BŁONA STANOWIĄCA ZEWNĘTRZNĄ WARSTWĘ TKANKI ŁĄCZNEJ, POKRYWAJĄCA NIEKTÓRE NARZĄDY WEWNĘTRZNE LUB ICH CZĘŚCI POŁOŻONE POZA OTRZEWNĄ ORAZ TWORZĄCA ZEWNĘTRZNĄ WARSTWĘ ŚCIAN NACZYŃ KRWIONOŚNYCH INNYCH NIŻ WŁOSOWATE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BŁONA ZEWNĘTRZNA to:

błona stanowiąca zewnętrzną warstwę tkanki łącznej, pokrywająca niektóre narządy wewnętrzne lub ich części położone poza otrzewną oraz tworząca zewnętrzną warstwę ścian naczyń krwionośnych innych niż włosowate (na 15 lit.)PRZYDANKA to:

błona stanowiąca zewnętrzną warstwę tkanki łącznej, pokrywająca niektóre narządy wewnętrzne lub ich części położone poza otrzewną oraz tworząca zewnętrzną warstwę ścian naczyń krwionośnych innych niż włosowate (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BŁONA STANOWIĄCA ZEWNĘTRZNĄ WARSTWĘ TKANKI ŁĄCZNEJ, POKRYWAJĄCA NIEKTÓRE NARZĄDY WEWNĘTRZNE LUB ICH CZĘŚCI POŁOŻONE POZA OTRZEWNĄ ORAZ TWORZĄCA ZEWNĘTRZNĄ WARSTWĘ ŚCIAN NACZYŃ KRWIONOŚNYCH INNYCH NIŻ WŁOSOWATE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.626

ŻÓŁTLICA, MATERIAŁ BUDOWLANY, SZMATA, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, ROZBIÓR, KONCENTRAT SPOŻYWCZY, KUKLIK ROZESŁANY, POWIĘŹ, ROZJAŚNIACZ, PŁASKLA, KAMIZELKA, AEDICULA, GRZYBICA, WYLEW, GERONTOKRACJA, DEKLARACJA PODATKOWA, NEON, PIUSKA, DŻYGIER, SEPTYMA, NOSACIZNA, PRĄTKI NIEGRUŹLICZE, EKSPERYMENT KLINICZNY, PŁEĆ, MIKWA, REALNOŚĆ, AUTOMAT, RINFORZANDO, ENDOCENTRYZM, MOGISYGMATYZM, KARZEŁKOWATOŚĆ, BRZYDACTWO, TERMINAL, MINIATURA FORTEPIANOWA, WCHŁANIANIE ZWROTNE, PILCHOWATE, KOMPATYBILNOŚĆ, KNYPEL, MASZYNA DO PISANIA, CIS, WRÓBEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, SOLISTA, BOA MADAGASKARSKI, NALEŚNIK WIOSENNY, ROZTWÓR WZORCOWY, MADAME, DEPORTOWANY, ABNEGATKA, LUSTRO TEKTONICZNE, WODY ŚRÓDLĄDOWE, TRZĘŚLIKOWCE, POGŁĘBIARKA, WSPORNIK, POWIERZCHNIA NOŚNA, PERGAMON, ZATOROWOŚĆ, ZAKAŻENIE OPORTUNISTYCZNE, IMMUNIZACJA CZYNNA, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, MASZKARON, KOCZOWNIK, NUKLEOZYD, EWOLUCJA, AKROBATYKA SPORTOWA, POMAZANIEC, ESKORTA, KWASKOWATOŚĆ, KAZAMATA, DYSPOZYTURA, PANIKA BANKOWA, JAZ, SAKPALTO, KATATONIA, JEŹDZIEC APOKALIPSY, CUKRZYCA, JEDWAB, PISTOLET, RAUT, CISTECEFAL, ROZTRUCHAN, LĘDŹWIE, PODRÓŻ, ŁUK DZIENNY, FUTERKO, FASOLA ZŁOTA, ASTRON, SOBÓR, RANGA, BODOR, FILTR POLARYZACYJNY, GĘŚ KRÓTKODZIOBA, BOKS GARAŻOWY, ENTEROKOK, PSZCZOŁA MACEDOŃSKA, NEUROPROTEKCJA, SY, KLISZA, AMUR, ŁUBEK, PĘDZLIK, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, NACZYNIOWE, KARTA WIZYTOWA, NAPAŚĆ, CEROFERARIUSZ, OC, NAUCZANIE, SKUTER, NASIERDZIE, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, GOLIZNA, KRUSZYNA, BON UWŁASZCZENIOWY, ANITA, ŚCIANA, PRZĘŚL, MECHANIZM, POLIPTYK, OFICYNA, ROZWOLNIENIE, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, OGIEŃ KRZYŻOWY, SAKIEWNIK, KORONA, PIEC PŁOMIENNY, KACOWE, WĄTEK, KLAKSON, RĘKAW, POKÓJ GOŚCINNY, SOLANKA, WŁÓKNO WĘGLOWE, PRZYKURCZ, ZMIERZCH CYWILNY, STELMACH, REZYDENT, KLESZCZE, CZYNNIK CHŁODNICZY, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, WOSKRIESIENSK, POCISK ODŁAMKOWY, PLACÓWKA NAUKOWA, DRAMATOPISARSTWO, DYSTONIA TORSYJNA, JĘZYK POMOCNICZY, WĘŻÓWKA, SZTAFAŻ, KORSUŃ, DOLAR NOWOZELANDZKI, POWIEŚĆ S-F, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, IMMUNOPATOLOGIA, ROZŚWIETLACZ, EBOLA, TENIS STOŁOWY, MANIERA, REZERWA, UBARWIENIE OCHRONNE, DENACYFIKACJA, OPTIMUM EKONOMICZNE, ROTOR, HIGIENA ZWIERZĄT, DNI, IEUD, UPOKORZENIE, TRIANGULACJA, LUZAK, RACJONALNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, KRYZYS KATATYMICZNY, WYNIESIENIE KONTYNENTALNE, INFLACJA KOREKCYJNA, WERNER, GNIEW, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, WIEŚ CZYNSZOWA, WYSPA, PIEZOMETR, ASPOŁECZNOŚĆ, KREM, AGAMA PERSKA, NIDERLANDZKI, TEST PASKOWY, AGROWŁÓKNINA, KWIAT JĘZYCZKOWY, LOG, KAMIENIARZ, DODATEK PIELĘGNACYJNY, KOŁECZEK, ŻONA LOTA, BOK, CZŁON SKŁADNIOWY, WZGÓREK ŁONOWY, CZĘSTOKÓŁ, TROFEUM ŁOWIECKIE, ALGA, TAMBUR, DANE, KOT, ULICZNIK, INTEL, SUBLIMATOR, DEPRYWACJA POLITYCZNA, EMANACJA, MIŃSZCZANIN, KLAWIATURA, KLINGA, PENSJA, BASEN ARTEZYJSKI, WYOMING, ACEFALIA, PAWĘŻ, MATRYKUŁA, WSPORNIK, UDAR, AWIONETKA, TELEKONWERTER, METROPOLIZACJA, POJAZD ZABYTKOWY, AKTYWNOŚĆ, SLAJS, JODŁA WSPANIAŁA, TRAMWAJ, ZABURZENIE, CZAPKA TEKTONICZNA, LODOWIEC GRUZOWY, URSZULA, KRWIOBIEG, GARBARZ, MALINA, NIKIELINA, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, KRĄŻOWNIK LOTNICZY, EMBRIOGENEZA, ORLICZKOWATE, CHWALCA, TENDENCJA ROZWOJOWA, METODA PORÓWNAŃ, PÓŁPRZESTRZEŃ, POMPA OBIEGOWA, ZJAWISKO NADPRZYRODZONE, PŁYWANIE SYNCHRONICZNE, AFRYKANERSKI, IRANISTAŃSKI, NIECZUCIE, RUSSELL, KANAPKA, LUFA, LATARNIA UMARŁYCH, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, POST, STOŁP, PARTIA, ŚMIERDZIUCH, BACIK, GLACE, ZANIK MIĘŚNI, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, BAZIA, KOLEKTOR, GRUCZOLISTOŚĆ ZEWNĘTRZNA, CZYNNIK EKOLOGICZNY, ŻYŁA ŚRODKOWA SIATKÓWKI, BALON, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, KLAMRA, CEMBROWANIE, WALKA, TROPIK, BRYTYJSKOŚĆ, ABSYDA, MIESZANKA BETONOWA, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, BRYTFANNA, PODWÓJNOŚĆ, PALIWO CIEKŁE, PROPINACJA, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, SZCZEP, PADEMELON CZERWONONOGI, KULCZYBA WRONIE OKO, PODIUM, ŁYKACZ, QUEBECKI, SKÓRZAK, OBJAW BRUDZIŃSKIEGO, KADZIDŁOWIEC, CHARYZMAT, GRZYWNA, HYDROFIT, ALBUM, AŁAPAJEWSK, SER PARMEŃSKI, LUBASZKA, GORYL WSCHODNI, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, ANTYSOWIETYZM, KONKURENCJA, ?DUPLIKACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.626 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BŁONA STANOWIĄCA ZEWNĘTRZNĄ WARSTWĘ TKANKI ŁĄCZNEJ, POKRYWAJĄCA NIEKTÓRE NARZĄDY WEWNĘTRZNE LUB ICH CZĘŚCI POŁOŻONE POZA OTRZEWNĄ ORAZ TWORZĄCA ZEWNĘTRZNĄ WARSTWĘ ŚCIAN NACZYŃ KRWIONOŚNYCH INNYCH NIŻ WŁOSOWATE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: BŁONA STANOWIĄCA ZEWNĘTRZNĄ WARSTWĘ TKANKI ŁĄCZNEJ, POKRYWAJĄCA NIEKTÓRE NARZĄDY WEWNĘTRZNE LUB ICH CZĘŚCI POŁOŻONE POZA OTRZEWNĄ ORAZ TWORZĄCA ZEWNĘTRZNĄ WARSTWĘ ŚCIAN NACZYŃ KRWIONOŚNYCH INNYCH NIŻ WŁOSOWATE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BŁONA ZEWNĘTRZNA błona stanowiąca zewnętrzną warstwę tkanki łącznej, pokrywająca niektóre narządy wewnętrzne lub ich części położone poza otrzewną oraz tworząca zewnętrzną warstwę ścian naczyń krwionośnych innych niż włosowate (na 15 lit.)
PRZYDANKA błona stanowiąca zewnętrzną warstwę tkanki łącznej, pokrywająca niektóre narządy wewnętrzne lub ich części położone poza otrzewną oraz tworząca zewnętrzną warstwę ścian naczyń krwionośnych innych niż włosowate (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BŁONA ZEWNĘTRZNA
błona stanowiąca zewnętrzną warstwę tkanki łącznej, pokrywająca niektóre narządy wewnętrzne lub ich części położone poza otrzewną oraz tworząca zewnętrzną warstwę ścian naczyń krwionośnych innych niż włosowate (na 15 lit.).
PRZYDANKA
błona stanowiąca zewnętrzną warstwę tkanki łącznej, pokrywająca niektóre narządy wewnętrzne lub ich części położone poza otrzewną oraz tworząca zewnętrzną warstwę ścian naczyń krwionośnych innych niż włosowate (na 9 lit.).

Oprócz BŁONA STANOWIĄCA ZEWNĘTRZNĄ WARSTWĘ TKANKI ŁĄCZNEJ, POKRYWAJĄCA NIEKTÓRE NARZĄDY WEWNĘTRZNE LUB ICH CZĘŚCI POŁOŻONE POZA OTRZEWNĄ ORAZ TWORZĄCA ZEWNĘTRZNĄ WARSTWĘ ŚCIAN NACZYŃ KRWIONOŚNYCH INNYCH NIŻ WŁOSOWATE sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - BŁONA STANOWIĄCA ZEWNĘTRZNĄ WARSTWĘ TKANKI ŁĄCZNEJ, POKRYWAJĄCA NIEKTÓRE NARZĄDY WEWNĘTRZNE LUB ICH CZĘŚCI POŁOŻONE POZA OTRZEWNĄ ORAZ TWORZĄCA ZEWNĘTRZNĄ WARSTWĘ ŚCIAN NACZYŃ KRWIONOŚNYCH INNYCH NIŻ WŁOSOWATE. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast