Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: KATEGORIA GRAMATYCZNA CZASOWNIKA, KTÓRA NAJCZĘŚCIEJ WSKAZUJE I NAZYWA PÓŹNIEJSZĄ CZYNNOŚĆ LUB PÓŹNIEJSZY STAN NIŻ MOMENT MÓWIENIA LUB PISANIA O NICH

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZAS PRZYSZŁY to:

kategoria gramatyczna czasownika, która najczęściej wskazuje i nazywa późniejszą czynność lub późniejszy stan niż moment mówienia lub pisania o nich (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KATEGORIA GRAMATYCZNA CZASOWNIKA, KTÓRA NAJCZĘŚCIEJ WSKAZUJE I NAZYWA PÓŹNIEJSZĄ CZYNNOŚĆ LUB PÓŹNIEJSZY STAN NIŻ MOMENT MÓWIENIA LUB PISANIA O NICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.843

FACSIMILE, ANGLOFOBIA, KARAFKA, CZTERNASTY, OŚWIECICIEL, NAWRÓCICIEL, HUNTER, WOLNOBIEG, KULTURA JĘZYKA, WYBIEG, OBSADA, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, DILER, KIOSK, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, GORSET ORTOPEDYCZNY, NERD, DOLAR FIDŻI, ŁADOWNICA, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, DEZAKTYWACJA, PRZEWODNIK, KORYFEUSZ, KOŻUSZYSKO, PLANETA TYPU JOWISZ, FELER, ZGODNOŚĆ MOTYWACJI, ANAGLIF, KORONKA, KONSUMENT, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, MAGIA ADDYTYWNA, CHORIAMB, PŁYTKA, UT, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, BŁONA ZEWNĘTRZNA, DERYWAT, EGIDA, WRAK, DEALPACK, CHIKUWA, GARDEROBIANKA, REJESTRATOR, CYTOKININA, WKRĘTKA, PODRÓŻNA, DOMOKRĄŻCA, TRAGICZNOŚĆ, POBIAŁKA, ABORDAŻ, RÓG, KRATER, KREDYT HANDLOWY, SZKARADZIEŃSTWO, PRZĄDEK, OBERŻYNA, UNDEAD, KOMBINATOR, WIRKI, KIJEK, ADRES KORESPONDENCYJNY, NOWICJUSZKA, ZREKOMPENSOWANIE, APARTAMENT, ELEKTRYCZNOŚĆ W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ, GRZEBACZ, PRYSZNIC, YLEM, LIST GOŃCZY, KARCZMA, CEDUŁA, ZABURZENIE SEKSUALNE, SARAFAN, WROTKARSTWO HOKEJOWE, PROFIL KAUZALNY, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, PRZYDANKA, OBŁO, SALCESON, REMONT KAPITALNY, CIEPLICA, BEZKRÓLEWIE, ITAKA, ZGRED, AKALKULIA, WSPÓŁRZĘDNA GEOGRAFICZNA, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, RATOWNIK MEDYCZNY, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, NAROŻNIK, JĘZYK LODOWCOWY, WYWIAD LEKARSKI, OSŁONKA NABYTA, SKŁAD WOLNOCŁOWY, PROCES BUDOWLANY, FRYCOWE, GRZYWA FALI, INFORMACJA, ŁUSZCZAK INDYGO, ŚWIATŁO DZIENNE, INSTANCJA, WOJNA, ABSOLUT, PATRYCJAT, MAŁPI ROZUM, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, NOTOWANIE CIĄGŁE, PARÓWKA, WICI, ŚWIĘTO RZYMSKIE, DYSZKANCIK, STRÓŻKA, CZTERDZIESTKA, ANOMALIA, KARTAUNA, LOKALIZACJA, ROZPAD, OBIECANKI CACANKI, FAŁDA, CZYNNOŚĆ POZNAWCZA, RELING, DRYBLAS, BIS, LAWINA GRUZOWA, DWURÓG, KRZEŚLISKO, ANTYTETYCZNOŚĆ, RĘKAW, MLEKO, TAKSON, ZDROJEK POSPOLITY, SZABAŚNIK, JAJKO, ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, KHMER, EUROWALUTA, PĘDNIK CYKLOIDALNY, ZWODZICIEL, TOWARZYSZ NIEDOLI, KOSZULKA, SPACJA, KOMÓRKA SMAKOWA, KLONOWANIE, SPECGRUPA, AMEBA, KOŃ TURKMEŃSKI, WEŁNIAK, LAMPA ŁUKOWA, ZAHIPNOTYZOWANY, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, SĄD WOJSKOWY, SZÓSTKA, SMALEC, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, KSIĘGA, NEKTARIUM, LOT, SPORT ZIMOWY, GATUNEK PARASOLOWY, METAJĘZYKOWOŚĆ, CHOINKA, SYNERGIZM, ESKADRA, ARYJCZYK, GRZYB ATOMOWY, BERLACZ, KONWOLUCJA, DZIEŃ OTWARTY, FURGON, TRANSPORTER, ZŁOTÓWKA, ZNAJDA, DRACHMA, WIĘŹNIARKA, GROSZEK, WÓZ MEBLOWY, BANKRUT, ADAPTOR, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, GOL KONTAKTOWY, ODSTĘP, TOPSPIN, PAJĘCZAK, GZYMSIK, PLAKAT, ZBAWCZYNI, OGŁOSZENIE, KOŁO HISTORII, ANEKSJA, REFERENDUM GMINNE, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, KOMPARYCJA, PRZESTRZEŃ STANU, RODNIK, POSŁANNICA, MIĘTÓWKA, SIFAKA BIAŁA, ANTENA YAGI-UDA, IDEACJA, ZNAJDA, DIDŻEJ, ZAKRĘT, SERIA, KOTEW, OSKRZELE, LITERA KSIĘŻYCOWA, KONSTELACJA, KUC CONNEMARA, KANONIERKA, DZIECIAK, SPÓŁGŁOSKA MIĘDZYZĘBOWA, POPOVER, BECZKA Z PROCHEM, PAPRYKARZ, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, MAJOWIE, NIECHLUBNOŚĆ, BUŁAT, STAN PSYCHICZNY, NIĆ WIODĄCA, PUNKROCK, KREMÓWKA, KLEJÓWKA, STRES OKSYDACYJNY, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, PISTOLET, STAN KRYTYCZNY, TYGIELEK, SŁOWNIK, BADACZ POLARNY, ORZECHÓWKA, LUBASZKA, BLOKADA, CIOCIA, TWIST, SZKIC TOPOGRAFICZNY, PLACÓWKA NAUKOWA, SEKSTURYSTYKA, PŁYWACZEK, PROSAK, KMOTR, WZORZEC, ŻERDNIK, SAMOODNOWA, MOZART, AEROZOL SIARCZANOWY, DZIEWIĄTKA, BERET, ATLAS NIEBA, DEMÓWKA, WAGA PIÓRKOWA, SREBERKO, GMINA MIEJSKA, NORWESKI, RAJZER, PRACA, MINIATURA, HOSTIA, ALFABET MUZYCZNY, IDEALISTKA, ISKIERNIK, KAKAO, ŻYDOSTWO, WARZYWO, KONFERENCJA UZGODNIENIOWA, ODZYSK, BĘBEN, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, MAGAZYN, GASTROFAZA, KOMPENSACJA WERBALNA, SKAJLAJT, PIANKA, DŹWIGARKA, SAUTE, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, FACIO, PODGLĄD, WICIOKRZEW, STRZAŁKA, BOA, PASSACAGLIA, KOZUBEK, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, INTRATA, ASYMETRIA PRAWOSTRONNA, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, METAJĘZYKOWOŚĆ, HEMOROID, DEZASEMBLER, CISZA, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, WESTFALKA, ORTOGRAFIA, RICHELIEU, OBIEG PIENIĄDZA, NOWONABYWCA, REPETYTYWNOŚĆ, WSKRZESICIEL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.843 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: kategoria gramatyczna czasownika, która najczęściej wskazuje i nazywa późniejszą czynność lub późniejszy stan niż moment mówienia lub pisania o nich, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KATEGORIA GRAMATYCZNA CZASOWNIKA, KTÓRA NAJCZĘŚCIEJ WSKAZUJE I NAZYWA PÓŹNIEJSZĄ CZYNNOŚĆ LUB PÓŹNIEJSZY STAN NIŻ MOMENT MÓWIENIA LUB PISANIA O NICH to:
Hasło Opis krzyżówkowy
czas przyszły, kategoria gramatyczna czasownika, która najczęściej wskazuje i nazywa późniejszą czynność lub późniejszy stan niż moment mówienia lub pisania o nich (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZAS PRZYSZŁY
kategoria gramatyczna czasownika, która najczęściej wskazuje i nazywa późniejszą czynność lub późniejszy stan niż moment mówienia lub pisania o nich (na 12 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x