MAŁA KALETA - WOREK NA PIENIĄDZE LUB DROBIAZGI NOSZONY ZWYKLE PRZY PASIE LUB NA SZYI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KALETKA to:

mała kaleta - worek na pieniądze lub drobiazgi noszony zwykle przy pasie lub na szyi (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KALETKA

KALETKA to:

zakończenie dolnego brzegu gorsetu w kształcie zębów w ludowym stroju kobiecym (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MAŁA KALETA - WOREK NA PIENIĄDZE LUB DROBIAZGI NOSZONY ZWYKLE PRZY PASIE LUB NA SZYI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.790

LAKIER, PORZĄDEK SPOŁECZNY, ŚWIECA, ORNAMENT, CEBULA PRZYBYSZOWA, LUTNIA, TWIERDZENIE CEVY, EFEKT SORETA, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, RAJDER, OBIEKTYW, NARTEKS, ŁOWCA GŁÓW, UPADEK, ADRESAT, PAPROTNIK, NARKOTYZER, SMOLEJ, INKUBATOR, DZIEWCZYNA, OBSADA, HANSZPAG, DEKRETACJA, SZKLARKA, PLAN MOBILIZACYJNY, SŁODZIAK, STREFA NADGRANICZNA, TARCZKA, KOLUMNA, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, EKSPANDOR, OWCA KAMIENIECKA, LONT, MILCZĄCA ZGODA, ENOL, RAPEĆ, POSTAĆ, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, ANIMACJA, KONEW, NAMUR, PRZEKŁADNIA, MINIATURA, TABUIZACJA, ROZWÓJ WSTECZNY, WARZĘCHA MAŁA, CZERWONOSKÓRY, HOTELING, SZTUCZNY LÓD, DYPTYCH, GÓWIENKO, JEHOLOPTER, PACHOŁEK, EKSTRUZJA, GUMA ARABSKA, TURKI WIELKANOCNE, PRZECIER, KORONA, ZACHŁYST, LOGIKA, ATRYBUCJA, TRANZYT, SANDINISTA, INSTRUMENT, REJON, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, PLAMKA FORDYCE'A, PSEUDOMORFIZM, MINERAŁ, UBOGI KREWNY, ALBUMIK, ANTABA, KAGANIEC, RUMIENIDŁO, KONFISKATA, KOMPLANACJA, AUREOLA, FINAŁ, POTRZEBA, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, BOBOWATE WŁAŚCIWE, PIWO, KARTKA, GAŁĘZIAK, STANOWISKO PRACY, JUK, KURTYNA, LOGIKA ZDAŃ, RADA, PRZEKOZAK, BĘBEN, OCZERET, HIPERDŹWIĘK, ZEW KRWI, SZYJKA, ACRE, TROMPA, PUNKT SPUSTOWY, BIEDA, MUŚLIN, APOLOGIA, SZEW, ŁĄCZNIK, OBLEW, CIELAK, GRZYB PIASKOWY, KARA UMOWNA, HALO, MROZEK, GORĄCZKA, TOPENANT, GĘŚ, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, OPĘTANY, BERŻERA, DEASEMBLER, OSTATNIE PODRYGI, CZARNA MAGIA, PROFESOR, DEKLARACJA, SALADA, ZAJĄKNIĘCIE, WIR, SKANDYNAWSKOŚĆ, PROMIENIOWANIE, MASZYNA TŁOKOWA, STAN CYWILNY, RYBY WĘDROWNE, CIELĘCINKA, KOPROFAGIA, TEST ATOMOWY, SAKWA, BROMOLEJ, PALUDAMENTUM, ZWOLNIENIE, OSŁONA, POSZKODOWANA, ADAPTACJA, SWÓJ, KSIĘGA METRYKALNA, ŚPIĄCZKA INSULINOWA, WARTOWNIA, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, OSPA, ŻEBRO, PRZYRZECZENIE HARCERSKIE, PROBIOTYK, DWUNASTKA, AMERYKANIZM, DWORAK, SAMOOKALECZENIE, ASPIRACJA, OSŁONKA, DOKTOREK, KONIEC, WYSYPKA, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, OJCIEC CHRZESTNY, NIALA, PODOBIZNA, POMPA WYPOROWA, PLATYKLADUS, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, KŁOSEK, ALAN, CMOKIER, AMNEZJA, CZÓŁNO, PRĄTNIK ALPEJSKI, PRAWO GŁOSOWE, OTWÓR, AUTYZM, OKRES, PIĘTKA, CZAS URZĘDOWY, DZIAŁ, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, SZCZUDŁO, HEBRA, DOK, FAMA, PUSTELNIA, INDEKSACJA, WĄSONÓG, HALA PERONOWA, PASTEL, WYRAZ BLISKOZNACZNY, DOBIEG, NEANDERTALCZYK, METALICZNOŚĆ, ZBROJA KRYTA, DIAKRYT, DODATEK, PRAWORZĄDNOŚĆ, JELENIEWO, PODIUM, NAPÓJ, KONTROLA, PUŁAP, IMPAS, JEZIORO RELIKTOWE, WAMPIR, SEKS ORALNY, CHABETA, TATRA, AKTYWATOR ENZYMATYCZNY, ELEKTROLUMINESCENCJA, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, FOCH, SAMOGRAJ, AGAT MSZYSTY, OBŁÓG, KURS, OCET, KLUCZ, ADRES ELEKTRONICZNY, KABLOBETON, PATOLA, PAPIER, WUZETKA, FRANTOSTWO, SPIEK, AMFIPRION, PUNKT, JEZIORO ZAPADLISKOWE, KRÓL ZWIERZĄT, LODZIK, PALCÓWKA, TKAŃCOWATE, BASILEUS, PARCH, ZŁOTOWŁOSA, BAN, SZTYFT, WARIACJE, OSTROWIANIN, PRZEPIS KOŃCOWY, FORSZUS, DYPTYK, AIDEOLOGICZNOŚĆ, KOTLET SCHABOWY, LOGGIA, WOJSKO FEDERALNE, TEREN ZAKRYTY, ZESPOLENIE, POWAGA, POZŁOTKA, CZTEROKROTNOŚĆ, MIEJSCE, GAZ GENERATOROWY, DWÓJKA, DŻAGA, OSADA, ANOMALIA POLANDA, NOWALIA, ŚMIECH, SZPILECZKA, TEST PASKOWY, ELEW, PRZEZIERNIK, OŚWIETLENIOWIEC, HERETYCZKA, PIGULARZ, WARNIK, WYRAŻENIE, KRATOWNICA, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, MIKROKLIMAT, ANTRYKOT, FRANCA, RÓW MELIORACYJNY, MAGIERKA, OGONEK, SOSNA GÓRSKA, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, MASA, DYSCYPLINA, RAPORT, PRÓCHNO, BYLINA, SKLEP, PSYCHODELICZNOŚĆ, PARTYJKA, MOLINO, SUBSTANTYWNOŚĆ, TACZKOWY, FARTUCH, ORDYNANS, NIEDOJRZAŁOŚĆ, MASZT, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, UWŁASZCZENIE BEZPOŚREDNIE, HORMON LOKOMOCYJNY, KLAUZULA GENERALNA, OSCYLATOR, JEDNOŚĆ, OKO, AMBONA, ?MARIMBA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.790 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MAŁA KALETA - WOREK NA PIENIĄDZE LUB DROBIAZGI NOSZONY ZWYKLE PRZY PASIE LUB NA SZYI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MAŁA KALETA - WOREK NA PIENIĄDZE LUB DROBIAZGI NOSZONY ZWYKLE PRZY PASIE LUB NA SZYI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KALETKA mała kaleta - worek na pieniądze lub drobiazgi noszony zwykle przy pasie lub na szyi (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KALETKA
mała kaleta - worek na pieniądze lub drobiazgi noszony zwykle przy pasie lub na szyi (na 7 lit.).

Oprócz MAŁA KALETA - WOREK NA PIENIĄDZE LUB DROBIAZGI NOSZONY ZWYKLE PRZY PASIE LUB NA SZYI sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - MAŁA KALETA - WOREK NA PIENIĄDZE LUB DROBIAZGI NOSZONY ZWYKLE PRZY PASIE LUB NA SZYI. Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast