ŁÓDŹ WYKONANA Z JEDNEGO PNIA DRZEWA; WYPALONA LUB WYDŁUBANA, PŁASKODENNA, PORUSZANA WIOSŁAMI LUB DRĄGIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZÓŁNO to:

łódź wykonana z jednego pnia drzewa; wypalona lub wydłubana, płaskodenna, poruszana wiosłami lub drągiem (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CZÓŁNO

CZÓŁNO to:

płaskodenna, wypalana lub wydłubana z jednego pnia drzewa łódź sterowana wiosłami lub drągiem (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŁÓDŹ WYKONANA Z JEDNEGO PNIA DRZEWA; WYPALONA LUB WYDŁUBANA, PŁASKODENNA, PORUSZANA WIOSŁAMI LUB DRĄGIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.252

LAMBREKIN, PYSZCZEK, SUSZ, INDEKS, MYŚLIWIEC, STATYWIK, GERMANIZACJA, BABULA, SIWAK, NIEDYSPONOWANIE, EGZEMPLARZ OKAZOWY, PŁAWA, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, DŻAGA, RANA, PĘDRAK, EPIZOOCJA, KOJARZENIE, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, TARAN, WOSZCZYNA, KASZUBSKI, PILOT, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, TUNIKA, PASCHA, PRZEWODNIK, JAD PSZCZELI, JEDNOKONKA, TREPY, OPCJA WALUTOWA, SĄD OSTATECZNY, ISTOTA, KASZTEL, MODRZEW AMERYKAŃSKI, WIHAJSTER, MEDALION, GILOTYNA, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, FORMA, JIM, MŁODZI, ŚWIERK SREBRNY, EKSPERYMENT KLINICZNY, BEZŻENNOŚĆ, ACID WESTERN, TRĄBKA, PŁOMIEŃ, CYKL WYDAWNICZY, KANALIZACJA KABLOWA, WASĄG, BŁONA LOTNA, ŻYWOTNIK ZACHODNI, BOSS, CIASNOŚĆ, ASFODEL, ŻÓŁTNICA, KONTIKI, SZPIEGÓWKA, COTELE, DYFUZJA KULTUROWA, ANATOL, RODZINA KATYŃSKA, GAD, BANIA, CZYSTKA ETNICZNA, KRIS, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, PACHCIARZ, MUSZNIK, BOTY, DZIEŁO, EUFORBIA, ZRAZIK, NIEWOLNIK, PŁAT, OBRÓT SPECJALNY, SERPENTYNA, MALATURA, OBRONA, NIEGOTOWOŚĆ, CZARTER, VINTAGE, PASKUDNIK, RAJFURSTWO, ROZKRUSZ, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, KRATA KSIĘCIA WALII, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, PINGLE, MIODNIK, DRACHMA, PRZEGLĄDACZ, RUNA, UKRYCIE, CÓRKA ŚMIECIARZA, OSPAŁOŚĆ, KWASKOWATOŚĆ, ŻEGLARZ, WODNICZKA, WSKAZÓWKA, CIERŃ, LECZNICTWO ZAMKNIĘTE, LEK CYTOSTATYCZNY, AGAMA, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, TRANSFERAZA, ŚWIATŁODRUK, DOKUMENT, NAMIAR, BARSZCZ, KRYZA, PORZECZKÓWKA, MANSZETA, FUS, ZAPŁON, DUPEK ŻOŁĘDNY, TEREN, TAPER, MAZUR, KARTKA, POMPA OBIEGOWA, IZOMER, PERKALIK, KLAKA, GAŁKA, LOTNIK, KRYPTODEPRESJA, ROZŁOGI, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, NIERÓWNOŚĆ, ZDRADLIWOŚĆ, POCHODNA, KWASORYT, BALONET, CZTEROKROTNOŚĆ, POLE BITOWE, DACH, LISTWA, BI, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, KŁĘK, KAPSUŁA ZRZUTOWA, EMIGRACYJNOŚĆ, CIS KRÓTKOLISTNY, ERPEG, EMALIA, STERYLNOŚĆ, WYKŁAD, LADA, TEST KOMPLEMENTACJI, STANDARD EMISYJNY, GRZĘDA, FAJKA, MECHOWCOWE, CYPRZYN, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, STOS, TYGIEL, NUMER BURTOWY, KWAS, WYWÓZKA, OBSESJA, BRZEZINA, CEMENT, MIZOPEDIA, KAUCZUKOWIEC, WCINKA, MIESZANIEC, BAT, TAUTOLOGICZNOŚĆ, ŁUK ELEKTRYCZNY, SEZAMEK, LICZBA HITTORFA, GRA KOMPUTEROWA, LESZCZYNA, MOSTEK KAPITAŃSKI, ŁUSKA, SOSNA MASSONA, NEKTARIUM, ZAWRÓT, ZAKRĘT, DATOWNIK, OFICERKI, NASTAWA, WĘŻÓWKA, METAL CIĘŻKI, MARKIZETA, STANOWISKO, ALDEHYD, DZIEDZICZNOŚĆ, KIKUT, RAK DREWNA, AKORD, ŁÓDŹ PAROWA, SĘKACZ, STRZELBA, PATENT, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, ALDO, REPOZYCJA, SŁOBODA, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, ALLEGRETTO, STOPIEŃ NAUKOWY, N-GRAM, COASTER, EMIGRACJA, ZAPALNIK UDERZENIOWY, KADŹ, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, ALFABET MUZYCZNY, FAŁDA, KLASA, KOMBATANTKA, IMMUNOSUPRESANT, INICJATYWA USTAWODAWCZA, WYŁADOWANIE KORONOWE, GRUSZA USSURYJSKA, MASZYNA ENERGETYCZNA, ZESPÓŁ, LOFIX, POJAZD ZAPRZĘGOWY, ALFABET PUNKTOWY, BAJBOT, MISIEK, KARIN, DOMINANTA, TRYSKAWKA SZKLANA, ZNACZEK, KASETOFON, ZBAWICIELKA, NAKŁO, PSZCZOŁA MIODNA, REFREN, BULION, FIGURA GEOMETRYCZNA, STRAJK, PAL, EPOKA LITERACKA, DRELICH, TOWARZYSTWO, PASEK, ŁAMANIE, POWIEŚĆ SF, CHOCHOŁEK, RADŹPUT, SIEĆ NEURONOWA, TABU MILCZENIA, WIZYTÓWKA, SARONG, RYNEK NIEDOSKONAŁY, TEŚCIK, ŚREDNIA KWADRATOWA, PROPAGANDA, SZPULA, ZAAWANSOWANIE, KOMIN, PASZCZA, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, REFERENDUM GMINNE, ROZGRZEWACZ, AGAMA, WATÓWKA, ALAN, DRWAL, SOSNA ALEPSKA, RAMA KOMUNIKACYJNA, REKOMPILACJA, NUMER TAKTYCZNY, ŁYKACZ, WIESZAK, OBRAZ OPTYCZNY, SIOSTRZYCZKA, PÓŁKULA, TRZYKROTNOŚĆ, OPASKA, SALADA, LĘK, ALFABET MORSE'A, SIEKANKA, ECHOLOKACJA, REMIZA, FUNKCJA, MASZKARON, ZAGOŃCZYK, AUTARCHIA, ŁĄCZNOŚĆ, BAŻANT, GRÓB, KONSERWA, SZNUR, KLUBOWIEC, ARABESKA, WIZA, LECZENIE CHIRURGICZNE, DYFUZJA, MAŹNICA, ?WATRUSZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.252 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŁÓDŹ WYKONANA Z JEDNEGO PNIA DRZEWA; WYPALONA LUB WYDŁUBANA, PŁASKODENNA, PORUSZANA WIOSŁAMI LUB DRĄGIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŁÓDŹ WYKONANA Z JEDNEGO PNIA DRZEWA; WYPALONA LUB WYDŁUBANA, PŁASKODENNA, PORUSZANA WIOSŁAMI LUB DRĄGIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZÓŁNO łódź wykonana z jednego pnia drzewa; wypalona lub wydłubana, płaskodenna, poruszana wiosłami lub drągiem (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZÓŁNO
łódź wykonana z jednego pnia drzewa; wypalona lub wydłubana, płaskodenna, poruszana wiosłami lub drągiem (na 6 lit.).

Oprócz ŁÓDŹ WYKONANA Z JEDNEGO PNIA DRZEWA; WYPALONA LUB WYDŁUBANA, PŁASKODENNA, PORUSZANA WIOSŁAMI LUB DRĄGIEM sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - ŁÓDŹ WYKONANA Z JEDNEGO PNIA DRZEWA; WYPALONA LUB WYDŁUBANA, PŁASKODENNA, PORUSZANA WIOSŁAMI LUB DRĄGIEM. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast