LEPIDOSAURIA - KLAD DIAPSYDÓW OBEJMUJĄCY PONAD 7000 WSPÓŁCZESNYCH GATUNKÓW NALEŻĄCYCH DO DWÓCH GŁÓWNYCH GRUP - SFENODONTÓW I ŁUSKONOŚNYCH; SĄ ONE ROZPRZESTRZENIONE NA CAŁYM ŚWIECIE I ŻYJĄ W BARDZO RÓŻNORODNYCH EKOSYSTEMACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LEPIDOZAURY to:

Lepidosauria - klad diapsydów obejmujący ponad 7000 współczesnych gatunków należących do dwóch głównych grup - sfenodontów i łuskonośnych; są one rozprzestrzenione na całym świecie i żyją w bardzo różnorodnych ekosystemach (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LEPIDOSAURIA - KLAD DIAPSYDÓW OBEJMUJĄCY PONAD 7000 WSPÓŁCZESNYCH GATUNKÓW NALEŻĄCYCH DO DWÓCH GŁÓWNYCH GRUP - SFENODONTÓW I ŁUSKONOŚNYCH; SĄ ONE ROZPRZESTRZENIONE NA CAŁYM ŚWIECIE I ŻYJĄ W BARDZO RÓŻNORODNYCH EKOSYSTEMACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.759

BLADY RANEK, ASOCJACJA VACTERL, MATRYKUŁA, KRWINKOWCE, ESTRADA, KONFLIKT TRAGICZNY, SUMATOR, BATY, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, BŁĘDNY OGNIK, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, MARUNA, MOTORYKA DUŻA, ALLEL WIELOKROTNY, NOTA, LIŚCIONOS, DRAMAT LITURGICZNY, DYLETANCTWO, PŁAZY BEZOGONOWE, SZEW KOSTNY, LENINGRAD, ŚWIŃSKI RYJ, NOWICJAT, FAST FOOD, INTERPOLACJA DWULINIOWA, DARWIN, VERROCCHIO, POPULACJA MENDLOWSKA, SZAŁWIA, SIODEŁKOWCE, PIĘKNOŚĆ, DIODA, PRECYZJA, MAESTRIA, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, MIODOJADEK SZAROUCHY, SKRZYDLIK, ACENA ARGENTYŃSKA, PIEPRZ, OZONOSFERA, MITOZA, DIU, SŁONIOWATE, KSIĘŻYCOWY KWIAT, BRAMOWNICA, DYSONANS, KRYPTOMONADY, ASSAI, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, SKŁAD GATUNKOWY, PÓŁ, FILOTAKSJA, SPRZĘG, RZEŹ, ŚWIŃSKA MORDA, CHŁOPIEC, RUDERA, KUPA, LENIWIEC BRUNATNY, UPRAWA LEŚNA, LEPIĘŻNIK BIAŁY, GATUNEK SYNCHRONICZNY, RAK PODSTAWNOKOMÓRKOWY, SIKWIAKI, RUGBY, STERTA, HELIOMETR, POTENCJAŁ GALVANIEGO, SPÓŁKA, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, ŻÓŁW OZDOBNY, NUMEREK, ALGEBRA LIEGO, ŚCISŁOŚĆ, GEN SPRZĘŻONY, NADDATEK, EPOS HOMERYCKI, RESORTACJA GENOWA, PILARZE, KRYL ANTARKTYCZNY, KLECANKI, WIRUSY SSRNA-RT, ULTRABOOK, FRAZA, MIESZANIEC, SŁOŃ AFRYKAŃSKI, KOMÓRCZAKOWATE, ZĘBNIK, RELIKT, DELFIN RISSO, ŻEBROWIEC WALTLA, ROŚLINY TELOMOWE, PRZĄDKI, KONWOLUCJA, POSTAĆ LITERACKA, ELF, MOIETA, GRZEBIUSZKA ZIEMNA, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, LAIKAT, UCIECHA, ZUPA NA GWOŹDZIU, TAPIR CZARNY, SŁODYCZ, OWCA ROMANOWSKA, CIACHO, JAJO, RAK STAWOWY, DWUTAKT, DACH CZTEROSPADOWY, WYLEW, WIELKOLUD, HUK, RĄCZYCA, UDAR, PĘTÓWKA, OWCA KANADYJSKA, ZDERZENIE CZOŁOWE, PRZEPŁYW BURZLIWY, KARBONATYT, REDOWA, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE JAMY USTNEJ, OSAKA, BEZPANCERZOWCE, TAPIR ZE WZGÓRZ, MOLOWATE, KATAMARAN, PRZYJACIÓŁKA, ZŁĄCZENIE, KRÓLIK EUROPEJSKI, KANCZYLE, MEWKA, CZYNELE, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, PATYCZAK, PAJĄKI, ZŁĄCZNIK, DEBEL, OSŁONA, OPERA BUFFO, BRYTYJSKI, UNIA PERSONALNA, TAZZY, ŁOPATA, ELFICA, OWCA MERYNOSOWA, STOSUENK ZOBOWIĄZANIOWY, POMOCNIK, NASIĘŹRZAŁOWCE, MIKROURZĄDZENIE, ANTONÓWKA ZWYKŁA, PIŁOGON, MOSTEK, ABOMINACJA, OBRÓT SYNCHRONICZNY, PARZENICA, LITERATURA PAMIĘTNIKARSKA, SALWINIA, ELEKTRODA OGNISKUJĄCA, JAMA STAWOWA, TUŁACZ, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, GENIUSZEK, NERECZNICA, TRANSPARENT, MONITORING PRZYRODNICZY, OSPA KRWOTOCZNA, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, ZAKON ŚWIECKI, ZARAZA, JASTRZĘBIE OKO, SZEPT, SOSNA, NIECHLUJNOŚĆ, LAPILLI, KACZKA, ŚWIATOWOŚĆ, KAGU, AGUTIOWATE, SKUNER, TALERZE ORKIESTROWE, ZALESZCZOTKI, EROZJA ŚNIEŻNA, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, GENET, ANTYK, POJEMNOŚĆ POLOWA WODNA, TEOLOGIA DOGMATYCZNA, BLASZKOWIEC, OBRÓT PUBLICZNY, FESTON, INTEGRACJONISTA, WU, PROFESOR, ARKADA, B, WIRUSY SSDNA, SIEROTA NIEBOŻA, BURAK CUKROWY, FEMTOCHEMIA, MHOR, TENGWAR, EUBAKTERIE, MORŚWINOWATE, DYPTYCH, OBIEG SYNODYCZNY, STRUNOOGONOWE, PÓŁKOSZEK, LORNETA, SUPERPOZYTYW, STARCIE, PRIORYTET, KUFF, STUDIO NAGRANIOWE, HIEROGAMIA, OLBRZYM, WĘZEŁ ZŁODZIEJSKI, WANGI, GNOMONIKA, KOD DWÓJKOWY, TARPONOWATE, GACEK SZARY, GŁOWIK, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, ZBIÓR BERNSTEINA, MEGAHIT, WIĄZANIE, AKTUALIZM GEOLOGICZNY, MIKROCHEMIA, REAKCJA ODWRACALNA, DWUWYMIAROWOŚĆ, MISTRZU, ADDYCJA, KOZIOŁ EUROPEJSKI, FAKTORYZACJA, DROBINA, SWERCJA, SEKWOJA, ORTOBENZOCHINON, POGO, PASJA, RÓG, STRATEGIA, NOGAWKA, MALINES, SŁOŃ INDYJSKI, GOLIAT, BABKA, BYSTROŚĆ, DROZD, MIODOJADEK SREBRNOUCHY, ASOCJATYWNOŚĆ, NUNCHAKU, IZOKWANTA, NERWICA, KONFEDERACJA, WIĄZACZ MŁYNA, BURŻUJKA, RAK SZWEDZKI, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, BUŁAT, LIS, KWINTET FORTEPIANOWY, KRÓTKIE SPIĘCIE, MIESZALNOŚĆ, SZANIEC, FACJATA, TUJA, LATERALNY TRANSFER GENÓW, JĘDZA, ŻYŁA, POWIEŚĆ POETYCKA, UMOWA CYWILNOPRAWNA, NADBUDOWA, DYLATACJA CZASU, ŁĄCZNICOKRĘGIE, POŁUDNICOWATE, CHICAGO, AKORDEON, BARIOLAGE, NASOSZNIKOWATE, GROM, KINDZIUK, SZKARADNIK, ZĄB, ZJAWISKO, OSTROBOK, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, ZWÓJKI, BAS-RELIEF, SESZELKOWATE, BEZLIK, JĘZYK KARTWELSKI, JER TWARDY, USTRÓJ DUALISTYCZNY, KLESZCZE, KONIEC ŚWIATA, GRZEBIEŃ, FRYWOLNOŚĆ, ?OKUPOWANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.759 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LEPIDOSAURIA - KLAD DIAPSYDÓW OBEJMUJĄCY PONAD 7000 WSPÓŁCZESNYCH GATUNKÓW NALEŻĄCYCH DO DWÓCH GŁÓWNYCH GRUP - SFENODONTÓW I ŁUSKONOŚNYCH; SĄ ONE ROZPRZESTRZENIONE NA CAŁYM ŚWIECIE I ŻYJĄ W BARDZO RÓŻNORODNYCH EKOSYSTEMACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LEPIDOSAURIA - KLAD DIAPSYDÓW OBEJMUJĄCY PONAD 7000 WSPÓŁCZESNYCH GATUNKÓW NALEŻĄCYCH DO DWÓCH GŁÓWNYCH GRUP - SFENODONTÓW I ŁUSKONOŚNYCH; SĄ ONE ROZPRZESTRZENIONE NA CAŁYM ŚWIECIE I ŻYJĄ W BARDZO RÓŻNORODNYCH EKOSYSTEMACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LEPIDOZAURY Lepidosauria - klad diapsydów obejmujący ponad 7000 współczesnych gatunków należących do dwóch głównych grup - sfenodontów i łuskonośnych; są one rozprzestrzenione na całym świecie i żyją w bardzo różnorodnych ekosystemach (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LEPIDOZAURY
Lepidosauria - klad diapsydów obejmujący ponad 7000 współczesnych gatunków należących do dwóch głównych grup - sfenodontów i łuskonośnych; są one rozprzestrzenione na całym świecie i żyją w bardzo różnorodnych ekosystemach (na 11 lit.).

Oprócz LEPIDOSAURIA - KLAD DIAPSYDÓW OBEJMUJĄCY PONAD 7000 WSPÓŁCZESNYCH GATUNKÓW NALEŻĄCYCH DO DWÓCH GŁÓWNYCH GRUP - SFENODONTÓW I ŁUSKONOŚNYCH; SĄ ONE ROZPRZESTRZENIONE NA CAŁYM ŚWIECIE I ŻYJĄ W BARDZO RÓŻNORODNYCH EKOSYSTEMACH sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - LEPIDOSAURIA - KLAD DIAPSYDÓW OBEJMUJĄCY PONAD 7000 WSPÓŁCZESNYCH GATUNKÓW NALEŻĄCYCH DO DWÓCH GŁÓWNYCH GRUP - SFENODONTÓW I ŁUSKONOŚNYCH; SĄ ONE ROZPRZESTRZENIONE NA CAŁYM ŚWIECIE I ŻYJĄ W BARDZO RÓŻNORODNYCH EKOSYSTEMACH. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast