INSTRUMENT SMYCZKOWY, NA KTÓRYM GRA SIĘ W POZYCJI SIEDZĄCEJ; LIRA TRZYMANA JEST NA KOLANACH, PRAWA DŁOŃ KRĘCI KORBĄ, A LEWA NACISKA OD DOŁU KLAWISZE MELODYCZNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LIRA KORBOWA to:

instrument smyczkowy, na którym gra się w pozycji siedzącej; lira trzymana jest na kolanach, prawa dłoń kręci korbą, a lewa naciska od dołu klawisze melodyczne (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INSTRUMENT SMYCZKOWY, NA KTÓRYM GRA SIĘ W POZYCJI SIEDZĄCEJ; LIRA TRZYMANA JEST NA KOLANACH, PRAWA DŁOŃ KRĘCI KORBĄ, A LEWA NACISKA OD DOŁU KLAWISZE MELODYCZNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.730

TRANSKRYPCJA, LALKARSTWO, ADEPTKA, ARYTMETYKA MODULARNA, ŻWAWOŚĆ, CZAS SŁONECZNY, TAROK, ZESTAW, ODCINEK, AKADEMIA, JAGLANKA, SZTAMBUCH, OBRZYD, PUŁAPKA ZADŁUŻENIOWA, CHESTER, NIENOWOCZESNOŚĆ, PLICHTA, PELAGIAL, ONTOLOGIZM, TECZKA PERSONALNA, STRAŻ OGNIOWA, TETRAPTYK, PODATEK BASENOWY, ŚCIĘGNO ACHILLESA, INTERMEZZO, EGZEMPLARZ SYGNALNY, AGENT ROZLICZENIOWY, PASTISZ, OPRYSZCZKA WARGOWA, OSZCZĘDNOŚĆ, FIRMAMENT, IMIENNICTWO, ŻYŁKA, NARZECZEŃSTWO, MODRASZEK NAUSITOUS, MINIPIŁKA, FIGA, BIOLOGIA, POPIELICA, KARMA, TOR ODSTAWCZY, OWADOŻERNOŚĆ, GRZYB PLEŚNIOWY, MATERIALIZM, ODLEWNIK, FARBOWANIE SIĘ, LAMPA FLUORESCENCYJNA, ROSA MIODOWA, GAZ KOPALNIANY, DEFINIOWALNOŚĆ, RAK SZEWC, PSYCHOLOGIA NAUKOWA, KAPLIN, OJCIEC CHRZESTNY, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, EKOSFERA, CHOROBA HIRSCHSPRUNGA, CZEK IMIENNY, MUNICYPIUM, WOLANT, MARIAŻ, MACZUGA, MASA RELATYWISTYCZNA, STRZECHWOWCE, HYPOSTYL, OBYCZAJNOŚĆ, NIZIOŁEK, FLORYSTA, TRIANGEL, WSPÓŁCZESNOŚĆ, WIEŚNIAK, INFORMATYKA, WYDAWNICTWO SERYJNE, KATEGORIA OPEN, SAMOTNIK, SIDA, POSEŁ DIETETYCZNY, FANDANGO, LIGUSTR, POZŁOTKO, BÓBR KANADYJSKI, GNIAZDO, BILOKACJA, OGON, GNETOWE, KAWA Z MLEKIEM, NERWIAK ZARODKOWY, KOLEJ GONDOLOWA, UMOWNOŚĆ, INGRESJA MORSKA, WYCIEK, DROZD, TERGAL, PAREMIOGRAF, AGROPROMOCJA, ZWYCZAJOWOŚĆ, BUCHALTERIA, MODELARSTWO LOTNICZE, MARTWY PRZEPIS, GRACKA, OSKRZELE, PRASA, RODZINA NIEPEŁNA, KRYSZNAIZM, BLOK, TRANSPORT PNEUMATYCZNY, POZWANY, WIELOPŁETWIEC, STONKA, PÓŁKRUCHE CIASTO, SŁUPEK, OSTRY DYŻUR, POZYTRON, GRABBE, KOSMOLOGIA, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, SKOK, IPP, AKCJA, SILNIK OBCOWZBUDNY, KOMÓRKA ZWOJOWA, WARSTWA ŚCIERALNA, GOŁĄB POCZTOWY, OLEJEK KAMFOROWY, UMOWA ADHEZYJNA, ŁÓŻKO, KARLIK ŚREDNI, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, PODNOSKA, UKŁAD MOCZOWY, STŁUCZENIE, BUSINESSWOMAN, TINTA, KRĘGOWIEC, FENKAMFAMINA, STREFA RELAKSACYJNA, PRZEBUDOWA, EPIFIT, PLAC, SUNDAJCZYK, ELEKTRODA MEMBRANOWA, CIEPŁOWNIA GEOTERMALNA, KONFIGURACJA, PSYCHOGERIATRIA, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, POETKA, AEROLOGIA, HISZPAŃSKOŚĆ, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, DEGRADACJA SPOŁECZNA, DONICZKOWCE, PARANOJA PIENIACZA, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, TYCZKARZ, ROZKŁAD, ŁUPEK MUSKOWITOWY, PISTOLET, DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA, SAMOŁÓWKA, CIĄG GŁÓWNY, STRONA, DOMINATOR, BANJO, ABISAL, BROSZA, BANANOWA MŁODZIEŻ, ALBUM, RECEPCJA, LUJEK, DEFENSOR, TONACJA, NADAKTYWNOŚĆ, RUCH JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY PROSTOLINIOWY, STANOWISKO, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, CIEKAWSKOŚĆ, FIKNIĘCIE KOZIOŁKA, MAORI, SZRAF, ŚRODEK MASY, SYSTEM KONSORCYJNY, TUŁÓW, GENETYKA EKOLOGICZNA, PERYGLACJAŁ, KAMERTON, RANA, PRZESŁUCHANIE, ZESPÓŁ BEHRA, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, PODŁOTA, ZAINTERESOWANY, OBRĘB EWIDENCYJNY, CENTRALNE OGRZEWANIE, LIS MORSKI, NICE, KOPUŁA LAWOWA, PŁOCHLIWOŚĆ, GAŁĘZIAK ZBITY, RELING, LIRA, KODEKS PRACY, KOTLARNIA, KOLEGIUM, NASIENNIK, INFORMACJA, SZESNASTKOWY SYSTEM LICZBOWY, NIEPODZIELNOŚĆ, MODERNIZM, PRZEPOCZWARZENIE, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, PRYMITYWIZM, POKER, GORZKOŚĆ, KONSERWATYZM EWOLUCYJNY, IGŁA MAGNETYCZNA, NIESZLACHECTWO, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, JOŁOP, ZESPÓŁ USHERA, LODÓWKA, ANTYKOAGULANT TOCZNIA, OKOCENIE SIĘ, HYDROFON, GARIBALDKA, OTWARTOŚĆ, BIOZA, KWAS BURSZTYNOWY, RÓŻOWE OKULARY, PSYCHOLOGIA, KROWIEŃCZAK, NIEGUSTOWNOŚĆ, PAŃSTWO NIEZAANGAŻOWANE, BROMOLEJ, TWINNING, LALKA, STAŁA HUBBLE'A, URAZ, OLEJARNIA, ODDANIE, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, CIEMNA ENERGIA, POWIERNIK, BATUTA, DOUBLE DUTCH, LOGIKA FILOZOFICZNA, WRZASKLIWOŚĆ, LODRANIT, ZLEPNOŚĆ, TANCERKA BRZUCHA, CHOROBA PLUMMERA, DYPTYK, ZNACZENIE, DIALOG, TURBINA RUROWA, PRZECIWSTOK, LIGA, POKUSA, PRAGMATYKA SŁUŻBOWA, TKANKA MIĘŚNIOWA, ALGEBRA TOPOLOGICZNA, SZYB WINDOWY, KOPARKA KROCZĄCA, RODZIC CHRZESTNY, SEN, JURYSLINGWISTYKA, PIŁKA WODNA, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, LAPIDARIUM, WYRAZ OBCY, OBÓJ MIŁOSNY, CHUTLIWOŚĆ, OBRÓT PUBLICZNY, SŁOIK, PADACZKA ODRUCHOWA, HIPERTEKST, AMYLOFAGIA, OBRONA ROSYJSKA, KUPON, MATKA-POLKA, ORGANY HAMMONDA, KOLORYT LOKALNY, CHONDRYTY, SYSTEMIK, WIERTACZ, KURANT, EWOKACJA, CHOROBA EKBOMA, ODWSZALNIA, DYFUZOR, KORZENIONÓŻKI, PASJONISTA, BUJDA NA RESORACH, WYKROCHMALENIE SIĘ, USTAWODAWCA ZWYKŁY, RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY, CHUBA, LOTNIK, SKLEPIENIE ŻEBROWE, DWÓJKA PODWÓJNA, ?CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA-KITAMURY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.730 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

INSTRUMENT SMYCZKOWY, NA KTÓRYM GRA SIĘ W POZYCJI SIEDZĄCEJ; LIRA TRZYMANA JEST NA KOLANACH, PRAWA DŁOŃ KRĘCI KORBĄ, A LEWA NACISKA OD DOŁU KLAWISZE MELODYCZNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: INSTRUMENT SMYCZKOWY, NA KTÓRYM GRA SIĘ W POZYCJI SIEDZĄCEJ; LIRA TRZYMANA JEST NA KOLANACH, PRAWA DŁOŃ KRĘCI KORBĄ, A LEWA NACISKA OD DOŁU KLAWISZE MELODYCZNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LIRA KORBOWA instrument smyczkowy, na którym gra się w pozycji siedzącej; lira trzymana jest na kolanach, prawa dłoń kręci korbą, a lewa naciska od dołu klawisze melodyczne (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LIRA KORBOWA
instrument smyczkowy, na którym gra się w pozycji siedzącej; lira trzymana jest na kolanach, prawa dłoń kręci korbą, a lewa naciska od dołu klawisze melodyczne (na 11 lit.).

Oprócz INSTRUMENT SMYCZKOWY, NA KTÓRYM GRA SIĘ W POZYCJI SIEDZĄCEJ; LIRA TRZYMANA JEST NA KOLANACH, PRAWA DŁOŃ KRĘCI KORBĄ, A LEWA NACISKA OD DOŁU KLAWISZE MELODYCZNE sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - INSTRUMENT SMYCZKOWY, NA KTÓRYM GRA SIĘ W POZYCJI SIEDZĄCEJ; LIRA TRZYMANA JEST NA KOLANACH, PRAWA DŁOŃ KRĘCI KORBĄ, A LEWA NACISKA OD DOŁU KLAWISZE MELODYCZNE. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x