CHEILOSCHISIS - WADA ROZWOJOWA POWSTAJĄCA WE WCZESNYM OKRESIE EMBRIOGENEZY, ZWIĄZANA Z NIEPRAWIDŁOWYM ROZWOJEM TWARZOCZASZKI; ROZSZCZEPEM NAZYWAMY SZCZELINĘ LUB PRZERWĘ POWSTAŁĄ NA SKUTEK NIEPOŁĄCZENIA SIĘ STRUKTUR FORMUJĄCYCH WARGĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROZSZCZEP WARGI to:

cheiloschisis - wada rozwojowa powstająca we wczesnym okresie embriogenezy, związana z nieprawidłowym rozwojem twarzoczaszki; rozszczepem nazywamy szczelinę lub przerwę powstałą na skutek niepołączenia się struktur formujących wargę (na 14 lit.)ROZSZCZEPIENIE WARGI to:

cheiloschisis - wada rozwojowa powstająca we wczesnym okresie embriogenezy, związana z nieprawidłowym rozwojem twarzoczaszki; rozszczepem nazywamy szczelinę lub przerwę powstałą na skutek niepołączenia się struktur formujących wargę (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHEILOSCHISIS - WADA ROZWOJOWA POWSTAJĄCA WE WCZESNYM OKRESIE EMBRIOGENEZY, ZWIĄZANA Z NIEPRAWIDŁOWYM ROZWOJEM TWARZOCZASZKI; ROZSZCZEPEM NAZYWAMY SZCZELINĘ LUB PRZERWĘ POWSTAŁĄ NA SKUTEK NIEPOŁĄCZENIA SIĘ STRUKTUR FORMUJĄCYCH WARGĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.458

KUCHNIA, BOJER, ZĘBNICA, ZAGOŃCZYK, BOSCH, LEKTURA, ZŁOTOROST, SAMOZAPŁON, KONDOTIER, SKALA PODATKOWA, PRZYJACIEL, SKÓRZAK, DŻINGIEL, JĘZYKOZNAWCA, DACH, MATKA-POLKA, BOŚNIA, KOMEDIA DELL'ARTE, WYSYP, BULDOG, ANTHEM TRANCE, SKROMNOŚĆ, ODMA OPŁUCNOWA, ODSTRZAŁ, STRINDBERG, POTWIERDZENIE, PALATALIZACJA, INFORMATYKA, KRWAWNIK, BUSINESSMAN, KIR, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, RYWALIZACYJNOŚĆ, UTRAKWIZM, WPRAWKA, SIKORY, STYL WILHELMIŃSKI, FERGANOCEFAL, ADLER, CHOROBA PFEIFFERA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, POTRZEBA, PERSZERON, SZYNA, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, POZYTYWIZM, NIETYPOWOŚĆ, WKLĘSEK, ROŻEK, WIECZNE PIÓRO, LEON, BANAN, UCIECZKA, PISARZ POLNY, SEJSMIKA, GŁOS, DOMINACJA NIEPEŁNA, ARTEFAKT, WĘGIERSKI, PALATYNKA, ARTYKUŁ, PIEPRZ MNISI, RYFLA, PRAWNICTWO, BOOROOLA, DAWCA NARZĄDÓW, SPÓŁGŁOSKA WARGOWO-ZĘBOWA, LEGWAN FRĘDZLASTY, MASZT, KOLCZATKA, EKSPRES PRZELEWOWY, STANDING FINANSOWY, PIĘĆSETKA, SZKOCKI, WIERTNIK, ABORCJA, ANSAMBL, PRE-PAID, TRÓJKĄT, STOŻEK ŚCIĘTY, OBSZCZYMUREK, OSTRONÓG, KABOTYNIZM, OSZOŁOM, STAN PODSTAWOWY, NACZYNIE, EMIGRACJA, PRZECHYŁKA, ZDANIE, DEMONSTRACJA, PRZEPITA, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, ETER KOSMICZNY, NIEDOMYKALNOŚĆ, ŚWIADECTWO, METRYKA, MIECZ UCHYLNY, PINCZER, CHOCHLA, KAFETERIA, CHRZĘSTNOSZKIELETOWE, ATOMIZM PSYCHOLOGICZNY, DWUZŁOTÓWKA, GALIARDA, KURATELA, PORTE-PAROLE, KAMORA, SZARADA, DIALEKT, SZPULKA, ŚMIECISKO, TEKA, KLESZCZE, RADIOBIOLOGIA, DZIELNIK, ARYTMOMETR, SUBEMITENT, KNECHT, ZESTAW, ŚLIZGACZ, POBRZMIENIE, DRABINKA, KAPITULANT, KASZKIET, GHEE, CAP, GOSPODARKA NATURALNA, OPĘTANIE, RAGLAN, NASZYWKA, JAD PSZCZELI, DZIURA, KERRIGAN, MAMAŁYGA, PUSTYNNICA KATOLICKA, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, SOPEL, MECH JAWAJSKI, KREWNY, KSIĄŻĘ, GARBATE SZCZĘŚCIE, GLUKOZOAMINOGLIKAN, SZARA MYSZ, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, KARMELEK, DŹWIĘCZNOŚĆ, KOROWÓDKI, KOMPUTEROWIEC, WSZYSTKOŻERCA, ZAIMEK, HANDLARKA, KSIĘGA PARAFIALNA, WATA, TREN, ŚNIADANIE WIELKANOCNE, BALANS, STRZELNICA, WIBRATO, GRZECZNOŚĆ, MORALNOŚĆ, SOFISTA, KUŚNIERCZYK, ABOLICJONISTA, OTĘPIENIE, ANTROPOGENEZA, MIKROCJA, ROZLUŹNIENIE, GAWORZENIE, AMNEZJA, DEPESZOWIEC, MLEKO, HEBRAJSKI, TROGLOBIONT, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, KORONA, TRANSPORTEREK, SKATING, PROSIAK, PROSZEK DOVERA, MIĘSIEŃ ŻWACZOWY, SKŁADKA, REJON, SAJGONKA, STYLIKOODWŁOKOWE, ZNAJDEK, KAPONIERA, INDUKTOR, ENDOCENTRYZM, DYSPLAZJA NEREK, KIERKI, OSPA, GRUPA ETNICZNA, FOTOSENSYBILIZATOR, CHIMICHANGA, JĘZYCZEK, NAWŁOĆ, RANA POSTRZAŁOWA, PORFIROBLAST, PODZIEMIE, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, SITWA, POPRZEDNIK, WIĘZADŁO OBŁE MACICY, GLYPTODONTOPELTA, KARRUKA, KRÓCIEC, POROZUMIENIE, NEBIWOLOL, DWUNASTKA, FIGA, OBRAZ POZORNY, MORION, ASYSTA, TRANSFUZJA KRWI, CZAS PRZESZŁY, POSTERUNEK, FUNT GIBRALTARSKI, BARIONYKS, CHA-CHA, HYDROFOR, WIETRZENIE ILASTE, STATYWIK, ANTYPERSPIRANT, WIRUS MAKR, TRYBRACH, KOPIA FOTOGRAFICZNA, RESPONDENTKA, WYPADEK DROGOWY, GALARETÓWKA CHRZĄSTKOWATA, KLAUZULA UMOWNA, HIPOPOTAMOWATE, WIDEŁKI HERETYKÓW, MEJLOWANIE, KARMAN, RAKSA, MIEJSCE KULTU, ODSTĘP, KOLORY PAŃSTWOWE, ŁADOWNICA, KAWA MIELONA, SYNONIMIKA, KOKILKA, TACZANKA, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, ZASTRZYK, AKWEN, OBSŁUGIWANIE, FUZJA JĄDROWA, HIGIENA WETERYNARYJNA, LARYNGOFON, GERMAŃSKOŚĆ, FIRMAMENT, GOTOWIEC, KRATA ROZDZIELNA, KAPELUSZ PANAMSKI, WŁADZUCHNA, CHMURSKO, DEKIELEK, BLOKHAUZ, DENDRODOA, PALARNIA, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, RAK DREWNA, MAŁYSZOMANIA, FILODENDRON, TOPIALNIA, SARABANDA, BLIŹNIACZOŚĆ, AGREGATY PIENIĘŻNE, PRYMUS, KOPALINA STAŁA, RDZENIARZ, HUCULSKI, RĘKAWICA, GŁĘBSZY, NASYCALNIA, SZKLISTOŚĆ, TAJNE NAUCZANIE, GNAT, PANIER, MIMOZA, KLIKER, ZEKS, DOM WCZASOWY, PRZEŁOM, SZAŁAŚNICTWO, SMUGA, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, KILIM, PIZZER, STARZĘŚLA, FAŁSZYWY