe, glony oraz bakterie (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BARDZO LEPKA, ZESTALAJĄCA SIĘ NA POWIETRZU SUBSTANCJA WYTWARZANE PRZEZ ROŚLINY WYŻSZE, GLONY ORAZ BAKTERIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.819

POLNIK PÓŁNOCNY, WISKOZA, WYSPA WULKANICZNA, MUSZLA, POWIEŚĆ SCI-FI, OPERA, RZYGI, JEDNOSTKA ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO, KARATE, MISKANT CHIŃSKI, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, KOŃSKA KURACJA, PLECIONKA, FUNDUSZ ROZLICZENIOWY, HAIN, WSZY, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, MODULACJA SKROŚNA, DAGLEZJA SINA, ANTYCYPACJA, CHOROBA FORESTIERA, ROZMIAR KĄTOWY, SZORSTKOŚĆ, HAJS, TEFF, PRZECIWNIK, DENACYFIKACJA, PANTOGRAF, ALABASTRON, EGZEMPLARZ SYGNALNY, MĄKA, URODZAJNOŚĆ, KOMPLEKS IMMUNOLOGICZNY, KISIEL, PODKŁAD KOLEJOWY, YOUTUBE, WCHŁANIANIE ZWROTNE, PRZEDSIĘWZIĘCIE TERMOMODERNIZACYJNE, ARONEK, TWARDA DUPA, BYDLEŃ, NIEKONSEKWENCJA, UNIWERSYTET, MORFOLOGIA, MATERIALNIA, INSTYTUCJA KREDYTOWA, NOCEK ORZĘSIONY, AILLOLI, MIĘTA, JĘZYK FUL, KORPUS, GŁUPEK, GRAF KOMÓRKOWY, KONSYGNATARIUSZ, JĘZYK KAFIRSKI, OGNISKO, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, KANTORIA, PSYCHIATRIA, SZATAN, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, PASTORAŁKA, DOROBEK, PLAN OGÓLNY, PROTEKCJA, BULWA, KRYKIET, PARK SZTYWNYCH, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, JAŁOWIEC, ERPEG, BUDOWNICTWO WODNE, DIALOG SPOŁECZNY, KAFLARZ, DOMINACJA ZUPEŁNA, SCENA PUDEŁKOWA, PLAMA, NATKA, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, TRÓJLIST BRUZDKOWANY, SZKLISTKA, RYNNA SUBGLACJALNA, DZWONECZNIK WONNY, ANOMALIA MAYA-HEGGLINA, KAPOTAŻ, JAGODA, CEGŁA CERAMICZNA, POPARCIE, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, STRAWIŃSKI, ZWIERAK MIKROFALOWY, INTENSJONALNOŚĆ, ROCK, EPILIT, CAŁUSEK, REKULTYWACJA, SZYMON PIOTR, FIGÓWKA, ADRES INTERNETOWY, TRÓJLIST RUGELA, KALISZANIN, KARMA, STOPA, INSTRUMENT DŁUŻNY, DETERMINIZM, PROFIL TOPOGRAFICZNY, BAJKA, DYPTYK KONSULARNY, JĘZYK STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKI, E-MAIL, RÓWNOWAŻNIK DAWKI POCHŁONIĘTEJ, BŁĄD PRZYBLIŻENIA, FILOGENETYKA, SZARPANINA, OBRÓT SYNCHRONICZNY, EDYKUŁ, WUEF, PODZIEMIE, WIKARYZM, ZAWOJKA, DEATH METAL, LEISZMANIOZA SKÓRNA, SPOCZYNEK, PROGRAM, TEORIA ESTYMACJI, LUSTERKO, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, SYCIWO, JĘZYK LITERACKI, NOTACJA MUZYCZNA, WINKRYSTYNA, PIERŚCIEŃ TŁOKOWY, HURYSA, BIOETYK, NACIECZENIE, CHOROBA DUCHENNE'A, CEWKA, PROCES STACJONARNY, CHOROBA HISA-WERNERA, RACJONALIZM, ETOLOGIA, SYGMATYZM, OPŁOMKA, PARAPETÓWA, ŚMIAŁOŚĆ, CERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, SKALA RÉAUMURA, ANTAŁECZEK, MIESIĘCZNICA, APTAMER, KRAKOWIAK, PRZESIĄK, PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY, KALENDARZ GREGORIAŃSKI, SEKS, TERGAL, MATERO, GALIA, KECALKOATL, KACZKA CHIŃSKA, BEZIDEOWOŚĆ, CIEŚŃ NADGARSTKA, ALBA, DUŻY EKRAN, ŁUPEK SAPROPELOWY, SCÉNIC, PIRACTWO, LIST POLECONY, WÓZ STRAŻACKI, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, WIELKODUSZNOŚĆ, PIKIEL, CZUCHUNIA, KAMIEŃ, POŁUDNIOWY WSCHÓD, RELACJA PRZECHODNIA, ROK KOŚCIELNY, GOSPODARKA POZABUDŻETOWA, CHOROBA ZAKAŹNA, MATERIAŁ SIEWNY, POLECANKA, SUPERNOWA TYPU II, LAMBDA, MONITOR HOLTEROWSKI EKG, LEŃ, ZIEMIA ŚWIĘTA, KUJNOŚĆ, LODOWIEC HIMALAJSKI, PRAWORĘKI, OKRUSZEK, JĘZYKI ESKIMOSKO-ALEUCKIE, PEJOTL, PIEC KOKSOWNICZY, SER PODPUSZCZKOWY, GARNEK, CHRONOGRAF, RZODKIEWNIK POSPOLITY, AKSAMITKA ROZPIERZCHŁA, IZOTROPIA, KRÓTKODZIOBEK, CZOŁÓWKA, SALCEFIA, POPRZEDNICA, NIEPRZYJACIÓŁKA, PĘPAWA DACHOWA, PLANETKA, GRZECH PIERWORODNY, LUFKA, TURBINA RUROWA, DOBRE RZĄDZENIE, INSTRUMENT ELEKTRONICZNY, OFIARA CAŁOPALNA, SHEMALE, WYPRYSK POTNICOWY, ŻÓŁW TORNIERA, SARI, BLISTER, ZROST, SIÓDEMKA, SIATKA, PRINCESSA, GLEJCHENIOWCE, STAN WOJENNY, RÓWNIK, TENOR DRAMATYCZNY, KARDAMON, STRUKTURA DECYZYJNA, ANTYKWARNIA, SYRYJSKI, TERMINAL PROMOWY, DOWÓD REJESTRACYJNY, CYKLAMINAN, OSAD, VIBRATO, IZOFONA, PRZYSTAŃ MORSKA, NUKLEOPROTEINA, KAPITANA, POBRZMIENIE, ZBAWICIEL, PRZYCIĄGARKA, POLIMODALNOŚĆ, JABŁKO NANERCZOWE, STELMACH, KALIFORNIJSKI CEDR RZECZNY, TOALETA, NALOT, MILTON ERICKSON, PATISON, LALKA, AKOMODACJA, PREZBITERIUM, PODEJŹRZON LANCETOWATY, PRZEDPORCIE, SZEWCZYNA, CECHOWNIA, ANYŻEK, CIEŃ, FRUCZAK BUJANKOWIEC, NALEŚNIK GUNDEL, SAMOŁÓWKA, KARAFINKA, UMIŁOWANIE, BARCZATKA KATAKS, ROK, ODNOWA BIOLOGICZNA, REGULARYZACJA TICHONOWA, RACHUNKOWOŚĆ, CZUCIE POWIERZCHOWNE, OCZKO W GŁOWIE, PILEA DROBNOLISTNA, PTERION, ROPUCHA NADRZEWNA, NOCEK WĄSATY, PRAWO ZATRZYMANIA, KOSZAROWOŚĆ, FRYZYJSKI, TRIO, GIGANT, KWASZONKA, OPÓR WZNIESIENIA, KŁOBUK, STRUNOWCE, BEJT, UPOJNOŚĆ, SURF ROCK, OBŻER, PSZCZOŁA WŁOSKA, ALGRAFIA, ZSTĘPNICA, PATYK, ABDERA, BOBÓWKA, KOD, PRZYPADEK, BARRAKUDA, STANZA, MONOGENIZM, ANTENA DOOKÓLNA, ?NIECHLUJNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.819 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BARDZO LEPKA, ZESTALAJĄCA SIĘ NA POWIETRZU SUBSTANCJA WYTWARZANE PRZEZ ROŚLINY WYŻSZE, GLONY ORAZ BAKTERIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BARDZO LEPKA, ZESTALAJĄCA SIĘ NA POWIETRZU SUBSTANCJA WYTWARZANE PRZEZ ROŚLINY WYŻSZE, GLONY ORAZ BAKTERIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GUMA NATURALNA bardzo lepka, zestalająca się na powietrzu substancja wytwarzane przez rośliny wyższe, glony oraz bakterie (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GUMA NATURALNA
bardzo lepka, zestalająca się na powietrzu substancja wytwarzane przez rośliny wyższe, glony oraz bakterie (na 13 lit.).

Oprócz BARDZO LEPKA, ZESTALAJĄCA SIĘ NA POWIETRZU SUBSTANCJA WYTWARZANE PRZEZ ROŚLINY WYŻSZE, GLONY ORAZ BAKTERIE sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - BARDZO LEPKA, ZESTALAJĄCA SIĘ NA POWIETRZU SUBSTANCJA WYTWARZANE PRZEZ ROŚLINY WYŻSZE, GLONY ORAZ BAKTERIE. Dodaj komentarz

1×7 =

Poleć nas znajomym:

x