ENZYM KATALIZUJĄCY REAKCJĘ PRZENIESIENIA GRUPY CHEMICZNEJ LUB ATOMU Z JEDNEJ CZĄSTECZKI (DONORA) NA DRUGĄ (AKCEPTORA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRANSFERAZA to:

enzym katalizujący reakcję przeniesienia grupy chemicznej lub atomu z jednej cząsteczki (donora) na drugą (akceptora) (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ENZYM KATALIZUJĄCY REAKCJĘ PRZENIESIENIA GRUPY CHEMICZNEJ LUB ATOMU Z JEDNEJ CZĄSTECZKI (DONORA) NA DRUGĄ (AKCEPTORA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.990

ALLOSTERIA, KABRIOLECIK, KIPA, ODTWÓRSTWO, INSTYTUCJA PROCESOWA, MAGNOLIA, PRZEPROST, PARCH, DOMINANTA, BON OŚWIATOWY, GRZYB PIASKOWY, MECHANIZM ODPALAJĄCY, KAPAR, AMONIACZEK, WENTYL, BALDACHIM, KOCIOŁ WIROWY, OBLECH, KONOTACJA, ANTYLOPA, ZMYWACZ, INKORPORACJA, REGULARNOŚĆ, PRZEDZIAŁ, ORMIAŃSKI, METODA DELFICKA, GŁOŻYNA, CONSTABLE, BROSZURKA, ZAKONY, KOŁYSANIE, DWURURKA, KABLOOPERATOR, KUSZYTKA, EKSPOZYCJA, STRZAŁECZKA, OKSYDAZA, SOCZEWKA, TABLICA STEROWNICZA, SZPATUŁKA, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, ROSZCZENIE ZWROTNE, UDRĘCZENIE, OBRONA, BUDLEJA, BULIONÓWKA, EXLIBRIS, MASZYNA DO PISANIA, KLIPER, PRÓBA JĄDROWA, TAMILKA, OBSERWATORKA, PIKADA, ZASIŁEK OKRESOWY, BORDER, SUWAK, GALANTYNA, BALDACHIM, ODSYŁACZ, KABESTAN, JĘZYK ZULU, KWACZ, WĘGLÓWKA, WISZOR, ZABYTEK, DIAMENT, KOMISARZ WOJSKOWY, MAJĘTNOŚĆ, PRZEPRÓCH, PIWONIA, GAL, SREBERKO, ROŻEK ANGIELSKI, TEMACIK, LIŚĆ ODZIOMKOWY, SZCZOTKA, LINIA KOLEJOWA, OBRĘCZ, ALKOWA, KŁUSAK FRANCUSKI, PIÓRKO, OGRANICZENIE WIEKOWE, TIOALKOHOL, ROZWÓJ WSTECZNY, KAMIZELKA KULOODPORNA, INDOKTRYNACJA, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, MASKA, SIORKA, KOLEBKA, EMPORA, SSAK, KWAS SIALOWY, UKŁAD ODNIESIENIA, POŁĄCZENIE CIERNE, DEPUTAT WĘGLOWY, OLSZÓWKA, BUZIA, PREMIERA, KRATER WULKANICZNY, REALNOŚĆ, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, RYTON, PĘDNIK CYKLOIDALNY, SPRZEDAWCA, PIEC INDUKCYJNY, MIESZEK, PRZEZIERNOŚĆ, ESTAKADA, PLUS, PŁOMYK, SZOPKARZ, KOREK, GŁUCHY TELEFON, BRYCZKA, OPADY, TURZYCA, DOMENA PUBLICZNA, PROCES SPOŁECZNY, PLAFON, DŹWIGACZ DACHOWY, SOK, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, BAT, WCZASY POD GRUSZĄ, PERKOLACJA, BYCZEK, REWALIDACJA, POKŁAD STATKU, OPASANIE, ZAPOZNANIE, KLEJNOT HERBOWY, NIECHLUBNOŚĆ, PRZEPIĘCIE, MNOŻENIE MACIERZY, POWÓZ, DYL, OWOC MORZA, POPRAWNOŚĆ, IZBA, KOLONADA, WYKLUCZENIE, HARACZ, KRYSTALOMANCJA, PISZCZAŁKA, FILET, PĘCHERZ, ŁOBUZIAK, PSYCHOLOGIA, POWINOWACTWO, BLUZG, GEEZ, UTATSUZAUR, GENE, EKSTRUZJA, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, RUMUNKA, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, KRÓCIEC, EPITET, BAZUNA, WALGETTOZUCH, ZAKOP, PĘDZLIK, LARYNGEKTOMIA, LUBASZKA, TATAR, KONCERT ŻYCZEŃ, ZMIANA WSTECZNA, SZURPEK, POLITYKA, MURZYŃSKOŚĆ, BUTLA GAZOWA, POWIEŚĆ SF, WERANDA, SZKLANKA, ROPA, PASER, RAK, SMAKOWITOŚĆ, GRUPOWICZ, PROROCTWO, HIGHLAND, WYPEŁNIENIE, ALPAGA, EWENKIJKA, NAGŁOŚNIENIE, ELIPSOIDA OBROTOWA, ŁUPEK BENTONITOWY, FILM PŁASZCZA I SZPADY, MAŁA GASTRONOMIA, SIOSTRZYCZKA, PRÓBA GENERALNA, RYBA PO GRECKU, PRZECIWNIK, KULEBIAK, DZIADOWINA, JOSE, SĄD WOJSKOWY, RYT, TURBULENCJA, PISTACJA, INDIANKA KECZUA, TRANSFORMATORNIA, STYMULATOR, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, ADWOKAT, KUFF, KOMIZM, REGION WĘZŁOWY, SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY, SAMOURZECZYWISTNIANIE, GĄSKA, DROGI, PRZEKŁADKA, ABSYDA, HYDROFOR, PIEPRZ RÓŻOWY, KONFORMER, SCENKA, ŻUBR WĘGIERSKI, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, UROCZYSKO, CZARNA MAGIA, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE, FIGÓWKA, KOMISJA REWIZYJNA, WŻER, PRZEDROŚLE, POLE GOLFOWE, RING, OBAWA, NIECZUŁOŚĆ, DZIÓB, AMBASADORKA, DYSALTERACJA, ZAPONA, OMDLAŁOŚĆ, ANTENA TUBOWA, OFICJALNOŚĆ, TREPY, WILCZY BILET, STANOWISKO, BŁYSK, WINDSURFING, DESKARZ, FUNDUSZ PODSTAWOWY, ZGRZEBŁO, AMORYTA, ARCHIWIZACJA DANYCH, WODNICZKA, CZTEROSUW, CHŁONIAK, DROGA TWARDA, WŁÓKNO, SAMOOBRONA POWSZECHNA, ANTYKONCEPCJA, WIERCENIE, KWAKIER, PAJĄCZEK, KASA, KULT LUNARNY, INSTALACJA, ZGŁAD, PARTIA SZKOCKA, PŁYWAK, SKAŁA ILASTA, ADOLF, SEMITOLOG, SAMPLING, ESZEWERIA, ĆWICZENIA, BAZAROWICZ, WKŁADKA, SANSKRYT, SKONTRUM, PEIRESKIA, BADACZ POLARNY, TYRAŃSTWO, GŁOSKA, WRZĘCHY, SPOILER, ŚNIEŻNIK, SER PARMEŃSKI, WERTEKS, ZŁOTA KLATKA, PRĄTNIK ALPEJSKI, KREWETKA ATLANTYCKA, ADAPTACYJNOŚĆ, PRZYRODNIA SIOSTRA, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, KONCENTRAT, ŚWINIARKA, JEDNOKLASÓWKA, MONETYZACJA, PRZEPRÓCHA, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, WAŁ, ?ALERGEN WZIEWNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.990 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ENZYM KATALIZUJĄCY REAKCJĘ PRZENIESIENIA GRUPY CHEMICZNEJ LUB ATOMU Z JEDNEJ CZĄSTECZKI (DONORA) NA DRUGĄ (AKCEPTORA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ENZYM KATALIZUJĄCY REAKCJĘ PRZENIESIENIA GRUPY CHEMICZNEJ LUB ATOMU Z JEDNEJ CZĄSTECZKI (DONORA) NA DRUGĄ (AKCEPTORA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRANSFERAZA enzym katalizujący reakcję przeniesienia grupy chemicznej lub atomu z jednej cząsteczki (donora) na drugą (akceptora) (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRANSFERAZA
enzym katalizujący reakcję przeniesienia grupy chemicznej lub atomu z jednej cząsteczki (donora) na drugą (akceptora) (na 11 lit.).

Oprócz ENZYM KATALIZUJĄCY REAKCJĘ PRZENIESIENIA GRUPY CHEMICZNEJ LUB ATOMU Z JEDNEJ CZĄSTECZKI (DONORA) NA DRUGĄ (AKCEPTORA) sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - ENZYM KATALIZUJĄCY REAKCJĘ PRZENIESIENIA GRUPY CHEMICZNEJ LUB ATOMU Z JEDNEJ CZĄSTECZKI (DONORA) NA DRUGĄ (AKCEPTORA). Dodaj komentarz

8+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast