GRUBOŚCIENNA BUTLA (ZWYKLE SZKLANA) DO NAPOJÓW GAZOWANYCH (ZWŁASZCZA POPULARNEJ KIEDYŚ WODY SODOWEJ), POSIADAJĄCA URZĄDZENIE ZAMYKAJĄCE, PO KTÓREGO OTWARCIU CIŚNIENIE GAZU WEWNĄTRZ BUTLI WYPYCHA PŁYN NA ZEWNĄTRZ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SYFON to:

grubościenna butla (zwykle szklana) do napojów gazowanych (zwłaszcza popularnej kiedyś wody sodowej), posiadająca urządzenie zamykające, po którego otwarciu ciśnienie gazu wewnątrz butli wypycha płyn na zewnątrz (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SYFON

SYFON to:

zamknięcie wodne instalacji kanalizacyjnej w postaci rury wygiętej w kształtS, które ma zapobiegać dostawaniu się wyziewów w toalety do pomieszczeń (na 5 lit.)SYFON to:

odcinek korytarza jaskiniowego, wypełniony stale lub okresową wodą aż po strop jaskini (na 5 lit.)SYFON to:

odcinek w nurcie rzeki, w którym woda z jednej strony wpływa pod skałę (lub głaz), a z drugiej spod niej wypływa (na 5 lit.)SYFON to:

rurkowate przedłużenie wrzeciona i abapikalnej (położonej daleko od szczytu muszli) części wargi zewnętrznej ujścia dla osłonięcia syfonu oddechowego (na 5 lit.)SYFON to:

zawartość syfonu, grubościennej butli do napojów gazowanych, posiadającej urządzenie zamykające, po otwarciu którego ciśnienie gazu wewnątrz butli wypycha płyn na zewnątrz (na 5 lit.)SYFON to:

odcinek kanału służący do pokonywania przeszkód terenowych, takich jak koryta rzeczne, niecki czy kolidujące z trasą kanału podziemne obiekty, poprowadzony pod tego typu przeszkodami (na 5 lit.)SYFON to:

naczynie-butla do wytwarzania napojów gazowych (na 5 lit.)SYFON to:

specjalna butelka do napojów gazowanych zaopatrzona w urządzenie, po którego uruchomieniu płyn wydostaje się z butelki pod ciśnieniem gazu (na 5 lit.)SYFON to:

urządzenie do transportowania cieczy z poziomu wyższego na niższy lub odwrotnie (na 5 lit.)SYFON to:

odpowiednio wygięty odcinek rurociągu ułożony pod dnem rzeki, kanału itp (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUBOŚCIENNA BUTLA (ZWYKLE SZKLANA) DO NAPOJÓW GAZOWANYCH (ZWŁASZCZA POPULARNEJ KIEDYŚ WODY SODOWEJ), POSIADAJĄCA URZĄDZENIE ZAMYKAJĄCE, PO KTÓREGO OTWARCIU CIŚNIENIE GAZU WEWNĄTRZ BUTLI WYPYCHA PŁYN NA ZEWNĄTRZ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.773

GLACE, PRZYSADKA MÓZGOWA, SZEWRON, UKŁAD JEZDNY, ZAKON MĘSKI, UCHTA, SIŁA AERODYNAMICZNA, KUCZBAJA, STWARDNIENIE, KUREK, RUTENISTYKA, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, CHODNIK OBRONNY, MŁAKA, MARTWY PUNKT, PIASEK BĄBLOWCOWY, MASKOTA, ARAKAŃCZYK, GUJOT, ANTENKA, GRZEJNIK ELEKTRYCZNY, KRZESŁO INKWIZYTORSKIE, SZKŁO AKRYLOWE, PUSZKARSTWO, ERUPCJA FREATYCZNA, MAKROPLATA, ORCZYK, LICZNIK GAZU, EDYCJA, PRZETOKOWY, COMBER, MAGNOLIA, NOWOGWINEJKA, LASONOGI, BUCEFAŁ, BEZPŁCIOWIEC, BARIERA, MRUKOKSZTAŁTNE, ZAWÓR, WARNIK, RATOWNICTWO GÓRNICZE, LIPOID, TRAFUNEK, SIARKOSÓL, TABLICA STEROWNICZA, OCHRONNIK, PUNKT ZLEWNY, PEDAŁ, SZLAM, POLEPSZACZ, LABOLOGIA, PŁYWACZEK, URZĄDZENIE PRZEMYSŁOWE, SPŁUKIWACZ, TWARDZIEL, KONGRUENCJA, FILOGENEZA, STAPEL, BLUETOOTH, KANDYDEMIA, DELUWIUM, SŁUCHAWKA, PIASEK FLUWIOGLACJALNY, ROZPRZA, OJCIEC KOŚCIOŁA, PÓŁROZKROK, GEN REPORTEROWY, ŹRÓDŁO, DIAKRYT, DOPALACZ, ODWODNIENIE HIPERTONICZNE, MIECZ OBROTOWY, BOROWIK, GNIAZDO, MIĘSIEŃ KRAWIECKI, MŁAKA, FIZYKA WIELKICH ENERGII, WYSIEDLONY, PIEC CENTRALNY, KONTRASTER, OKOLE, PIEC KUCHENNY, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, SYROP, LASENCJA, SKARBNY, DOK PŁYWAJĄCY, CYGARNICA, MIGDAŁ, ZASADA HUYGENSA, IDEAŁ PIERWSZY, ZAWÓR, BROŃ ODTYLCOWA, BICZ WODNY, PRZYKWIATEK, JĘZYK MANX, GALERIA, ANTYRAKIETA, TARG, SYFON, FANTOM, LIK, UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, PANI, KCIUK NARCIARZA, ZABURZENIE LĘKOWE, CEWKA, STANDARDBRED, ZAKON, BROŃ SAMOPOWTARZALNA, MISJE, DEWETYNA, TROLEJ, ZLEWOZMYWAK, PRĄD, MISJA, BALON, CZUWAK, MŁOT KAFAROWY, MICZURINIZM, MÓJ, TOR, KOMPARATYSTYKA, DZBAN, KOLEŻKA, THRILLER, WODA KWASOWĘGLOWA, MIECH, BANDROWSKI, KAMIENIEC, STERYLNOŚĆ, PRZYMIOTNIK ODCZASOWNIKOWY, ŁAPACZKA RUMOWISKA, DOBRO KLUBOWE, KASA REJESTRUJĄCA, ELIZJA, TENIS, PANICZ, ŚRODEK, WINO WZMACNIANE, CHŁODNIK LITEWSKI, MATERIALIZM, MUSZTARDA, PRZEPIS PRZEJŚCIOWY, MASA SOLNA, TŁUM, TRÓJNIAK, GÓRNICTWO MORSKIE, CIEMNICA, ZEGAR SYSTEMOWY, PRIMA APRILIS, TRANSFORMATOR SEPARACYJNY, PRZEDWIECZNY, GOSPODARSTWO NISKOTOWAROWE, POMPA WTRYSKOWA, INSTALACJA, ŚLĄSKOŚĆ, AKCELERATOR, WAR, BETYL, KRÓLIK, OCZEPINY, PIEKARNIK, LITURGIA ALEKSANDRYJSKA, SAJRA, HALO, JEZIORO PROGLACJALNE, GAZOMETR, MIKROFALÓWKA, ARCHITEKTURA REZYDENCJONALNA, GRZANIEC, KRYTERIUM WALDA, WEŁNA SZKLANA, NACIEK, TECHNOZAUR, MIZUNA, CHOMIK DŻUNGARSKI, PĘDNIK WODNOODRZUTOWY, IRRADIACJA, SZAFA GRAJĄCA, PRĘŻNOŚĆ, REGRESJA, PANORAMA, ENDOPELON, DYNAMIKA, HENRYK VIII, PRZERABIACZ, NEOFITA, ZAWIESZENIE CARDANA, POWIĄZANIE, SPOKOJNOŚĆ, KOGNAT, ENTOBLAST, RESTART, WOLNY RYNEK, BEZPIECZNIK, GATUNEK ZBIOROWY, PORTRET PAMIĘCIOWY, ROZDRABNIACZ, LICZARKA BANKNOTÓW, PARTNER, OKSYMETR, SPIŻARNIA, KOLORYMETR OBIEKTYWNY, RĄBANKA, PRAKTYKA, DEIZM, ORGANIZACJA, NEUTRALIZACJA, MIĘKKIE LĄDOWANIE, SZYBKOWAR, KAPISZON, KAMERTON, DWUKÓŁKA, OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE, WODY INGLACJALNE, TEŚCIK, STÓŁ WARSZTATOWY, GOŚĆ, HISTORIA, ROZTWÓR NASYCONY, TORPEDA CIĘŻKA, AUTO SUBKOMPAKTOWE, KTOŚ TRZECI, TEORIA WYBORU PUBLICZNEGO, DALBA, MISIO, WIEŻA TRIANGULACYJNA, PEDOSFERA, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNA, CIPKA, BEZLOTKI, WOŁYNOW, KRÓLEWICZ, PRZEKŁADACZ, ANTROPOLOGIA MISYJNA, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, BABA JAGA, OBLICÓWKA, DZIWA, ZDANIE, KURAŻ, TOM-TOM, TRAŁ, KRÓLEWIĘTA, PISMO NUTOWE, EUSTATYCZNE RUCHY POZIOMU MORZA, OKAZ, URCEUS, AWANTURNICA, FAZA, NACIĄG, METKA, SŁUCHAWKA, NASADA, POMPA POŻARNICZA, WIBRATOR, AZJATYCKI TYGRYS, ANDRUT, KONTAKCIK, NAPĘD, WARTOWNIK, PENIS, ROTATOR FARADAYA, ALKOHOL ABSOLUTNY, CHIŃSKOŚĆ, BENZYNA OŁOWIOWA, ŁAPACZ, OBROŃCA, SPORT EKSTREMALNY, MAJSTERSZTYK, BAŁKAŃSKOŚĆ, ZGRUBIAŁOŚĆ, HAMULEC WIRNIKOWY, WĘGLARSTWO, CHROMIK, KAMERA VIDEO, POJEMNOŚĆ POLOWA, SPRAWA, TYLOZOID, BECZKOWÓZ, SNAPSHOT, ŁZAWNIK, PUKLERZ, RAMPA ROZŁADUNKOWA, OLEJEK KAMFOROWY, GOMÓŁKA, SŁUCHAWECZKA, PELAGIAL, FIUMARA, URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE, ROZRUSZNIK SERCA, AMFOLIT, MISIAK, CHANSON, KANTYK, UJĘCIE WODNE, KOŁOWIEC, MATINKA, ?HAMULEC POMIAROWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.773 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRUBOŚCIENNA BUTLA (ZWYKLE SZKLANA) DO NAPOJÓW GAZOWANYCH (ZWŁASZCZA POPULARNEJ KIEDYŚ WODY SODOWEJ), POSIADAJĄCA URZĄDZENIE ZAMYKAJĄCE, PO KTÓREGO OTWARCIU CIŚNIENIE GAZU WEWNĄTRZ BUTLI WYPYCHA PŁYN NA ZEWNĄTRZ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRUBOŚCIENNA BUTLA (ZWYKLE SZKLANA) DO NAPOJÓW GAZOWANYCH (ZWŁASZCZA POPULARNEJ KIEDYŚ WODY SODOWEJ), POSIADAJĄCA URZĄDZENIE ZAMYKAJĄCE, PO KTÓREGO OTWARCIU CIŚNIENIE GAZU WEWNĄTRZ BUTLI WYPYCHA PŁYN NA ZEWNĄTRZ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SYFON grubościenna butla (zwykle szklana) do napojów gazowanych (zwłaszcza popularnej kiedyś wody sodowej), posiadająca urządzenie zamykające, po którego otwarciu ciśnienie gazu wewnątrz butli wypycha płyn na zewnątrz (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SYFON
grubościenna butla (zwykle szklana) do napojów gazowanych (zwłaszcza popularnej kiedyś wody sodowej), posiadająca urządzenie zamykające, po którego otwarciu ciśnienie gazu wewnątrz butli wypycha płyn na zewnątrz (na 5 lit.).

Oprócz GRUBOŚCIENNA BUTLA (ZWYKLE SZKLANA) DO NAPOJÓW GAZOWANYCH (ZWŁASZCZA POPULARNEJ KIEDYŚ WODY SODOWEJ), POSIADAJĄCA URZĄDZENIE ZAMYKAJĄCE, PO KTÓREGO OTWARCIU CIŚNIENIE GAZU WEWNĄTRZ BUTLI WYPYCHA PŁYN NA ZEWNĄTRZ sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - GRUBOŚCIENNA BUTLA (ZWYKLE SZKLANA) DO NAPOJÓW GAZOWANYCH (ZWŁASZCZA POPULARNEJ KIEDYŚ WODY SODOWEJ), POSIADAJĄCA URZĄDZENIE ZAMYKAJĄCE, PO KTÓREGO OTWARCIU CIŚNIENIE GAZU WEWNĄTRZ BUTLI WYPYCHA PŁYN NA ZEWNĄTRZ. Dodaj komentarz

7+1 =

Poleć nas znajomym:

x