JEST TO PROCES POLEGAJĄCY NA WCHODZENIU MAGMY W SKORUPĘ ZIEMSKĄ, BEZ WYCHODZENIA NA JEJ POWIERZCHNIĘ; WYPUKŁA CZĘŚĆ KOMORY WYPEŁNIONEJ MAGMĄ SKIEROWANA JEST KU GÓRZE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LAKOLIT to:

jest to proces polegający na wchodzeniu magmy w skorupę ziemską, bez wychodzenia na jej powierzchnię; wypukła część komory wypełnionej magmą skierowana jest ku górze (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEST TO PROCES POLEGAJĄCY NA WCHODZENIU MAGMY W SKORUPĘ ZIEMSKĄ, BEZ WYCHODZENIA NA JEJ POWIERZCHNIĘ; WYPUKŁA CZĘŚĆ KOMORY WYPEŁNIONEJ MAGMĄ SKIEROWANA JEST KU GÓRZE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.752

SZCZĘŚCIE FIZJOLOGICZNE, CELOWNIK, STAN SUROWY, BŁĄD MATERIALNY, WKLĘSŁODRUK, NIEOPANOWANIE, TŁOK INTROLIGATORSKI, MIKROSKOP OPTYCZNY, PRZEDWIECZNOŚĆ, ZDOLNOŚĆ REFLEKSYJNA, HUBA WIERZBOWA, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, LIST APOSTOLSKI, MONARCHIA PARLAMENTARNA, JELEŃ BIAŁOWARGI, SPÓŁGŁOSKA ZWARTA, PLEBEJUSZ, LEGALIZM, UKŁAD NIEDOOKREŚLONY, RASOWOŚĆ, TEINA, ODCINEK, GŁADKOŚĆ, TORFOWISKO WYSOKIE, SYNERGIZM, WZW G, OKRES NOWORODKOWY, SZKARADNOŚĆ, PRZYCZYNEK, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, PRZEGUBOWIEC, STERNICZKA BIAŁOGŁOWA, WOLNA SOBOTA, SYMPOZJON, REAKTOR GAZOWY, TEFLON, PERKOZEK DŁUGODZIOBY, MATERIALISTA, OJCIEC CHRZESTNY, ZWIERZĘTA KRĘGOWE, KACERSTWO, KĄPIEL POWIETRZNA, MEGALIT, OKRES AMAZOŃSKI, BIOSFERA, ROGAL, PODRZEŃ, MAŁOŚĆ, KWAS LIZERGOWY, GAR, TAUTOLOGIA, STĄGIEW, SKRAJ, MORFOGENEZA, WKŁUCIE CENTRALNE, ODSKOK, FLUAV, LICZBA BRINELLA, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, SATELITA, SUPERNOWOŚĆ, PRACOWNIK, HIPERFOKALNA, WIELKI MROCZEK BRĄZOWY, NIELOTNOŚĆ, EKSTRUZJA, TAUTOCHRONA, PŁONIWOWCE, SŁABEUSZ, OPARCIE, CELOWNIK, TORBIELOWATOŚĆ, CHUDOŚĆ, SADYSTYCZNOŚĆ, GENERALIZACJA KARTOGRAFICZNA, PRZYSPIESZENIE FERMIEGO, PLEŚNIAK, LUZACKOŚĆ, REPETYTYWNOŚĆ, DZIEDZINA EUKLIDESA, FACHOWIEC, SPODNIK, DRAGA, KONTRAFAŁ, GROCH CUKROWY, KRĄGŁOŚĆ, MECZ MISTRZOWSKI, BRODZIK, AMPLIFIKACJA, PROCES FONETYCZNY, PRÓG, POMYSŁOWOŚĆ, CZERPAK PATALASA, PROCES POZNAWCZY, PAWILON, LIVERPOOLSKA, BILARD FRANCUSKI, SOBIEPAŃSTWO, DOPPELGANGER, BEZLIST OKRYWOWY, BIEDOTA, KLAPA, STANIK, ARCHETYPOWOŚĆ, EUROPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, ALTANNIK LŚNIĄCY, NADAKTYWNOŚĆ, WEKA, KANCERA, ACAPPELLA, ZAJOB, SNIFFER, WYNIKANIE LOGICZNE, KOBIECOŚĆ, WSPANIAŁOŚĆ, ZMIANA, PÓŁOKRĄG, ZŁĄCZE, ILUSTRATYWNOŚĆ, PROSTOWNIK SELENOWY, FPS, WIERZCHOŁEK CENTRALNY, FIMBRIA, SZCZURO-WIEWIÓRKA, GRAMATYKA GENERATYWNA, URODYNAMIKA, NIEJAWNOŚĆ, BIOFILNOŚĆ, MH, SUTERENA, PALATALIZACJA INDOEUROPEJSKA, WERYFIKACJA, SEKSISTOWSKOŚĆ, LINEARNOŚĆ, PRZEWÓD SŁUCHOWY, EMISJA PIENIĄDZA, WAHADŁO, ESBECJA, KONFIGURACJA ELEKTRONOWA, ZAJOB, MIĘKKI RESET, BRUTALIZM, GORSET, EKSPANDOR, BANDYCKOŚĆ, ROZDZIAŁ, RAD, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, MIM, ZAKŁAD HANDICAP, KIEŁZNO, KWIATECZEK, PIĄTA CZĘŚĆ, PÓŁOMDLENIE, LEWAR, KOMIN, STOJAK, CIĘŻKA WODA, FILOLOGIA SERBSKA, MÓZG EMOCJONALNY, KANAŁ LATERALNY, PRZEWODNICZKA, ZAŁOGANT, PÓŁFRAK, ZAPYLACZ, BRZUCHORZĘSKA, ŻARŁACZ JEDWABISTY, ETAPOWOŚĆ, WORECZKOWY, CHOROBA CYWILIZACYJNA, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, POMORZE ŚRODKOWE, CAP, SŁUGA BOŻY, HYDRAULIKA SIŁOWA, WŁADZA USTAWODAWCZA, BEMOL PODWÓJNY, PILCH, WIRUS WŚCIEKLIZNY, INERCJALNOŚĆ, BIDET, ANTENA ŚRUBOWA, INTERMEZZO, OREAS, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, SKARYFIKACJA, KANCER, TOCZEK, PACHNOTKA UPRAWNA, NIEKONKRETNOŚĆ, MODRASZEK ORION, BIEDNY, ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, JEDNOPARTYJNOŚĆ, DOSKONAŁOŚĆ, OBUDOWA, NALEPA, BURRITO, OSŁONOWOŚĆ, GŁOWICA, PODMIOT, TĘTNICA SKRONIOWA, FRYWOLNOŚĆ, IDA, NIEMCY ZACHODNIE, ROZMEMŁANIE, ROTAWIRUS, NACIEK JASKINIOWY, WIDELEC, DŻAGA, RĘKODZIEŁO, MLECZ, WIRTUOZERIA, ODPRAWA WARUNKOWA, PRUSKOŚĆ, BIAŁKO, FUGU, OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, INWOLUCJA, ANTYLOPA DERBIEGO, PRÓCHNICZEK BAGIENNY, OBSŁUGA, ANTENA, MATURACJA, WORECZEK, ROŚLINA BULWIASTA, MIECZOGONY, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, JĘZYK, JURA POLSKA, DAMKA, MADŻONG, PRĘDKOŚĆ, CHWYT, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, BITUMIZACJA, CZEREŚNIAK, NAGANIACZ, ZANIKOWY NIEŻYT NOSA, OGONICE, NIEDOJRZAŁOŚĆ, AGROFIZYKA, ROK, MEJOZA, PÓŁCZŁOWIEK, BRYLANT, KAZARKA, SEGMENTACJA, SPLĄTANIE, DEZAKTYWACJA, POLICJA SĄDOWA, BEZPŁCIOWIEC, LINA PORĘCZOWA, ŻURAW, METALOPROTEINA, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, CZYNNOŚĆ, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, NIEWYRAŹNOŚĆ, NIEREALNOŚĆ, KREDKA ŚWIECOWA, OSZCZĘDNOŚĆ, KASZEL SUCHY, SROMOTNIK WOALKOWY, DEKANAT, CHIŃSKOŚĆ, CZAS LAPUNOWA, MAROKAŃSKI, CZÓŁENKO, BREW, POMOC, CIELENIE, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, KOMPENSATOR CIEPLNY, SARA, WÓŁ PIŻMOWY, GOLFIK, ŻART, NIEWYPAŁ, POZABIBLIJNOŚĆ, TRANSMUTACJA, SZTAFAŻ, PAS MIEDNICZNY, WAŁKOŃ, TARAS, ŻABA NILOWA, KLEJÓWKA, BOCZEŃ, RYSUNEK, SAŁO, GACEK BRUNATNY, WARSTWA KULISTA, POCHWA, BIOLOG MOLEKULARNY, DWURURKA, FASOLKA SZPARAGOWA, KLIMAT STEPOWY, WYDZIELANIE, KOTLINA, ?SAKSOŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.752 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEST TO PROCES POLEGAJĄCY NA WCHODZENIU MAGMY W SKORUPĘ ZIEMSKĄ, BEZ WYCHODZENIA NA JEJ POWIERZCHNIĘ; WYPUKŁA CZĘŚĆ KOMORY WYPEŁNIONEJ MAGMĄ SKIEROWANA JEST KU GÓRZE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEST TO PROCES POLEGAJĄCY NA WCHODZENIU MAGMY W SKORUPĘ ZIEMSKĄ, BEZ WYCHODZENIA NA JEJ POWIERZCHNIĘ; WYPUKŁA CZĘŚĆ KOMORY WYPEŁNIONEJ MAGMĄ SKIEROWANA JEST KU GÓRZE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LAKOLIT jest to proces polegający na wchodzeniu magmy w skorupę ziemską, bez wychodzenia na jej powierzchnię; wypukła część komory wypełnionej magmą skierowana jest ku górze (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LAKOLIT
jest to proces polegający na wchodzeniu magmy w skorupę ziemską, bez wychodzenia na jej powierzchnię; wypukła część komory wypełnionej magmą skierowana jest ku górze (na 7 lit.).

Oprócz JEST TO PROCES POLEGAJĄCY NA WCHODZENIU MAGMY W SKORUPĘ ZIEMSKĄ, BEZ WYCHODZENIA NA JEJ POWIERZCHNIĘ; WYPUKŁA CZĘŚĆ KOMORY WYPEŁNIONEJ MAGMĄ SKIEROWANA JEST KU GÓRZE sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - JEST TO PROCES POLEGAJĄCY NA WCHODZENIU MAGMY W SKORUPĘ ZIEMSKĄ, BEZ WYCHODZENIA NA JEJ POWIERZCHNIĘ; WYPUKŁA CZĘŚĆ KOMORY WYPEŁNIONEJ MAGMĄ SKIEROWANA JEST KU GÓRZE. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x