KATEGORIA GRAMATYCZNA CZASOWNIKA, KTÓRA NAJCZĘŚCIEJ WSKAZUJE I NAZYWA PÓŹNIEJSZĄ CZYNNOŚĆ LUB PÓŹNIEJSZY STAN NIŻ MOMENT MÓWIENIA LUB PISANIA O NICH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZAS PRZYSZŁY to:

kategoria gramatyczna czasownika, która najczęściej wskazuje i nazywa późniejszą czynność lub późniejszy stan niż moment mówienia lub pisania o nich (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KATEGORIA GRAMATYCZNA CZASOWNIKA, KTÓRA NAJCZĘŚCIEJ WSKAZUJE I NAZYWA PÓŹNIEJSZĄ CZYNNOŚĆ LUB PÓŹNIEJSZY STAN NIŻ MOMENT MÓWIENIA LUB PISANIA O NICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.560

LICZEBNIK, DRZEWCE, WSPÓŁMAŁŻONEK, KONDYCJA, IDIOMAT, WYPIS ŹRÓDŁOWY, SERCE, MARUDER, OFICER PRASOWY, TERAKOTA, FOSFORYT, IZBA, NASYCENIE, BIOGEN, ŻUREK, KRĄŻENIE MÓZGOWE, WIDŁONÓG, ORBITA BIEGUNOWA, TRAWERS, PRZYLŻEŃCE, DEPORTOWANY, GROOMER, DRAMATYKA, PLACEK, NUMER BURTOWY, PONY AMERYKAŃSKI, GAD, ŁAD SPOŁECZNY, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, BLISKOZNACZNOŚĆ, OBLAT, KOMÓRKA SMAKOWA, OLAF, FILTR GĄBKOWY, DEPRESJA CYKLICZNA, ODROBEK, PIEŃ TRZEWNY, GAPA, KERO, LWIA CZĘŚĆ, OPCJA WALUTOWA, KREACJA, PACHOŁ, CZAS ZIMOWY, TRUCHŁO, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, WYPEŁNIENIE, KAPUŚNIAK, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, LICENCJA PRAWNICZA, INDOS, PIRAT, DALMIERZ OPTYCZNY, PODATNOŚĆ, WIDMO SYGNAŁU, LINIA MONTAŻOWA, GARDEROBIANKA, MEMBRANOFON, ZAPONA, TOPENANT, IRENA, WYROSTEK FILTRACYJNY, MAUA, WYSTARCZALNOŚĆ, OZNAKA, CZASOWNIK POSIŁKOWY, STAL, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, PLECHA, SZCZODRZENIEC, GEORGE, TANK, SZESNASTY, DOMNIEMANIE FAKTYCZNE, SŁÓJ, TEOZOF, JEDNOKROTNOŚĆ, PSYCHOLOGIA STOSOWANA, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, ALGEBRA LINIOWA, OSTATNI MOHIKANIN, MUSZLA KLOZETOWA, WIEŻA KOŚCIELNA, ILUMINATOR, OSOBA, PAS, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, TRIADA, TUBING, ŻYŁA, PROPAGANDÓWKA, MUŁY, FILECIK, KASATA, KROKIET WIOSENNY, PASMANTERIA, PRODUKCJA NIEZAKOŃCZONA, NOMINALIZACJA, PRZYNĘTA, CIAŁO, IDEALISTKA, SKUMBRIA, PIEROGI, HAMBURGER, IGRASZKA, GRANT, BIAŁA SZKOŁA, SZAŁ DUPY, ANTYKATOLICYZM, ANGLEZ, ANALIZA LOGICZNA, TELEWIZJA ŚNIADANIOWA, DZIEWICTWO, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, STARA MALEŃKA, SYNKLINA FAŁSZYWA, ACRE, ODPRAWA CZASOWA, ETIUDA, LUSTRO FENICKIE, PRÓBNIK, BALON, KOCHAŚ, PIĄTKA, SĄD, PROMOTOR, PTOZA WRODZONA, KATEGORIA SEMANTYCZNA, WTÓRNY ANALFABETYZM, BBS, KOPIA, JAD PSZCZELI, POTENCJAŁ ZETA, WĘZEŁ, KOLORYT, HIPOTONIA, LAMINAT, BAŃKA, FREKWENCJA, FASCYNATOR, POSREBRZANIE, UGRUPOWANIE, BLENDA SMOLISTA, KACZKA, WALIZA, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, WSPÓŁUCZENNICA, CZAS GWIAZDOWY, GRUPA KARBOKSYLOWA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, PYSZCZEK, BOK, MNICH, PORWAK LODOWCOWY, NERW CZASZKOWY, KOKTAJL KRABOWY, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, ANTYDOGMATYZM, INTERWAŁ, GĄSKA, ALLEGRETTO, RZYGACZ, DZIŚ, INSTAGRAMER, KONSOLA STEROWNICZA, BARWA OCHRONNA, AEDICULA, ODTWÓRCA, CIĄŻA, PERYPATETYK, INDEKS, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, TARCIE, ISTOTA ŻYWA, ROLNIK INDYWIDUALNY, SZPRYCA, ŁĄCZNIK, CHIRURGIA ESTETYCZNA, AZOLLA KAROLIŃSKA, ANGIELSKA FLEGMA, ODGAŁĘZIACZ, STWARDNIENIE GUZOWATE, KAFETERIA KONIUNKTYWNA, ZAPŁADNIACZ, PRZYJEZDNY, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, SPAMER, ZESPOLENIE, FREGATA ŻAGLOWA, BROŃ, OPALENIZNA, GAZ, MIARA TENDENCJI CENTRALNEJ, PRZYĆMIEWANIE, LICZARKA, ZESTRÓJ INTONACYJNY, ANSAMBL, INWALIDA, DYPTYK, UDRĘCZENIE, KURCZAK TIKKA MASALA, CHOROBA SCHÖNLEINA-HENOCHA, WAŁ, LIMFOPENIA, PIEPRZ GWINEJSKI, PANORA, DEPRESJA, RESTYTUCJA GATUNKU, KANAŁ, CHOMĄTO, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, SENSOWNOŚĆ, KATEGORIA SYNTAKTYCZNA, ZUPA, SPOŻYWCA, TERYNA, ICHTIOFAUNA, ZGRED, ZAKOŃCZENIE, OGLĄDACZ, ANALIZA, SŁUŻALEC, PALUCH KOŚLAWY, KONDENSACJA, KAWIARKA, POLAROGRAFIA, DEPILACJA, KOTWICA, FAZA, SZTURMAK, EDAMMER, BUFOR, AFILIACJA, BLICHARZ, ASFALT, CZAS SŁONECZNY PRAWDZIWY, PLIK, HEMOROID, PAWILON, INSTANCJA, SKORUPA, NADREPREZENTACJA, NAROŻNIK, NACZYNIAK GRONIASTY, ANONEK, WKRĘTKA, KOGNITYWIZM, AKORD, LEPSZA POŁOWA, BESZBARMAK, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, PROLOG, NIEBO, KAMIENNE SŁOŃCE, SEKUNDKA, HIN, SKAŁA ILASTA, ZAKWATEROWANIE, PASIERB, DĘTKA, HIPERDŹWIĘK, JASTRZĘBIE OKO, PRZESTRZEŃ REFLEKSYWNA, TRAUMATYCZNOŚĆ, WREDOTA, GWIAZDKA, FAKT PRAWNY, FATAMORGANA, POLARYZACJA ANODOWA, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, NAZWA RZETELNA, WĘZEŁ GORDYJSKI, PARA UPORZĄDKOWANA, KWIATEK, NADAWCA PUBLICZNY, KONTRMANIFESTACJA, ASEKURANT, KASTANIETY, ROCZEK, POMOC, ZNAJDA, STOWARZYSZONY, KOŃ CUGOWY, NAPAŚĆ, AGROGAZ, ZDARZENIE PRAWNE, ZNAK, PLAN MOBILIZACYJNY, WIŚNIÓWKA, AMAZONAS, BISFENOL, GENERALICJA, LEKARZ WETERYNARII, MIŁOŚĆ, DIADEM, ISKRA, FIGURA, KOLCZAKOWATE, ?DODATEK RODZINNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.560 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KATEGORIA GRAMATYCZNA CZASOWNIKA, KTÓRA NAJCZĘŚCIEJ WSKAZUJE I NAZYWA PÓŹNIEJSZĄ CZYNNOŚĆ LUB PÓŹNIEJSZY STAN NIŻ MOMENT MÓWIENIA LUB PISANIA O NICH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KATEGORIA GRAMATYCZNA CZASOWNIKA, KTÓRA NAJCZĘŚCIEJ WSKAZUJE I NAZYWA PÓŹNIEJSZĄ CZYNNOŚĆ LUB PÓŹNIEJSZY STAN NIŻ MOMENT MÓWIENIA LUB PISANIA O NICH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZAS PRZYSZŁY kategoria gramatyczna czasownika, która najczęściej wskazuje i nazywa późniejszą czynność lub późniejszy stan niż moment mówienia lub pisania o nich (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZAS PRZYSZŁY
kategoria gramatyczna czasownika, która najczęściej wskazuje i nazywa późniejszą czynność lub późniejszy stan niż moment mówienia lub pisania o nich (na 12 lit.).

Oprócz KATEGORIA GRAMATYCZNA CZASOWNIKA, KTÓRA NAJCZĘŚCIEJ WSKAZUJE I NAZYWA PÓŹNIEJSZĄ CZYNNOŚĆ LUB PÓŹNIEJSZY STAN NIŻ MOMENT MÓWIENIA LUB PISANIA O NICH sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - KATEGORIA GRAMATYCZNA CZASOWNIKA, KTÓRA NAJCZĘŚCIEJ WSKAZUJE I NAZYWA PÓŹNIEJSZĄ CZYNNOŚĆ LUB PÓŹNIEJSZY STAN NIŻ MOMENT MÓWIENIA LUB PISANIA O NICH. Dodaj komentarz

5×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast