GAŚNICA, W KTÓREJ ŚRODKIEM GAŚNICZYM JEST SKROPLONY DWUTLENEK WĘGLA ZESTALANY W FORMĘ SUCHEGO LODU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GAŚNICA ŚNIEGOWA to:

gaśnica, w której środkiem gaśniczym jest skroplony dwutlenek węgla zestalany w formę suchego lodu (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GAŚNICA, W KTÓREJ ŚRODKIEM GAŚNICZYM JEST SKROPLONY DWUTLENEK WĘGLA ZESTALANY W FORMĘ SUCHEGO LODU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.498

SKUBANIEC, ŻABA, KANAPKA, KATASTROFIZM, ŻYCIODAJNOŚĆ, NAUKA HUMANISTYCZNA, ANTYLIBERALIZM, NAZWA POZORNA, MĘTNOŚĆ, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, OKREŚLONOŚĆ, CUDACZNOŚĆ, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, DIETA KOPENHASKA, ATRYBUCJA GLOBALNA, PLAKAT, OSPA WIETRZNA, LODOWIEC HIMALAJSKI, TELEWIZJA, KRWIOPIJCA, CZASZA, BEZKIERUNKOWOŚĆ, CIENISTKA TRÓJKĄTNA, KOLEJ, OSTRY DYŻUR, FUNKCJA TOTALNA, TEOGONIA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, SIECIARZ JASKINIOWY, NIEPRZYJEMNOŚĆ, DOJRZAŁOŚĆ, MASŁO, TUNBERGIA, ŚMIESZKA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, GITARA KLASYCZNA, ROZSTRZYGALNOŚĆ, UTWÓR WKŁADOWY, WZW A, AMBITNOŚĆ, CIĄG NIESKOŃCZONY, PRZESTRZEŃ FAZOWA, MONARCHIA PARLAMENTARNA, LINA PORĘCZOWA, TYGRYSIE OKO, PAY-AS-YOU-GO, KLONOWATE, ŚWISTUŁA, BBS, FUNDUSZ ZASOBOWY, ROPOMACICZE, OPTYKA FALOWA, ROZPRAWKA, PROMIENNOŚĆ, MATKA BOSKA GROMNICZNA, DROBNIACZKOWCE, NERCZYŁUSK WYNIOSŁY, SŁODYCZ, PODSTACJA TRANSFORMATOROWA, MUSTEL GWIAŹDZISTY, CZĄSTKA ALFA, FENOKSYMETYLOPENICYLINA, ALFABET MIGANY, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, GRA MIESZANA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, ZAPYLACZ, ALMUKANTARAT, HABANERA, CUKIER PROSTY, HEAD-HUNTER, BLADOŚĆ, EPICYKL, MARGINESOWOŚĆ, NAWŁOĆ, PAPROCIE, MECHANIZM JARZMOWY, SUPERMAN, HISTON ŁĄCZNIKOWY, SKOK, ZNACZENIE, ZACHODNI GORYL NIZINNY, LEWAREK, PĘPAWA, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, PRZESTRZEŃ REFLEKSYWNA, SZKODA MAJĄTKOWA, AKOLITA, ŚWIETLÓWKA, CHOROBA ZASADOWA, ZABAWOWOŚĆ, WYJADACZ, ZAŁOGANT, NIEMERYTORYCZNOŚĆ, DWUKOLOROWOŚĆ, WĘDKA, BŁĄD POMIARU, ANTYWESTERN, WRZÓD WENERYCZNY, MIGDAŁ, UFNOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-OTWARTA, RODZIC CHRZESTNY, SPÓŁGŁOSKA ZWARTA, KÓŁKO, KONFLIKT SEROLOGICZNY, DŁAWICA PRINZMETALA, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, FORMACJA DEFENSYWNA, ROZWAGA, AUTOMATYKA POGODOWA, ADRES KORESPONDENCYJNY, NOCEK WĄSATEK, RADA DUSZPASTERSKA, MARTWE PRAWO, ETEZJA, PSALMOGRAF, SPADKODAWCA, STOPKA, BEZSENSOWNOŚĆ, WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ, NISZCZYCIEL CZOŁGÓW, SYMFONIA, ZAPORA, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, KOPALNIA, OWOC, SZCZUR, MALAJALAM, PROSTOLINIOWOŚĆ, SUSZKA, PROSTNICA, LINIA GEODEZYJNA, CIAPOWATOŚĆ, WIECHEĆ, OFFSET, ORZECH, FILTR GĄBKOWY, STRASZAKOWATE, WOAL, ZAMKNIĘTOŚĆ, BIOGEN, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, CARBONIA, KWAZIKRYSZTAŁ, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, JUDASZ, DOBRO RZADKIE, WIĄŚLOWATE, NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY, STYLOWOŚĆ, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, SPÓD, CYWIL, GŁUPKOWATOŚĆ, NIEDOMÓWIENIE, HIPOTEZA ZEROWA, PLUS UJEMNY, ZBROJA BIAŁA, PAŹ, LEMUR WARI, MATECZNIK, KABAŁA, CHOROBA KAWASAKI, EGZYSTENCJALISTA, ILORAZ RODZINNY, AGREGAT POMPOWY, PROCH, CHAOS, KURSOR, UNISTA, MYDELNICZKA, HEADHUNTER, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, ZAGRANICZNOŚĆ, KOLEJKA, CHOROBA WODUNKOWA, GĘSTOŚĆ PLANCKA, FREMENI, MIARA, KRYKIET, RZEŹBA GLACJALNA, WIGILIA, PODRYWKA, MOTYWACJA, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, HAPLOTYP, BIEDACZKA, HISZPAŃSKOŚĆ, MACIERZ RZECZYWISTA, BARANIA GŁOWA, LOT ŚLIZGOWY, PRAGMATYCZNOŚĆ, SPÓŁKA JEDNOOSOBOWA, WSZECHWŁADNOŚĆ, WORECZKOWY, NIETYPOWOŚĆ, LATINO, PRZYGODÓWKA, WIMBLEDON, RZECZYWISTOŚĆ, OPŁAKANA NOC, CZERWONA FALA, BRUTALNOŚĆ, GRĄD SUBATLANTYCKI, SYSTEMOWOŚĆ, KARA TALIONU, CZERSKA, KONSTYTUCJA, MPA, OKRES, LODOWIEC WISZĄCY, KANAŁ BURZOWY, NAPÓJ GAZOWANY, KOLOR LUKOWY, TELESKOP ZWIERCIADLANY, ŻYWOKOST, OKAZJA, WAŁECZEK, PIGMENT, BOBREK TRÓJLISTKOWY, POŻYTECZNOŚĆ, WĘGLARKA, PRZESTRZEŃ FUNKCYJNA, AUTOKATALIZATOR, LITEWSKOŚĆ, PAPROTNIK KOLCZYSTY, MIĘKKIE SERCE, SYSTEM KOMPUTEROWY, WREDOTA, STARODAWNOŚĆ, POBUDKA, PRAPŁETWIEC BRUNATNY, NIEOSTROŚĆ, RÓG, BEZDEŃ, CZWÓRKA, FUNKCJA GRZEBIENIOWA, OGÓR, CENA SKUPU, AKSAMITNOŚĆ, GLINOKRZEMIAN, DOŁEK, SZACHY FISCHERA, CZĄSTKOWOŚĆ, NOSÓWKA, RYJEK, BLITZ, WYSPIARSKOŚĆ, PASKUDNIK, NIESPODZIEWANOŚĆ, PUPIL, BYLEJAKOŚĆ, SAMOAKTUALIZACJA, HEERLEW, NOWY, KATEGORIA HOMOTOPIJNA, GOLONKA, WSPÓLNOTA GRUNTOWA, OŚ ZIEMI, HEAD HUNTER, SPRAWDZIAN, PODSTAWKA, DYNAMICZNOŚĆ, KRATA ROZDZIELNA, EKSPERTKA, AKCJA IMIENNA, ABISAL, NAROWISTOŚĆ, GLINIAN, LUNEN, PĘCHERZYCA, NIEKOMPETENTNOŚĆ, CYJANOŻELAZIAN(II), PAMIĘĆ DEKLARATYWNA, CHŁOPIEC DO BICIA, JEDNOSTRONNOŚĆ, CENA PROGOWA, ZESKOK, KARBIDÓWKA, SUPERPRZEBÓJ, POŻAREK, PRZYBYSZKA, PRACOWNIK, ECCHI, GOL SAMOBÓJCZY, CUDZOŚĆ, TURBINA OSIOWA, RADIOAKTYWNOŚĆ, MODRASZEK ADONIS, KAJMAK, MOSTEK, MIKROSKOPIJNOŚĆ, KWASOWOŚĆ, SZTURWAŁ, CHODZĄCY TRUP, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, HARMONIKA SZKLANA, ?RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PO OKRĘGU.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.498 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GAŚNICA, W KTÓREJ ŚRODKIEM GAŚNICZYM JEST SKROPLONY DWUTLENEK WĘGLA ZESTALANY W FORMĘ SUCHEGO LODU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GAŚNICA, W KTÓREJ ŚRODKIEM GAŚNICZYM JEST SKROPLONY DWUTLENEK WĘGLA ZESTALANY W FORMĘ SUCHEGO LODU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GAŚNICA ŚNIEGOWA gaśnica, w której środkiem gaśniczym jest skroplony dwutlenek węgla zestalany w formę suchego lodu (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GAŚNICA ŚNIEGOWA
gaśnica, w której środkiem gaśniczym jest skroplony dwutlenek węgla zestalany w formę suchego lodu (na 15 lit.).

Oprócz GAŚNICA, W KTÓREJ ŚRODKIEM GAŚNICZYM JEST SKROPLONY DWUTLENEK WĘGLA ZESTALANY W FORMĘ SUCHEGO LODU sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - GAŚNICA, W KTÓREJ ŚRODKIEM GAŚNICZYM JEST SKROPLONY DWUTLENEK WĘGLA ZESTALANY W FORMĘ SUCHEGO LODU. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x