MANEWR LOTNICZY (LUB FIGURA AKROBACJI LOTNICZEJ) POLEGAJĄCY NA ZDECYDOWANYM OBNIŻENIU NOSA SAMOLOTU PONIŻEJ HORYZONTU, CO PROWADZI DO SZYBKIEGO SPADKU WYSOKOŚCI LOTU I RÓWNIE SZYBKIEGO WZROSTU PRĘDKOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LOT NURKOWY to:

manewr lotniczy (lub figura akrobacji lotniczej) polegający na zdecydowanym obniżeniu nosa samolotu poniżej horyzontu, co prowadzi do szybkiego spadku wysokości lotu i równie szybkiego wzrostu prędkości (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MANEWR LOTNICZY (LUB FIGURA AKROBACJI LOTNICZEJ) POLEGAJĄCY NA ZDECYDOWANYM OBNIŻENIU NOSA SAMOLOTU PONIŻEJ HORYZONTU, CO PROWADZI DO SZYBKIEGO SPADKU WYSOKOŚCI LOTU I RÓWNIE SZYBKIEGO WZROSTU PRĘDKOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.597

MIĘKKI RESET, GLIZA, SUKCESJA, OKŁADKA, ORBITA PARKINGOWA, HULK, FIGURA DZIOBOWA, OTWOREK, BASEN, MECZ MISTRZOWSKI, GREK, EMPIRYZM GENETYCZNY, SATELITA, WERBENA, PŁATEW, MGŁAWICA, SMOCZEK, QUADCOPTER, POKOLENIE, PORT, FITONCYD, MROK, PRZEGRYZEK, PIĘTNASTY, JĘZYK, KOMIZM, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, ANTYKOAGULANT, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, MĄKA, BEZCIELESNOŚĆ, PAS, PRELIMINARIUM POKOJOWE, ECCHI, ROŻEK, KORZENIONÓŻKI, DROBNICA, KAKAO, NIEWYCZUWALNOŚĆ, MŁAK, SKŁAD DRUKARSKI, PIERSIÓWKA, OPCJA BARIEROWA, ABLACJA, BRUDY, CUKRZYCA, PAPIER, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, ZACHŁYŚNIĘCIE, KSIĘŻULO, SNAJPER WYBOROWY, BRYZOL, PAMPUCH, ZJAWISKO THOMSONA, BALET, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, FEJHOA, LOKAL SOCJALNY, DRELICH, TROLLING, ARANŻACJA, KALWARIA, AGATIS DAMARA, WYMAGANIA SYSTEMOWE, PLOTER PŁASKI, DWÓJECZKA, NIEODZOWNOŚĆ, SZNUR, SKAŁA, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, PANI, POPARZENIE, OTRUCIE, KRZYWA HIPSOMETRYCZNA, SPIRYTUS, BLEJTRAM, PAPROTNICA KRUCHA, POMPA WYPOROWA, INSTALACJA, ZIELENICE WŁAŚCIWE, OBIEG PIENIĄDZA, ŻABKA, OKAPI, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, LEBERWURSZT, DRĄG, NAZWA KODOWA, KAPŁON, MASZYNA ELEKTRYCZNA, SITEK, AGAT MSZYSTY, PICA, POZIOMNICA, KOSZÓWKI, ARLANDA, ZATYŁ, SYLWETA, MARUDER, PASTA CURRY, BASKINA, TUBA, OPAR, ILOCZYN BLASCHKEGO, LIBELLA, ZĄB, CZŁON OKREŚLAJĄCY, TEMPERATURA MROZU, WYRAZY, SAMOOBRONA, GIGANTYZM EUNUCHOIDALNY, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, ODRUCH, PIKA, PROJEKT, JUMPSALING, STYMULACJA ODWIERTU, KOŁTRYNA, PIĘCIOGROSZÓWKA, KSIĘŻULKO, JARZĘBINÓWKA, SPECYFIKACJA, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, CZŁON OKREŚLANY, CENOTWÓRCA, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, KORA, KĄT PEŁNY, INIEKCJA STRUMIENIOWA, AMPUŁKA, CHOROBA WENERYCZNA, MUCHA SUCHA, ZASTRZALIN, PRZECIWUTLENIACZ, KREPA, RZECZ WNIESIONA, KIEROWCA, TALIB, SKRZYNKA POCZTOWA, KSIĄŻKA ADRESOWA, AMBRAZURA, MAKRON, PRZEGLĄDACZ, TAROK, TRANSPORTOWIEC, DRABINA, PARAFARMACEUTYK, ZESPOLENIE, ABERRACJA, STRZAŁKA, BARWA OCHRONNA, BAZYLISZEK, WIEŻA KOŚCIELNA, WYCIERACZKA, WYWRÓT, MATERIAŁ SKALNY, ESKADRA, NIEŻYCIOWOŚĆ, DYSPROPORCJA, AKADEMIK, BANDAMKA, SEJSMOGRAM, NAMIESTNIK, MENU, PALPACJA, MIERZYN, BAZA TRANSPORTOWA, KAULIKARPIA, SĄD OSTATECZNY, LABORATORIUM, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, PERSEWERACJA, PLOMBA, PAPRYKA, TENDENCJA, SPRZĘT, TARAS, ORBITAL, REZERWA, WAFELEK, TROLL, KNYPEL, PIEKŁO, ATTYKA, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, PORA, CHOREG, WARUNEK, COLCANNON, WANIENECZKA, RYZYKO KURSOWE, DERYWAT, SĘK, MACKI, KASTANIETY, PRZEDZIAŁ, ŻONGLERKA, KLESZCZOWINA, LOT SZYBOWCOWY, PIĘCIOKROTNOŚĆ, LIPA, LEMUR WARI, ANTAGONISTA, UKRYCIE, PROFESOR ZWYCZAJNY, OPERA, ZAKON CZYNNY, PACHT, MORALIZACJA, LEW, KOŻUSZYSKO, LEKTYNA, TENOR, OSPOWATOŚĆ, EKSPROPRIACJA, FORMA ODLEWNICZA, AMBASADOR, MAŁOWODZIE, ŻYWOT, CHODZĄCY TRUP, KAMIENNE SŁOŃCE, PRZESIEW, PODEJŚCIE, KARTA, MACIERZ TRÓJKĄTNA, ROZUMOWANIE INDUKCYJNE, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, KLER, PÓŁWYSEP, WYRĘBISKO, DRYFT GENETYCZNY, ODPŁYW, PEŁNE MLEKO, ŚLIZG STAWOWY, ZASIŁEK PORODOWY, GRÓB, LOT ROZPOZNAWCZY, PAPROĆ DRZEWIASTA, KOŃ TROJAŃSKI, PRZETWÓRCZOŚĆ, WŁADZUCHNA, BETONOSKOP, SPĄGNICA, DŁUGI WEEKEND, TAJEMNICA, RYTUAŁ, LUK ŁADUNKOWY, URBARIUM, SALOPA, OKRĘT SZPITALNY, DOPŁYW, WÓDKA, EGRETA, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, NEKTARIUM, KRÓLOWA MATKA, PESTYCYD, EMPORA, NACJA, ŚWIĘTOKRADZTWO, MAKATA, CIĄGI, KANAŁ TEMATYCZNY, IMAGE, IWO, MANES, SYGNAŁ, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, PUNKT WYJŚCIA, KOREK, DIETA KORYTKOWA, DELIKT KONSTYTUCYJNY, SZERYF, NIESPIESZNOŚĆ, PIERSIÓWKA, MYSZ, DZIANET, KOCIOŁ EWORSYJNY, MAKAK BRODATY, TRANSPOZYCJA, SZARADA, SUCRE, GRANULACJA, TOTEM, NIEWYPARZONY JĘZYK, BIURO PARLAMENTARNE, STREFA POŻAROWA, AZOLLA MEKSYKAŃSKA, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, PAS, KOŁYSANIE, GAD, LITOBENTOS, MATECZNIK, DRAMATOPISARSTWO, JAPOŃSKI, ZAŁOM, INKORPORACJA, SWÓJ, ?ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.597 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MANEWR LOTNICZY (LUB FIGURA AKROBACJI LOTNICZEJ) POLEGAJĄCY NA ZDECYDOWANYM OBNIŻENIU NOSA SAMOLOTU PONIŻEJ HORYZONTU, CO PROWADZI DO SZYBKIEGO SPADKU WYSOKOŚCI LOTU I RÓWNIE SZYBKIEGO WZROSTU PRĘDKOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MANEWR LOTNICZY (LUB FIGURA AKROBACJI LOTNICZEJ) POLEGAJĄCY NA ZDECYDOWANYM OBNIŻENIU NOSA SAMOLOTU PONIŻEJ HORYZONTU, CO PROWADZI DO SZYBKIEGO SPADKU WYSOKOŚCI LOTU I RÓWNIE SZYBKIEGO WZROSTU PRĘDKOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LOT NURKOWY manewr lotniczy (lub figura akrobacji lotniczej) polegający na zdecydowanym obniżeniu nosa samolotu poniżej horyzontu, co prowadzi do szybkiego spadku wysokości lotu i równie szybkiego wzrostu prędkości (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LOT NURKOWY
manewr lotniczy (lub figura akrobacji lotniczej) polegający na zdecydowanym obniżeniu nosa samolotu poniżej horyzontu, co prowadzi do szybkiego spadku wysokości lotu i równie szybkiego wzrostu prędkości (na 10 lit.).

Oprócz MANEWR LOTNICZY (LUB FIGURA AKROBACJI LOTNICZEJ) POLEGAJĄCY NA ZDECYDOWANYM OBNIŻENIU NOSA SAMOLOTU PONIŻEJ HORYZONTU, CO PROWADZI DO SZYBKIEGO SPADKU WYSOKOŚCI LOTU I RÓWNIE SZYBKIEGO WZROSTU PRĘDKOŚCI sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - MANEWR LOTNICZY (LUB FIGURA AKROBACJI LOTNICZEJ) POLEGAJĄCY NA ZDECYDOWANYM OBNIŻENIU NOSA SAMOLOTU PONIŻEJ HORYZONTU, CO PROWADZI DO SZYBKIEGO SPADKU WYSOKOŚCI LOTU I RÓWNIE SZYBKIEGO WZROSTU PRĘDKOŚCI. Dodaj komentarz

5×4 =

Poleć nas znajomym:

x