KTOŚ, Z KIM DANA OSOBA CZUJE SIĘ DOBRZE, Z KTÓRĄ CZĘSTO PRZEBYWA, PRZYJACIEL, BRATNIA DUSZA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BRAT SYJAMSKI to:

ktoś, z kim dana osoba czuje się dobrze, z którą często przebywa, przyjaciel, bratnia dusza (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KTOŚ, Z KIM DANA OSOBA CZUJE SIĘ DOBRZE, Z KTÓRĄ CZĘSTO PRZEBYWA, PRZYJACIEL, BRATNIA DUSZA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.750

OMNIBUS, BELKOWANIE, GOSPODARKA TOWAROWA, PRAWOZNAWCA, GRANDA, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, MIKROSILNIK, POWTARZALNOŚĆ, ODSKOK, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, NADWZROCZNOŚĆ, ATALIA, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, RODAK, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, LANGUR KSIĄŻĘCY, PILATES, BIEG, PLOTER GRAWERUJĄCY, WEZWANIE, MIESIĘCZNIK, PROWENTOWY, ZMIANA, KUGUAR, OBIEKT MOSTOWY, ORKIESTRA KAMERALNA, GLORIA, RATA BALONOWA, OBJEŻDŻACZ, JĄDRO, BRONTOZAUR, NAUKI PENALNE, SOCZEWKA, BRODAWKA, WYMIENNIKOWNIA, PRYMUS, WZGÓRZE, BAJECZNOŚĆ, KORONIARZ SERCATY, PRZEKŁADOWCA, MASZKARON, MYŚL, CHŁOPSKI FILOZOF, DWUKADŁUBOWIEC, POJAZD KOSMICZNY, NIZIOŁEK, MECHANIKA KWANTOWA, LATAWICA, CZARNA MOWA, MSZYCZNIK, MIKSER, BEZDOMNOŚĆ, OSTROŻNOŚĆ, ŻYŁA, JUBILER, TOROS, DIAMAGNETYZM, POMAGACZ, DROGÓWKA, IMMUNOFARMAKOLOGIA, BIAŁY TRĄD, PANTOGRAF, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, GOSPODARZ DOMU, CHEMIA, BUDZICIEL, KURIER PODHALAŃSKI, PYLON, WYKRZTUSZANIE, ŚWINTUCH, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, FEININGER, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, INKAS, IRYZACJA, DETALISTA, MODYFIKACJA, CZEKAN, STRÓJ WIECZOROWY, KONTRETYKIETA, KOKTAJL, GERONTOLOGIA, BEŁKACZEK POSPOLITY, TĘŻYCZKA, RDZEŃ MAGNETYCZNY, ASOCJACJA, MRÓWA, RUMBA, INFOBOKS, ŚMIGŁOŚĆ, CENTRUM POBYTOWE, LAWINA PIROKLASTYCZNA, KLUB, ZAKRĘT, PRZYZWYCZAJENIE, KOD DWÓJKOWY, WAGA RZYMSKA, WĘZEŁ, NOGAJOWIE, PRYNCYPIALISTKA, KLUCZ KODOWY, PRACUŚ, OPOŃCZYKOWCE, PUNKT ZEROWY, JĄDRO MIGDAŁOWATE, NIECHCIUCH, WIATRAK, DRUGI OFICER, CYFRA, EKSPERTKA, NASYCANIE, SAPROFAG, PYLICA TALKOWA, WZORNIK, SKULICE, INTERPRETATOR, NEOGOTYK, SCHIZOFRENIA NIEZRÓŻNICOWANA, CHOROBA PELIZAEUSA-MERZBACHERA, FONETYKA AKUSTYCZNA, IDIOGRAFIZM, ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY, NAWALANKA, MONOGENEZA, MERSYTEMA, DIALEKTYCZNOŚĆ, ŁUPINA, SŁODZIAK, BYSTRZACHA, LEMNID, FAKIR, OBRÓT POZAGIEŁDOWY, DŻINGIEL, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, SIEDLISKO, MAJMA, FORMACJA, WYNURT, JEJMOŚCIANKA, KOLKA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, WSPÓŁUŻYTKOWNIK WIECZYSTY, MATKA BOSKA ZIELNA, KRÓLIKARNIA, KOŁOMYJKA, KONKLAWE, GAD, PREZENTER, CHOROBA HECKA, TRZĘSIEC MEKLEMBURSKI, PARTIA ANGIELSKA, STRÓJ PLAŻOWY, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, PROFESJA ZAKONNA, AEDICULA, NAUKA PRZYRODNICZA, ALEGORYZM, DRZEWIARZ, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU E, SZABROWNIK, MUCHA SIATKOSKRZYDŁA, PYCHA, JĘZYK FRYZYJSKI, EKRAN AKUSTYCZNY, ŁASZT, ŚWIATŁO, NIEUŁOMEK, KAMERTON, SINGIEL, GOTÓWKOMAT, RELIGIOZNAWCA, MŁOTKOWY, ACENA ARGENTYŃSKA, WATAHA, SKRZYNIA, OKSFORD, TRIATLON, JĘZYKI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, WIEK ROZRODCZY, ARABSKI, MUSZLA, MIĘTA KĘDZIERZAWA, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, BEZBRZEŻNOŚĆ, DEWOCJONALIA, NIEUNIKNIONOŚĆ, SUTKA, BRYANT, AMFIPRION, CHANTY-MANSYJSK, WEGANIN, OBIEG PIENIĄDZA, MYJNIA, KUC HACKNEY, STARA MALEŃKA, SYSTEM INFORMATYCZNY, MIKROMACIERZ DNA, NUMER BURTOWY, SZAFARZ, GRA CASUAL, FROTKA, WYMIAR, MŁAK, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, POJAZD ZAPRZĘGOWY, OBUCH, STACJA REDUKCYJNA, FILOZOFIA, PIERWSZEŃSTWO, WOREK, ŚLIZGACZ, ODWARSTWIENIE, ZARAŻONA, KOMENTARZYK, MAJSTERKLEPKA, NEUROBLASTOMA, TEOLOGIA WYZWOLENIA, INŻYNIER DUSZ, ROZNOSICIEL, SKARB, STRÓJ HISZPAŃSKI, OBSZAR TRANZYTOWY, STACZ, PORĘCZ, AUŁ, TRÓJNÓG, WODA GEOTERMALNA, ROLA, ANATOMIA WARSTWOWA, BIRBANT, KOLORYMETRIA, ZBÓJNIK, GIĘTKOŚĆ, AERODYNAMIK, ALTERNARIOZA, WEKTOR WAHADŁOWY, WALKA, ASYRYJSKI, TOSKAŃSKI, KRAJ, BARBARYZACJA, MIERZWA, KWASICA MEWALONIANOWA, EUCHARYSTIA, NEKTARNIK, UNIWERSUM HERBRANDA, ADMINISTRACJA SKARBOWA, ZĄBEK, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, STROJNICA, NASTRÓJ ROJOWY, REWANŻ, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, MONARCHIANIZM, POWIEŚĆ DLA DZIEWCZĄT, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, RATOWNIK GÓRNICZY, FONETYKA, FLAGOWIEC, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, WĘZEŁ KSIĘCIA ALBERTA, WYROK UNIEWINNIAJĄCY, SIKWIAKI, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, PODLIZYWACZ, ROZSZCZEPIENIE WARGI, ZAŚCIANEK, GROMADA, ENDOSZKIELET, REKLAMÓWKA, KANAŁ, NAWAŁNOŚĆ, BOSSA NOVA, CZĘŚĆ, PREPARAT, DUPLIKACJA, RĄCZNIK, POLA ELIZEJSKIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ, ALFA I OMEGA, WSPARCIE, TOWAR, ŚWIĘTA, KWADRAT, UMIEJSCOWIENIE, MORDOKLEJKA, NADBUDOWA, JAŚ WĘDROWNICZEK, POŚREDNIK, EKSPATRIANTKA, USTALENIE, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, DEKANTER, AKCJA, OSSUARIUM, POLEROWACZ, NABIERACZ, LAWINA GRUZOWA, ?UWAGA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.750 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KTOŚ, Z KIM DANA OSOBA CZUJE SIĘ DOBRZE, Z KTÓRĄ CZĘSTO PRZEBYWA, PRZYJACIEL, BRATNIA DUSZA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KTOŚ, Z KIM DANA OSOBA CZUJE SIĘ DOBRZE, Z KTÓRĄ CZĘSTO PRZEBYWA, PRZYJACIEL, BRATNIA DUSZA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BRAT SYJAMSKI ktoś, z kim dana osoba czuje się dobrze, z którą często przebywa, przyjaciel, bratnia dusza (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BRAT SYJAMSKI
ktoś, z kim dana osoba czuje się dobrze, z którą często przebywa, przyjaciel, bratnia dusza (na 12 lit.).

Oprócz KTOŚ, Z KIM DANA OSOBA CZUJE SIĘ DOBRZE, Z KTÓRĄ CZĘSTO PRZEBYWA, PRZYJACIEL, BRATNIA DUSZA sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - KTOŚ, Z KIM DANA OSOBA CZUJE SIĘ DOBRZE, Z KTÓRĄ CZĘSTO PRZEBYWA, PRZYJACIEL, BRATNIA DUSZA. Dodaj komentarz

6+6 =

Poleć nas znajomym:

x