CIENKI PŁAT MIĘKKIEGO DREWNA, KTÓRY POWSTAJE PRZEZ SKRAWANIE I JEST UŻYWANY JAKO PODKŁAD POD OKLEINĘ LUB DO WYROBU PŁYT STOLARSKICH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBŁÓG to:

cienki płat miękkiego drewna, który powstaje przez skrawanie i jest używany jako podkład pod okleinę lub do wyrobu płyt stolarskich (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OBŁÓG

OBŁÓG to:

obwódka stanowiąca wykończenie brzegów materiału (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CIENKI PŁAT MIĘKKIEGO DREWNA, KTÓRY POWSTAJE PRZEZ SKRAWANIE I JEST UŻYWANY JAKO PODKŁAD POD OKLEINĘ LUB DO WYROBU PŁYT STOLARSKICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.370

KAMIEŃ PÓŁSZLACHETNY, PENTAPTYK, GALWEOZAUR, GODŁO MAPY, ZGNIŁY KOMPROMIS, CZARNOSECINIEC, SĄD POLOWY, POBYT CZASOWY, CYKL METONA, TABLETKARKA, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, WIESŁAW, CZYSTOŚĆ, WLAN, REGIONALISTYKA, KOPROFIL, WYDATEK RZECZOWY, NEKTAR, SERIA WYDAWNICZA, KUTIKULA, TĘSKNOTA, NIECKA WYPADOWA, POLONEZ, BIURO SPISOWE, KROKODYL, SOBÓR, TRANSPOZYCJA, JĘZYK LONGOBARDZKI, OWOCARZ, KANONIERKA, PIGUŁKA, APANAŻE, ZROŚLAK, STACJA ZAKŁADOWA, MALARZ, ROBOTY BUDOWLANE, CELOWOŚĆ, PRZYSTAŃ, PSOTA, POSUWISTOŚĆ, OKRĘT DOZOROWY, REMITENT, MARSZ, OBOWIĄZEK SZKOLNY, KRUPON, HETYTA, RYZYKO INWESTYCYJNE, ÓSMY, PODRZEŃ, MLECZ, JAMOCHŁON, FATAMORGANA, ANTYMONARCHISTA, OWAD, WSZECHBYT, SZTUKATERIA, PĘDNIK AZYMUTALNY, PACJENT URAZOWY, MANDAT WOLNY, BRYŁA, JINFENGOPTERYKS, DEKONTAMINACJA, CZCIBÓR, ZAMROŻENIE CEN I PŁAC, PORTUGALSKI, KOPARKA CHWYTAKOWA, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, MAŁGORZATKA, UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA, DOKTOR, RAWA, RYNEK NIEFORMALNY, MYŚL, NEOREALIZM, ADWOKAT, CZYNNOŚĆ GOSPODARCZA, CEL, POTAJEMNOŚĆ, KWASZONKA, JERZY, ORK, TOALETA, AKORDEON, RADIOWYSOKOŚCIOMIERZ, MOGISYGMATYZM, EROZJA GLACJALNA, WOKALIZA, AUGUST III SAS, ZLEW, AKRYL, KWASEK CYTRYNOWY, WITAMINA, KALCEOLARIA, LEKCJA, BUDLEJA, REKUPERATOR CIEPŁA, MASKA, PRZYSADKA MÓZGOWA, GENIALNOŚĆ, KALENDARZ JULIAŃSKI, GRUCZOŁ MLECZNY, KUJNOŚĆ, ESTER, DRUŻYNA, WYŁĄCZNIK, KLESZCZE, MISJONARZ, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, ABSOLUCJA, WYRZUT, KARUK, NUBUK, STOŻEK, MIKROSKOP ŚWIETLNY, TEST KOMPLEMENTACJI, PAJĄCZEK, WIELKA PŁYTA, CHOROBA LOKOMOCYJNA, DELFINISTA, BRZYDACTWO, TWIERDZENIE TOEPLITZA, REKOMENDACJA, OPAR, FOTOKSIĄŻKA, KRYPTA, MUR, PIĘTKA, ŁYCZAK MUSZLOWY, MISZCZU, DYSCYPLINA SPORTOWA, RODZINA NIEPEŁNA, OBRONA WŁASNA, ODPRAWA CZASOWA, ZWARCIE, ANTYDEPRESANT, SEKSTANS, WYSPA KONTYNENTALNA, ARTYSTA, DICKMANN, KOŁNIERZYK, SPEKTROSKOPIA, PRAGMATYCZNOŚĆ, PRYMUS, ONEGA, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, SADŹ, PATRON, KLAWIATURA EKRANOWA, ŚPIĄCY KRÓLEWICZ, OPASKA, ŁADNA HISTORIA, BUM, ŻYWA PAGINA, BIURO TECHNICZNE, KLINKIER, ARIANIE, MAŁPA, KANAPA, NEURON LUSTRZANY, GRĄD SUBATLANTYCKI, WAFEL, URZECZOWIENIE, ANILANA, VIP, WYRAZ OBCY, ANACHRONICZNOŚĆ, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, ŚLEPCE, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, ZARZĄD, ŚWIĘTOKRADZTWO, VADEMECUM, DZIEŃ OTWARTY, PRZESTRZEŃ, OTWÓR, SELEKTOR, BOSSA NOVA, GLOSA, CIĄŻA JAJOWODOWA, KOLET, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, LAMPKA MAŚLANA, NASZYWKA, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, LUNETA, OWRZODZENIE PIERWOTNE, BIDŁO, RZĄD KOŃSKI, DIAKONAT, BRYŁA KORZENIOWA, KONKURS, FLUCV, ANGIELSKOŚĆ, OBSERWATOR STANU, WYKONAWCA, AZOLLA AFRYKAŃSKA, WOREK, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, FIOLET WZROKOWY, CIAŁKO MRÓWCZE, GEOGRAFIA FIZYCZNA, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, ZADZIERZGNIĘCIE, MIODOJAD GÓRSKI, BEZLITOSNOŚĆ, CHOROBA GENETYCZNA, WRAPS, SKRZYPŁOCZE, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, EGZONUKLEAZA, GETTO TRANZYTOWE, KANGUR OLBRZYMI, CHODZĄCY SZKIELET, TELEFONIA, LIMNOCHARYSOWATE, KOŃ, TERAPIA POZNAWCZA, NEOBEHAWIORYZM, DIAFON, DOBITNOŚĆ, MYŚLENIE MAGICZNE, INSTANCJA, INDUKTYWNOŚĆ, KLAG, CHOJAK, ZARAŻONY, MRÓWKA ĆMAWA, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, PLAKAT, SMOK, GLORIETA, FUTRO, ODBIÓR, REFORMISTA, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, TREL, KACZKA, SERCE JASIA, 2-AMINOETANOL, TEMPERATURA ABSOLUTNA, JAZDA, HAMULEC LUZOWANY, SEREK, PAY-AS-YOU-GO, SZEREG NEPTUNOWY, EMOCJA, SUKCESJA UNIWERSALNA, TROSKA, FAKIR, TOŻSAMOŚĆ BRAHMAGUPTY, MEDIA, ŚWIĘTO, TOPIELEC, GRZĘDA, ARANŻACJA, ZDROWAŚKA, FILM WOJENNY, ANTYSZTUKA, JĘZYK ROMAŃSKI, OCZY, DŻEMIK, ŚLEDŹ, CHLEBODAWCA, PERTA, OSKARŻENIE, BAŚNIOPISARZ, REZERWAT ARCHEOLOGICZNY, PIESZCZOTA, KWAS AZOTOWY, INSTYNKT ZACHOWAWCZY, DREWNIAK, OBRONA STREFOWA, RELISZ, BRUMBY, PÓLKO, PAKLON, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, OKTANT, KULT, SUSEŁ PEREŁKOWANY, RANGA, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, MARSYLIA CZTEROLISTNA, POŚWIADCZENIE, SUCHORYT, MYGŁA, ZWINNOŚĆ, SZTANDAR, PŁAT, SADOWISKO, SONIFIKACJA, AJENCJA, INFIKS, MIOTACZ BOMB GŁĘBINOWYCH, DIETA ASPIRYNOWA, POKOJOWOŚĆ, WILCZA PASZCZA, MELINA, HAMULEC, ?DYSZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.370 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CIENKI PŁAT MIĘKKIEGO DREWNA, KTÓRY POWSTAJE PRZEZ SKRAWANIE I JEST UŻYWANY JAKO PODKŁAD POD OKLEINĘ LUB DO WYROBU PŁYT STOLARSKICH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CIENKI PŁAT MIĘKKIEGO DREWNA, KTÓRY POWSTAJE PRZEZ SKRAWANIE I JEST UŻYWANY JAKO PODKŁAD POD OKLEINĘ LUB DO WYROBU PŁYT STOLARSKICH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBŁÓG cienki płat miękkiego drewna, który powstaje przez skrawanie i jest używany jako podkład pod okleinę lub do wyrobu płyt stolarskich (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBŁÓG
cienki płat miękkiego drewna, który powstaje przez skrawanie i jest używany jako podkład pod okleinę lub do wyrobu płyt stolarskich (na 5 lit.).

Oprócz CIENKI PŁAT MIĘKKIEGO DREWNA, KTÓRY POWSTAJE PRZEZ SKRAWANIE I JEST UŻYWANY JAKO PODKŁAD POD OKLEINĘ LUB DO WYROBU PŁYT STOLARSKICH sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - CIENKI PŁAT MIĘKKIEGO DREWNA, KTÓRY POWSTAJE PRZEZ SKRAWANIE I JEST UŻYWANY JAKO PODKŁAD POD OKLEINĘ LUB DO WYROBU PŁYT STOLARSKICH. Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

x