DZIAŁ JĘZYKOZNAWSTWA, KTÓRY KONCENTRUJE SIĘ NA BRZMIENIOWEJ WARSTWIE JĘZYKA, M.IN. NA INTONACJI, AKCENCIE, ILOCZASIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PROZODIA to:

dział językoznawstwa, który koncentruje się na brzmieniowej warstwie języka, m.in. na intonacji, akcencie, iloczasie (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PROZODIA

PROZODIA to:

nauka zajmująca się budową wierszy, związana z ich brzmieniowymi aspektami, np. akcentem, rytmem, iloczasem (na 8 lit.)PROZODIA to:

wszelkie brzmieniowe aspekty funkcjonowania języka, które są typowe dla ciągów dźwięków, np. sylab, w toku wypowiedzi (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ JĘZYKOZNAWSTWA, KTÓRY KONCENTRUJE SIĘ NA BRZMIENIOWEJ WARSTWIE JĘZYKA, M.IN. NA INTONACJI, AKCENCIE, ILOCZASIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.612

NAHUATL, DZIADZIENIE, PRZÓD, BROSZA, KODOWANIE SIECIOWE, PŁYTKI TALERZ, KRYZA, FILOLOGIA KLASYCZNA, STYL DORYCKI, GEOGRAFIA LINGWISTYCZNA, PRYZMAT PENTAGONALNY, JĘZYKOZNAWSTWO TAKSONOMICZNE, TIOMERSAL, GRZECH, DOPEŁNIENIE, PRZENIKLIWOŚĆ, FRATER, LUŹNOŚĆ, EURYTERMICZNY ORGANIZM, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, KOMENDATARIUSZ, KROK, ŁUPEK, ODBYTNICA, GEOLOGIA HISTORYCZNA, HELING, POZER, GIPS, RELING, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, PRZYBYTEK, CZORT, ZRZECZENIE SIĘ, WIERTNIK, STRATEG, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, HIPISKA, TEKTONIKA, MASTYGONEMA, PEWNOŚĆ, TRÓJWARTOŚCIOWOŚĆ, NOWICJAT, GIL, WCZORAJ, FANFARON, AZYL, SĘDZIA KALOSZ, ABSTRAKCJONISTA, ESTRADA, SUPERKLIENT, ZEGAR MOLEKULARNY, ZAMIENIALNOŚĆ, PARTNER, SPOLEGLIWOŚĆ, OPIESZAŁOŚĆ, DIPOL ZAŁAMANY, CHOROBA FAHRA, LEZIWO, SITARSTWO, TREPAK, ZIELONY SZLAK, CUD, BETA BLOKER, STRUKCZASZY, WYROK UNIEWINNIAJĄCY, KORONA, PAREJAZAURY, HELIOFIT, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, OCTOWNIA, SZTUKA KONCEPTUALNA, CYKL OWULACYJNY, FILEMON CIEMNY, FRYZ ARKADOWY, INSTALLER, KAFLARZ, NAPÓJ WINOPOCHODNY, AMFITEATR, POŁYKACZ, MIĘKISZ POWIETRZNY, WYRACHOWANIE, MORFOLOGIA, STUDENT, ORGANIZM MODELOWY, WALOSZEK, GRAWIMETRIA, KRZYŻMO, SUPERNOWA TYPU II, OPĘTANIE, AŁMA ATA, HUBA PACHNĄCA, ODPYCHACZ, ZADYCHRA POSPOLITA, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, AZDARCHY, PIERWSZOROCZNIAK, SZKOŁA PODSTAWOWA, PŁASZCZ WODNY, ROZŁUPNOGŁOWCE, NET, TROGLOFIL, NAZAREJCZYK, TRÓJBÓJ, ŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY, OŚRODEK WYŻOWY, MŁODA PARA, SAPER, ERGOMETR, MENADA, SZCZUR WĘDROWNY, ARDEN, UCHLANIE SIĘ, BODZIEC BEZWARUNKOWY, CZARCIA MIOTŁA, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, NATURALNA STOPA BEZROBOCIA, SEMESTR LETNI, AMBYSTOMA DŁUGOPALCA, ZASTÓJ, MARAL, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, POPĘDLIWOŚĆ, APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, CHOROBA GOODPASTURE'A, BOCIAN, TAŚMA PRODUKCYJNA, KURS STAŁY, HEPATOLOGIA, PLASTYKA, NORMATYWISTA, ELIKSIR ŻYCIA, LOKACJA, KALCYFIKACJA, AKCENTACJA, OSTRY STRZAŁ, SANKI, BLISTER, ALLEL DOMINUJĄCY, PANCERNIK WŁOCHATY, DOKTOR, LOGOGRAF, HUMOR, WOKALIZA, KONSULTANT, KONTEMPLATOR, KURDYJSKI, SUŁTANIT, PIRAT POWIETRZNY, SZAPOKLAK, AWIATYKA, MAGNEŚNICA, GWARDZISTA, CHARLES, ZINJANTROP, PARABOLICZNOŚĆ, STACHANOWIEC, BARCZATKA ŚLIWIENICA, ANOMALIA UHLA, UPADEK, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, KRATER BOCZNY, E-MAIL, PRAŻONKA, PAZUR, BIEDNY, NIEOPANOWANIE, ERA AFITYCZNA, MNICH, INTERPRETER, ORBITOWANIE, ENERGIA WIATROWA, ZOOLOGIK, GRUCZOŁ DOKREWNY, ODJAZD, WYCZARTEROWANIE, PASKÓWKI, GAWOT, RUCHLIWOŚĆ, TETRAPTYK, JEŁOP, HERODY, GAWORZENIE, BAŁTYSTYKA, NIECHLUJNOŚĆ, KAWALERIA, MATRONA, CAP, PRZEKŁADNIA CIĘGNOWA, PADAŁKA, DWUDZIESTKA, MONOGENIZM, INFA, POTOP, GMINNOŚĆ, INWAZYJNOŚĆ ZARAZKÓW, TERRARYSTA, MAMUT WŁAŚCIWY, GRUNCIK, KARCYNOGEN, WOJEWODA, EKSPRES, JAZDA, GATUNEK AGAMICZNY, STOLICA, BAZA ZAOPATRZENIOWA, FUNKCJA EKSPRESYWNA, BALANSJER, RĘKOSKRZYDŁE, WYKŁADZINA, KONFEKCJONER, UPRZEMYSŁOWIENIE, ŻYWNOŚĆ, AEROB, PŁOMYCZEK, GŁĘBOKI TALERZ, TYSIĄC, SOCJOLOGIA MIASTA, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, KARŁO, CZAS, ALIENACJA, AWIACJA, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, UMOWA O DZIEŁO, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, WALC WIEDEŃSKI, INTERLINGWISTYKA, ZATOPIONA DEPRESJA, ZATYCZKA DO USZU, TERGAL, ZABURZENIE BARWNIKOWE SKÓRY, CEWKA INDUKCYJNA, WIECZORÓWKA, PUNKT PRZYSŁONECZNY, JAPOŃSKI, SZLACHTA CHODACZKOWA, LICZBA OKTANOWA, SZŁAPAK, BELLOTTO, SUPERNOWE, OBSESYJNOŚĆ, TWORZYWO DO PRODUKCJI CERAMIKI, ASOCJACJA GWIAZD, TYNK SZLACHETNY, SZOWINISTA, PORODÓWKA, TEBY, ZWIERCIADŁO, ADWENTYSTA, PODRÓŻUJĄCY, MARSZ, DYBUK, ŻONA LOTA, PARKIET, LUFA, KRYPTODEPRESJA, CZIRLIDERKA, CASUAL, ZAPASY, ELEMENT KONSTRUKCYJNY, CZARCIE NASIENIE, WÓZEK INWALIDZKI, LANCRET, NIEPAMIĘĆ WSTECZNA, MUMIA, JĘZYK SFORMALIZOWANY, ZĘBOWCE, OBLEGA, TYTOŃ, PONĘTA, GRUSZKA, RELEWANCJA, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, NORZYCA, NEKROFAG, KOPALNIA OTWOROWA, WIELKA BESTIA, POPLECZNICTWO, DŁUGI RÓG, JEDNOSTKA ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO, TEOLOGIA MORALNA, ŁUCZNIK, ODNALAZCA, SPŁYW BŁOTNY, PLOTER TNĄCY, DRABINA, PRESKRYPTYWIZM, PROTETYKA ORTOPEDYCZNA, FLUAV, POGROBOWISKO, ELASTYCZNOŚĆ PODAŻY, ZEW, DOMEK, BUTA, FAZA, ORZECHÓWKA, ZIMNE NÓŻKI, MEMFIS, LETARG, ?BAR SZYBKIEJ OBSŁUGI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.612 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁ JĘZYKOZNAWSTWA, KTÓRY KONCENTRUJE SIĘ NA BRZMIENIOWEJ WARSTWIE JĘZYKA, M.IN. NA INTONACJI, AKCENCIE, ILOCZASIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ JĘZYKOZNAWSTWA, KTÓRY KONCENTRUJE SIĘ NA BRZMIENIOWEJ WARSTWIE JĘZYKA, M.IN. NA INTONACJI, AKCENCIE, ILOCZASIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PROZODIA dział językoznawstwa, który koncentruje się na brzmieniowej warstwie języka, m.in. na intonacji, akcencie, iloczasie (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PROZODIA
dział językoznawstwa, który koncentruje się na brzmieniowej warstwie języka, m.in. na intonacji, akcencie, iloczasie (na 8 lit.).

Oprócz DZIAŁ JĘZYKOZNAWSTWA, KTÓRY KONCENTRUJE SIĘ NA BRZMIENIOWEJ WARSTWIE JĘZYKA, M.IN. NA INTONACJI, AKCENCIE, ILOCZASIE sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - DZIAŁ JĘZYKOZNAWSTWA, KTÓRY KONCENTRUJE SIĘ NA BRZMIENIOWEJ WARSTWIE JĘZYKA, M.IN. NA INTONACJI, AKCENCIE, ILOCZASIE. Dodaj komentarz

8+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast