HISTORYCZNA NAZWA MIASTA NA POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ UKRAINIE. UNIWERSYTETU W DORPACIE, JEDNAK JEGO SYTUACJA MATERIALNA NIE POZWOLIŁA MU NA ICH KONTYNUOWANIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AKERMAN to:

historyczna nazwa miasta na południowo-zachodniej Ukrainie. Uniwersytetu w Dorpacie, jednak jego sytuacja materialna nie pozwoliła mu na ich kontynuowanie (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AKERMAN

AKERMAN to:

Białogród nad Dniestrem (na 7 lit.)AKERMAN to:

miasto z sonetu Mickiewicza (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "HISTORYCZNA NAZWA MIASTA NA POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ UKRAINIE. UNIWERSYTETU W DORPACIE, JEDNAK JEGO SYTUACJA MATERIALNA NIE POZWOLIŁA MU NA ICH KONTYNUOWANIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.636

PLECHA, NIESKRĘPOWANIE, BEZANMASZT, CHADECJA, CZARCIE NASIENIE, OGONEK, CHOROBA MARIE-STRÜMPLLA-BECHTEREWA, POLITYKA PRZESTRZENNA, ZBLIŻENIE, ORCHIDEA, TYMOLEPTYK, FRISCH, WYRAŻENIE DEIKTYCZNE, PLANETA, PRZYJEZDNY, NAUKA, CENTRUM, BRAMKA, SŁUCH ABSOLUTNY, MIASTOWOŚĆ, WOTUM NIEUFNOŚCI, MASŁO CZOSNKOWE, BAWÓŁ MINDORSKI, KUREK, MAKAK WANDERU, KALORMEN, ZIELONA RECEPTA, BOROWIK WILCZY, ŁUPEK ZIELEŃCOWY, GAJDAR, PRZYNĘTA, GEOMETRIA RZUTOWA, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, MACA, DIPLODOK, LANGE, JĘZYK LINGALA, TARANTULA, MATKA BOSKA ZIELNA, BON OŚWIATOWY, BYKI, AŁMA ATA, BAGAŻOWY, PIELUSZKA, ZAPAŚĆ KREDYTOWA, WARANOZAUR, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, GADACZ, NATURALIZM, IKONA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, ZGUBA, BEZTORBIKI, SPONDYLOSOMA, WADA DREWNA, PODGRZYBEK, JĘZYK PIDŻYNOWY, SYMULACJONIZM, BAJDAK, KORONA, KLEJ, OPŁATA PÓŁKOWA, HALON, LOGIKA, ŁOPUCH, DOMEK LORETAŃSKI, BUŁGARIA KAMSKA, TETRACYKLINA, DRACHMA, HOTENTOT, MIESIĘCZNICA, NIEWYCZERPALNOŚĆ, BRUDOWNIK, KOŃCÓWKA, CZERNINA, NIEZMIENNIK PRZEKSZTAŁCENIA, ROZBÓJNICTWO, AMBA, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, PRZEGUB, FULANIN, OBBERGEN, CHODAKÓW, ARMENIA, ANOMALIA MAGNETYCZNA, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, KUC DARTMOOR, POCISK NIEPENETRUJĄCY, SŁONECZNOŚĆ, GOMBROWICZ, GRAFOMAN, LWIA PASZCZKA, SIKA, ROMALEOZAURY, NULLIPARA, IDIOMAT, PLAN, ŁAŃCUCH EULERA, ELASTOR, WOLNE, SYJON, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, ANTYINTELEKTUALIZM, ŚWINIAK, SITO, METAL SZLACHETNY, SŁOWOTWÓRSTWO SYNCHRONICZNE, PREMIERA, CYWIL, SURREALIZM, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, DANIE KOSZA, ŁAZIK, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, KONTRAST, MUNTENIA, MLECZ, MARKIERANT, BRYŁA LODU, HESPERIA, HADIS, KWADRA, SYSTEM ARGENTYŃSKI, PIERDU-PIERDU, PROMIENIOWANIE TEMPERATUROWE, PAŃSTWO KUWEJT, OFFTOP, DROGA PRZEZ MĘKĘ, KULTURA JĘZYKA, ZDROWIE, PROGNOSTYK, GELDERLÄNDER, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, OTWARTOŚĆ, PEREŁKA, GORAL DŁUGOOGONIASTY, WENTYL, CNOTA, SWAR, CELIDONIA, KOŃ BULOŃSKI, TEKTONIKA, ŻÓŁW CĘTKOWANY, BRZUCH, BEZKASTOWIEC, PAKA, CYPRYŚNIK BŁOTNY, BŁĄD ATRYBUCJI, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, RĘKA MAŁPIA, RUCH, RZEŹ, ONAGER PERSKI, CORUM, KAPITALISTKA, BEZPIECZNIK ELEKTRYCZNY, GWIAZDA, FORMA ODLEWNICZA, INTERWIZJA, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, BEM, NIEPYLAK MNEMOZYNA, ZBIÓR POTĘGOWY, WYSPY SALOMONA, TRUDNOŚĆ, AUTOMORFIZM, WIDZENIE, BERESTECZKO, LIBONEKTES, BATRACHOGNAT, ALLEN, SPECJALIZANTKA, ZALEWA, GEOMETRIA BOLYAIA-ŁOBACZEWSKIEGO, WIELKORZĄDCA KRAKOWSKI, MODERN, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, SĄD PODKOMORSKI, ŚCIANA, TRANZYCJA, BARWINEK POSPOLITY, PROBLEM DECYZYJNY, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, NIEROZUMNOŚĆ, AKTUALIZM, DZIEDZICTWO KULTUROWE, CYPR, METABOLIT WTÓRNY, CYKL AZOTOWY, CIĄGNIK SIODŁOWY, MAKATKA, DEMOGRAFIA HISTORYCZNA, ŚCISŁOŚĆ, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, SIODEŁKOWCE, CHŁONNOŚĆ TURYSTYCZNA, WNIEBOWZIĘTA, PROCES NIEODWRACALNY, ANTROPOLOGIZM, AFILIACJA, DESZCZ, CYKL ROZWOJOWY, SYGNATURA, CYRKUMFLEKS, TON HARMONICZNY, BEZWYZNANIOWIEC, SYSTEM RZECZOWY, TRAWERS, FILTR BARWNY, ZASKRONIEC ŻMIJOWY, CHORÓBKA, KARMAZYN, SYRENOWATE, BEWIK, ORTOPTYCZKA, ŻYWA LEKCJA, NAZWA OPISOWA, DZIEŁO KORONOWE, ARKANSAS, ŚCIEKI KOMUNALNE, BRONIOZNAWSTWO, TANAGRYJKA, RACHUNEK BIEŻĄCY, OSIEDLE, WINA NIEUMYŚLNA, BROŃ BIAŁA, TRANSCENDENCJA, MALAKOZOOLOGIA, OKRES PRZEDRZYMSKI, FUKS, SKRZYDŁO, UKŁAD STACJONARNY, MATA GRAWITACYJNA, NIUCHACZ, GWARA MIEJSKA, MASTYKS, KETELEERIA, ŁĄCZNOŚĆ, MAŃSKI, TRASZKA MARMURKOWA, UBYTEK, GODŁO MAPY, HENTAI, MINIMALNE DRZEWO ROZPINAJĄCE, INSTRUMENTALIS, PARSER, ELEKTRYCZNY PASTUCH, KRAKOWSKOŚĆ, DONIECK, SIANO W GŁOWIE, SEKURYT, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, BEZKRWAWE ŁOWY, AHISTORYZM, RAKUZY, TRANSPORTÓWKA, HALI BUT, KOZIOROŻEC KAUKASKI, INERCJALNOŚĆ, KLOAKA, LISICZKA, ROZBIORY, SELER WĘZŁOKWIATOWY, DARJEELING, DŁAWIDUDA, KRZYŻ MALTAŃSKI, CHROMOSOM POLITENICZNY, FALOWNIK NAPIĘCIA, MUTACJA CICHA, RUDEL, FRYSZTAT, POSOBOROWIE, MOBULA, CYNGIEL, MODRASZEK ALKON, RYBA AKWARIOWA, BARCZATKA PUCHOWICA, INERT, DZIWNÓW, DŹWIGARKA, GEOLOGIA HISTORYCZNA, MIARA TENDENCJI CENTRALNEJ, GEOGRAFIA LINGWISTYCZNA, POLEWKA, PAŁA, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, ODSTRZAŁ SELEKCYJNY, ZAROST, BIOPOLIMER, LOTARYNGIA, ESENCJA, EDUKACJA EKOLOGICZNA, ARIZONAZAUR, HUNCWOT, IRLANDIA, KRZYŻULEC, CENA, RURALIZM, ?KUOKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.636 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

HISTORYCZNA NAZWA MIASTA NA POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ UKRAINIE. UNIWERSYTETU W DORPACIE, JEDNAK JEGO SYTUACJA MATERIALNA NIE POZWOLIŁA MU NA ICH KONTYNUOWANIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: HISTORYCZNA NAZWA MIASTA NA POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ UKRAINIE. UNIWERSYTETU W DORPACIE, JEDNAK JEGO SYTUACJA MATERIALNA NIE POZWOLIŁA MU NA ICH KONTYNUOWANIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AKERMAN historyczna nazwa miasta na południowo-zachodniej Ukrainie. Uniwersytetu w Dorpacie, jednak jego sytuacja materialna nie pozwoliła mu na ich kontynuowanie (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AKERMAN
historyczna nazwa miasta na południowo-zachodniej Ukrainie. Uniwersytetu w Dorpacie, jednak jego sytuacja materialna nie pozwoliła mu na ich kontynuowanie (na 7 lit.).

Oprócz HISTORYCZNA NAZWA MIASTA NA POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ UKRAINIE. UNIWERSYTETU W DORPACIE, JEDNAK JEGO SYTUACJA MATERIALNA NIE POZWOLIŁA MU NA ICH KONTYNUOWANIE sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - HISTORYCZNA NAZWA MIASTA NA POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ UKRAINIE. UNIWERSYTETU W DORPACIE, JEDNAK JEGO SYTUACJA MATERIALNA NIE POZWOLIŁA MU NA ICH KONTYNUOWANIE. Dodaj komentarz

3×1 =

Poleć nas znajomym:

x