CIAŁO, KTÓRE POCHŁANIA OKREŚLONĄ WSPÓŁCZYNNIKIEM ABSORPCJI CZĘŚĆ PROMIENIOWANIA PADAJĄCEGO NA TO CIAŁO BEZ WZGLĘDU NA DŁUGOŚĆ FALI PADAJĄCEGO PROMIENIOWANIA I TEMPERATURĘ CIAŁA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CIAŁO DOSKONALE SZARE to:

ciało, które pochłania określoną współczynnikiem absorpcji część promieniowania padającego na to ciało bez względu na długość fali padającego promieniowania i temperaturę ciała (na 19 lit.)CIAŁO SZARE to:

ciało, które pochłania określoną współczynnikiem absorpcji część promieniowania padającego na to ciało bez względu na długość fali padającego promieniowania i temperaturę ciała (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CIAŁO, KTÓRE POCHŁANIA OKREŚLONĄ WSPÓŁCZYNNIKIEM ABSORPCJI CZĘŚĆ PROMIENIOWANIA PADAJĄCEGO NA TO CIAŁO BEZ WZGLĘDU NA DŁUGOŚĆ FALI PADAJĄCEGO PROMIENIOWANIA I TEMPERATURĘ CIAŁA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.709

KWADRANT, DRZEWO ROZPINAJĄCE, PLIK WSADOWY, HIPERALGEZJA, KOŚĆ KLINOWA, NAWAŁNIK POPIELATY, REGRES, SERPULA, CEWNIK, ANTENKA, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, KAWAŁ, ZESPÓŁ CHOROBOWY, ŚLIZGACZ, SZATANISTKA, KOMÓRECZKA, FAKT PRAWNY, FREATOFIL, UCHO IGIELNE, TOPIELEC, OPASANIE, PRĘDKOŚĆ UCIECZKI, PUPA, ODMIANA UPRAWNA, MODLITWA EUCHARYSTYCZNA, HELIOTROP, PUŁAPKA, PŁOMIENIE, MANKIET, KADUK, RADIOTERAPIA, KONTAKT, CZŁONY, LEMIESZ, STYMULACJA, KADŁUB, GŁOSKA USTNA, TEZA, AMBA, KRATER UDERZENIOWY, SMOK, RELATOR, PLETYZMOGRAFIA, ROZRZĄD, BĄK ZWYCZAJNY, NEKTARYNA, GRZBIET, MAJEUTYKA, SAMOWYLECZENIE, RYTUAŁ, BETON SPRĘŻONY, SKAJLAJT, ESKIMOSEK, DESKRYPTOR, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, DUSZA, MAJĄTEK TRWAŁY, PIELGRZYMKA, ŻYŁKA, ZŁĄCZE, MAJTKI, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, NIEZMOGOWCE, GIPIURA, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, DAWKA, SEKSUOLOGIA, MIKROPACHYCEFALOZAUR, UZDA, KSZTAŁTY, ANDROID, SYSTEM BANKOWY, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, HYDROCHEMIA, PAPROTNIKI, PARA, GARDA, KLASMODOZAUR, TAJEMNICA, MAJĄTEK NIERUCHOMY, ANAPSYDY, ZBIORKOM, SPOIWO BUDOWLANE, RAJTUZY, AKSJOMAT, ZERÓWKA, NAWIEW, DEPRESJA, APARAT KIPPA, AWISTA, ZAKRĘT OCZODOŁOWY, PLEWA, SKRYTOSKRZELNE, SZARE KLUSKI, KONIEC, KŁĄB, MIKROOTOCZENIE, WIERZCHOŁ, SUKCESYWNOŚĆ, BEZ, AORTA BRZUSZNA, SUWAK, PŁACZKA, PRZECHODNIOŚĆ, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, FERGANOCEFAL, MEZOMORFIA, ODLEŻYNA, CELOWNIK, PÓŁTORAROCZNIAK, CHŁONNOŚĆ TURYSTYCZNA, ŚWIAT, APOENZYM, SŁONIARNIA, KORPUS, PALLIUM, DOMY, ŁOPATKA, ZAWZGÓRZE, PRZEKŁAD, WZMACNIACZ OPTYCZNY, CZUANDONGOCELUR, TWIERDZENIE WILSONA, PROTAMINA, GROOMING, ZAPALENIE SPOJÓWEK, KORONKA, GENRE, KLESZCZE, CECHOWNIA, KORONKA, BECZUŁKOWIEC, KURATOR, WILKI WORKOWATE, URLOP OKOLICZNOŚCIOWY, GUMNO, TWÓR, OKNO ATMOSFERYCZNE, PLASTRON, OSADNIK, BEZPROGRAMOWOŚĆ, LOT SZYBOWCOWY, ZABUŻE, PRZESZŁOŚĆ, WYRAŻENIE EGZOCENTRYCZNE, NOWOJORSKI, WOMBAT PÓŁNOCNY, ASTEROIDA, HIOB, PRZEJŚCIE, SZAFARSTWO, KROK, ANALIZA KONKURENCJI, TRAGIKA, WRĘGA, WITEKS CZCZONY, LICO, KICHA, DRENAŻ ROZSĄCZAJĄCY, CIĄG DALSZY, HIPOMANIA, POWIKŁANIE, POPULACJA, NASYCANIE, FALA ŚWIETLNA, BROŃ KLASYCZNA, NANOŚNIK, DRAPIEŻCA, ROŚLINA OLEISTA, GORSET, RAMIĘ, MASA SPOCZYNKOWA, OTWARTOŚĆ, TRANSLACJA, WYRAKI, MALATURA, KONIUSZEK SERCA, WYSYPKA, ROZZIEW, ROZRABIACZ, ZAGÓRZANIN, PONADKLASOWOŚĆ, DROGA, CELOWNIK, ROSTBEF, PLASTYKA, STACJA ROBOCZA, CIERNIOGŁOWY, KORONA SŁONECZNA, EKSPRESJA GENU, CHLEB KLASZTORNY, WYPADEK JĄDROWY, SWOSZOWICE, PALNIK GAZOWY, ROZWÓRKA, AUTOCHTONICZNOŚĆ, JELEŃ WSCHODNI, PRZEKŁADACZ, INDUKCJA, PRZEDŚWIT, PUCKA, KOŃCZYNA GÓRNA, CUDZOZIEMSKOŚĆ, ALLEMANDE, WĘGLÓWKA, PRAGMATYKA, TRZON, KREDYT ZAUFANIA, MELODIA, KONTAKCIK, DOCHÓD NOMINALNY, JURA POLSKA, KORPUS, RÓWNIK, EMAUZAUR, POLEWACZKA, ŁUK KOLANKOWY, WYGIB, RAMIAK, NIERUCHOMOŚĆ, PIERWIASTEK PROMIENIOTWÓRCZY, NIPPONOZAUR, BOASZKOWATE, JAKOŚĆ, NAPROTECHNOLOGIA, KATEDRA, KONTRAST, OGÓRCZAK JAPOŃSKI, TERMOLOKATOR, GODZINA ŚWIETLNA, POMORZE ŚRODKOWE, SPAŁA, PRAWO MIĘDZYCZASOWE, NARZĄD, WITREKTOMIA, POCHŁANIACZ, WOLEC, BAŃKA, EKRAN, NASTĘP, SKARPETA, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, ŁUSKA, INTERNUNCJUSZ, AKT, DOBRO LUKSUSOWE, SŁABOŚĆ, PASEK, TAŚMA, MOTYLEK, AKT, GŁADYSZKA, PLAMICA, RÓG MGŁOWY, BURTA, CIAŁKO ZIELENI, TERMOMETR OWULACYJNY, SKÓRNICTWO, BADYL, PARODOS, KOSZT JAKOŚCI, SKRZYNIA, PÓŁKWATEREK, DIAPSYDY, KORONA, NADMUCH, PUŚLISKO, PARACENTEZA, TOCZEK, PRZEDZIAŁ, KULMINACJA, SZPIGIEL, PAMPUCH, GATUNEK AGAMICZNY, KARMNIK AUTOMATYCZNY, DŁUGOŚĆ GALAKTYCZNA, KATASTROFIZM, WSZECHWAGA, EKTOMIKORYZA, WAŁKOŃ, UNDULIPODIUM, ORGANY PAROWE, JĄDRO MIGDAŁOWATE, SIERŚĆ, GRAF, BAKTERIA DENITRYFIKUJĄCA, CZAPLA MODRA, KOKON, RENTGENOMETR, REKORDER, TAKTYCZNOŚĆ, BIBLIOTEKA NAUKOWA, LOKAL, SFERA AFEKTYWNA, UBRANIE OCHRONNE, OGNIWO CLARKA, TRANSFER, ANOKSYBIOZA, STYL PRZERZUTOWY, ?RADIOBIOLOGIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.709 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CIAŁO, KTÓRE POCHŁANIA OKREŚLONĄ WSPÓŁCZYNNIKIEM ABSORPCJI CZĘŚĆ PROMIENIOWANIA PADAJĄCEGO NA TO CIAŁO BEZ WZGLĘDU NA DŁUGOŚĆ FALI PADAJĄCEGO PROMIENIOWANIA I TEMPERATURĘ CIAŁA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CIAŁO, KTÓRE POCHŁANIA OKREŚLONĄ WSPÓŁCZYNNIKIEM ABSORPCJI CZĘŚĆ PROMIENIOWANIA PADAJĄCEGO NA TO CIAŁO BEZ WZGLĘDU NA DŁUGOŚĆ FALI PADAJĄCEGO PROMIENIOWANIA I TEMPERATURĘ CIAŁA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CIAŁO DOSKONALE SZARE ciało, które pochłania określoną współczynnikiem absorpcji część promieniowania padającego na to ciało bez względu na długość fali padającego promieniowania i temperaturę ciała (na 19 lit.)
CIAŁO SZARE ciało, które pochłania określoną współczynnikiem absorpcji część promieniowania padającego na to ciało bez względu na długość fali padającego promieniowania i temperaturę ciała (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CIAŁO DOSKONALE SZARE
ciało, które pochłania określoną współczynnikiem absorpcji część promieniowania padającego na to ciało bez względu na długość fali padającego promieniowania i temperaturę ciała (na 19 lit.).
CIAŁO SZARE
ciało, które pochłania określoną współczynnikiem absorpcji część promieniowania padającego na to ciało bez względu na długość fali padającego promieniowania i temperaturę ciała (na 10 lit.).

Oprócz CIAŁO, KTÓRE POCHŁANIA OKREŚLONĄ WSPÓŁCZYNNIKIEM ABSORPCJI CZĘŚĆ PROMIENIOWANIA PADAJĄCEGO NA TO CIAŁO BEZ WZGLĘDU NA DŁUGOŚĆ FALI PADAJĄCEGO PROMIENIOWANIA I TEMPERATURĘ CIAŁA sprawdź również:

człon nieruchomy mechanizmu ,
postać łuszczycy występująca głównie u dorosłych, o najcięższym przebiegu; wysiewowi zmian towarzyszy wysoka gorączka, osłabienie, zły stan ogólny, w części przypadków z zagrożeniem życia włącznie ,
rurki we włosach ,
Tigrisoma fasciatum - gatunek ptaka z rodziny czaplowatych (Ardeidae) ,
produkt rozkładu drewna ,
francuski malarz i grafik (1686-1755), prace do bajek La Fontaine'a, sceny polowań, portrety, kartony do gobelinów ,
Notoungulata - wymarły rząd prymitywnych ssaków kopytnych; żyły w okresie od kredy po plejstocen, zamieszkując Amerykę Południową i Północną oraz Azję ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
miasto i port we wsch. Tunezji nad Morzem Śródziemnym, ośrodek handlowy regionu uprawy oliwek ,
zaczerwienienie skóry na twarzy, często będące następstwem emocji, zmęczenia, gorąca albo mrozu ,
porządek, praworządność, dobrobyt ,
w budownictwie: element służący do mocowania części budowli w sposób uniemożliwiający ich przemieszczenie ,
Falco columbarius columbarius - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku drzemlik (Falco columbarius) ,
muzułmanka walcząca z krzyżowcami ,
część pokładu, która znajduje się ponad pułapem chodnika górniczego ,
księżyc ,
Kozak-powstaniec, uczestnik hajdamaczyzny, ruchu chłopskiego przeciw uciskowi szlachty polskiej na prawobrzeżnej Ukrainie w XVIII w ,
Atypus affinis - gatunek pająka z rodziny gryzielowatych; jeden z trzech gatunków występujących w Polsce i będący pod ochroną prawną; gatunek ten zamieszkuje wyłącznie Europę i małe obszary Afryki Północnej, spotykany w południowej Anglii, Danii, sporadycznie także w Rosji, Szwecji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii i Algierii ,
wypiek, wypiekanie, pieczenie ,
podatek od spekulacyjnych transakcji walutowych, z którego dochód miał być przeznaczony na wyrównanie nierówności społecznych ,
biolog, specjalista od ekologii ,
proces uruchamiania się, startowania aplikacji, programu lub komputera ,
sportowe spodnie męskie o krótkich bufiastych nogawkach ,
trójbok - figura geometryczna będąca wielokątem o trzech bokach; także kształt zbliżony do takiego wieloboku ,
ciężka jazda polska ze skrzydłami u ramion w XVI/XVIII w ,
pojazd silnikowy o małej mocy przeznaczony do wykonywania niewielkich prac manewrowych i ciągnięcia lekkich pociągów ,
w wiertnictwie; chwytak ząbkowy ,
straciła przyjaciela (w piosence) ,
samolot myśliwski lub pilot takiego samolotu ,
logika wolna od założeń ontologicznych, takich jak założenie niepustości dziedziny

Komentarze - CIAŁO, KTÓRE POCHŁANIA OKREŚLONĄ WSPÓŁCZYNNIKIEM ABSORPCJI CZĘŚĆ PROMIENIOWANIA PADAJĄCEGO NA TO CIAŁO BEZ WZGLĘDU NA DŁUGOŚĆ FALI PADAJĄCEGO PROMIENIOWANIA I TEMPERATURĘ CIAŁA. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x