LAGERPETON - RODZAJ DINOZAUROMORFA ŻYJĄCEGO W ŚRODKOWYM TRIASIE NA TERENACH WSPÓŁCZESNEJ AMERYKI POŁUDNIOWEJ; ZOSTAŁ OPISANY W 1971 ROKU PRZEZ AMERYKAŃSKIEGO PALEONTOLOGA ALFREDA ROMERA W OPARCIU O NIEMAL KOMPLETNĄ, POŁĄCZONĄ STAWOWO KOŃCZYNĘ TYLNĄ ODKRYTĄ W FORMACJI CHANARES W ARGENTYNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LAGERPETON to:

Lagerpeton - rodzaj dinozauromorfa żyjącego w środkowym triasie na terenach współczesnej Ameryki Południowej; został opisany w 1971 roku przez amerykańskiego paleontologa Alfreda Romera w oparciu o niemal kompletną, połączoną stawowo kończynę tylną odkrytą w formacji Chanares w Argentynie (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LAGERPETON - RODZAJ DINOZAUROMORFA ŻYJĄCEGO W ŚRODKOWYM TRIASIE NA TERENACH WSPÓŁCZESNEJ AMERYKI POŁUDNIOWEJ; ZOSTAŁ OPISANY W 1971 ROKU PRZEZ AMERYKAŃSKIEGO PALEONTOLOGA ALFREDA ROMERA W OPARCIU O NIEMAL KOMPLETNĄ, POŁĄCZONĄ STAWOWO KOŃCZYNĘ TYLNĄ ODKRYTĄ W FORMACJI CHANARES W ARGENTYNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.005

KRĘTKOWICA, NAWIGACJA SATELITARNA, CHŁYST, PRZĘŚL, ZWIESINIEC, DAVIS, SKAFOGNAT, PTERODAUSTRO, WELOCIZAUR, LAMINAT, PSIA MINA, OLT, ELEKTRYZATOR PASTWISKOWY, WEKTOROWA WIELKOŚĆ FIZYCZNA, ROTA, WŁÓCZNIA ŚWIĘTEGO MAURYCEGO, KANGUROSZCZUROWATE, PACIORKOWIEC, FUNDA, SALTA, CZYŚCIEC, OUDRY, KONWOLUCJA, CHOROBA GILCHRISTA, MOKASYNY, KAKAOWIEC, SYNCHROTRON PROTONOWY, WUJ SAM, AMBYSTOMA PLAMISTA, WIELENOWATE, LIKORYN, WINNIPEG, LEKTORAT, DUJKER MODRY, KOPIA, PAWIAN, BAURIA, PLACEK ZBÓJNICKI, WAKINOZAUR, DZIENNIKARSTWO OBYWATELSKIE, SCYNK PASKOWANY, CEPELIN, DIMERKAPROL, SKRZYDEŁKO, ZMOWA MILCZENIA, JĘZYK CHORWACKI, IZBA POSELSKA, KONCENTRAT, MUCET, SAMOCHÓD SPORTOWO-UŻYTKOWY, CYKLON, CUCHA, TRZONOWIEC, AMBYSTOMA, NIEŚWISZCZUK, SHOGUN, SIWIEC, INDOZUCH, DUBRILLOZAUR, NADPRZESTRZEŃ, APARAT GOLGIEGO, SALMONELLA, ANHYDRYTYT, ENIGMOZAUR, KOŃ TORYJSKI, PUNKT NASTAWCZY, SPÓŁKA CÓRKA, MURZYŃSKI, DIMETRODON, JEŻ AMURSKI, MONASTYR, WIDRINGTONIA, TKANKOWY AKTYWATOR PLAZMINOGENU, TRYMETR JAMBICZNY CZYSTY, MARCHEWKA PO KOREAŃSKU, ŚWIĘTO, DETERMINIZM, SINOWENATOR, ASTMA, KISZONKA, ESPADON, OKULARY SŁONECZNE, DYPTAM, DYPTYK KONSULARNY, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, PEKTORAŁ, PIÓROPUSZNIK, ŻAGIEW, WYANDOT, WĄŻ MERREMA, ANAKONDA ŻÓŁTA, CALL-GIRL, SOS MUŚLINOWY, BOA KRÓTKOOGONOWY, SMÓŁKA, EFEKT WDOWIEŃSTWA, HAMULEC SZCZĘKOWY, KROKODYL, NARRACJA POLIFONICZNA, JEDNOSTKA OSADNICZA, KOZA BURSKA, SAMOTKA, TURIAZAUR, WIELKI SZLEM, ZŁOTOKRET HOTENTOCKI, RUPNIK, MACZEK, KOŁO ŁOWIECKIE, WNĘKA, REDLER, ŻOŁNIERZ NADTERMINOWY, ZAPASY, RODZINA ADOPCYJNA, DZIELNICA SENIORALNA, PŁACA MINIMALNA, POLITYKA LEKOWA, REST, KRWAWNIK KICHAWIEC, JANDA, WIZAWA, GASTRAFETES, DOGMAT, BALON, DOLNOSASKI, OSTRONOGOWATE, FLAGOWIEC, GLISTNIK, SAGOWNICA, LUSITANO, INA, WOLANT, DRAGONADA, BŁONNIK, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, BIELISTKA, PŁYWACZ, LAPIS PHILOSOPHORUM, FIOŁEK AFRYKAŃSKI, ŻYLAK, CIESZYNIANKA, APOLLO, KABUL, KLUCZYK, OKNO RADIOWE, WIEDŹMIN, DRAMA, MIASTO WOJEWÓDZKIE, HAFT ŁODYŻKOWY, TWORZYWO SZTUCZNE, RYNCHENIA, KWAZAR, PORNOGRAFIA TWARDA, OYEREN, PTASZNIK RÓŻOWY, JĘZYK FLAMANDZKI, KRAINA NEOTROPIKALNA, EFEKT WPIERANIA, MANEWR PRINGLE’A, MANGABA ZWYCZAJNA, ARA, TRANSCENDENTALISTA, BARWNIK NATURALNY, FILANDER OKULAROWY, HURON, GROMAIRE, KORONA, POSTANOWIENIE, DERYWAT, WASZYNGTONIA, SOCZEWKA SCHODKOWA, REJESTR OKRĘTOWY, ANGAŻANT, JĘZYK BEMBA, KONIK POLSKI, OPĘTANIE, TRYCHOMONADOZA ŚWIŃ, SMERF, MAKAK CZUBATY, METODA TERMICZNA, POSTOŁ, AKUMULATOR ZASADOWY, WIETLICA ALPEJSKA, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, EUROPEJSKA WSPÓLNOTA GOSPODARCZA, REDUKTOR CIŚNIENIA, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, SZEKEL, SKRĘTEK, POSZYCIE KLINKIEROWE, TELEFONIA KOMÓRKOWA, MALERIZAUR, KIGELIA, INKWIZYCJA, SAMBAR INDYJSKI, OŚRODKOWY REGULATOR OBROTÓW, MORWA, KOSSAK, MIÓD BARTNY, PROROCTWO, KURATOR, DELEGOWANY, WILK WORKOWATY, URANOZAUR, DUBLET, SZYKSYNGIA, ZRASZARKA, CHARLESTON, MIÓD, KONICZYNKA, DAGLEZJA, TRANSMISJA ASYNCHRONICZNA, HAWAJE, ŻABA DARWINA, URLOP NA ŻĄDANIE, DIOGENIT, BIOPOLIMER, TOKSYNA, GRZYWNA, KALLA, ŁOPATONOS, WĘŻYK, UDANOCERATOPS, SÓWKA, GAZELE, ARGENTYNOZAUR, ENZYM RESTRYKCYJNY, LIMUZYNA, SPRZĘŻNICE, PARADOKS GRAWITACYJNY, STRZĘPIAK, TELEGRAF CHAPPE'A, NADZÓR BANKOWY, CZUANDONGOCELUR, OBTŁUCZENIE, PROTEGA, OBELISK, SORGO, KOSZULA NOCNA, OBLAT, SZCZEPONOGI, DREBEL, POPRAWCZAK, ESCUDO WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ, ESCUDO GWINEJSKIE, SALMONELLA, ZACIĘCIE, ŚWIEGOT, OGÓREK MAŁOSOLNY, JUNKERS, SER, SANKCJA, ŚLEPY KOSZTORYS, MAŚLAK, AMBYSTOMA KRECIA, DORADY, AMPLA, GEHENNA, KRYPTOZAUR, SZURPEK POROSŁY, RYNKOWOŚĆ, ZANOKCICA ZIELONA, SZCZEBIOT, GREJ, BEZROBOCIE NEOKLASYCZNE, KOMBINACJA ALPEJSKA, PANEL DYSKUSYJNY, JEZUITA, BOSY ANTEK, CZAIK JESIENNY, BAZYLEK, PRZEWÓD SĄDOWY, RESET, ALOES SOKOTRZAŃSKI, PŁOMYKÓWKA NOWOGWINEJSKA, BIEG PRZEZ PŁOTKI, ARARA, PRANA, NOSOROŻEC BIAŁY, POSIŁEK REGENERACYJNY, SEMAFOR, BRUSONECJA, KORZENICA, ŻABKA KAROLIŃSKA, ŻABA DALMATYŃSKA, CYWIL, PRZYSIĘGA WOJSKOWA, SKRZYNIA, DRZEWOŁAZOWATE, WRAK, PIES OGRODNIKA, INTERTYP, ARAUKARIA, NIKANDRA, CIENISTKA, KALAMBUR, TYLOCEFAL, CZARNY JEŹDZIEC, TRWAŁA, LABIRYNT, ?WIERZCHENEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.005 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LAGERPETON - RODZAJ DINOZAUROMORFA ŻYJĄCEGO W ŚRODKOWYM TRIASIE NA TERENACH WSPÓŁCZESNEJ AMERYKI POŁUDNIOWEJ; ZOSTAŁ OPISANY W 1971 ROKU PRZEZ AMERYKAŃSKIEGO PALEONTOLOGA ALFREDA ROMERA W OPARCIU O NIEMAL KOMPLETNĄ, POŁĄCZONĄ STAWOWO KOŃCZYNĘ TYLNĄ ODKRYTĄ W FORMACJI CHANARES W ARGENTYNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LAGERPETON - RODZAJ DINOZAUROMORFA ŻYJĄCEGO W ŚRODKOWYM TRIASIE NA TERENACH WSPÓŁCZESNEJ AMERYKI POŁUDNIOWEJ; ZOSTAŁ OPISANY W 1971 ROKU PRZEZ AMERYKAŃSKIEGO PALEONTOLOGA ALFREDA ROMERA W OPARCIU O NIEMAL KOMPLETNĄ, POŁĄCZONĄ STAWOWO KOŃCZYNĘ TYLNĄ ODKRYTĄ W FORMACJI CHANARES W ARGENTYNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LAGERPETON Lagerpeton - rodzaj dinozauromorfa żyjącego w środkowym triasie na terenach współczesnej Ameryki Południowej; został opisany w 1971 roku przez amerykańskiego paleontologa Alfreda Romera w oparciu o niemal kompletną, połączoną stawowo kończynę tylną odkrytą w formacji Chanares w Argentynie (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LAGERPETON
Lagerpeton - rodzaj dinozauromorfa żyjącego w środkowym triasie na terenach współczesnej Ameryki Południowej; został opisany w 1971 roku przez amerykańskiego paleontologa Alfreda Romera w oparciu o niemal kompletną, połączoną stawowo kończynę tylną odkrytą w formacji Chanares w Argentynie (na 10 lit.).

Oprócz LAGERPETON - RODZAJ DINOZAUROMORFA ŻYJĄCEGO W ŚRODKOWYM TRIASIE NA TERENACH WSPÓŁCZESNEJ AMERYKI POŁUDNIOWEJ; ZOSTAŁ OPISANY W 1971 ROKU PRZEZ AMERYKAŃSKIEGO PALEONTOLOGA ALFREDA ROMERA W OPARCIU O NIEMAL KOMPLETNĄ, POŁĄCZONĄ STAWOWO KOŃCZYNĘ TYLNĄ ODKRYTĄ W FORMACJI CHANARES W ARGENTYNIE sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - LAGERPETON - RODZAJ DINOZAUROMORFA ŻYJĄCEGO W ŚRODKOWYM TRIASIE NA TERENACH WSPÓŁCZESNEJ AMERYKI POŁUDNIOWEJ; ZOSTAŁ OPISANY W 1971 ROKU PRZEZ AMERYKAŃSKIEGO PALEONTOLOGA ALFREDA ROMERA W OPARCIU O NIEMAL KOMPLETNĄ, POŁĄCZONĄ STAWOWO KOŃCZYNĘ TYLNĄ ODKRYTĄ W FORMACJI CHANARES W ARGENTYNIE. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x