Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: GRUBOŚCIENNA BUTLA (ZWYKLE SZKLANA) DO NAPOJÓW GAZOWANYCH (ZWŁASZCZA POPULARNEJ KIEDYŚ WODY SODOWEJ), POSIADAJĄCA URZĄDZENIE ZAMYKAJĄCE, PO KTÓREGO OTWARCIU CIŚNIENIE GAZU WEWNĄTRZ BUTLI WYPYCHA PŁYN NA ZEWNĄTRZ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SYFON to:

grubościenna butla (zwykle szklana) do napojów gazowanych (zwłaszcza popularnej kiedyś wody sodowej), posiadająca urządzenie zamykające, po którego otwarciu ciśnienie gazu wewnątrz butli wypycha płyn na zewnątrz (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SYFON

SYFON to:

zamknięcie wodne instalacji kanalizacyjnej w postaci rury wygiętej w kształtS, które ma zapobiegać dostawaniu się wyziewów w toalety do pomieszczeń (na 5 lit.)SYFON to:

odcinek korytarza jaskiniowego, wypełniony stale lub okresową wodą aż po strop jaskini (na 5 lit.)SYFON to:

odcinek w nurcie rzeki, w którym woda z jednej strony wpływa pod skałę (lub głaz), a z drugiej spod niej wypływa (na 5 lit.)SYFON to:

rurkowate przedłużenie wrzeciona i abapikalnej (położonej daleko od szczytu muszli) części wargi zewnętrznej ujścia dla osłonięcia syfonu oddechowego (na 5 lit.)SYFON to:

zawartość syfonu, grubościennej butli do napojów gazowanych, posiadającej urządzenie zamykające, po otwarciu którego ciśnienie gazu wewnątrz butli wypycha płyn na zewnątrz (na 5 lit.)SYFON to:

odcinek kanału służący do pokonywania przeszkód terenowych, takich jak koryta rzeczne, niecki czy kolidujące z trasą kanału podziemne obiekty, poprowadzony pod tego typu przeszkodami (na 5 lit.)SYFON to:

naczynie-butla do wytwarzania napojów gazowych (na 5 lit.)SYFON to:

specjalna butelka do napojów gazowanych zaopatrzona w urządzenie, po którego uruchomieniu płyn wydostaje się z butelki pod ciśnieniem gazu (na 5 lit.)SYFON to:

urządzenie do transportowania cieczy z poziomu wyższego na niższy lub odwrotnie (na 5 lit.)SYFON to:

odpowiednio wygięty odcinek rurociągu ułożony pod dnem rzeki, kanału itp (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUBOŚCIENNA BUTLA (ZWYKLE SZKLANA) DO NAPOJÓW GAZOWANYCH (ZWŁASZCZA POPULARNEJ KIEDYŚ WODY SODOWEJ), POSIADAJĄCA URZĄDZENIE ZAMYKAJĄCE, PO KTÓREGO OTWARCIU CIŚNIENIE GAZU WEWNĄTRZ BUTLI WYPYCHA PŁYN NA ZEWNĄTRZ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.723

EKIPA, WĘŻOWNIK, PRYMITYW, BOHEMA, CHOJNIAK, BRALETKA, SYROP ZŁOCISTY, TATARKA, PRZEWÓD, WENTYL, NALEŚNIK, WIEŻA CIŚNIEŃ, TIURMA, SZPARA, BARANECZEK, PIEGUSEK, ZWIJACZ, ROZBUDOWA, GAZY, WIBRATOR, NIEZAWISŁOŚĆ, TACZKA, SAMOŁÓWKA, PANASONIC, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, KOPARA, MAZUREK, KWIAT JĘZYCZKOWY, BROŃ SAMOPOWTARZALNA, PANICZ, ZESTAWIK, EGZOSZKIELET, EGZEMPLARYZM, DYWIZJON RAKIETOWY, KORYTO, PŁYWACZEK, RÓJKA, ŚMIGŁO O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, WOLNE, BUDIONOWSK, TALERZ, MINUTNIK, TALERZ, ŻAL, ZASADA HUYGENSA, HARMONIA RĘCZNA, KUFEL, CIURKADEŁKO, RYNNA SUBGLACJALNA, SPRAY, KASOWNIK, CZERWONOKRZEW, KONTAKCIK, KOPOLIMER, ZATOROWOŚĆ, KOMIN WULKANICZNY, AMPUŁKA, CERES, TAKSÓWKA, NIEBOSKIE STWORZENIE, KUCHENKA ELEKTRYCZNA, DORMITORIUM, ESTERAZA, MINIRADIO, SYNDROM WILKOŁAKA, TOPIELISKO, AGREGAT, DETEKTOR, MOHRG, HARMONIJKA, ZRZUT, MAKROSKŁADNIK, GŁOWA, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, AS SERWISOWY, DELFIN CZARNY, URZĄDZENIE ELEKTRONICZNE, ŚLUZA, SERCE DZWONU, TAMBURA, BICZ WODNY, ESENSJA, POSIELENIE, METEORYT KAMIENNY, CIASTO, ECHOMETR, KOŻUCH, DASZAWA, HYDROENERGIA, PŁYTA DETONACYJNA, SŁUP, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, FILTR, FIGURKA, PROKURATOR, WCIĄGNIK, GOALKEEPER, MORŚWIN BEZPŁETWY, PLECHOWIEC, ODŁOWNIA, HRABIA, WĄŻ, PITOS, URZĄDZENIE RTV, KAMIEŃ KOTŁOWY, A0, POLIHISTOR, BĄCZEK, RETENCJA, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, TERMOBAROMETR, OWIJARKA, SATELITA SZPIEGOWSKI, RETARDACJA, PRZĘDZIWO, GRZAŁKA, KONDENSAT, PLENER, HIPERATOM, NAFCIARSTWO, MŁODY, POMPA WYPOROWA, UNIA CELNA, URZĄDZENIE WSKAZUJĄCE, SZCZEBIOT, CEWKA, PĘDNIK WODNOODRZUTOWY, POSZUKIWANY, KLAMOT, NISZCZYCIEL CZOŁGÓW, BAŻANT, ALBUMIK, AKCELERATOR, STEPÓWKA, MLECZ, KUDŁACZ, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, AKUMULATOR HYDRAULICZNY, LINGAM, OZIĘBIACZ, PRZEWRÓT, PLACEK, PEDAGOGIKA SPECJALNA, BOMBONIERKA, DANIE KOSZA, MONITOR, SPALINY, MINIMUM EGZYSTENCJI, KOSZ, ŚLĄSKOŚĆ, CZWÓRNIAK, DĘTKA, ZAPIS, PAROWANIEC, TEORIA MODUŁÓW, GOSPODARKA WODNA, DEIZM, EKSPRES DO KAWY, CZERWOŃCZYK UROCZEK, WÓZKOWY, CHOROBA KESONOWA, ZAMEK KLINOWY, MOST, POMOST, OSIOŁ, TELESKOP ZWIERCIADLANY, SILNIK RELUKTANCYJNY, SKARANIE BOSKIE, MIKROURZĄDZENIE, TOREBKA, ZODIAK, WODNOŚĆ, CHYLUS, PAŃCIA, NIEBIOSY, SUKIENKA KOKTAJLOWA, ŻYCIODAWCA, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, KLUCZ TELEGRAFICZNY, MŁYNEK, ADIUTANT, PĘDNIK, KUGLARZ, LIST OKÓLNY, ZERÓWKA, KADŹ ZACIERNA, STEROWIEC SZKIELETOWY, MÓJ, GNIAZDO, GUJOT, CIĘŻKA GŁOWA, CZAJNIK, FRAG, WOZIWODA, PONĘTA, WIRÓWKA, BUFOR, ZADANIE KONIUNKTYWNE, RĘKAW, PRAWO WIELKICH LICZB, GRZĘDA, OKRĘT ESKORTOWY, MNICH, RODZINA NUKLEARNA, LAJKRY, MIZUNA, SEMAFOR, SWOISTOŚĆ, KUCHMISTRZ, BECZKA BEZ DNA, APOSTOŁ, WYCHWYT, SZCZAWA, TŁUSZCZOWIEC, ODCZYNOWOŚĆ, FLUIDYZACJA, LOTNIK, ERUPCJA FREATYCZNA, OSCYLATOR, DEZINTEGRACJA MROZOWA, SUKIENKO, WODY INGLACJALNE, RACJONALIZM GENETYCZNY, SOPLICA MOCNA, SPRAWNOŚĆ, BUM, SZERSZEŃ EUROPEJSKI, ARKEBUZER, MAGNES, ŁOŻNICZY, POPRZECZKA, EPONIM, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, GŁOWICA BOJOWA, DYNAMIKA ŻYCIOWA, KURDUPLOWATOŚĆ, WOLANT, NADSTEROWNOŚĆ, ROMANS, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, REALIZM FOTOGRAFICZNY, KISIEL, SPUSZCZENIE, SERŻA, ODZIEMEK, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, BALONET, WĄSONÓG, PAMIĘTNIK, NIEZAWISŁOŚĆ SĘDZIOWSKA, BOURBON, ELEKTROWNIA WODNA, SŁUPEK STARTOWY, REJON, NADZIEWARKA, WĘGORZOKSZTAŁTNE, SANTOS, MANEŻ, PILATES, KOLEBKA, OWOCÓWKA JABŁKÓWECZKA, PODGRZEWACZ, KOMPLEKS, STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA, PROBLEM BAZYLEJSKI, ŹRÓDŁO TERMALNE, MINISTRANT WODY, TUNEL AERODYNAMICZNY, WYRAŻENIE, KONAK, KREDYT HIPOTECZNY, PROPRIORECEPTOR, BLUETOOTH, STOPER, DZBAN, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, UCIĄG, INSTRUMENT DĘTY BLASZANY, HUMANOID, FIGIEL, RUMPEL, POPYT NIEELASTYCZNY, TRÓJKĄT, KOLORYMETR OBIEKTYWNY, SUPINACJA, PROCES KARNY, JESIOTR, JESIOTROWATE, WYBIERAK, RAJD, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, KATAPULTA, PLISA, PERLICZKA, CYKL HYDROLOGICZNY, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, TAMPON, RAFINER, RADIO, JĘZYK PROTOSEMICKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.723 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: grubościenna butla (zwykle szklana) do napojów gazowanych (zwłaszcza popularnej kiedyś wody sodowej), posiadająca urządzenie zamykające, po którego otwarciu ciśnienie gazu wewnątrz butli wypycha płyn na zewnątrz, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRUBOŚCIENNA BUTLA (ZWYKLE SZKLANA) DO NAPOJÓW GAZOWANYCH (ZWŁASZCZA POPULARNEJ KIEDYŚ WODY SODOWEJ), POSIADAJĄCA URZĄDZENIE ZAMYKAJĄCE, PO KTÓREGO OTWARCIU CIŚNIENIE GAZU WEWNĄTRZ BUTLI WYPYCHA PŁYN NA ZEWNĄTRZ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
syfon, grubościenna butla (zwykle szklana) do napojów gazowanych (zwłaszcza popularnej kiedyś wody sodowej), posiadająca urządzenie zamykające, po którego otwarciu ciśnienie gazu wewnątrz butli wypycha płyn na zewnątrz (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SYFON
grubościenna butla (zwykle szklana) do napojów gazowanych (zwłaszcza popularnej kiedyś wody sodowej), posiadająca urządzenie zamykające, po którego otwarciu ciśnienie gazu wewnątrz butli wypycha płyn na zewnątrz (na 5 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x