LEKKI WAGON SILNIKOWY LUB ZESPÓŁ TRAKCYJNY O NAPĘDZIE SPALINOWYM, SŁUŻĄCY DO OBSŁUGI RUCHU PASAŻERSKIEGO NA LINIACH O NIEWIELKICH POTOKACH PODRÓŻNYCH; W PORÓWNANIU Z TRADYCYJNYM POCIĄGIEM, AUTOBUS SZYNOWY O PODOBNEJ POJEMNOŚCI CHARAKTERYZUJE SIĘ WIĘKSZYMI PRZYSPIESZENIAMI, MNIEJSZYM ZUŻYCIEM PALIWA I WIĘKSZYMI PRĘDKOŚCIAMI OSIĄGANYMI NA TYCH SAMYCH - ZWYKLE DRUGORZĘDNYCH - SZLAKACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AUTOBUS SZYNOWY to:

lekki wagon silnikowy lub zespół trakcyjny o napędzie spalinowym, służący do obsługi ruchu pasażerskiego na liniach o niewielkich potokach podróżnych; w porównaniu z tradycyjnym pociągiem, autobus szynowy o podobnej pojemności charakteryzuje się większymi przyspieszeniami, mniejszym zużyciem paliwa i większymi prędkościami osiąganymi na tych samych - zwykle drugorzędnych - szlakach (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LEKKI WAGON SILNIKOWY LUB ZESPÓŁ TRAKCYJNY O NAPĘDZIE SPALINOWYM, SŁUŻĄCY DO OBSŁUGI RUCHU PASAŻERSKIEGO NA LINIACH O NIEWIELKICH POTOKACH PODRÓŻNYCH; W PORÓWNANIU Z TRADYCYJNYM POCIĄGIEM, AUTOBUS SZYNOWY O PODOBNEJ POJEMNOŚCI CHARAKTERYZUJE SIĘ WIĘKSZYMI PRZYSPIESZENIAMI, MNIEJSZYM ZUŻYCIEM PALIWA I WIĘKSZYMI PRĘDKOŚCIAMI OSIĄGANYMI NA TYCH SAMYCH - ZWYKLE DRUGORZĘDNYCH - SZLAKACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.108

ATONIA, STONÓG MYSZATY, TOCZENIE, INTERAKTYWNOŚĆ, PRZYŚPIESZENIE STYCZNE, WALENTYNKA, KIT, COROCZNOŚĆ, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, CIS, ZLEWOZMYWAK, PIASTA, LYGODIUM JAPOŃSKIE, PRZEMYT MRÓWKOWY, JANKA, UKRAIŃSKOŚĆ, TESTOWANIE WZORCOWE, ZMIERZCH ŻEGLARSKI, KLAMRA, MAGAZYN, OWAD, TRACZ DŁUGODZIOBY, KRUSZYNA, STYL WITKIEWICZOWSKI, STEWA, PODUSZKA POWIETRZNA, MROŹNIA, PASTISZ, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, MONASTER, DIPLOBIONT, KORDONEK, NAPIERŚNIK, SKLEP ZA ŻÓŁTYMI FIRANKAMI, PIĘĆSETKA, DRESSING, NIEWOLNIK, ANTYIMPERIALISTA, PENTAPTYK, CHÓR, SYSTEM JĘZYKOWY, HOMOGENIZACJA, SZKOŁA WYŻSZA, LEVEL, SAROS, STOPA DOCHODU, MAFIJNOŚĆ, MADERA, GEOMETRIA SYNTETYCZNA, LUDOŻERCA, EKSTRUZJA, TESSERA, TARANOWANIE, TACIERZYŃSKI, DWUNASTY, PENITENCJA, OGATA, CIAŁO NIEBIESKIE, NIECUŁKA, ŻYWY TRUP, SKRAJNOŚĆ, SKIPASS, DZIESIĄTKA, PASOŻYT, REALNOŚĆ, METR NA SEKUNDĘ, KLAMOT, SIEĆ, PILATES, SYFON, DISACHARYD, OKRĄGŁY STÓŁ, ZĘBORÓG, PROTEZA, PŁYTKA POSADZKOWA, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, DIEREZA, NIESAMOWITOŚĆ, LUSTRO, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, SZYB NAFTOWY, KOMÓRCZAK, ŚMIEĆ, SZKOŁA ANTIOCHEŃSKA, BRUDNICA MNISZKA, ZAJOB, HEL, PLEBEJKA, LAMBADZIARA, SFIGMOMANOMETR, LĘK, ROZDZIELCA, WYNIOSŁOŚĆ, IDIOM, RETENCJA, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, SONDA, CENA DETALICZNA, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, ELEKTRODYNAMIKA KLASYCZNA, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, JĘZYK INDIAŃSKI, STYMULATOR, PODODDZIAŁ, PRZEDJĄDRZE, GARNCÓWKA, BAJADERA, MAŹNICA, WZROST GOSPODARCZY, PAWĘŻ, JAN, ZAKŁÓCENIE, KURS, CELOWNIK, STEEL PAN, ŁUBIA, UKŁAD NARZĄDÓW, SAMOUK, ORGIAZM, DOROŻKA, UKŁAD CAŁKUJĄCY, PĘTO, RACHUNKI, PŁYWAK, NAPĘD, WIEŻA KOŚCIELNA, MIKSER, FRAGMENTARYZACJA, RZEP, EKSPEDYCJA, OPASKA BRZEGOWA, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, PULARDA, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE, WERSAL, BARKAN, OBRÓT, BARKAS, CZĄBER, ARCHAISTA, MIĘSOPUST, BILLBOARD, PASEK, NIEWYPARZONA BUZIA, ANKIETOWANA, TUTORIAL, EUTEKTYKA, SEKSTET, ELASMOZAURY, ROMANS, KAPUSTA KISZONA, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, ZERÓWKA, NAROST, PARAMEDYK, PROTEGOWANY, PŁYN NASIENNY, LAMPA ELEKTRONOWA, RYBOTERAPIA, HUŚTAWKA, REDUKCJA, MIERZYN, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, JEDENASTKA, OBSUWISKO, EMISJA, WĄTEK, PAS DROGI GRANICZNEJ, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, TEROCEFALE, KANTOREK, KOKSIAK, GAMA, MEGAFON, SKULICE, SPRZĘT, SKŁADNIA, ELEKTRODA KALOMELOWA, ZATOR, CYPROHEPTADYNA, DROGA KRAJOWA, NATARCZYWOŚĆ, BASEN OCEANICZNY, NARRATOR PIERWSZOOSOBOWY, VIRGA, SKRZYNKA POCZTOWA, ORBITA, GRA W BUTELKĘ, ABERRACJA, LENA, OPÓR, TARCZA KRYSTALICZNA, POLEMIZATOR, STROIK, ATOMOWOŚĆ, KRAJKA, ODDZIAŁ WYDZIELONY, FARA, NIEMOŻLIWOŚĆ, RAMA, CHOCHOŁ, TRZĘSIDŁA, MALINÓWKA, STRZELBA, PRZEPSZCZELENIE, PLACÓWKA RODZINNA, JĘZYK, KOZIOŁ, BAR, USTNOŚĆ, PŁOZA, BIOREMEDIACJA, BOYS BAND, KOALICYJKA, HARD CORE, USTAWKA, WIEŻA, TRANSGEN, ZAĆMIENIE, NAWÓZ KATALITYCZNY, RÓŻNICA, ĆWICZENIE, SARAFAN, GŁÓWKA, WITAMINA, ŚMIGACZ, PRZEWIĄZKA, PRZEMYT, ANTIDOTUM, ODLEWARKA, PIEGUSEK, TUM, KLINIAK, SZKATUŁKA, WĘGLIK, WKŁAD, OPĘTANY, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, WTYCZKA, PIERWSZEŃSTWO, NUKLEOZYD, DEMENTI, PRACA STUDIALNA, KOMÓRKA INTERSTYCJALNA, SEMAFOR, PROM PASAŻERSKO-SAMOCHODOWY, HURTOWNIA, ZAKWAS, POŁOŻNICA, DANIEL DUBICKI, PROPLASTYD, ŁUPIEŻ PSTRY, KAJMAN OKULAROWY, JĘZYK CELTYCKI, IRRADIACJA, STANOWISKO, ROŚLINA NASIENNA, ORTALION, OPUCHLIZNA, FRYWOLITKI, ANEUPLOIDALNOŚĆ, TARNOWIANKA, RYBY WĘDROWNE, PŁYTA DVD, BUTWA, BIURO PODAWCZE, WAGA MIEJSKA, SIWERT, ZGIEŁK, OKRUSZYNA, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, PARAWANING, RUSZT, WOODSTOCK, OBYWATEL ŚWIATA, ROŚLINA NACZYNIOWA, WOKALIZA, AGREGACJA, ZWIĄZEK MOTOROWY, KRZEŚLISKO, ARTUR, HRABIANKA, INFLACJA JAWNA, FERETRON, SIODZI, SZALKA, FOTOJONIZACJA, NOSZE, SIECIÓWKA, METYLOTROFIA, KWADRAT, ANALIZA TECHNICZNA, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, SKLEPIENIE KLASZTORNE, BAJKOPISARZ, ZAKUP, ?RING.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.108 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LEKKI WAGON SILNIKOWY LUB ZESPÓŁ TRAKCYJNY O NAPĘDZIE SPALINOWYM, SŁUŻĄCY DO OBSŁUGI RUCHU PASAŻERSKIEGO NA LINIACH O NIEWIELKICH POTOKACH PODRÓŻNYCH; W PORÓWNANIU Z TRADYCYJNYM POCIĄGIEM, AUTOBUS SZYNOWY O PODOBNEJ POJEMNOŚCI CHARAKTERYZUJE SIĘ WIĘKSZYMI PRZYSPIESZENIAMI, MNIEJSZYM ZUŻYCIEM PALIWA I WIĘKSZYMI PRĘDKOŚCIAMI OSIĄGANYMI NA TYCH SAMYCH - ZWYKLE DRUGORZĘDNYCH - SZLAKACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LEKKI WAGON SILNIKOWY LUB ZESPÓŁ TRAKCYJNY O NAPĘDZIE SPALINOWYM, SŁUŻĄCY DO OBSŁUGI RUCHU PASAŻERSKIEGO NA LINIACH O NIEWIELKICH POTOKACH PODRÓŻNYCH; W PORÓWNANIU Z TRADYCYJNYM POCIĄGIEM, AUTOBUS SZYNOWY O PODOBNEJ POJEMNOŚCI CHARAKTERYZUJE SIĘ WIĘKSZYMI PRZYSPIESZENIAMI, MNIEJSZYM ZUŻYCIEM PALIWA I WIĘKSZYMI PRĘDKOŚCIAMI OSIĄGANYMI NA TYCH SAMYCH - ZWYKLE DRUGORZĘDNYCH - SZLAKACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AUTOBUS SZYNOWY lekki wagon silnikowy lub zespół trakcyjny o napędzie spalinowym, służący do obsługi ruchu pasażerskiego na liniach o niewielkich potokach podróżnych; w porównaniu z tradycyjnym pociągiem, autobus szynowy o podobnej pojemności charakteryzuje się większymi przyspieszeniami, mniejszym zużyciem paliwa i większymi prędkościami osiąganymi na tych samych - zwykle drugorzędnych - szlakach (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AUTOBUS SZYNOWY
lekki wagon silnikowy lub zespół trakcyjny o napędzie spalinowym, służący do obsługi ruchu pasażerskiego na liniach o niewielkich potokach podróżnych; w porównaniu z tradycyjnym pociągiem, autobus szynowy o podobnej pojemności charakteryzuje się większymi przyspieszeniami, mniejszym zużyciem paliwa i większymi prędkościami osiąganymi na tych samych - zwykle drugorzędnych - szlakach (na 14 lit.).

Oprócz LEKKI WAGON SILNIKOWY LUB ZESPÓŁ TRAKCYJNY O NAPĘDZIE SPALINOWYM, SŁUŻĄCY DO OBSŁUGI RUCHU PASAŻERSKIEGO NA LINIACH O NIEWIELKICH POTOKACH PODRÓŻNYCH; W PORÓWNANIU Z TRADYCYJNYM POCIĄGIEM, AUTOBUS SZYNOWY O PODOBNEJ POJEMNOŚCI CHARAKTERYZUJE SIĘ WIĘKSZYMI PRZYSPIESZENIAMI, MNIEJSZYM ZUŻYCIEM PALIWA I WIĘKSZYMI PRĘDKOŚCIAMI OSIĄGANYMI NA TYCH SAMYCH - ZWYKLE DRUGORZĘDNYCH - SZLAKACH sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - LEKKI WAGON SILNIKOWY LUB ZESPÓŁ TRAKCYJNY O NAPĘDZIE SPALINOWYM, SŁUŻĄCY DO OBSŁUGI RUCHU PASAŻERSKIEGO NA LINIACH O NIEWIELKICH POTOKACH PODRÓŻNYCH; W PORÓWNANIU Z TRADYCYJNYM POCIĄGIEM, AUTOBUS SZYNOWY O PODOBNEJ POJEMNOŚCI CHARAKTERYZUJE SIĘ WIĘKSZYMI PRZYSPIESZENIAMI, MNIEJSZYM ZUŻYCIEM PALIWA I WIĘKSZYMI PRĘDKOŚCIAMI OSIĄGANYMI NA TYCH SAMYCH - ZWYKLE DRUGORZĘDNYCH - SZLAKACH. Dodaj komentarz

6+8 =

Poleć nas znajomym:

x