MAJĄCE TRWAĆ DO KOŃCA ŻYCIA UTRZYMANIE ZAPEWNIANE OSOBIE STARSZEJ PRZEZ KOGOŚ, KOMU PRZEKAZUJE ONA SWÓJ MAJĄTEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WYCUG to:

mające trwać do końca życia utrzymanie zapewniane osobie starszej przez kogoś, komu przekazuje ona swój majątek (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MAJĄCE TRWAĆ DO KOŃCA ŻYCIA UTRZYMANIE ZAPEWNIANE OSOBIE STARSZEJ PRZEZ KOGOŚ, KOMU PRZEKAZUJE ONA SWÓJ MAJĄTEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.800

PODŚWIADOMOŚĆ, WEKSEL WŁASNY, SŁUŻEBNIK, FIOŁEK AFRYKAŃSKI, FAMOTYDYNA, GRADACJA, PRZEWÓD FAZOWY, GOŚCINNY WYSTĘP, RYZYKO INWESTYCYJNE, PATENT KONSULARNY, WĄŻ MORSKI, SKALA RÉAUMURA, KURTYZANA, HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA, RACHUBA, INFLACJA AKADEMICKA, DUALIZM OSOBOWOŚCIOWY, PŁOTKARZ, WORCZAKOWATE, PROPYL, WIERTŁO STOMATOLOGICZNE, CLIO, BENCHMARKING, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, DERELIKCJA, OCZKO W GŁOWIE, URZĄDZENIE MECHANICZNE, ZANIECZYSZCZENIA, ALENCAR, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, KAPA, CANON, WIOSENKA, ABCHASKI, BAKTERIOLIZYNA, TAHITI, GUYS, OSTATNIA POSŁUGA, KOSZT FINANSOWY, RENTA PLANISTYCZNA, OPRYCHÓWKA, KARTA WIZYTOWA, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, NOKAUT TECHNICZNY, OPĘTNIK, ZGNIŁOŚĆ, KRZEŚLISKO, PŁAWIK, PARCIE KORZENIOWE, NIEUŻYWALNOŚĆ, ZBIORNIK RETENCYJNY, DOPING, GRYS, ZALEW, HEJNAŁ, DAWCA, BROSZKA, ŁUK MADZIARSKI, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, MIRAKL, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, RETRANSLACJA, NAROST, SZARPANKA, KSIĄŻĘ, KOGNICJA, PORZĄDEK SPOŁECZNY, INTENSJONALNOŚĆ, VALYRIA, CZARNA OSPA, PODNOSZENIE CIĘŻARÓW, SŁUŻBY WEWNĘTRZNE PAŃSTWA, WYWÓZKA, POŻYCZKA, OMOTKA, WCZASY PRACOWNICZE, ZANOKCICOWATE, ŚNIEŻYCA, STYGMAT, ŚWIĘTA KROWA, LĘK KASTRACYJNY, TRWAŁOŚĆ, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, KONCESJA, PROLIFERACJA, KAPROZUCH, PARANDŻA, PRYMITYWNOŚĆ, FAKT PRASOWY, WIEK BIOLOGICZNY, EKLOGA, MANEŻ, DZIEWIĘCIU, ASCETA, STYL WITKIEWICZOWSKI, KIJ BEJSBOLOWY, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, INKWIZYCJA, OBLICZNOŚĆ, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, JĘZYK CHORWACKI, JĘZYK KOREAŃSKI, WIDMO ATOMOWE, NAPOMNIENIE, RURKA INTUBACYJNA, RÓG, SLALOM, DEMONSTRACJA, KROCZKI, TEOZOF, RYK, SZEKEL, CZEPIEC, POWSTRZYMANIE, OPROWADZACZKA, RENER, CIOS W PLECY, TOWARZYSTWO SALEZJAŃSKIE, PROMIENIOWANIE CIEPLNE, SODOKU, WICCA, UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, OBCIĄŻENIE, KATEGORIA SPOŁECZNA, PILOTKA, PRZESTRZELENIE, MARKER NOWOTWOROWY, ŚWIEGOT, ŚCIANKA DZIAŁOWA, KOMPETENTNOŚĆ, SZYFR, OBCIĄŻENIE, PUGET, ROŚLINA CIENIOLUBNA, BITWA, STOSUNEK UMOWNY, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, BEGARDZI, ZAWIEW, DRAMAT, KOSZT DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ, WULGARYZM, WOSK MONTANOWY, ZŁOTE RUNO, ZADRAPNIĘCIE, PROMOCJA, DRWINA, OGIEŃ OLIMPIJSKI, OSTENTACYJNOŚĆ, BLIŹNIACZOŚĆ, PODPUŁKOWNIK DYPLOMOWANY, SZKAPLERZ, LINIA WODORU 21 CM, CYBORG, KRÓWKA, CHWOŚCIK BURAKA, ZIMNICA, MAJĄTEK, OSPAŁOŚĆ, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, JĘZYK CERKIEWNOSŁOWNIAŃSKI, DUSZA, ETER, GHAST, NOMADYZM, GINSENG, CIĄG, TORPEDA LOTNICZA, LINIA LOTNICZA, STRUMIEŃ ELEKTRYCZNY, CYMETYDYNA, SAMOGŁOSKA NOSOWA, POLONEZ, PRODUKT GLOBALNY, EGZEMPLARZ PRÓBNY, PRZEZIERNIK KOMAROWIEC, DŹWIGNIA FINANSOWA, EFEKT KURTYNOWY, TERAPIA REINKARNACYJNA, RÓWNOWAGA, STRZELNICA, PERKOLACJA, MNOŻNA, OPODATKOWANIE, SOWIZRZAŁ, PANEGIRYSTA, URUK-HAI, PALIWO UMOWNE, LEW SALONOWY, OSAD FLUWIOGLACJALNY, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, SAJAN, BIAŁA STREFA, KONSULTACJA SPOŁECZNA, DEPRYWACJA RELATYWNA, REWIZJA NADZWYCZAJNA, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, DIAGRAM HERTZSPRUNGA-RUSSELLA, PRACA ORGANICZNA, ROSYJSKOŚĆ, WYWIAD LEKARSKI, PATRYK, STANDING FINANSOWY, UKAZ, OKUPACJA, NIEMOWLĘ, FOTOGENICZNOŚĆ, SFERA DYSONA, SMERF, FOTOJONIZACJA, BABESZJOZA OWIEC, MILEW, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, ZNAJDKA, DYFERENCJA, SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE, ZASADZKA, BEZSTRONNOŚĆ, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, POTENCJAŁ RYNKOWY, SMUGA, PUPILEK, KĄT PEŁNY, ZNIECZULENIE, ZNAK PIENIĘŻNY, APOLLON, FERMENTACJA PROPIONOWA, KOSZARNIAK, HEGLIZM, CIŚNIENIE KRWI, ROZKAZ, SKAŃSKI, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, DEFORMACJA MADELUNGA, PAMIĘĆ MASOWA, WYWRÓT, SENTENCJA, PODGRZYBEK, PAMIĘĆ IMMUNOLOGICZNA, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, MENONITYZM, MARNOTRAWCA, SZCZELINA LODOWCOWA, DWUPŁCIOWOŚĆ, SZCZENIĘCE LATA, OSIOŁ, WYGODNICTWO, CHOROBA HECKA, GHI, SĄD POLUBOWNY, FRAGMENTACJA PLECHY, ZGNILEC AMERYKAŃSKI, EWANGELIA, BLANKERS, IRTYSZ, POZYCYJNY SYSTEM LICZBOWY, KSIĘGA ŁAWNICZA, ADMIRACJA, DEPESZA GRATULACYJNA, PRZEBITKA, BIRMAŃSKI, MUNDANIA, ALGONKIN, MANTOLET, BONET, FAŁDÓWKA MOKRZYCA, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, OSADA FABRYCZNA, OTRUPKA WESTWOODA, PUNKT FILTRACYJNY, DUMA, SZUM, ŚNIEĆ, NEGOCJACJE AKCESYJNE, AMPEROGODZINA, ODEJŚCIE, ŁUSZCZYCA TYPU VON ZUMBUSCHA, FREEGANIN, PREKONIZACJA, REGRES, PASEK, ABLACJA, OBRAZ POZORNY, BIOFILNOŚĆ, RYBY, KREDYT PAŃSTWOWY, TRYB ŻYCIA, KAPIBARA, WĘZEŁ KSIĘCIA ALBERTA, CZUBEK, INŻYNIERIA WIEDZY, STAŁA CZASOWA, RETORYCZNOŚĆ, GOLE, KOŚCIÓŁ STAROKATOLICKI, KASAK, OWADOPYLNOŚĆ, PERKOZEK TRÓJBARWNY, RAK STAWOWY, ?USTERZENIE PIONOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.800 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MAJĄCE TRWAĆ DO KOŃCA ŻYCIA UTRZYMANIE ZAPEWNIANE OSOBIE STARSZEJ PRZEZ KOGOŚ, KOMU PRZEKAZUJE ONA SWÓJ MAJĄTEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MAJĄCE TRWAĆ DO KOŃCA ŻYCIA UTRZYMANIE ZAPEWNIANE OSOBIE STARSZEJ PRZEZ KOGOŚ, KOMU PRZEKAZUJE ONA SWÓJ MAJĄTEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WYCUG mające trwać do końca życia utrzymanie zapewniane osobie starszej przez kogoś, komu przekazuje ona swój majątek (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WYCUG
mające trwać do końca życia utrzymanie zapewniane osobie starszej przez kogoś, komu przekazuje ona swój majątek (na 5 lit.).

Oprócz MAJĄCE TRWAĆ DO KOŃCA ŻYCIA UTRZYMANIE ZAPEWNIANE OSOBIE STARSZEJ PRZEZ KOGOŚ, KOMU PRZEKAZUJE ONA SWÓJ MAJĄTEK sprawdź również:

przyrząd do akustycznego odczytywania pisma dla niewidomych ,
w przedrewolucyjnej Rosji najniższy stopień w kawalerii ,
każdy znak i każdy przedmiot w kształcie dwóch skrzyżowanych belek, kresek itp ,
sygnalizacyjny przyrząd na okręcie ,
Rhea pennata pennata - nominatywny podgatunek ptaka nielota wyróżniony w obrębie gatunku nandu plamiste (Rhea pennata); występuje na obszarze od Chile i południowej Argentyny aż do Ziemi Ognistej ,
skład asortymentu produkcji lub sprzedaży ,
wielkogłów potokowy, Platysternon megacephalum - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, jedyny przedstawiciel rodziny żółwi wielkogłowych; występuje w południowych Chinach, na Półwyspie Indochińskim oraz w Birmie ,
zwolennik epistemologizmu w filozofii ,
osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu ,
marka rodzimego telewizora ,
Amphidium lapponicum - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
wnioskowanie na podstawie domysłów ,
pola krzyżówki ,
wyodrębnianie się grup z całości społeczeństwa ,
powtarzający się element składowy maszyny, urządzenia ,
osoba lubiąca Żydów, interesująca się nimi ,
amerykańska marka samochodów osobowych, która obecnie należy do koncernu General Motors ,
koloidalny roztwór kauczuku naturalnego (lateks naturalny) lub syntetycznego (lateks syntetyczny) w substancji płynnej ,
w matematyce: struktura algebraiczna, która stanowi uogólnienie przestrzeni liniowej ,
to, że coś jest szkolne - elementarne, podstawowe, typowe ,
trzmiele i trzmielce, Bombini - plemię z rodziny pszczołowatych ,
pierwszeństwo, prymat, przewaga, wyższość ,
część świata z naszym krajem ,
cichy głos, słyszalny tylko z niewielkiego oddalenia ,
mężczyzna elegancki, dbający tylko o swój wygląd, poza tym nielubiany, próżniak ,
zegarek kieszonkowy (przypominający kształtem cebulę) ,
właścicielka domu publicznego ,
Tanita z gitarą ,
wróżenie ze źródła ,
waluta Belgii zastąpiona przez euro

Komentarze - MAJĄCE TRWAĆ DO KOŃCA ŻYCIA UTRZYMANIE ZAPEWNIANE OSOBIE STARSZEJ PRZEZ KOGOŚ, KOMU PRZEKAZUJE ONA SWÓJ MAJĄTEK. Dodaj komentarz

9+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast