Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: DZIAŁ PRODUKCJI MATERIALNEJ, W KTÓRYM WYDOBYWANIE ZASOBÓW PRZYRODY I DOSTOSOWANIE ICH DO POTRZEB LUDZI ODBYWA SIĘ NA DUŻĄ SKALĘ, NA ZASADZIE PODZIAŁU PRACY I ZA POMOCĄ MASZYN

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEMYSŁ to:

dział produkcji materialnej, w którym wydobywanie zasobów przyrody i dostosowanie ich do potrzeb ludzi odbywa się na dużą skalę, na zasadzie podziału pracy i za pomocą maszyn (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ PRODUKCJI MATERIALNEJ, W KTÓRYM WYDOBYWANIE ZASOBÓW PRZYRODY I DOSTOSOWANIE ICH DO POTRZEB LUDZI ODBYWA SIĘ NA DUŻĄ SKALĘ, NA ZASADZIE PODZIAŁU PRACY I ZA POMOCĄ MASZYN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.755

OPOZYCJA, PŁYTKI TALERZ, LENIUCH, SOLANKA, ANIMATOR, KAPILARA, TROLLING, EPOKA INDUSTRIALNA, NAPUSZONOŚĆ, TULEJKA, SYSTEM ARGENTYŃSKI, PIEC OPOROWY, ILUSTRACJA, DZIEŃ, ORNAMENT, PORTRECISTKA, DEPOZYCJA, MODERN, PRZEKUPKA, PAS PLANETOID, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, BUDDA, ZMARŹLAK, FIBROMIALGIA, POJAZD LĄDOWY, ŁEB, ROZSADNIK, NIMFA, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, PRZEKŁADANIEC, ONE-STEP, LASKA, WINDSOR, CHŁONIAK, SCHRONISKO TURYSTYCZNE, SIODŁO DAMSKIE, WIDZENIE CENTRALNE, RAKI, RUSZT, MIGRACJA PLANETARNA, OSNUJA, PRZYCZEPNOŚĆ, ZABUDOWA, FILOLOGIA ANGIELSKA, ELEGIA, DZIAŁKA ROBOCZA, CZARNA WDOWA, KOMÓRKA INTERSTYCJALNA, THINK TANK, STYL WILHELMIŃSKI, AGENEZJA NEREK, CYNKOTYPIA, GALAKTOLIPID, KUTAHYA, SNAJPERKA, PASSIVUM, SĄD WOJSKOWY, EKSPERTKA, DEATH METAL, TECHNIKA ŚWIETLNA, PRZETARG OGRANICZONY, TEMPERATURA UPAŁU, JARZYNIAK, ZAKRĘT, KOŁEK, OPERA, CHARLES, MISIAK, JEZIORO DYSTROFICZNE, PRUSKI DRYL, PROMIENIOLECZNICTWO, WZORNICTWO, CZUMAK, ILUZJA PIENIĄDZA, LUGER, KRĘG OBROTOWY, HANDLARKA, LISZAJ RUMIENIOWATY, FOTOEDYTOR, DRZEWOSTAN WIELOPIĘTROWY, WAŁ, AKUMULATORY, HISTOPATOLOGIA, PLOTER TNĄCY, KAMPANIA ZIEMNIACZANA, OBRONA SKANDYNAWSKA, FUNKCJA COBBA-DOUGLASA, ZATYCZKA DO USZU, BIAŁY MARSZ, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, SUWNICA POMOSTOWA, KOK, LANCKNECHT, WYWÓZ, PANEK, ZAPALENIE, KORYTARZ LOTNICZY, HIPNAGOGIA, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, DESIGNER, KAROLINGOWIE, ZARZEWIE, WĘŻOWNIK, ZUBOŻANIE, DUSZA, PRAWO OBYWATELSKIE, GASTROFAZA, DROGI MOCZOWE, AMBITNOŚĆ, MAJÓWKA, GRUPA AZOWA, PINAKOID, DOJŚCIE, KLASA, PROTOHISTORIA, MEDFORD, KOMUNIKACJA, AUTOGIEŁDA, DZIENNIKARZ, CHOROBA ZAKAŹNA, UŁUS, ETIOLOGIA, WYRÓB CZEKOLADOPODOBNY, PUCH, KEKSÓWKA, WAPIENNIK, STOŻEK ŚCIĘTY, FLETNIA, KREWETKA ELEGANCKA, WIĘZADŁO, BIRMAŃSKI, SHONEN-AI, TRUP, LAKIER, SURF, ALEUCKI, DEKORATOR WNĘTRZ, MIKROMIKRON, GĘSIARZ, FUSZERKA, CHA-CHA, ZNAMIĘHALO, NATURALIZM, CONSETT, PALEOKLIMATOLOG, RUCH SPÓŁDZIELCZY, IZOLACJONIZM, TRANSPORT PNEUMATYCZNY, ARUMUŃSKI, ZAWIĄZEK, WYDAJNOŚĆ PRACY, FORTALICJA, KALENDARZ SŁOWIAŃSKI, AKTYNOWIEC, INWERSJA, SHOUNENAI, TEORIA ESTYMACJI, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, RZUT RÓWNOLEGŁY, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, WIELKA WOJNA KOZACKA, ELEKTROMETRIA, POLONEZ, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, KONIK DULMEŃSKI, PIERWORODZTWO, FALA, TŁUSZCZYK, POGO, SZAL, SZTUKA DEKORACYJNA, TEOGONIA, DWUBÓJ CIĘŻAROWY, ZALANIE SIĘ, NAJEMNICTWO, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, MOLOSY, GAŁĄŹ, PORÓD OPÓŹNIONY, ZWÓJKI, GRAF PLANARNY, BOROWINA, ZEBRA, PRZYCISK, BIOSELENOLOGIA, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, DIEREZA, SAMUM, DERMATOLOGIA, SPRZĘŻENIE ZWROTNE DODATNIE, ANTIFA, RDZEŃ, OŚRODEK AKADEMICKI, CYMES, POŁĄCZENIE CIERNE, TORNADO SATELICKIE, KOSZYCZEK, INFORMATORIUM, DAMA, CZŁON OKREŚLANY, KOLEJKA METRA, AQUAFABA, KOHORTA, BÓBR AMERYKAŃSKI, WOW, PASO DOBLE, PRZYPRAWY KORZENNE, TRZECI ŚWIAT, EN GRISAILLE, RZEMIEŚLNICTWO, PRACE KONSERWACYJNE, PRZEWINIENIE TECHNICZNE, BIUROKRATA, JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI, SUBSKRYBENT, ZNAMIĘ SUTTONA, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, EUPELYKOZAURY, GENETYKA KLINICZNA, DEFICYT, EFEKT SNOBA, STRUKTURA FUNKCJONALNA, PIĘTKA, METEOR, GLONY, LABOLOGIA, CZŁAPAK, SKRÓT PERSPEKTYWICZNY, DECYMA, MEDGIDIA, NAFCIARSTWO, JINXI, DZIDZIA-PIERNIK, HACKER, KOPIA, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, BYT ABSOLUTNY, ROZGRZEWACZ, CESARZ, RUMUN, TACIERZYŃSKI, OSIEDLENIEC, PRZYWILEJ DYPLOMATYCZNY, KOMISUROTOMIA, KORKOWIEC, OBSZAR CELNY, ZAKŁADNIK, GETTO SZCZĄTKOWE, KAPISZONOWIEC, SZEWNICA BZÓWKA, LAUR, PARTIA, KAODAIZM, BARKAN, PIPA, PARAKAPPACYZM, WKŁAD, NAPIĘCIE PRZEMIENNE, AUTOKRATYCZNOŚĆ, MISIOWÓZ, ŻAGLOWIOSŁOWIEC, PILARZ, STRAJK GŁODOWY, PRZEPAŁ, PRZYPŁYW, PRAINDOEUROPEJSKI, GUSTROW, STAN ALARMOWY, LAWONICHA, TERROR, NIEPOWODZENIE, BRUDNIAK, STYRON, LODRANIT, KRONIKARKA, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, KADMEJSKIE ZWYCIĘSTWO, ŻONA LOTA, DOBRO RZADKIE, HOBBYSTA, HETEROTROFIA, KARCZMA PIWNA, STRÓJ PLAŻOWY, DESKA ŚNIEŻNA, SZTUKA KONCEPTUALNA, HAK, PŁAZY OGONIASTE, SZCZĘKOT, ARYTMETYKA, CHŁOPEK-ROZTROPEK, TENDENCJA, BAJECZNOŚĆ, DEWELOPER, PALEOPATOLOGIA, SZAROZIEM, BYSTROŚĆ, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, BAJKA, JEDNOSTKA LEKSYKALNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.755 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: dział produkcji materialnej, w którym wydobywanie zasobów przyrody i dostosowanie ich do potrzeb ludzi odbywa się na dużą skalę, na zasadzie podziału pracy i za pomocą maszyn, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ PRODUKCJI MATERIALNEJ, W KTÓRYM WYDOBYWANIE ZASOBÓW PRZYRODY I DOSTOSOWANIE ICH DO POTRZEB LUDZI ODBYWA SIĘ NA DUŻĄ SKALĘ, NA ZASADZIE PODZIAŁU PRACY I ZA POMOCĄ MASZYN to:
Hasło Opis krzyżówkowy
przemysł, dział produkcji materialnej, w którym wydobywanie zasobów przyrody i dostosowanie ich do potrzeb ludzi odbywa się na dużą skalę, na zasadzie podziału pracy i za pomocą maszyn (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEMYSŁ
dział produkcji materialnej, w którym wydobywanie zasobów przyrody i dostosowanie ich do potrzeb ludzi odbywa się na dużą skalę, na zasadzie podziału pracy i za pomocą maszyn (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x