HERPETOTHERINAE - PODRODZINA PTAKÓW Z RODZINY SOKOŁOWATYCH (FALCONIDAE); OBEJMUJE GATUNKI DRAPIEŻNE (CHOĆ NIEKTÓRE ODŻYWIAJĄ SIĘ RÓWNIEŻ POKARMEM ROŚLINNYM, SĄ WŚRÓD NICH TEŻ PADLINOŻERCY), ZAMIESZKUJĄCE AMERYKĘ POŁUDNIOWĄ I ŚRODKOWĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRĘBACZE to:

Herpetotherinae - podrodzina ptaków z rodziny sokołowatych (Falconidae); obejmuje gatunki drapieżne (choć niektóre odżywiają się również pokarmem roślinnym, są wśród nich też padlinożercy), zamieszkujące Amerykę Południową i Środkową (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "HERPETOTHERINAE - PODRODZINA PTAKÓW Z RODZINY SOKOŁOWATYCH (FALCONIDAE); OBEJMUJE GATUNKI DRAPIEŻNE (CHOĆ NIEKTÓRE ODŻYWIAJĄ SIĘ RÓWNIEŻ POKARMEM ROŚLINNYM, SĄ WŚRÓD NICH TEŻ PADLINOŻERCY), ZAMIESZKUJĄCE AMERYKĘ POŁUDNIOWĄ I ŚRODKOWĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.170

GRZYB CZERWONOTRZONOWY, JUTLAND, PANI DOMU, KICHLARZ, WĘZEŁ RYBACKI, PRZYMIOTNO, LORI KUKANG, TRÓJLIST DŁUGOOGONKOWY, SZAFIARKA, POMÓR, ZWODNICA, MITSUBISHI, TEMAT FLEKSYJNY, PERKOZ KRÓTKOSKRZYDŁY, BIAŁKO KU, MISIACZEK, KRWAWNIK PAGÓRKOWY, TRZMIELEC PIRENEJSKI, WIDŁOZĄBEK WŁOSKOWY, MODRZEWIOWE, START, TRÓJLIST JAJOWATY, SIODŁO, ŁADUNEK ELEKTRYCZNY, ZŁOŚNICA, WYWIJAS, KULCZYBA, NAWŁOĆ, GRZYB KOŹLARZ, WIDŁOZĄB WIELOSZCZECINKOWY, RADIOELEKTRYKA, GRZEBIUSZKA GIBRALTARSKA, ALTANNIK FIOLETOWY, ROPUCHA STRUMIENIOWA, WODOROST, KRÓLIK DZIKI, WITREKTOMIA, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, PRZĘDZIOREK SOSNOWIEC, OBRONA SŁOWIAŃSKA, SMUŻKA LEŚNA, PRZEPIÓRY, GEOGRAFIA ROŚLIN, SKARANIE BOSKIE, JĘZYK SEMICKI, TRACZ BIELACZEK, GRA CASUAL, KOSZULARZ, PODNIEBIENIE TWARDE, WARUGI, HARROD, MERSYTEMA, NACJA, SKRAJNA PRAWICA, ELEKTROLIT, LEW MORSKI, KACZKA ŻÓŁTODZIOBA, LORA PRZEPASANA, ORZESZNICA BRAZYLIJSKA, FREGATA ORLA, JEŻ, CYK, KALONG, ADVOCATUS DIABOLI, KOZIOŁ, WYRĘBA, TEMPERATURA MROZU, BĄCZEK CZARNOGRZBIETY, CZEPIAKOWATE, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, JAZDA, HYDROMEDUZA ARGENTYŃSKA, MASA SOLNA, SZARYTKA, CHEMIA ORGANICZNA, ROZMNOŻA, SOSNA DALMATYŃSKA, ZŁÓG WAPNIOWY, FREAK, ROZRZĄD, MIODOWIEC ZIELONY, DWUSTRONEK ZĄBKOWANY, GĄSZCZAKI, PIEPRZ CZARNY, PRZEPIÓRNIK BIAŁOSKRZYDŁY, TRYBULA POSPOLITA, TRZMIELEC GÓRSKI, STEREOIZOMER, ZAMROŻENIE PŁAC, ZAKLINIEC MNIEJSZY, TYGIEL, SZALENIEC, KARALNOŚĆ, FUNKIA BIAŁA, KAMICA MOCZOWA, TRZPIEŃ, POWTARZALNOŚĆ, MONILOFITY, WIELKI PIEC, WIELORYBY GŁADKOSKÓRE, ALOZA WIELKA, BEZWŁADNOŚĆ, ŚLEPOWRON ATLANTYCKI, KAMORRA, PELOMEDUZOWATE, OSTRY BRZUCH, ICHTIOSTEGOWCE, ALBATROS BRUNATNY, KRZYWOSZCZEĆ KRÓTKOLISTNA, SODOMA I GOMORA, ŚMIERDZIEL, TEORIA HOMOTOPII, SARDELKA, NATURALIZM, KUROBRÓD NOWOZELANDZKI, SZCZUROSKOK MEKSYKAŃSKI, ZAPUSTY, GŁOWIENKA, SĘDZINA, NIEPOPULARNOŚĆ, KROKODYL RÓŻAŃCOWY, TOINOWATE, WILK PSZCZELI, OCZENNICA, SUCHA IGŁA, RYBA ŁAWICOWA, BOMBA GŁĘBINOWA, FREGATA, TARCZYK SREBRZYSTY, PAPIERÓWKA, FREZJA POGIĘTA, PLAŻÓWKA, MIESIERKA LUCERNÓWKA, OPŁATEK, SPIREA, WIEDZA O KULTURZE, WOLNOAMERYKANKA, WRÓBEL DOMOWY, MATERO, PSYCHOTANATOLOGIA, IZBA, MIECZ DWURĘCZNY, PRZETOKA, KRWAWNIK SZAROZIELONY, JĘZYK KARYJSKI, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, WYŁADOWANIE ULOTOWE, UCZUCIE, KRUKOWATE, GEKON GARGULCOWY, ILUWIUM, GRUSZA CHIŃSKA, SYCZOŃ ZACHODNI, CZOŁOCZUB CZERWONODZIOBY, NADNOSIE, SPRĘŻYSTOŚĆ, PADEMELON CZERWONOSZYI, TANTNIŚ KRZYŻOWIACZEK, JODŁA BALSAMICZNA, PYTAJNIK, TROLL, PALEOZOOLOGIA, CENA FABRYCZNA, MIEDZIANKA BIAŁOCZELNA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, KOSMATKA SUDECKA, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, GANGSTERYZM, WSZOŁY, STRUNOWIEC, KINOMANIAK, PIERWIASTEK CHEMICZNY, ŁABĘDŹ CZARNODZIOBY, NIHILIZM, NIBYBRODAWKOWIEC CZYSTY, KAMARAN, MAMUTOWIEC OLBRZYMI, GOŁYSZEK CHIŃSKI, ŚWIERSZCZKA POŁUDNIOWA, RZEPICHA CHRZANOLISTNA, MAPA MORSKA, ŚRYŻ, ETNOLINGWISTYKA, TORFOWIEC FRĘDZLOWANY, NAŁOGOWOŚĆ, TRÓJKOMBINACJA, PETREL BIAŁOSZYI, ŁUSKOGŁÓW, JODŁA BIAŁA, SOK JELITOWY, GRANICA KULTUR, LIMO, KUC MERENS, CHOROBA LEVA, KARIAMA CZARNONOGA, SZYSZEŃ POSPOLITY, PRZYBYTEK, KSIĘGOWY, SALAMANDRA CZERWONOPOLICZKOWA, ŚMIAŁEK, REN, PRZEZNACZENIE, GRIGORIJ ALEKSANDROWICZ POTIOMKIN, TRAJEKTORIA, RACZEK, UCHWYT, PŁONNIK POSPOLITY, KIERZANKA, PIANINO, BOHATER, GRYZIEL ZACHODNI, ŚWIDRACZEK PSZCZELI, BAGNIK PRZYBRZEŻNY, OSTROGA PIĘTOWA, CHŁYST, POKRACZKA, KLEMATIS, AUSTRALORZEKOTKA SZMARAGDOWA, WKŁADKA, ŻÓŁW INDOCHIŃSKI, ŻOŁDAK, OSIE, ASTENKA GĘSIÓWKA, DZIWONOS CZARNOBOCZNY, RONDO, ŁUPACZ, BYSTRZYK RÓŻOWY, DINOZAURY GADZIOMIEDNICZNE, KENOZOIK, OBSUWISKO, BRACTWO RYCERSKIE, MIMEZJA, PŁONNIKI, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, NISKOŚĆ, KUBAS, JASNOTA GAJOWIEC, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, KONCHYLIOLOGIA, KLIKOWOŚĆ, JĄDRO, POLANIE, DUJKER CZARNY, KOSTRZEWA NIBYDALMACKA, OKRES LITERACKI, KRYPTODEPRESJA, POCHUTNIK, ZĘBATEK, CIOS PROSTY, KUKIEŁKA, LAKONIZM, KASZTANÓWKA ZMIENNA, DOJŚCIE, BERNIKLA HAWAJSKA, AWOKADO, MENISK, PAZUROGON SIERPOWATY, PREFORMACJA, PERSPEKTYWA, ZAWARTOŚĆ, TEREN, IKAR, KONGREGACJA, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, PETREL NIEBIESKI, SZALOTKA, ZEBRA STEPOWA, SKARYFIKACJA, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, WRAK, CYFRONIK, OPERA, MIEJSCE, KLERK, SŁOMIANY ZAPAŁ, TURZYCA OMSKA, PIECZARNIK SARDYŃSKI, CIELENIE LODOWCA, KASZTAN, KOKSIARZ, IZOLACJONIZM, BEZBRZEŻE, APTECZKA, OSPAŁOŚĆ, KOMPUTEROWIEC, ADRES FIZYCZNY, OBJĘTOŚĆ, TROJEŚĆ, HŁADYSZNYK, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, ASTER JEDWABISTY, LEŃ, BILBIL ZŁOTOPLAMY, CYTRYNEK, GŁOGOWNIK KOSMATY, WIĄZ MIESZAŃCOWY, ŻEBROWIEC ALGIERSKI, PARZONKA, PISMO GRECKIE, ?PARASOLNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.170 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

HERPETOTHERINAE - PODRODZINA PTAKÓW Z RODZINY SOKOŁOWATYCH (FALCONIDAE); OBEJMUJE GATUNKI DRAPIEŻNE (CHOĆ NIEKTÓRE ODŻYWIAJĄ SIĘ RÓWNIEŻ POKARMEM ROŚLINNYM, SĄ WŚRÓD NICH TEŻ PADLINOŻERCY), ZAMIESZKUJĄCE AMERYKĘ POŁUDNIOWĄ I ŚRODKOWĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: HERPETOTHERINAE - PODRODZINA PTAKÓW Z RODZINY SOKOŁOWATYCH (FALCONIDAE); OBEJMUJE GATUNKI DRAPIEŻNE (CHOĆ NIEKTÓRE ODŻYWIAJĄ SIĘ RÓWNIEŻ POKARMEM ROŚLINNYM, SĄ WŚRÓD NICH TEŻ PADLINOŻERCY), ZAMIESZKUJĄCE AMERYKĘ POŁUDNIOWĄ I ŚRODKOWĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRĘBACZE Herpetotherinae - podrodzina ptaków z rodziny sokołowatych (Falconidae); obejmuje gatunki drapieżne (choć niektóre odżywiają się również pokarmem roślinnym, są wśród nich też padlinożercy), zamieszkujące Amerykę Południową i Środkową (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRĘBACZE
Herpetotherinae - podrodzina ptaków z rodziny sokołowatych (Falconidae); obejmuje gatunki drapieżne (choć niektóre odżywiają się również pokarmem roślinnym, są wśród nich też padlinożercy), zamieszkujące Amerykę Południową i Środkową (na 8 lit.).

Oprócz HERPETOTHERINAE - PODRODZINA PTAKÓW Z RODZINY SOKOŁOWATYCH (FALCONIDAE); OBEJMUJE GATUNKI DRAPIEŻNE (CHOĆ NIEKTÓRE ODŻYWIAJĄ SIĘ RÓWNIEŻ POKARMEM ROŚLINNYM, SĄ WŚRÓD NICH TEŻ PADLINOŻERCY), ZAMIESZKUJĄCE AMERYKĘ POŁUDNIOWĄ I ŚRODKOWĄ sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - HERPETOTHERINAE - PODRODZINA PTAKÓW Z RODZINY SOKOŁOWATYCH (FALCONIDAE); OBEJMUJE GATUNKI DRAPIEŻNE (CHOĆ NIEKTÓRE ODŻYWIAJĄ SIĘ RÓWNIEŻ POKARMEM ROŚLINNYM, SĄ WŚRÓD NICH TEŻ PADLINOŻERCY), ZAMIESZKUJĄCE AMERYKĘ POŁUDNIOWĄ I ŚRODKOWĄ. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

x