KOSMATA, CIEPŁA TKANINA WEŁNIANA, KTÓRA ZA CZASÓW SOBIESKIEGO BYŁA POPULARNĄ TKANINĄ NA DOCIEPLENIA I PODSZEWKI PŁASZCZY (ZWŁASZCZA W SWOJEJ CZERWONEJ ODMIANIE KOLORYSTYCZNEJ), OPRÓCZ TEGO BYŁA ROZPOWSZECHNIONA JAKO TKANINA NA CIEPŁE OKRYCIA WIERZCHNIE DLA MNIEJ ZAMOŻNEJ, PROWINCJONALNEJ SZLACHTY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KUCZBAJ to:

kosmata, ciepła tkanina wełniana, która za czasów Sobieskiego była popularną tkaniną na docieplenia i podszewki płaszczy (zwłaszcza w swojej czerwonej odmianie kolorystycznej), oprócz tego była rozpowszechniona jako tkanina na ciepłe okrycia wierzchnie dla mniej zamożnej, prowincjonalnej szlachty (na 7 lit.)KUCZBAJA to:

kosmata, ciepła tkanina wełniana, która za czasów Sobieskiego była popularną tkaniną na docieplenia i podszewki płaszczy (zwłaszcza w swojej czerwonej odmianie kolorystycznej), oprócz tego była rozpowszechniona jako tkanina na ciepłe okrycia wierzchnie dla mniej zamożnej, prowincjonalnej szlachty (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOSMATA, CIEPŁA TKANINA WEŁNIANA, KTÓRA ZA CZASÓW SOBIESKIEGO BYŁA POPULARNĄ TKANINĄ NA DOCIEPLENIA I PODSZEWKI PŁASZCZY (ZWŁASZCZA W SWOJEJ CZERWONEJ ODMIANIE KOLORYSTYCZNEJ), OPRÓCZ TEGO BYŁA ROZPOWSZECHNIONA JAKO TKANINA NA CIEPŁE OKRYCIA WIERZCHNIE DLA MNIEJ ZAMOŻNEJ, PROWINCJONALNEJ SZLACHTY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.292

CIEMNA ENERGIA, SZCZUR, GITARA SIEDMIOSTRUNOWA, MAŁPA OGONIASTA, PRZYBUDÓWKA, BETA-BLOKER, ORBITAL, MĘTNOOKI, PENICYLINA PROKAINOWA, DUSZA, NAHUATL, ASTROWCE, WOKALIZA, NEUTRALIZACJA, DIABEŁ, HEJNAŁ, LORDOSTWO, ŁUPACZKA, BANKRUCTWO, OBIECANKI CACANKI, LEKTOR, PROMIENNIK, PINCZER KARŁOWATY, INTERNACJONAŁ, SCENORYS, BAGNO, BOSTON, GRUPA FUNKCYJNA, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, STRUKTURA PROSTA, DAWCA OBRĄCZKI, ZDROWY, GŁODOMÓR, KLUBOWICZKA, PALMETA, GOŁĄB, GOTOWOŚĆ, TRANSLACJA, GAZOWY OLBRZYM, POWINOWACTWO CHEMICZNE, BEZŁAD FRIEDREICHA, GALANTYNA, LEPNICA, RZECZY OSTATECZNE, WYDAJNOŚĆ, PÓŁWYSEP, KOCIOŁ, BABINIEC, KOBIETA Z PRZESZŁOŚCIĄ, LAMA, ROZDZIELCZOŚĆ, MUSZTARDA, HETEROZYGOTA, PRZYBŁĘDA, MIODOWÓD, PRAWO OHMA DLA OBWODU MAGNETYCZNEGO, PINTA, EKSPERTKA, KREMOWOŚĆ, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, BLEFIARZ, MPA, REGION NODALNY, SIÓDEMKA, O-BENZOCHINON, GNEJS OCZKOWY, GACEK SZARY, TERRINA, BAZA PŁYWAJĄCA, OFIARA, MAGIA ADDYTYWNA, WSZETECZNOŚĆ, AUTONOMIA, SKARANIE BOSKIE, DWÓJKA, CZIRLIDERKA, AS W RĘKAWIE, ODMIENNOŚĆ, KRAKUS, GEODEZJA SATELITARNA, SAMPAN, SYBERYJSKI, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, MAURESKA, ZMIANA, LAMA, DWUDZIESTKA, RETRO, PEGAZ, RELACJA RÓWNOWAŻNOŚCI, ADAPTACYJNOŚĆ, BATERIA, NARZUTKA, RYBOŁÓW AUSTRALIJSKI, DYŻURNA, KOMORNICA, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, ŁUPINA, PRZEŁAWICENIE, SOLARIUM, MITYCZNOŚĆ, RESZTKI, SUSZARNIA, MIEJSCOWA, DEALER, UMAJJADZI, ŚCIANKA, STYLING, NIEZDARA, PLĄTANA, ORBITA GEOSTACJONARNA, WYSTARCZALNOŚĆ, JUNIORKA MŁODSZA, BUKŁAK, PRZYGOTOWANIE, CYRKÓWKA, OBŁÓG, UZDROWICIEL, KASARNIA, KLAWIATURA EKRANOWA, MĄCZKA RYBNA, IMMUNOGEN, ZROŚLAK, DOMINIUM, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, PRZEKRYCIE, KOZIARZ, WENUS, BADYL, POWIETRZNIA, MIŚ, DIAMAGNETYK, NIMFAJON, CHRYSTOLOGIA, PIESZCZOTA, TINA, FIRMA WYDMUSZKA, PROSCENIUM, BARWA DŹWIĘKU, MAŁA, KIOSKARZ, ELEKTRON WALENCYJNY, CIEPLIK, CYNOBROWOŚĆ, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, SZCZUR PIŻMOWY, OPTIMUM EKONOMICZNE, PRZEZROCZYSTOŚĆ, SIERMIĘGA, KSIUTY, SERIA, SUPERNOWA TYPU IA, KAWOWIEC, PTASZYNIEC, USŁUGA POWSZECHNA, ELEKCJA VIRITIM, HISTOLOGIA PATOLOGICZNA, OTWARTOŚĆ, EPIZOD, UROZMAICENIE, ORGANISTKA, AS WYWIADU, FAWORYT, MODEL, OBWÓD ELEKTRYCZNY, WODA GEOTERMALNA, MOSTOWNICA, ASYSTENTKA, KATHARSIS, KOŃ TROJAŃSKI, NIECHLUJA, SZYFON, BLANKIETOWOŚĆ, BIEDA, OŚRODEK KURATORSKI, SYKL, KREPA, METODA SHEPARDA, KOD ROZWINIĘTY, CIĘGNO KOTWICZE, WIĄZADŁO, ADRIA, BOJ, JĘZYK, KULTURA CYKLADZKA, WŁAŚCICIEL, KSIĘŻYC, ADRES PAMIĘCI, CZEK BEZ POKRYCIA, KAZARKA RAJSKA, BAZYLIKA WIĘKSZA, TRZY GROSZE, PYRKONOWIEC, KONSEKRACJA, DZIAŁOBITNIA, GENERATOR LICZB LOSOWYCH, PŁAWACZKA, ALKOHOL WIELOWODOROTLENOWY, PROTEKCJONIZM, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, PRZEJEŻDŻAJĄCA, POWSINOGA, TRÓJCA ŚWIĘTA, PODLIZUCH, FLEGMA, MAGNAT, DIFFERENTIA SPECIFICA, ETON, SATELITA, DÓJKA, KLAPS, PONURY ŻNIWIARZ, BRAMKA SAMOBÓJCZA, ROŚLINA TRUJĄCA, HUCZEK, WATOLINA, CZTERY KÓŁKA, LOBIA, BEANIA, PRZESTĘPNOŚĆ, BUKSA, PARCIANKA, BIAŁY WĘGIEL, MASOŃSKOŚĆ, PUDŁO REZONANSOWE, CYNAMON CHIŃSKI, RÓWNOŚĆ, OGÓREK, KLEKOTKA, BRZEMIĘ, GALANTERIA, MODELKA, LITERATURA, DZIOBACZ, ZATRUDNIONA, PITU PITU, PROGNOZA METEOROLOGICZNA, AMERYKAŃSKOŚĆ, ANALFABETKA, SŁODYCZ, KAPITULANT, PŁYTA WIÓROWA, ŻYDOSTWO, ŻYWICIELKA, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, STYL, WEŁENKA, JESIOTR KASPIJSKI, NAGOLENNIK, PARKIET, LYGODIUM PALMIASTE, ŚWIATŁO, BEKAS, AKCENTACJA, KLIN, DRONT, FREERIDE, OSCHŁOŚĆ, SMERFETKA, GAMBIR, PIEC OPOROWY, STYL DWORKOWY, KONSTRUKCJA, JOGGING, STANOWISKO, BALON METEOROLOGICZNY, SZEWIOT, WZGARDZICIEL, BEZPRZYCZYNOWOŚĆ, ZAKĄTEK, BERGENIA, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, WARTOŚĆ MODALNA, DEMOKRATKA, KLASTER, NARZĘDZIARNIA, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, WIERZYCIEL, SZKOŁA WYŻSZA, HEJT, BABA, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, LEK BETA-ADRENOLITYCZNY, CÓRA MARNOTRAWNA, BUSOLA INKLINACYJNA, SZCZYT SZCZYTÓW, ODDZIAŁ, RYCZĄCA CZTERDZIESTKA, PODWSTĄŻNIK, MORAWY, DOKTRYNERSTWO, KAPOTA, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, PAS, KORONA, RZEP, APROKSYMACJA FUNKCYJNA, KAMIZELKA KULOODPORNA, OUARKA, ?LAMPA KSENONOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.292 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOSMATA, CIEPŁA TKANINA WEŁNIANA, KTÓRA ZA CZASÓW SOBIESKIEGO BYŁA POPULARNĄ TKANINĄ NA DOCIEPLENIA I PODSZEWKI PŁASZCZY (ZWŁASZCZA W SWOJEJ CZERWONEJ ODMIANIE KOLORYSTYCZNEJ), OPRÓCZ TEGO BYŁA ROZPOWSZECHNIONA JAKO TKANINA NA CIEPŁE OKRYCIA WIERZCHNIE DLA MNIEJ ZAMOŻNEJ, PROWINCJONALNEJ SZLACHTY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KOSMATA, CIEPŁA TKANINA WEŁNIANA, KTÓRA ZA CZASÓW SOBIESKIEGO BYŁA POPULARNĄ TKANINĄ NA DOCIEPLENIA I PODSZEWKI PŁASZCZY (ZWŁASZCZA W SWOJEJ CZERWONEJ ODMIANIE KOLORYSTYCZNEJ), OPRÓCZ TEGO BYŁA ROZPOWSZECHNIONA JAKO TKANINA NA CIEPŁE OKRYCIA WIERZCHNIE DLA MNIEJ ZAMOŻNEJ, PROWINCJONALNEJ SZLACHTY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KUCZBAJ kosmata, ciepła tkanina wełniana, która za czasów Sobieskiego była popularną tkaniną na docieplenia i podszewki płaszczy (zwłaszcza w swojej czerwonej odmianie kolorystycznej), oprócz tego była rozpowszechniona jako tkanina na ciepłe okrycia wierzchnie dla mniej zamożnej, prowincjonalnej szlachty (na 7 lit.)
KUCZBAJA kosmata, ciepła tkanina wełniana, która za czasów Sobieskiego była popularną tkaniną na docieplenia i podszewki płaszczy (zwłaszcza w swojej czerwonej odmianie kolorystycznej), oprócz tego była rozpowszechniona jako tkanina na ciepłe okrycia wierzchnie dla mniej zamożnej, prowincjonalnej szlachty (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KUCZBAJ
kosmata, ciepła tkanina wełniana, która za czasów Sobieskiego była popularną tkaniną na docieplenia i podszewki płaszczy (zwłaszcza w swojej czerwonej odmianie kolorystycznej), oprócz tego była rozpowszechniona jako tkanina na ciepłe okrycia wierzchnie dla mniej zamożnej, prowincjonalnej szlachty (na 7 lit.).
KUCZBAJA
kosmata, ciepła tkanina wełniana, która za czasów Sobieskiego była popularną tkaniną na docieplenia i podszewki płaszczy (zwłaszcza w swojej czerwonej odmianie kolorystycznej), oprócz tego była rozpowszechniona jako tkanina na ciepłe okrycia wierzchnie dla mniej zamożnej, prowincjonalnej szlachty (na 8 lit.).

Oprócz KOSMATA, CIEPŁA TKANINA WEŁNIANA, KTÓRA ZA CZASÓW SOBIESKIEGO BYŁA POPULARNĄ TKANINĄ NA DOCIEPLENIA I PODSZEWKI PŁASZCZY (ZWŁASZCZA W SWOJEJ CZERWONEJ ODMIANIE KOLORYSTYCZNEJ), OPRÓCZ TEGO BYŁA ROZPOWSZECHNIONA JAKO TKANINA NA CIEPŁE OKRYCIA WIERZCHNIE DLA MNIEJ ZAMOŻNEJ, PROWINCJONALNEJ SZLACHTY sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - KOSMATA, CIEPŁA TKANINA WEŁNIANA, KTÓRA ZA CZASÓW SOBIESKIEGO BYŁA POPULARNĄ TKANINĄ NA DOCIEPLENIA I PODSZEWKI PŁASZCZY (ZWŁASZCZA W SWOJEJ CZERWONEJ ODMIANIE KOLORYSTYCZNEJ), OPRÓCZ TEGO BYŁA ROZPOWSZECHNIONA JAKO TKANINA NA CIEPŁE OKRYCIA WIERZCHNIE DLA MNIEJ ZAMOŻNEJ, PROWINCJONALNEJ SZLACHTY. Dodaj komentarz

5×2 =

Poleć nas znajomym:

x