DOROSŁY MĘŻCZYZNA, STARSZY W PORÓWNANIU Z KIMŚ (NP. GRUPĄ INNYCH LUDZI LUB SOBĄ SAMYM Z WCZEŚNIEJSZEGO OKRESU) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STARY BYK to:

dorosły mężczyzna, starszy w porównaniu z kimś (np. grupą innych ludzi lub sobą samym z wcześniejszego okresu) (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOROSŁY MĘŻCZYZNA, STARSZY W PORÓWNANIU Z KIMŚ (NP. GRUPĄ INNYCH LUDZI LUB SOBĄ SAMYM Z WCZEŚNIEJSZEGO OKRESU)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.315

TROCINÓWKA, PAPROTNICA GÓRSKA, UPOLITYCZNIENIE, MAPA POZNAWCZA, TOM, PRZECZYSTOŚĆ, BOMBIARZ, PARALELIZM, TEST PSYCHOLOGICZNY, ROZŁĄKA, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, ERPEG, OŁTARZYK PRZENOŚNY, DANIEL DUBICKI, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, UCHO, POSADZKA, STRĄGA, KALINA, LESZCZYNA, LIZANIE , KSIĘGA, AREA, OMEN, DWUNASTY, DULKA, CHRZEST, FRAKCJA, KLUCZ, KULTYWAR, ELEKTROKORUND, ODDZIAŁ, PODSTAWA, BOKS GARAŻOWY, WĘZEŁ KOLEJOWY, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, ŻALE, WRZASKLIWOŚĆ, BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, RYNKA, PESTO, DZIRYT, JEZIORO DRUMLINOWE, MIEJSCE ŚWIĘTE, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, PRZEPOJA, ZMIENNA ZWIĄZANA, BOMBARDON, MAGNESIK, KROSOWNICA WIZYJNA, POKRZYWA, OWICYD, WAMPIREK, FLUBV, EDYKUŁA, MINERAŁ, UPROWADZENIE, CHOROBA GRZYBOWA, KLAWIATURA, LALKARSTWO, GWIZDEK, SOLANKA, KUMKWAT, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, ANTAGONISTA, SZPILKOWE, SZKUTNICTWO, SEMAFOR, RELIKT, AKROBACJA POWIETRZNA, TAROT, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, FOKKER, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, WYPAD, OUTSIDER, WAPNO, INSTALATOR, ADALINA, DYSZA, FOKI, UCHO, OLIWA Z OLIWEK, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, DIRT, TYSIĄC, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, SPADOCHRONIARKA, ŁAWKA REZERWOWYCH, WYKONAWCA, OSAD, BECZKA BEZ DNA, BLOCZEK, DODATEK STOPOWY, POLIGLOTA, BOGUMIŁ, ŚRODOWISKO NATURALNE, KAWLATA, PODSTRYSZE, WYSTRÓJ, TERMOSTAT, SEKS ORALNY, ZESPOLENIE, ŁOŻYSKO, OPERA, KARB, SIEKANIEC, SUMATOR, TAKSON MONOFILETYCZNY, OLIGOCEN, PTASZNIK KĘDZIERZAWY, ROZWÓJ WSTECZNY, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, LASONOGI, DOBRA STRONA, PASKUDNIK, DZWONY RUROWE, ATRYBUCJA, MEGAFON, IDIOMAT, SZABROWNIK, CZYN, ACETYLENEK MIEDZI, GŁOŚNOŚĆ, OBORA DWORSKA, ANORAK, ŚWIĘTO, BRAK, SPARRINGPARTNER, PODATEK, SMILEY, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, WYMIENNIKOWNIA, PROFESJA, ŁAŹNIA, FLESZ, ŚWIAT, ŁUK TĘCZOWY, BROŃ, WOLNOBIEG, POWIASTKA FILOZOFICZNA, INDEKS, LIGAND, KARCZOWISKO, FORSZLAK, TROGLODYTA, CELKA, POST, CZARNY DĄB, MORDOKLEJKA, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, KONTROLA SKARBOWA, WOLT, OWCE, DOMOSTWO, POLEWKA, TEST CIS-TRANS, SZYFON, PRODUKT UBOCZNY, DŹWIG, DRZEWCE, POLEPA, CZOŁO, ZAMKNIĘCIE CELNE, LOT CZARTEROWY, WIDMO ATOMOWE, MELINA, TEUTON, NEON, DYSZKANCIK, BURZA, KIOSK, KRAJ, KONOTATKA, SPOILER, MIMETYZM FORMALNY, PRYMITYWIZM, UKŁAD URBANISTYCZNY, MUSZNIK, TĘSKNOTA, PATYCZAK, TRANSLOKACJA, WILK, PUNKTUALNOŚĆ, WIENIEC, GOLF, PODPORA, STOŁP, MOSTEK, SŁAWA, GENETYKA KLINICZNA, CERATA, AFRYKANER, ZEBROID, LALKA, FIGURACJA MELODYCZNA, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, PRZEMYTNICTWO, FRYZ, TRUSIĄTKO, PRESTIŻ, TWÓR, WYSTAWCA, SZNUR, NARKOTYK, POSOBOROWIE, KAPOTAŻ, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, FALANSTER, ARGUMENT, POLIGAMIA, WALKA, PEŁNOLETNOŚĆ, PELENG, WSZECHSIŁA, ROZGRZEWACZ, ZWŁÓKNIENIE KLATKI PIERSIOWEJ, CHANSON, OWOCNIA, ZNAK LICZBY, KARTOFELEK, ZWIĄZKOWIEC, SOLANKA, SQUAW, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, MARTWOTA, WĘGLÓWKA, FREGATA ŻAGLOWA, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, POJĘCIE LOGICZNE, BI, CHRANCUSKI, PISTACJA, ORTOGRAFIA, WARIACJE, POSIADŁOŚĆ, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, HAMULEC, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, PUCH, BINDA, EMALIA, JUNAK, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, ABORCJA, ZŁODZIEJ KIESZONKOWY, NIEWOLNIK, DĘTKA, KAMERDYNER, KACZKA, KNEBEL, DAMSKI BOKSER, ŚCIEKI BYTOWE, ŁAMACZ BLOKADY, PLUJKA, JAZ, DANSKER, TORTILLA, WYCHÓD, ŚPIĄCY KRÓLEWICZ, KATAPULTA, JEDEN, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, GRZECH PIERWORODNY, MODYFIKACJA, SIEDMIOMILOWE BUTY, ETIUDA, KOSODRZEWINA, STAŁOŚĆ, INTERIOR, RAGOUT, TAMARILLO, STRAŻ, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, APATIA, UZIOM, KREOL, ZWIĄZEK, POBIAŁKA, KORMA, REPLIKA, KARETKA, LIPOLIZA, TREL, OSTROWIANIN, ŻEL, KOLEUS, JABŁOŃ KWIECISTA, MAJÓWKA, DZYNDZEL, FILTR CYFROWY, WIRUS KRWOTOCZNEJ CHOROBY ZWIERZYNY PŁOWEJ, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE, MANTYLA, ?PATELNICA NIEBIESKOPLAMA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.315 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DOROSŁY MĘŻCZYZNA, STARSZY W PORÓWNANIU Z KIMŚ (NP. GRUPĄ INNYCH LUDZI LUB SOBĄ SAMYM Z WCZEŚNIEJSZEGO OKRESU) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DOROSŁY MĘŻCZYZNA, STARSZY W PORÓWNANIU Z KIMŚ (NP. GRUPĄ INNYCH LUDZI LUB SOBĄ SAMYM Z WCZEŚNIEJSZEGO OKRESU)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STARY BYK dorosły mężczyzna, starszy w porównaniu z kimś (np. grupą innych ludzi lub sobą samym z wcześniejszego okresu) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STARY BYK
dorosły mężczyzna, starszy w porównaniu z kimś (np. grupą innych ludzi lub sobą samym z wcześniejszego okresu) (na 8 lit.).

Oprócz DOROSŁY MĘŻCZYZNA, STARSZY W PORÓWNANIU Z KIMŚ (NP. GRUPĄ INNYCH LUDZI LUB SOBĄ SAMYM Z WCZEŚNIEJSZEGO OKRESU) sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - DOROSŁY MĘŻCZYZNA, STARSZY W PORÓWNANIU Z KIMŚ (NP. GRUPĄ INNYCH LUDZI LUB SOBĄ SAMYM Z WCZEŚNIEJSZEGO OKRESU). Dodaj komentarz

7×6 =

Poleć nas znajomym:

x