PROROK, ANTYWESTERN, KOMPENSACJA WERBALNA, ODEZWA, ŚREDNIA KWADRATOWA, MOWA ZALEŻNA, PEŁZAK, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, ?OBRÓŻKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.458 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHEILOSCHISIS - WADA ROZWOJOWA POWSTAJĄCA WE WCZESNYM OKRESIE EMBRIOGENEZY, ZWIĄZANA Z NIEPRAWIDŁOWYM ROZWOJEM TWARZOCZASZKI; ROZSZCZEPEM NAZYWAMY SZCZELINĘ LUB PRZERWĘ POWSTAŁĄ NA SKUTEK NIEPOŁĄCZENIA SIĘ STRUKTUR FORMUJĄCYCH WARGĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CHEILOSCHISIS - WADA ROZWOJOWA POWSTAJĄCA WE WCZESNYM OKRESIE EMBRIOGENEZY, ZWIĄZANA Z NIEPRAWIDŁOWYM ROZWOJEM TWARZOCZASZKI; ROZSZCZEPEM NAZYWAMY SZCZELINĘ LUB PRZERWĘ POWSTAŁĄ NA SKUTEK NIEPOŁĄCZENIA SIĘ STRUKTUR FORMUJĄCYCH WARGĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROZSZCZEP WARGI cheiloschisis - wada rozwojowa powstająca we wczesnym okresie embriogenezy, związana z nieprawidłowym rozwojem twarzoczaszki; rozszczepem nazywamy szczelinę lub przerwę powstałą na skutek niepołączenia się struktur formujących wargę (na 14 lit.)
ROZSZCZEPIENIE WARGI cheiloschisis - wada rozwojowa powstająca we wczesnym okresie embriogenezy, związana z nieprawidłowym rozwojem twarzoczaszki; rozszczepem nazywamy szczelinę lub przerwę powstałą na skutek niepołączenia się struktur formujących wargę (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROZSZCZEP WARGI
cheiloschisis - wada rozwojowa powstająca we wczesnym okresie embriogenezy, związana z nieprawidłowym rozwojem twarzoczaszki; rozszczepem nazywamy szczelinę lub przerwę powstałą na skutek niepołączenia się struktur formujących wargę (na 14 lit.).
ROZSZCZEPIENIE WARGI
cheiloschisis - wada rozwojowa powstająca we wczesnym okresie embriogenezy, związana z nieprawidłowym rozwojem twarzoczaszki; rozszczepem nazywamy szczelinę lub przerwę powstałą na skutek niepołączenia się struktur formujących wargę (na 19 lit.).

Oprócz CHEILOSCHISIS - WADA ROZWOJOWA POWSTAJĄCA WE WCZESNYM OKRESIE EMBRIOGENEZY, ZWIĄZANA Z NIEPRAWIDŁOWYM ROZWOJEM TWARZOCZASZKI; ROZSZCZEPEM NAZYWAMY SZCZELINĘ LUB PRZERWĘ POWSTAŁĄ NA SKUTEK NIEPOŁĄCZENIA SIĘ STRUKTUR FORMUJĄCYCH WARGĘ sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - CHEILOSCHISIS - WADA ROZWOJOWA POWSTAJĄCA WE WCZESNYM OKRESIE EMBRIOGENEZY, ZWIĄZANA Z NIEPRAWIDŁOWYM ROZWOJEM TWARZOCZASZKI; ROZSZCZEPEM NAZYWAMY SZCZELINĘ LUB PRZERWĘ POWSTAŁĄ NA SKUTEK NIEPOŁĄCZENIA SIĘ STRUKTUR FORMUJĄCYCH WARGĘ. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x