GRA, PODLEGAJĄCA POD PRZEPISY DOTYCZĄCE GIER HAZARDOWYCH, PODCZAS KTÓREJ SPOŚRÓD OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W LOTERII, ORGANIZATOR LOSUJE NAGRODY RZECZOWE LUB PIENIĘŻNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LOTERIA PROMOCYJNA to:

gra, podlegająca pod przepisy dotyczące gier hazardowych, podczas której spośród osób biorących udział w loterii, organizator losuje nagrody rzeczowe lub pieniężne (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRA, PODLEGAJĄCA POD PRZEPISY DOTYCZĄCE GIER HAZARDOWYCH, PODCZAS KTÓREJ SPOŚRÓD OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W LOTERII, ORGANIZATOR LOSUJE NAGRODY RZECZOWE LUB PIENIĘŻNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.913

ZATRUDNIENIE, ŚWIECKOŚĆ, MEWY, KREPON, GRAFIKA, KARABIN PLAZMOWY, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, OLIWA, POMPA OBIEGOWA, MARZENIE SENNE, TAJNE KOMPLETY, BROŃ PANCERNA, POLITYKA DYSKONTOWA, EKSPOZYCJA, KARTA, KB, NUDZIARZ, KOLORY NARODOWE, TOM, MURARKA RUDA, PISZCZEK, KROKODYL NILOWY, DEZABIL, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, KOZAK, DWADZIEŚCIA JEDEN, DOWCIPNIŚ, GRADUAŁ, ZAUROZUCH, EDYKUŁ, PIERÓG, RAFA, SWETER, FUNKCJA ACKERMANNA, PIDGIN, MANIFESTACJA, SET, POLER, BOK, JABŁKO, WITAMINA, SIEDMIORACZKI, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, SÓL ZIEMI, FAKTURA, AKTYWATOR ENZYMATYCZNY, LINIA, POWIEŚĆ RZEKA, BRZYDACTWO, KIFOZA, ADRES KORESPONDENCYJNY, PRZYLŻEŃCE, BUGAJ, STALLE, ZIARNECZKO, KOSZARKA, AGENCJA, HIPOTEZA HANDICAPU, SZTUKA ZIEMI, UPGRADE, MOBBING, KONFISKATA, KOŁACZYK, ŚLIWA WĘGIERKA, SPUSZCZENIE, FILOZOFIA RELIGII, KAPLICZKA, PRZĘSŁO, DYWESTYCJA, POGOŃ ZA RENTĄ, GWIAZDKA, SYGNAŁ CIĄGŁY, POKER, NARÓD, SŁUP, HOSTIA, REDUKCJA, GUMIDRAGAN, PUNKT MOTORYCZNY, KRUPA, ZNAK PISARSKI, ZIMÓWKA, ŻANDARMERIA POLOWA, WIELKA WOJNA KOZACKA, CZYSTKA, PANTOFELNIK, SMOCZA KREW, GOFR, TRANSFORMATORNIA, ZNACZNIK, BLISKOŚĆ, LIBELLA, PRADZIAD, ZBAWCZYNI, SIATKA, KONSERWA TYROLSKA, WIOSKA, DOMOWINA, RYT, EMOTIKONA, CHARAKTER, ANGLOARAB, DOBROĆ, ANTAŁEK, KIWI, AWAL, ANORAK, TOKSEMIA, WARKOCZ, DOBRA STRONA, FORT, PŁOZA, JUDAICA, PYTONIAKOWATE, ZESPÓŁ TURCOTA, DOMENA PUBLICZNA, TOR, PISOWNIA, BLOCZEK, KOMISJA, AFERKA, PROWENIENCJA, MARGINALNOŚĆ, STÓJKA, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, KSIĘGA HODOWLANA, HISTORIA, KROSNO, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, KILKAKROTNOŚĆ, LAMPA NERNSTA, BLINDAŻ, TOWARZYCHO, PANTOGRAF, PRANKO, PUSZCZA, BEFSZTYK, OBIEKTYWNOŚĆ, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, STATYKA, ZIELONE PŁUCA, TAROT, GARMAŻERNIA, NIEWINNA KREW, ŚCIEŻKA, OCEMBROWANIE, ROZZIEW, BEJCA, ROZWÓJ WSTECZNY, LAMPA OLEJNA, CIEMNOŚĆ, ZABAWA, DANA, KOROWAJ, BYTOWNIT, CZUB, OSIEMDZIESIĄTKA, ZARZĄD, PEŁZAK, GŁOSKA, AUTOCASCO, OBJĘTOŚĆ WDECHOWA, WODA-WODA, WŁOCHACZ, PARANOJA PIENIACZA, TONGA, GRZYBNIA, ŁATA, WEKSEL TRASOWANY, ROZBÓJNICTWO, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, LAMPA KARBIDOWA, KŁUSAK FRANCUSKI, HEAD HUNTER, FLOTA, BRYGANTYNA, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, KUCHNIA GAZOWA, STARY WYGA, KOLUMNA, WYCZUCIE, DUCHOWY OJCIEC, SUMATOR, TAROK, MAIŻ, TARANTELLA, UŁAMEK ZWYKŁY, ESTOŃSKOŚĆ, PIGUŁKA, PŁAWKA, CYMBAŁ, TERMODYNAMIKA STATYSTYCZNA, PIESZCZOCH, AUDYTORIUM, OBRONA STREFOWA, CEDUŁA, BAJADERA, BARETKA, CHOROBA ORMONDA, BITWA, JEDYNE, VIOLA BASTARDA, SPAD, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, BOA, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, SZPILKA, UDZIAŁ, SKRAJNIK DZIOBOWY, OSTATNI MOHIKANIN, WOJNA CELNA, ROZMIAR, ZBAWICIELKA, OBRAZ KLINICZNY, WRAK, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, ANEMOSTAT, PRAŻUCHA, LIMIT, KRAWACIARZ, ISTOTA ŻYWA, PIŁKA HALOWA, SPRAWY WEWNĘTRZNE, STAND, TRIFORIUM, TRÓJKA, TURECKOŚĆ, PRZELICZNIK, POWRÓT, BATERIA WODOCIĄGOWA, PŁATKI ŚNIADANIOWE, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, SKURWYSYN, BINGO, STRĄD, OGRÓDEK PIWNY, POKER, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, LAMPA FLUORESCENCYJNA, TURYSTYKA PRZYJAZDOWA, GIMBAZA, TRZON, FILAR PRZYPOROWY, TABLICA EPITAFIJNA, EMPORA, BULGOTEK WANIENNY, SALWA, WYROCZNIA, ROŚLINY ZARODNIKOWE, BALET, PISECZNICZKA, GŁOS, PASTORAŁKA, DYMKA, MARUDA, LOGIKA ZDAŃ, JOGURT, TAMBURYN, INTERWAŁ, REZYDENCJA, ZUMA, SECESJONISTA, ULEMOZAUR, BAREŻ, PREZESKA, ZAPADALNOŚĆ, ASYMPTOTA, TERMOREGULATOR, REGISTER, DZIEŁO SZTUKI, JAŁOWIEC CHIŃSKI, WIELKI WYBUCH, USTRÓJ, KOLEJ, PIECZĘĆ, GUFFA, LOKAL SOCJALNY, DYSPOZYTURA, POŁYSK, PRYMITYWIZM, HESS, DENEBOLA, KWADRYWIUM, MARATON, ONTOLOGIA FUNDAMENTALNA, RAMA, AEDICULA, HASŁO, ZABAWKA, LIBRA, WARIOMETR, PLOTER PŁASKI, PRZEPAD, FEERIA, SZNAPS, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, SZOSZOŃSKI, KUKIEŁKA LESSOWA, ?REFSUM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.913 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRA, PODLEGAJĄCA POD PRZEPISY DOTYCZĄCE GIER HAZARDOWYCH, PODCZAS KTÓREJ SPOŚRÓD OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W LOTERII, ORGANIZATOR LOSUJE NAGRODY RZECZOWE LUB PIENIĘŻNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRA, PODLEGAJĄCA POD PRZEPISY DOTYCZĄCE GIER HAZARDOWYCH, PODCZAS KTÓREJ SPOŚRÓD OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W LOTERII, ORGANIZATOR LOSUJE NAGRODY RZECZOWE LUB PIENIĘŻNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LOTERIA PROMOCYJNA gra, podlegająca pod przepisy dotyczące gier hazardowych, podczas której spośród osób biorących udział w loterii, organizator losuje nagrody rzeczowe lub pieniężne (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LOTERIA PROMOCYJNA
gra, podlegająca pod przepisy dotyczące gier hazardowych, podczas której spośród osób biorących udział w loterii, organizator losuje nagrody rzeczowe lub pieniężne (na 17 lit.).

Oprócz GRA, PODLEGAJĄCA POD PRZEPISY DOTYCZĄCE GIER HAZARDOWYCH, PODCZAS KTÓREJ SPOŚRÓD OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W LOTERII, ORGANIZATOR LOSUJE NAGRODY RZECZOWE LUB PIENIĘŻNE sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - GRA, PODLEGAJĄCA POD PRZEPISY DOTYCZĄCE GIER HAZARDOWYCH, PODCZAS KTÓREJ SPOŚRÓD OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W LOTERII, ORGANIZATOR LOSUJE NAGRODY RZECZOWE LUB PIENIĘŻNE. Dodaj komentarz

1×4 =

Poleć nas znajomym:

x