DREWNIANY INSTRUMENT MUZYCZNY WYDAJĄCY PRZY POTRZĄSANIU CHARAKTERYSTYCZNE DŹWIĘKI, SKŁADAJĄCY SIĘ Z DESECZKI OSADZONEJ NA RĄCZCE ORAZ ZAMOCOWANEGO NA ZAWIASIE MŁOTKA, KTÓRY UDERZAJĄC W DESECZKĘ WYDAJE KLEKOCZĄCY DŹWIĘK; RÓWNIEŻ: URZĄDZENIE, KTÓRE DZIAŁA NA ZASADZIE UDERZANIA JEDNĄ POWIERZCHNIĄ W DRUGĄ W CELU WYDOBYWANIA DŹWIĘKU KOŁATANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOŁATKA to:

drewniany instrument muzyczny wydający przy potrząsaniu charakterystyczne dźwięki, składający się z deseczki osadzonej na rączce oraz zamocowanego na zawiasie młotka, który uderzając w deseczkę wydaje klekoczący dźwięk; również: urządzenie, które działa na zasadzie uderzania jedną powierzchnią w drugą w celu wydobywania dźwięku kołatania (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOŁATKA

KOŁATKA to:

instrument perkusyjny (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DREWNIANY INSTRUMENT MUZYCZNY WYDAJĄCY PRZY POTRZĄSANIU CHARAKTERYSTYCZNE DŹWIĘKI, SKŁADAJĄCY SIĘ Z DESECZKI OSADZONEJ NA RĄCZCE ORAZ ZAMOCOWANEGO NA ZAWIASIE MŁOTKA, KTÓRY UDERZAJĄC W DESECZKĘ WYDAJE KLEKOCZĄCY DŹWIĘK; RÓWNIEŻ: URZĄDZENIE, KTÓRE DZIAŁA NA ZASADZIE UDERZANIA JEDNĄ POWIERZCHNIĄ W DRUGĄ W CELU WYDOBYWANIA DŹWIĘKU KOŁATANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.925

CZĘŚĆ ZDANIA, RECYTATOR, ETEROFON, TROLLING, CZART, PÓŁKWATEREK, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, KOZIOROŻEC, OWCA KAMIENIECKA, LUFCIK, FLACHA, KAMIEŃ BUDOWLANY, IMMUNOLOGIA, TRANSLACJA, FILM KATASTROFICZNY, OGÓR, SYSTEM FINANSOWY, MIEJSCE PRACY, BUSTER, LEJNIA, HIP HOP, PODKOWIEC MAŁY, PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA, ALT, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, WIBRACJA, MAGICZNOŚĆ, GOŁĘBIĄTKO, USPOKOJENIE, CZANKA, UMIEJĘTNOŚĆ, NARODOWOŚĆ, STROP KLEINA, KAZUISTA, CZERPADŁO POJEMNIKOWE, NOWY, ZMIERACZEK NADMORSKI, ZIEMIANIN, JEDNOŚĆ, PSZCZOŁA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, BANDAŻ, UNIWERSYTECKOŚĆ, AMPUŁA, EKRAN FLUORESCENCYJNY, LAPUNDER, KOŃ LEJCOWY, INTERFEJS, JASKINIA LODOWA, PARTYJNY, MEKSYKAŃSKI, PODKÓWKA, KADI, SZPULKA, SNICKERS, INICJATYWNOŚĆ, METAMORFIZACJA, CZYNNIK V LEIDEN, BUDOWNICTWO WODNE, ZIARNINIAK GRZYBIASTY, PROGRAM, LEJNIA, DYSTRYBUTOR, EKRAN, PRACA ORGANICZNA, CHUDOŚĆ, NADNOSIE, REGENERATOR, ZARADNOŚĆ, DROGA, BOSSA NOVA, KAPITUŁA, RĄCZNIK, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, CHOROBA BECHTEREWA, TREPY, MONITOR, SKRADANKA, GLINA ZWAŁOWA, DOŻYWOCIE, FRYZYJSKI, KORDYT, DOGADZANIE SOBIE, MODLITEWNIA, CHOROBA SCHILDERA, PRZYKRYCIE, TRAFUNEK, ZARZĄD, ORNITOLOG, WYWINIĘCIE ORŁA, ZNAK INTERPUNKCYJNY, ŻOŁNIERZ NADTERMINOWY, WIDZIADŁO, OŚ LICZBOWA, LICZNIK GEIGERA, SZRAPNEL, KASTA, HOWARDYT, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, WIDOWISKO, NERWIAK PŁODOWY WSPÓŁCZULNY, KATEDRA, CIĘŻKI KRĄŻOWNIK, ŚMIECH, MORZE MIĘDZYKONTYNENTALNE, SZCZOTKA, KONFESJA, WITACZ, PRZYROST, OBDZIERCA, MAGIERA, REWANŻ, WOODSTOCK, RZEMIEŚLNICZEK, WYKRĘCANIE, MONTER, ZASIŁEK CHOROBOWY, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, PERLAK, RAKOWATOŚĆ, PUCHAR, LISTEK FIGOWY, KLIENT, ZEGAR Z KUKUŁKĄ, PRZEŚMIECHY, RÓWNIK TERMICZNY, BMW, APOSTOŁ, ZABÓR, KSEROGRAFIA, ARTYKULACJA, FILEMON BIAŁOKARKOWY, WĘDROWNICZEK, BERCK, SLALOM RÓWNOLEGŁY, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, PIPA, ROCK PROGRESYWNY, SŁOIK, SYRYNGA, ISLANDZKI, KOMBINACJA, MAŁPY WŁAŚCIWE, FALOWNIK NAPIĘCIA, SŁUŻBY SPECJALNE, ROZSZERZENIE CIAŁA, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, AUTOSKLEP, ZMIENNOKSZTAŁTNY, CIASTO, PATOMORFOLOGIA, SPAWALNIK, KAPITAŁ, DOBRO LUKSUSOWE, KAMUFLAŻ, UWAGA, JEŁOP, RUMIAN SZLACHETNY, ZAGRANIE, PIĘCIOBÓJ ANTYCZNY, RESYNTEZA, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, NIEPALĄCY, GENRE, PECORINO, POŻAREK, STARANIA, ZAKŁADKA, WYPALANKA, PRZEPITKA, LAKUNA, SZERMIERZ, BĄCZEK ZWYCZAJNY, KAPELUSZ PANAMSKI, TUNEZYJSKI, ANTEOZAUR, NEBULIZATOR, WSTRZYMANIE, OKSFORD, ANARCHISTKA, GINEKOLOGIA, SICILIANA, POSTĘP ARYTMETYCZNY, TRANSPARENCJA, PROMIENNIK, SZKARŁUPIEŃ, SERWER WIDEO, TWIERDZENIE WILSONA, CUKIER LODOWY, POCHŁANIACZ, ZMROK, NIEPOWODZENIE, REKRYSTALIZACJA, DZIĄSŁO, ODGŁOS, BIBUŁKARZ, FUNK ART, DŹWIĘK, SYNGIEL, KETOKSYM, DERMATOLOGIA, DYPLOMAT, ANTYHUMANIZM, JEDENASTKA, KWARTA, MINIMALISTA, PALEOORNITOLOGIA, SUPERFILM, LANDSKNECHT, FIRCYK, CYGARETKI, MILIMETR SŁUPA RTĘCI, GALARETA, MISTERIUM, OFTALMOLOG, SINGLETON, CZAS FIZYCZNY, SZYB WINDOWY, IDENTYFIKACJA, ROZŁOŻENIE SIĘ, PRZEKŁADNIA ZĘBATA, JAZDA, PYZATOŚĆ, SZUPINKA, ZROSŁOGŁOWE, SYGNAŁ RADIOWY, NIESTRAWNOŚĆ, DOLICHOCEFALIA, GALIARDA, POPIELNICZKA, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, SOCJALIZM UTOPIJNY, CEPISKO, FIRMÓWKA, SKANSEN, POLIMER, BETONOSKOP, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, KISZKA WĄTROBIANA, SZYMEL, NANOHENR, PRZODEK, KWAS, WIEK ROZRODCZY, OTWÓR DRZWIOWY, TOKAMAK, MIŁOŚCIWOŚĆ, MARIAŻ, WYZWALACZ, ZWAPNIENIE, ROZLUŹNIENIE, PUPINIZACJA, FORMA, BRZEŻANIN, ZWIERZYNA DROBNA, OPIEKUN FAKTYCZNY, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, PAŃSTWO UNITARNE, BATIK, FTYZJOLOG, NASTROSZEK KĘDZIERZAWY, ROTATOR, ZAMEK, HETEROTROFIZM, SNUTKA GOLIŃSKA, REWIZJA NADZWYCZAJNA, URUK-HAI, WIELOCUKIER, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, ETIOLOGIA, KATEGORIA PIÓRKOWA, SALON MEBLOWY, DYFUZOR, KRYSZTAŁEK, BIEŻNIK, RAKIETOWIEC, KODEKS PRACY, MELODYJNOŚĆ, DROŻDŻOWNIA, NEURONAUKA, MAKARON, ATLAS, DYSRUPCJA, FUJARKA, STATEK KABLOWY, MAŁPI GAJ, BODAK, SEKURYT, DOGŁOS, HERBACIARKA, INSTALKA, KURZAJKA, JORDANEK, KOŚĆ, KOMISJA BUDŻETOWA, PODATEK MAJĄTKOWY, ODROSTY, RÓW PRZECIWPANCERNY, MŁOT KAFAROWY, GNETOWE, ?WYRAJ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.925 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DREWNIANY INSTRUMENT MUZYCZNY WYDAJĄCY PRZY POTRZĄSANIU CHARAKTERYSTYCZNE DŹWIĘKI, SKŁADAJĄCY SIĘ Z DESECZKI OSADZONEJ NA RĄCZCE ORAZ ZAMOCOWANEGO NA ZAWIASIE MŁOTKA, KTÓRY UDERZAJĄC W DESECZKĘ WYDAJE KLEKOCZĄCY DŹWIĘK; RÓWNIEŻ: URZĄDZENIE, KTÓRE DZIAŁA NA ZASADZIE UDERZANIA JEDNĄ POWIERZCHNIĄ W DRUGĄ W CELU WYDOBYWANIA DŹWIĘKU KOŁATANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DREWNIANY INSTRUMENT MUZYCZNY WYDAJĄCY PRZY POTRZĄSANIU CHARAKTERYSTYCZNE DŹWIĘKI, SKŁADAJĄCY SIĘ Z DESECZKI OSADZONEJ NA RĄCZCE ORAZ ZAMOCOWANEGO NA ZAWIASIE MŁOTKA, KTÓRY UDERZAJĄC W DESECZKĘ WYDAJE KLEKOCZĄCY DŹWIĘK; RÓWNIEŻ: URZĄDZENIE, KTÓRE DZIAŁA NA ZASADZIE UDERZANIA JEDNĄ POWIERZCHNIĄ W DRUGĄ W CELU WYDOBYWANIA DŹWIĘKU KOŁATANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOŁATKA drewniany instrument muzyczny wydający przy potrząsaniu charakterystyczne dźwięki, składający się z deseczki osadzonej na rączce oraz zamocowanego na zawiasie młotka, który uderzając w deseczkę wydaje klekoczący dźwięk; również: urządzenie, które działa na zasadzie uderzania jedną powierzchnią w drugą w celu wydobywania dźwięku kołatania (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOŁATKA
drewniany instrument muzyczny wydający przy potrząsaniu charakterystyczne dźwięki, składający się z deseczki osadzonej na rączce oraz zamocowanego na zawiasie młotka, który uderzając w deseczkę wydaje klekoczący dźwięk; również: urządzenie, które działa na zasadzie uderzania jedną powierzchnią w drugą w celu wydobywania dźwięku kołatania (na 7 lit.).

Oprócz DREWNIANY INSTRUMENT MUZYCZNY WYDAJĄCY PRZY POTRZĄSANIU CHARAKTERYSTYCZNE DŹWIĘKI, SKŁADAJĄCY SIĘ Z DESECZKI OSADZONEJ NA RĄCZCE ORAZ ZAMOCOWANEGO NA ZAWIASIE MŁOTKA, KTÓRY UDERZAJĄC W DESECZKĘ WYDAJE KLEKOCZĄCY DŹWIĘK; RÓWNIEŻ: URZĄDZENIE, KTÓRE DZIAŁA NA ZASADZIE UDERZANIA JEDNĄ POWIERZCHNIĄ W DRUGĄ W CELU WYDOBYWANIA DŹWIĘKU KOŁATANIA sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - DREWNIANY INSTRUMENT MUZYCZNY WYDAJĄCY PRZY POTRZĄSANIU CHARAKTERYSTYCZNE DŹWIĘKI, SKŁADAJĄCY SIĘ Z DESECZKI OSADZONEJ NA RĄCZCE ORAZ ZAMOCOWANEGO NA ZAWIASIE MŁOTKA, KTÓRY UDERZAJĄC W DESECZKĘ WYDAJE KLEKOCZĄCY DŹWIĘK; RÓWNIEŻ: URZĄDZENIE, KTÓRE DZIAŁA NA ZASADZIE UDERZANIA JEDNĄ POWIERZCHNIĄ W DRUGĄ W CELU WYDOBYWANIA DŹWIĘKU KOŁATANIA. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x