DYSCYPLINA SPORTOWA ROZGRYWANA NA KORCIE TENISOWYM, POLEGAJĄCA NA PRZEBIJANIU RAKIETĄ TENISOWĄ PIŁKI PONAD LUB OBOK SIATKI NA POLE PRZECIWNIKA, W SPOSÓB UTRUDNIAJĄCY JEJ ODBIÓR - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TENIS ZIEMNY to:

dyscyplina sportowa rozgrywana na korcie tenisowym, polegająca na przebijaniu rakietą tenisową piłki ponad lub obok siatki na pole przeciwnika, w sposób utrudniający jej odbiór (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DYSCYPLINA SPORTOWA ROZGRYWANA NA KORCIE TENISOWYM, POLEGAJĄCA NA PRZEBIJANIU RAKIETĄ TENISOWĄ PIŁKI PONAD LUB OBOK SIATKI NA POLE PRZECIWNIKA, W SPOSÓB UTRUDNIAJĄCY JEJ ODBIÓR". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.765

LOGIKA NIEFREGOWSKA, PRZESTRZEŃ, SAMPLING, HEJT, REN, SYNTETYK, ANALIZA SKŁADNIKOWA, DUALNOŚĆ, OŚWIECICIEL, LEKTORIUM, BAKAS, MROZIWO, JAMRAJ, TRASA ŚREDNICOWA, DOK PŁYWAJĄCY, POŁUDNIK GEOGRAFICZNY, PANDRAK, KACZY DÓŁ, KASKADA, SAFJAN, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, PLEBS, WĄSONÓG, FAJKA, KACZKA PO PEKIŃSKU, KAGANIEC, TARAN, ZWROT, CAMPANILA, LOT CZARTEROWY, CZUB, SMUŻ, DWORZANIN, OMDLAŁOŚĆ, OBŁÓG, TOM, KULUARY, CIĄGNIK SIODŁOWY, ĆWICZENIE, RACJONALIZM, TERAPIA, BUKWICA, STRONA TYTUŁOWA, POSIADŁOŚĆ, CYGAN, FORMALIZACJA, SERENADA, BOSCH, NALEPKA, SZASZŁYK, ŁUK, BASEN, BEZŁAD FRIEDREICHA, OLGA, MINOGOWATE, NA JEŹDŹCA, POLE, OBJAW, FONOGRAM, PRÓBA GENERALNA, FIGURA ZASZCZYTNA, MAZER, OBRAZ OPTYCZNY, ZAOPATRZENIE, MAGIERKA, MEDALION, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, PARAFIA, KURACJA UDERZENIOWA, SKIF, INTERPRETACJA, CZŁON SKŁADNIOWY, BRDA, DZIECINNOŚĆ, KRA, FREESTYLE, RETENCJA, BĄBELKI, BALON, MIESZANIEC, BOSS, ADAPTOR, MASA KRYTYCZNA, DROBNICA, ADELA, KNOTNIK ZWISŁY, ELEKTROLUMINESCENCJA, KOLONOSKOPIA, DYSKONTO, ALOES, MIKROOTOCZENIE, ANKA, ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO, NAWIEWNIK, AZALIA, DROGA KONIECZNA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, PODWIELOKROTNOŚĆ, BOZIA, CHRYSTIANIA, LINIA, LODOWIEC NORWESKI, REWIR, PĘTLA, CZÓŁNO, PRAGMATYKA, WSAD, PRZEPONA, IMPLIKATURA, OSIEMNASTKA, SAMOREALIZACJA, ZDARZENIE PRAWNE, DIODA, FOTEL OBROTOWY, WILK, BON OŚWIATOWY, WINIETA, SŁOWOTWÓRSTWO SYNCHRONICZNE, WĘZEŁ, SKRYTKA DEPOZYTOWA, PRZODOWNICZKA PRACY, ORLICZKOWATE, ZAWIKŁANIE, WSPÓŁCZYNNIK, WOLANT, BLOK RYSUNKOWY, MOWA WIĄZANA, INTROIT, DROGI RODNE, WYRÓB MEDYCZNY, ODSKOK, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, LAMPAS, REFERENDUM GMINNE, DYWIZ, OBELGA, ŚLIZG, PEDOFILIA, ŁOPATA, FONDUE CZEKOLADOWE, PITA, CEBULAK, ŁOPATONOGI, OGNIWO, DUCH OPIEKUŃCZY, KURAWONGA ZMIENNA, MASZOPERIA, HIPOREFLEKSJA, METRYKA, WOLANT, OŚWIADCZENIE, DRĄŻEK SKRĘTNY, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, AKTYWA, DENOTACJA, SCHAB, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, GRZECHOTKA, CIAPKAPUSTA, KANAŁ, RZUT ROŻNY, PODKŁAD, MUSZNIK, WITAMINKA, GOŁOLEDŹ, MORGA, WOKALIZA, CZERWONE ŚWIATŁO, SPĄGNICA, POJĘCIE LOGICZNE, OSTROWIANIN, UGNIATARKA, GRZYB TRUJĄCY, LITWAK, TRUP, HIPOTROFIA, RÓJ, BARK, OSTATECZNOŚĆ, ŚCIANA, KARIN, OPAR, MACIERZ KLATKOWA, KREDYT HANDLOWY, INWOLUCJA, KAULIKARPIA, CZAPRAK, PIĘTRO, SATYRA, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, SIWAK, KOMBAJN GÓRNICZY, AMUR, PASEK, HIPOTEZA HANDICAPU, SPRZEDAŻ, CELA, ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, PÓŁPROFIL, KOSMETYK KOLOROWY, RECEPTARIUSZ, WYCHÓD, HOMESPUN, MORTADELA, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, UCHWYT, SYSTEM ALARMOWY, PANICZĄTKO, ASTRAGAL, PACJENCJA, MYKOHETEROTROF, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, WYPIS ŹRÓDŁOWY, ZAKRZTUSZENIE, KOLEŻANKA PO FACHU, DWURÓG, KAWA PO TURECKU, LICENCJA POETYCKA, REWALIDACJA, OMER, RELIEF PŁASKI, POLE LEKSYKALNE, KOLUMNA, KAWALERIA, BERLACZ, WATOLINA, DIZAJN, DŻEM, KARIOLKA, PIEROŻEK, WARTA, ŁĄCZNOŚĆ, DUROPLAST, KINDŻAŁ, REMONTANTY, DOMINIUM, ZAPOJKA, SUPINACJA, ÓSEMKA, LĘK DEZINTEGRACYJNY, OKRES INTERGLACJALNY, SZAMANKO, KOMBINACJA, MODERATOR, SKRZYNKA POCZTOWA, WIDŁY, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, ZAKOŃCZENIE, TRÓJKĄT BERMUDZKI, DEZERTER, WILCZUR, FOTEL KLUBOWY, PERFUZJA, OKRZOS, FILC, PARA UPORZĄDKOWANA, DERMOKOSMETYK, TIPI, CHOROBA MORGELLONÓW, NAWRÓT, MOZAIKA, MSZA, DETAL ARCHITEKTONICZNY, SIÓDMA WODA PO KISIELU, ROLETKA, CHODZIARSTWO, CYTRYNIAN, ZMIERZCHNIKOWATE, TERAPIA, SKARYFIKACJA, SPŁONKA, KARZEŁEK, KLUCZ TELEGRAFICZNY, MELANIZM, KANGUROWATE, SOWIECKOŚĆ, KSIĄŻKA DOTYKOWA, ELEKTRON DODATNI, BRZDĄC, NIEBIOSY, BROŻEK, DEPORTOWANY, IGLICA, DOMEK DLA LALEK, OSIEMNASTKA, ROPUCHY NOSATE, INDIANIN, OLEJEK HASZYSZOWY, GYROS, MOHRG, ŚCIANA OGNIOWA, CZASZA, ODSYŁACZ, SURFAKTANT, DZIURKA, TAPER, KLAKSON, ODWIERT, UKŁAD ODNIESIENIA, ?SCHEMAT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.765 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DYSCYPLINA SPORTOWA ROZGRYWANA NA KORCIE TENISOWYM, POLEGAJĄCA NA PRZEBIJANIU RAKIETĄ TENISOWĄ PIŁKI PONAD LUB OBOK SIATKI NA POLE PRZECIWNIKA, W SPOSÓB UTRUDNIAJĄCY JEJ ODBIÓR się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DYSCYPLINA SPORTOWA ROZGRYWANA NA KORCIE TENISOWYM, POLEGAJĄCA NA PRZEBIJANIU RAKIETĄ TENISOWĄ PIŁKI PONAD LUB OBOK SIATKI NA POLE PRZECIWNIKA, W SPOSÓB UTRUDNIAJĄCY JEJ ODBIÓR
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TENIS ZIEMNY dyscyplina sportowa rozgrywana na korcie tenisowym, polegająca na przebijaniu rakietą tenisową piłki ponad lub obok siatki na pole przeciwnika, w sposób utrudniający jej odbiór (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TENIS ZIEMNY
dyscyplina sportowa rozgrywana na korcie tenisowym, polegająca na przebijaniu rakietą tenisową piłki ponad lub obok siatki na pole przeciwnika, w sposób utrudniający jej odbiór (na 11 lit.).

Oprócz DYSCYPLINA SPORTOWA ROZGRYWANA NA KORCIE TENISOWYM, POLEGAJĄCA NA PRZEBIJANIU RAKIETĄ TENISOWĄ PIŁKI PONAD LUB OBOK SIATKI NA POLE PRZECIWNIKA, W SPOSÓB UTRUDNIAJĄCY JEJ ODBIÓR sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - DYSCYPLINA SPORTOWA ROZGRYWANA NA KORCIE TENISOWYM, POLEGAJĄCA NA PRZEBIJANIU RAKIETĄ TENISOWĄ PIŁKI PONAD LUB OBOK SIATKI NA POLE PRZECIWNIKA, W SPOSÓB UTRUDNIAJĄCY JEJ ODBIÓR. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast