CZĘSTO MNIEJSZA ROZMIAREM PŁYTA, KTÓRA ZAWIERA JEDEN LUB KILKA UTWORÓW, SŁUŻY DO PROMOCJI NOWEJ, WIĘKSZEJ PŁYTY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SINGIEL to:

często mniejsza rozmiarem płyta, która zawiera jeden lub kilka utworów, służy do promocji nowej, większej płyty (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SINGIEL

SINGIEL to:

osoba (współczesna), która podjęła decyzję o samotnym życiu, bez partnera (może to być chwilowa decyzja), singiel zwykle nie jest sam, bo bawi się z innymi singlami, singiel jest też często dobrze sytuowany majątkowo i wykształcony (nie jest postrzegany przez środowisko jako stary kawaler czy stara panna) (na 7 lit.)SINGIEL to:

w grach karcianych: jedyna karta w danym kolorze (na 7 lit.)SINGIEL to:

mecz tenisa, ping-ponga, badmintona, w którym gra się jeden na jednego (na 7 lit.)SINGIEL to:

piosenka wybrana do promowania danego albumu muzycznego (na 7 lit.)SINGIEL to:

płyta z nagraniem jednej melodii na każdej stronie - SYNGIEL (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘSTO MNIEJSZA ROZMIAREM PŁYTA, KTÓRA ZAWIERA JEDEN LUB KILKA UTWORÓW, SŁUŻY DO PROMOCJI NOWEJ, WIĘKSZEJ PŁYTY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.729

KEYBOARD, GZYMSIK, TANCERKA, BICIE PIANY, SZUPINKA, WIEJSKI FILOZOF, SSAK, BEZGŁOWOŚĆ, MONOGAMISTKA, ROŚLINA TRUJĄCA, PAKLON, AGENT, SUBSTANCJA OBCA, SURFER, MAŁA LITERA, POSTKOMUNA, CZARKA, ŚRODEK ADHEZYJNY, HARCERKA, CUKIER WANILIOWY, UKŁAD DYSKRETNY, PRZYBŁĘDA, SINGIEL, PULWERYZATOR, LINORYT, KOTYLION, GAD, NIEPIŚMIENNY, KRAKWA, BLUZG, PUCHTA, ZRĘCZNOŚĆ, KANONIERKA, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, URAZ, PATATAJKA, NARKOTYK, KUMULACJA, PRAWO MATERIALNE, EGRETA, KUCZBAJ, LOT, CHWOSTKA WSPANIAŁA, IZOMER, MIKROSKOP PORÓWNAWCZY, ŁYKACZ, DOPPELGANGER, FAZA, MAGENTA, OPAKOWANIE, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, ZAĆMA POURAZOWA, SENATOR, KABINA, FOBOS, PRZYSTRÓJ, PARAFRAZA, SUCHA IGŁA, BASEN, RELACJA DWUARGUMENTOWA, KUSKUS, DYKTA, WOREK, STOPKA, TRUP, ZIEMIA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, BAZA LOTNICZA, INGUSZKA, WŚCIEKLICA PŁATKOROŻNA, WRZECIONO, MOC ZNAMIONOWA, SKANDYNAWSKOŚĆ, OSIEMDZIESIĄTKA, ZABURZENIE, OSOBA, GOSPODARZ DOMU, ANTONOMAZJA, POMYŁKA FREUDOWSKA, GÓRKA, ŁATA, WINO ZIOŁOWE, WAPIEŃ KRYSTALICZNY, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, KOCIOŁ EWORSYJNY, POKEMON, DANE TELEADRESOWE, DONIESIENIE, ENDOCENTRYZM, PLAKAT, GAMA, ZNAMIĘ, KIEŁBA, SPARRINGPARTNER, KONEW, IBERYSTYKA, MACIEJ, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, KISZKA PASZTETOWA, PIANKA, CHAŁTURA, FASOLKA PO BRETOŃSKU, SOŚNICOWATE, SKALA, KILKA, MAKAK TAJWAŃSKI, KOZIA NÓŻKA, SZKLANKA, KRZYWONOS, DORYCKI, DEATH METAL, GAD, PROFIL, DZIADOWINA, UBOŻENIE, PUNKT, IMINA, ROZCIEŃCZALNIK, DOWÓZ, KANTON, PIEC PŁOMIENNY, SOTELO, FUNDATOR, STOŻEK PASOŻYTNICZY, MAKROPOLECENIE, DUCH, NOWINIARZ, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, POŁUDNIOWONIEMIECKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, RADCA, GWAŁT, BACIK, APTEKARZ, SPECGRUPA, EMOTIKONA, MIKROMACIERZ DNA, DRUT, WYDAWNICTWO, KOLORYSTA, ZAWODOWIEC, KARAFKA, WIAROŁOMSTWO, SŁUŻALEC, GRAFIKA, GATUNEK ZAGROŻONY, ZAKURZENIE, WYŚWIETLARNIA, FILTR POLARYZACYJNY, KULTURA MATERIALNA, KONSERWATYZM EWOLUCYJNY, KURAWONGA ZMIENNA, TAJFUN, NOK, DRZEWCE, UKŁAD FIZYCZNY, PORĘCZ, DECYMA, ZEZWŁOK, BUTERSZNYT, PÓŁPROFIL, WTYCZKA, KOT, OGNISKO, MAMUT POŁUDNIOWY, WALIDACJA KRZYŻOWA, BEAN, UPORZĄDKOWANIE NADDANE, LICZBA FERMATA, ELURA, CZAS MIEJSCOWY, CHARAKTER, LICHWIARSTWO, ZESPÓŁ CHOROBOWY, RZUT, PRZEDZIAŁ CZASOWY, SEKRECJA, TRASZKA GRZEBIENIASTA, EMBRION, WIEŻA KOŚCIELNA, TRAIL, WIESZAK, SUBEMITENT, ALGORYTM SYMETRYCZNY, PIDGIN, BORDER, INDYK, BODMERIA, ZAKUP, PROCES, SQUAW, KRYZA, TAKSYDERMIA, ZAPRAWA, ODJEMNIK, DŁAWIDUDA, ARCHEOLOGIA, KISZKA PODGARDLANA, SPOWIEDŹ, ZAKUTA PAŁA, UDAR, KADASTER, KRATER PASOŻYTNICZY, MARATON, NOSOWOŚĆ, DYSKIETKA INSTALACYJNA, ENTOMOFAUNA, STARR, RACHUNEK CIĄGNIONY, FUTERKO, BIAŁE NOCE, SAMOUPROWADZENIE, KARKAS, GENIUSZEK, ODPADY STAŁE, WYŁADOWANIE ULOTOWE, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, SZMATKA, PŁYTA, LIMONKA KAFFIR, ZAŚLEPIENIE, PIASTA, KABRIOLECIK, GANC EGAL, NON-IRON, STENOKARDIA, CENZURA, OKRĘT DOZOROWY, ZATRUDNIONA, OTĘPIAŁOŚĆ, KACZKA, STOCZNIA, LEJBIK, EKOLOGISTYKA, ŚCINACZ, POCISK PODKALIBROWY, SIŁA WYŻSZA, BĄK, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, JOGURCIK, IRYS, TOLLER, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, PROCES DECYZYJNY, BELKOWANIE, FUTBOL AMERYKAŃSKI, PRZERYWACZ BLOKADY, ANGIELCZYK, DYSJUNKCYJNY OPERATOR BINARNY, ODŁAM, WAHLIWOŚĆ, KONWERSJA , POTWÓR, INKWIZYCYJNOŚĆ, PAS, SKRZYNIA BIEGÓW, DYSZKANCISTA, WROCŁAWSKOŚĆ, SPIEK, PROMOTOR, POLIETER, NADLOTKA, DZIURA, GŁOSICIEL, FRYCOWE, MAGNAT, DŻEM, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, SONAR, MOBILE, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, ZBIORÓWKA, KAMIONKA, BUGAJ, RABARBAR, ROBOTY BUDOWLANE, LUZAK, DIPLOPIA, JUDINA, ANTYBIOTYK, PLANETA, POLIMORFIZM, SMREKUN, PRZELICZNIK, KOŁEK, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, FOTEL GINEKOLOGICZNY, ANALFABETKA, SZCZEP, KARAKURT TRZYNASTOKROPKI, KOLCZAK, BROŃ MASZYNOWA, KATAPULTOWANIE, PUDU EKWADORSKI, GRA HAZARDOWA, ZNACZNIK, FILAR PRZYPOROWY, NASZYWKA, KONKURENCJA, KOMORA, ?NERW KRTANIOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.729 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘSTO MNIEJSZA ROZMIAREM PŁYTA, KTÓRA ZAWIERA JEDEN LUB KILKA UTWORÓW, SŁUŻY DO PROMOCJI NOWEJ, WIĘKSZEJ PŁYTY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘSTO MNIEJSZA ROZMIAREM PŁYTA, KTÓRA ZAWIERA JEDEN LUB KILKA UTWORÓW, SŁUŻY DO PROMOCJI NOWEJ, WIĘKSZEJ PŁYTY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SINGIEL często mniejsza rozmiarem płyta, która zawiera jeden lub kilka utworów, służy do promocji nowej, większej płyty (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SINGIEL
często mniejsza rozmiarem płyta, która zawiera jeden lub kilka utworów, służy do promocji nowej, większej płyty (na 7 lit.).

Oprócz CZĘSTO MNIEJSZA ROZMIAREM PŁYTA, KTÓRA ZAWIERA JEDEN LUB KILKA UTWORÓW, SŁUŻY DO PROMOCJI NOWEJ, WIĘKSZEJ PŁYTY sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - CZĘSTO MNIEJSZA ROZMIAREM PŁYTA, KTÓRA ZAWIERA JEDEN LUB KILKA UTWORÓW, SŁUŻY DO PROMOCJI NOWEJ, WIĘKSZEJ PŁYTY. Dodaj komentarz

7×1 =

Poleć nas znajomym:

x