INSTRUMENT SMYCZKOWY, NA KTÓRYM GRA SIĘ W POZYCJI SIEDZĄCEJ; LIRA TRZYMANA JEST NA KOLANACH, PRAWA DŁOŃ KRĘCI KORBĄ, A LEWA NACISKA OD DOŁU KLAWISZE MELODYCZNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LIRA KORBOWA to:

instrument smyczkowy, na którym gra się w pozycji siedzącej; lira trzymana jest na kolanach, prawa dłoń kręci korbą, a lewa naciska od dołu klawisze melodyczne (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INSTRUMENT SMYCZKOWY, NA KTÓRYM GRA SIĘ W POZYCJI SIEDZĄCEJ; LIRA TRZYMANA JEST NA KOLANACH, PRAWA DŁOŃ KRĘCI KORBĄ, A LEWA NACISKA OD DOŁU KLAWISZE MELODYCZNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.730

ENKLAWA, CIEPŁO, ŚWIECZKA, RONDO, WYCIĄGARKA, ŻEGLUGA PROMOWA, NAIWNOŚĆ, GNIAZDKO, ZASADA D'ALEMBERTA, PRZEMYTNIK, LAMPA OBRAZOWA, SORABISTYKA, OLIGOMER, DESZCZOWOŚĆ, OMIEG WSCHODNI, NOŚNIK NARZĘDZI, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, KORONKA BRABANCKA, PIEPRZNIK, ELIZJA, SPRAWNOŚĆ, SKARGOWOŚĆ, MALUCZKOŚĆ, PĘTLA NEFRONU, SYSTEM REPARTYCYJNY, ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE, RZEMIEŚLNICZEK, AKT ADMINISTRACYJNY, DOBRY DUCH, ZWARA, EOLOMELODIKON, ZWODNICZOŚĆ, ROZNOSICIEL, CIASNOTA, PARTIA WŁOSKA, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, WYZIEWY, GARNUSZECZEK, SZEŚĆDZIESIĄTKA, NIEŻYT, JĘZYKI TURAŃSKIE, PROCES POLITROPOWY, LODÓWKA, BIAŁY ŚPIEW, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, ROZRZUTNIK, JĘZYK ŁACIŃSKI, KANCONETA, REPOZYCJA, ROZTROPEK, SŁUPOZĘBNE, PRAWOSKRĘTNOŚĆ, BOLERO, LIRA, PAŃSTWO W PAŃSTWIE, INWAZYJNOŚĆ ZARAZKÓW, CEMENTOWE BUTY, IMPREGNAT, WILCZAR, RYNEK TERMINOWY, BEZJĘZYKOWE, ZWARCIE SZEREGÓW, KOŃ ŚLĄSKI, WALOŃSKI, PARADOKS, ALIENISTA, SOJA, IMPRESARIAT, SPŁASZCZKOWATE, ODPRAWA WARUNKOWA, HARMONIKA, EPISTOLOGRAFIA, WIEŚ, TANKINI, JAZGOT, MIĘSOŻERCA, LEGENDA, NAPŁYW, KAMERA, SZTUKA DEKORACYJNA, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, KONSTRUKCJA SOCHOWA, NIEPRZYSTOJNOŚĆ, PARANOIK, BOKS, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, PRZYBYTEK, DWUSTUMETROWIEC, NIERUCHOMOŚĆ ZAMIENNA, BŁYSZCZ BIZMUTU, GAŁKA BLADA, SANKI, HELMINTOLOGIA, PSALMISTA, ATAK, PRZEWÓD, MIKROFON DYNAMICZNY, ZACHOWANIE, KILLER, MLECZ, PROTEINA, BOMBRAMREJA, TARYFA ULGOWA, NARYS KLESZCZOWY, PLASTYCZNOŚĆ, WALCOWNIA ZIMNA, OBRONA SYCYLIJSKA, INKA, KOŃ BERBERYJSKI, MARSZAND, FINANSOWY SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, DEFENSYWA, OKNO AKTYWNE, CHOROBA GAMSTORP, OKRUSZYNA, RADA PRACOWNICZA, TRZMIELOJAD, UBYTEK, WĄTEK, OSZUKANIEC, PACYNKA, EMBLEMAT, ANGOBA, DETERMINIZM, OKREŚLONOŚĆ, MECHANIZM JEZDNY, CHASEREK, FULMAR, PIKIEL, BAKARAT, ROZPRAWA, SĄD GRODZKI, PRZEPLOTKA, GRZYB OKAZAŁY, SUPERNOWOŚĆ, PAMIĄTKOWOŚĆ, PONTICELLO, AUTOPREZENTACJA, KLESZCZE, PERIODONTOLOGIA, SZKIELET OSIOWY, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE, MARUDA, BIPOLARNOŚĆ, GĄSIOR, ROZPORZĄDZENIE, ŚLEPY NABÓJ, PĘD, CO, ROSZADA, PUNKT NIECIĄGŁOŚCI, CHOROBA TANGIERSKA, ODTLENIACZ, TASMANIOZAUR, KOSZULARZ, CELLA, KRANIOLOGIA, WORECZKOWY, CZEPIAKI, PLAŻÓWKA, JĘZYK ASEMBLERA, PIECZYNG, LOGIKA KIERUNKOWA, POPRZEWRACANIE, DROGA PRZEZ MĘKĘ, PIĘTNASTKA, MERZYK OBRZEŻONY, WĘŻÓWKA, PROSZEK, TARANTELLA, FILOLOGIA KLASYCZNA, REMI, DROGA ZBIORCZA, CZAS MĘSKI, SZARPANINA, NIEKAPEK, WAGON DOCZEPNY, BROWARNIA, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, WIERNI, TELEFONIA STACJONARNA, OBLICZNOŚĆ, JĘZYK EZOPOWY, PRZEWÓD SĄDOWY, FORMAT, MIKROPRĄD, SUBIEKTYWISTA, KOTWICA, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, DŁUGOSZPAR, RÓG MYŚLIWSKI, KONKURENCJA DOSKONAŁA, ZALANIE PAŁKI, HELISA, PODSADKA, S.C, KREDKA OŁÓWKOWA, ZEBRA, APEKS, PODSKÓRNIA, ZMARSZCZKA, AKWARYDY, ATLANTYDA, BARANEK WIELKANOCNY, OPOZYCJA, MAKIJAŻYSTA, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, WANNA, MATERIALNOŚĆ, WYPALANKA, GRUNCIK, ZAMIANA, SEMITOLOG, ULISTNIENIE NAPRZECIWLEGŁE, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, GONDOLA, MŁAKA, MELISA, SZCZEPONOGI, PUSTELNIA, STAN WOLNY, WIZJER, PŁASZKA, FURDYMENT, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, EKSPROPRIACJA, FIZYKA WIELKICH ENERGII, GEKON PAZURZASTY, STANOWISKO ANTROPOLOGICZNE, NIEMERYTORYCZNOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA ASPIROWANA, AKSJOMAT ARCHIMEDESA, PATRON, WEGETARIANIN, NUMULIT, HAMULEC TAŚMOWY, GRA NIESKOŃCZONA, NIEOBLIGATORYJNOŚĆ, FALA, UNIHOKEISTKA, MŁYNOWNIA, KONTROLING, CIAPATY, TEMPERATURA ZAPŁONU, TĘTNICA BIODROWA WSPÓLNA, KLIENT, UKĄSZENIE HEGLOWSKIE, ROŚLINA, GNIAZDO, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, OZDOBA, PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE, MOHRG, INDOEUROPEJCZYK, USTA, EGALITARYZM, DŁUGOSZPON, OGRZEWNICTWO, ŚREDNIA KWADRATOWA, IDEALIZACJA, KARACENA, PRZEMYSŁ HUTNICZY, KRYSTALIZACJA, ROCK, ŻYŁA, DACH ŚWIATA, AMINOPENICYLINA, MECHANIK SAMOCHODOWY, INDYGOWIEC, IMPLIKATURA KONWERSACYJNA, WŁÓCZYKIJ, KREWETKA NAKRAPIANA, LUKA DEFLACYJNA, POWSTANIE CHMIELNICKIEGO, KASZANKA, WARUGA, PROWOKACYJNOŚĆ, EKSPEDYCJA, NADMIERNA SENNOŚĆ, WATERPOLISTA, PRZEDSTAWICIEL, PUZON, STERBURTA, HAMULEC SZCZĘKOWY, ROŻEN, NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA, SAMPLER, INDYGENA, POWAGA, DRAMAT OBYCZAJOWY, ZLEWKA, ŻEGLUGA KABOTAŻOWA, ANTYHITLEROWIEC, RAMDYSK, GEOLOGIA STRUKTURALNA, ŚWIATOWOŚĆ, WSPANIAŁOŚĆ, PUSZCZYK, NAWYK, ?KRENAL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.730 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

INSTRUMENT SMYCZKOWY, NA KTÓRYM GRA SIĘ W POZYCJI SIEDZĄCEJ; LIRA TRZYMANA JEST NA KOLANACH, PRAWA DŁOŃ KRĘCI KORBĄ, A LEWA NACISKA OD DOŁU KLAWISZE MELODYCZNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: INSTRUMENT SMYCZKOWY, NA KTÓRYM GRA SIĘ W POZYCJI SIEDZĄCEJ; LIRA TRZYMANA JEST NA KOLANACH, PRAWA DŁOŃ KRĘCI KORBĄ, A LEWA NACISKA OD DOŁU KLAWISZE MELODYCZNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LIRA KORBOWA instrument smyczkowy, na którym gra się w pozycji siedzącej; lira trzymana jest na kolanach, prawa dłoń kręci korbą, a lewa naciska od dołu klawisze melodyczne (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LIRA KORBOWA
instrument smyczkowy, na którym gra się w pozycji siedzącej; lira trzymana jest na kolanach, prawa dłoń kręci korbą, a lewa naciska od dołu klawisze melodyczne (na 11 lit.).

Oprócz INSTRUMENT SMYCZKOWY, NA KTÓRYM GRA SIĘ W POZYCJI SIEDZĄCEJ; LIRA TRZYMANA JEST NA KOLANACH, PRAWA DŁOŃ KRĘCI KORBĄ, A LEWA NACISKA OD DOŁU KLAWISZE MELODYCZNE sprawdź również:

człowiek, który jest nie rozpoznawany jako należący do tej samej społeczności lub inaczej definiowanej grupy, co inni ,
kompozytor (1904-1954); utwory orkiestrowe, kameralne, fortepianowe, kantaty, pieśni ,
turecki podpułkownik ,
w instrumencie strunowym obracany pręcik, na którym zawinięte są końce strun służący do naprężania struny ,
mała lampa w różnej formie: elektryczna, gazowa, oliwna itd ,
zniesmaczenie, niemiłe uczucie dezaprobaty, pogardy, wstrętu i oburzenia, które nawiedza człowieka, gdy natyka się na coś, co potępia pod względem moralnym ,
język używany w Indiach (w rzeczywistości, w klasyfikacji języków nie istnieje coś takiego jak język hinduski; należy też zauważyć, że na terenie Indii jest używanych wiele języków) ,
nazwa gwiazd w obrębie gwiazdozbioru Oriona ,
JEDNOROŻEC ,
słodycze, łakocie ,
cecha opisująca bardzo brzydki, odrażający wygląd ,
gałąź przemysłu obejmująca przede wszystkim mechanikę precyzyjną i optykę ,
najwyższa część grupy gór, wzgórz, pagórków łącząca spłaszczenia powyżej stoków ,
stwór z Himalajów ,
to, że coś jest chlubne - stanowi powód do dumy; na przykład o działaniu ,
kuzu, lis workowaty, Trichosurus vulpecula - gatunek torbacza z rodziny pałankowatych; zamieszkuje Australię i Tasmanię ,
koślawiec, kulas - krzywa (zbyt duża) litera, znak, który nie wyszedł ładnie ,
potrawa ze zwiniętego w rulon mięsa z nadzieniem ,
poeta włoskiego renesansu (1474-1533); „Orland szalony” ,
dyskusja w sieci ,
brak przesady, powściągliwość ,
system powiązanych ze sobą urządzeń, stosowanych w celu zapewnienia ochrony osobom i obiektom poprzez podgląd ,
niskie ciśnienie atmosferyczne ,
owadożerny ssak o podziemnym trybie życia ,
architekt włoski (1444-1514) - rozbudowa pałacu watykańskiego ,
malarz węgierski (1673-1756) nadworny malarz Augusta II ,
przewlekłe schorzenie, porażenie (z reguły lewostronne) końcowej gałązki nerwu krtaniowego wstecznego ,
HOL ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
uczestnik postępowania cywilnego nie będący powodem ani pozwanym, przystępujący do już toczącego się w danej sprawie postępowania cywilnego po jednej ze stron postępowania

Komentarze - INSTRUMENT SMYCZKOWY, NA KTÓRYM GRA SIĘ W POZYCJI SIEDZĄCEJ; LIRA TRZYMANA JEST NA KOLANACH, PRAWA DŁOŃ KRĘCI KORBĄ, A LEWA NACISKA OD DOŁU KLAWISZE MELODYCZNE. Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast