CZĘŚĆ OGŁOWIA WĘDZIDŁOWEGO, KTÓRA RAZEM Z NACZÓŁKIEM I NACHRAPNIKIEM UTRZYMUJE W OKREŚLONEJ POZYCJI OGŁOWIE NA ŁBIE KONIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODGARDLE to:

część ogłowia wędzidłowego, która razem z naczółkiem i nachrapnikiem utrzymuje w określonej pozycji ogłowie na łbie konia (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PODGARDLE

PODGARDLE to:

przednia część szyi u ludzi i niektórych zwierząt, okolice gardła (na 9 lit.)PODGARDLE to:

wieprzowy element handlowy, część tłuszczowo-mięśniowa szyi świni (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ OGŁOWIA WĘDZIDŁOWEGO, KTÓRA RAZEM Z NACZÓŁKIEM I NACHRAPNIKIEM UTRZYMUJE W OKREŚLONEJ POZYCJI OGŁOWIE NA ŁBIE KONIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.772

DYSPOZYTOR, BĄBELEK, TEMAT, KLUBOWICZKA, REJESTRATOR, FILTR GÓRNOPRZEPUSTOWY, KONTRAKT, CIĘŻKA DUPA, DASZEK, BLAT, IDENTYCZNOŚĆ, TYGIEL, KORZONEK, DUPA, ŁĘK, BUTELKA, ZGRUPOWANIE, LICZBA PIERWSZA, LICZBA UROJONA, BELKA STROPOWA, TOWARZYSZ BRONI, ARYJCZYK, KOZA, PROSTE ZADANIE KINEMATYKI, DONICZKA, KAPITEL, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, SZEKLER, SŁONIARNIA, MIEJSCE, PÓŁSFERZE, PRZEJŚCIÓWKA, DWUNASTKA, PRÓG PODATKOWY, GARSTKA, MIOPIA, PISZCZAŁKA, MASŁO MAŚLANE, SYNONIMICZNOŚĆ, ILUWIUM, LICO, OBROTNICA, PARTIA, WYLINKA, HACZYK, NÓŻKA, NARAMIENNICA, HIENA CMENTARNA, LINIA PIERWIASTKOWA, GRAF PÓŁEULEROWSKI, KRĄŻENIE SYSTEMOWE, OŚRODEK, ZAPRZĄG, SZYJKA, SKARŻĄCA, WOZAK, NIESPOKOJNOŚĆ, BAGAŻOWY, PALOLO, ŁÓŻECZKO GIPSOWE, HIPERPRZESTRZEŃ, TEHUELCZEZAUR, SEKTOR PUBLICZNY, REFLUKS, PŁYWAK, NORZYCA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, BŁONA MIĘŚNIOWA, PRZEPRAWA, WIDEOFON, STACZ, KOMBINATOR, MARTWIAK, ŁUK AORTY, ZAPRASKA, ŁĄCZNIK, DOPOWIEDZENIE, DARMOZJAD, CHLOREK HEMATYNY, DZIEKANAT, CINKCIARZ, PANI, CHORĄŻA, KOŃ ANGLO-NORMANDZKI, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, KUMOSZKA, KOHORTA, PASIBRZUCH, RATY, KONDYGNACJA, ASTRONAWIGACJA, NARZECZONA, ODCZYNIACZ, KOCIAK, NÓŻKA, DROGA, B, KUREK, APOLIŃSKOŚĆ, GMINA MIEJSKA, RYBY WŁAŚCIWE, KONSERWATYZM EWOLUCYJNY, PRZYBUDOWA, KŁUSOWNIK, KOLOKACJA, BUDA, BŁONICA SPOJÓWEK OKA, KARY, PATRYCJAT, DERP, LEBERWURST, ASESOR, SINUS HIPERBOLICZNY, KAPITULANT, NADLEW, NAPIĘTNIK, HEROLD, PORTE-PAROLE, CIĄGNIK, PRYZMA, MNIEJSZOŚĆ, NANERCZ, ZABURZENIE BARWNIKOWE SKÓRY, GUMNO, SZAŁAŚNICTWO, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, BĄBEL, ZBIORY ROZŁĄCZNE, WYBIJACZ, WENUSJANKA, PLAZMA, DWUBÓJ, SEKCJA, CZAS MIEJSCOWY, HAITI, WOREK TRZEWIOWY, ŁAZĘGA, WSPÓŁKIEROWNIK, POZYTYWIZM LOGICZNY, OSADY DENNE, GICZ, BENTLEY, ROŚLINKA, GŁADŹ, GEN LETALNY, PALEMONETKA ZMIENNA, BOMBER, STOŻEK DZIOBOWY, ORCZYK, SCHEDA SPADKOWA, PRZEWÓD SŁUCHOWY, PALENISKO RETORTOWE, PROLETARIUSZ, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, OTWARTOŚĆ, DERKA, NORIKER, KOŃ SZTUMSKI, GRUPA ETNICZNA, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, WIELKORUŚ, KOPISTKA, BIEG ROZSTAWNY, PRZĘŚLICA, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, KULA, KUPLET, POŚREDNIK, PEŁNOMOCNIK PROCESOWY, ZASTAWKA, MUNDSZTUK, OBMOWA, JĄDRO ZIEMI, PODSTAWA, UMOWA ZLECENIE, ARNIKA GÓRSKA, ANALIZA WARTOŚCI, TANDEM, ROŻEK, CIASTKARZ, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, GARKOTŁUK, MISTRZYNI, SZYPUŁKA, KAMPYLODONISK, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, ŚMIESZKA, KAPA, PŁASTUGA, DWA ZERA, TACIERZYŃSKI, ZUPA, WSPÓŁĆWICZĄCA, KOLCZYK, WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, WSPINACZKA SPORTOWA, AWIZO, DENITRYFIKATOR, JANUSZ, RELACJA PUSTA, BŁĄD STATYSTYCZNY, BRAT, SYMETRIA, OPRACOWANIE, AKROPOL, HERMETYCZNOŚĆ, WSPÓŁCZYNNIK SKOŚNOŚCI, ZASYP, HAZARDZISTKA, SEKTORÓWKA, ROZGŁOŚNIA, ŹRENICA, MASA KAJMAKOWA, POPRZEDNICZKA, TRWONICIEL, RYT, REZYDENTURA, RENTGENOLOGIA, CZĘŚĆ ZAMIENNA, MUCHA, FRANIA, OSCYLACJA LODOWCA, ŁAŃCUCH, RYZALIT, NAZWA POZORNA, NAKŁADKA, BIOCENOZA, REZONATOR, TOUROPERATOR, MROŹNIA, RAK SZWEDZKI, WERBLISTKA, ELEMENT, KOMUNIA, TRANSPOZON, NAZWA ATRYBUTYWNA, KORYTO, OBLICZENIA INTELIGENTNE, PIEŚŃ, TEORIA FISHERA, GŁODOMÓR, WIEK NASTOLETNI, RZUT PROSTOKĄTNY, BALECIK, DOBUDÓWKA, SERAJ, DOKUMANTACJA NIEARCHIWALNA, SZTUKA, CIĄG DALSZY, KWIATOWA, POJAZD ZAPRZĘGOWY, SROM, CZUBEK, DZWON HEŁMU, ALKIERZ, ADHORTACJA APOSTOLSKA, KAFTANIK, JARZYNA, CZASOWNIK POSIŁKOWY, AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, BUSOLA INKLINACYJNA, PEDALARZ, GANASZE, ODNAWIACZ, PRODUCENTKA, WIEK MŁODZIEŃCZY, PLECÓWKA, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, KLASMODOZAUR, GRA, SŁOŃ AFRYKAŃSKI, SUPERNOWA TYPU II, SWOSZOWICE, DZIAŁKA, KREDKA ŚWIECOWA, PAMPANGA, WARTOŚĆ BILANSOWA, NOS, BEZGLUTENOWIEC, PAKLAK, PRZYDAWKA, LAMNA, MATKA CHRZESTNA, TYKA, BŁĘDNIK KOSTNY, ZESPÓŁ, ZATOCZKA, STARA PANNA, PLAFON, WTRYSKIWACZ, KRWIOPIJCA, UCZEŃ, RÓWNINA ZALEWOWA, OBJAW ZWIASTUNOWY, NOWINIARZ, MARYNARZ, ODZIERCA, MIESIERKA LUCERNÓWKA, ANGLOARAB, ?WATAHA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.772 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ OGŁOWIA WĘDZIDŁOWEGO, KTÓRA RAZEM Z NACZÓŁKIEM I NACHRAPNIKIEM UTRZYMUJE W OKREŚLONEJ POZYCJI OGŁOWIE NA ŁBIE KONIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ OGŁOWIA WĘDZIDŁOWEGO, KTÓRA RAZEM Z NACZÓŁKIEM I NACHRAPNIKIEM UTRZYMUJE W OKREŚLONEJ POZYCJI OGŁOWIE NA ŁBIE KONIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PODGARDLE część ogłowia wędzidłowego, która razem z naczółkiem i nachrapnikiem utrzymuje w określonej pozycji ogłowie na łbie konia (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODGARDLE
część ogłowia wędzidłowego, która razem z naczółkiem i nachrapnikiem utrzymuje w określonej pozycji ogłowie na łbie konia (na 9 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ OGŁOWIA WĘDZIDŁOWEGO, KTÓRA RAZEM Z NACZÓŁKIEM I NACHRAPNIKIEM UTRZYMUJE W OKREŚLONEJ POZYCJI OGŁOWIE NA ŁBIE KONIA sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - CZĘŚĆ OGŁOWIA WĘDZIDŁOWEGO, KTÓRA RAZEM Z NACZÓŁKIEM I NACHRAPNIKIEM UTRZYMUJE W OKREŚLONEJ POZYCJI OGŁOWIE NA ŁBIE KONIA. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x