MECHANIZM, W KTÓRYM RUCH OBROTOWY KORBY PRZEKSZTAŁCANY JEST W RUCH POSUWISTO-ZWROTNY NAPĘDZANEGO ELEMENTU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MECHANIZM JARZMOWY to:

mechanizm, w którym ruch obrotowy korby przekształcany jest w ruch posuwisto-zwrotny napędzanego elementu (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MECHANIZM, W KTÓRYM RUCH OBROTOWY KORBY PRZEKSZTAŁCANY JEST W RUCH POSUWISTO-ZWROTNY NAPĘDZANEGO ELEMENTU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.752

METANOGENY, ROZKOSZNIACZEK, PIŁKA MECZOWA, ARYTMETYKA MODULARNA, MECHANIKA STATYSTYCZNA, PEDOFILIA, NIEUBŁAGALNOŚĆ, POLSKOJĘZYCZNOŚĆ, CHROPAWOŚĆ, RONDELA, FILOLOGIA ROMAŃSKA, PRAKTYCZNOŚĆ, RUCH EKOLOGICZNY, REFERENDUM LOKALNE, MONARCHIA DESPOTYCZNA, BUJOWISKO, AGREGATOR TREŚCI, OKRĄG APOLONIUSZA, KACERSTWO, ZAPISOBIERCA, SUBTELNOŚĆ, BIOPOLIMER, OGIEŃ OLIMPIJSKI, SEKSOWNOŚĆ, ANAKREONTYK, POLIMORFIZM, BANKSTER, STER, NAPASTNICZKA, ALBAŃSKOŚĆ, PODUSZKA, KALWARIA, KRUPNIK, PODGRZYBEK, PODDIALEKT, DZIARSKOŚĆ, PASEK, JĘZYK GURAGE, CHWOŚCIK BURAKA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, UMOWA ZLECENIE, FAJANS, SOCJOBIOLOGIA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, MIEDZIORYT, MIEJSCE POCHÓWKU, AUTOPREZENTACJA, AZJATYCKI TYGRYS, ODWSZALNIA, OGRÓD DENDROLOGICZNY, MATA, NIERÓB, AGREGATOR, OKRĘT ARTYLERYJSKI, HIPNOTYK, FRYWOLNOŚĆ, BURGER, HIPPIS, NIEZWYKŁOŚĆ, KATASTROFALNOŚĆ, ORGANOWCE, ZBIÓR DYSKRETNY, LAS MIESZANY, BOGOMILSTWO, POLIEN, ŚMIESZKA, KODOWANIE PRZEDROSTKOWE, NERW BŁĘDNY, KAPUSTA PASTEWNA, GRZYB SKALNY, OBSZAR, ZAPISOBIORCA, JESIOTR BIAŁY, FASOLKA MUNG, WSZECHMOCNOŚĆ, AKTORKA, SKLEP WARZYWNY, WIRUS, SZLACHTUZ, GRUCZOLAKORAK, ROZTROPEK, HARCERSTWO, RUCH PIESZY, MASOŃSKOŚĆ, GOLIAT, NASTĘP, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, CZARCIE NASIENIE, MŁODZIEŃCZOŚĆ, STRYJ, BLICH, SZABAŚNIK, JEDENASTOZGŁOSKOWIEC, BEZWIETRZE, PLUS, DYNAMIKA, LEWAREK, TOPIKALIZACJA, TOŻSAMOŚĆ BRAHMAGUPTY, GRUPA RYZYKA, EKOLOGIA OPISOWA, OŚ ŚWIATA, CZYSZCZALNIA, POTĘGA, TRAKEN, KUC DARTMOOR, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, FILM S-F, ANTYCYPACJA, SILNIK KOMUTATOROWY, PREFEKTURA MIEJSKA, PARKING ROWEROWY, ZWODNICZOŚĆ, WZNIOS, KOJEC, WYRAZISTOŚĆ, GARNEK, DROŻDŻOWNIA, NIECIERPLIWOŚĆ, FILM AUTORSKI, AS SERWISOWY, JEŹDŹCZYNI, PODPORA, SATELITA SZPIEGOWSKI, ROCK'N'ROLL AKROBATYCZNY, HALO, IZOCHRONA, NASOSZNIK TRZĘŚ, STRETCH, MOSKALOFILIZM, GRUCZOŁ SUTKOWY, TORFOWIEC MAGELLAŃSKI, NIESYMPATYCZNOŚĆ, TOKAMAK, JOŁOP, RZUT, KREDKA ŚWIECOWA, SEMANTYKA FORMALNA, NIECHLUJA, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, POMOCNOŚĆ, DWUSTRONNOŚĆ, OPERA, SYMPATYCZNOŚĆ, IMPULSYWNOŚĆ, MIEJSCE WIECZNEGO SPOCZYNKU, DWUNASTOKROTNOŚĆ, CENTRALA, WREDOTA, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, ROZDZIELCZOŚĆ, OFFTOP, ŁAJDACKOŚĆ, GÓRNICZKA, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, FAZA, MARGINALNOŚĆ, PROLETARIUSZ, BOURBON, DOBÓR SZTUCZNY, OWRZODZENIE PIERWOTNE, ŻAKOSTWO, POGORELIĆ, STAWIDŁO, CHRZEST PRAGNIENIA, STAROŚĆ, KLUCZ UNIWERSALNY, MDŁOŚĆ, RUCH, HAMULEC CIĘGNOWY, TYBINKA MAŁA, BAR TLENOWY, ŚLIZG, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE, BLASZKA SITOWA, NIESYMPATYCZNOŚĆ, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, BBS, ARSENAŁ, MONOETANOLOAMINA, WIRTUOZERSTWO, MASZYNA INFORMACYJNA, TRAWA KANARYJSKA, MALINNIK, NIESYMPATYCZNOŚĆ, CNOTA, DREWNO ROZPIERZCHŁONACZYNIOWE, ALBUM, ABRAKADABRA, GŁĘBOKOŚĆ, SERWOZAWÓR ELEKTROHYDRAULICZNY, PATOGENIA, NÓWKA NIEŚMIGANKA, MOC WYTWÓRCZA, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, INFLACJA PŁACOWA, DELFIN, TĘGI UMYSŁ, ETIUDA, TURANIE, ZARZĄD, AKATALEKSA, OGNIWO STĘŻENIOWE, DRAMAT OBYCZAJOWY, NADAWCA PUBLICZNY, GETTO TRANZYTOWE, NIESZLACHETNOŚĆ, LOTNIK, OCZKO, GRAF PODSTAWOWY, PRZESUWALNOŚĆ, PRZEKAŹNIK, RYCINA, BALECIK, KOŚĆ MIEDNICZNA, GICZ, PODJAZD, ROZSZCZEPIALNOŚĆ, GRAF PRZEDZIAŁOWY, ŁAD, WANIENKA, NADZÓR BANKOWY, SŁOWO MASZYNOWE, DEASEMBLER, BRZUSIEC, WERTEKS, ROŚLINA CIENIOLUBNA, JĘZYK EZOPOWY, PIERWOMSZAKOWCE, MODRASZEK ADONIS, WICEHRABIA, PAPILOTKA, WPUST, ŻEBRO, GRANIASTOSŁUP PRAWIDŁOWY, PRAWDA, OKRĘT LOTNICZY, ŚLIMAK, MASKA, KOŃ GORĄCOKRWISTY, PROSTOMYŚLNOŚĆ, DZIEWICA, KREDKA WOSKOWA, FILOLOGIA POLSKA, PRZYROSTEK, WYSPA KONTYNENTALNA, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, SERNIK, ŁOSKOTNICA STRZELAJĄCA, DRYF KONTYNENTALNY, OBIEKT LINIOWY, CHCIWSTWO, SZKODNIK, KRZYŻAK ROGATY, ZAKŁADNIK, KARAMBOLA, TEREN OTWARTY, SZEREG NEPTUNOWY, FOLGA, KLĘKANY, WYRAŹNOŚĆ, JANSENIZM, ROTAWIRUS, UKOŚNIKOWATE, LAMNOWATE, EKSPERYMENT KLINICZNY, MIASTO WOJEWÓDZKIE, DOBRODUSZNOŚĆ, IMID, REKINEK PSI, TEOGONIA, SILNIK OBCOWZBUDNY, MIKROKOMÓRKA, HANIEBNOŚĆ, PREKLUZJA, PULA, CZOŁO, ANALOG, JEDNOŻEŃSTWO, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, MAŁPI GAJ, LEW SALONOWY, GŁODOWANIE, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, DIAGNOZA, PIESZCZOCH, ZUCHWAŁOŚĆ, PIT, WALEC, WŁOSKI, WŁOSKOŚĆ, AFERA ROZPORKOWA, OUTLIER, NOŚNIA, NAROWISTOŚĆ, KOD PRZEDROSTKOWY, LUDZIK, PRZECZULICA, ?RĘKAW.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.752 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MECHANIZM, W KTÓRYM RUCH OBROTOWY KORBY PRZEKSZTAŁCANY JEST W RUCH POSUWISTO-ZWROTNY NAPĘDZANEGO ELEMENTU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MECHANIZM, W KTÓRYM RUCH OBROTOWY KORBY PRZEKSZTAŁCANY JEST W RUCH POSUWISTO-ZWROTNY NAPĘDZANEGO ELEMENTU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MECHANIZM JARZMOWY mechanizm, w którym ruch obrotowy korby przekształcany jest w ruch posuwisto-zwrotny napędzanego elementu (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MECHANIZM JARZMOWY
mechanizm, w którym ruch obrotowy korby przekształcany jest w ruch posuwisto-zwrotny napędzanego elementu (na 17 lit.).

Oprócz MECHANIZM, W KTÓRYM RUCH OBROTOWY KORBY PRZEKSZTAŁCANY JEST W RUCH POSUWISTO-ZWROTNY NAPĘDZANEGO ELEMENTU sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - MECHANIZM, W KTÓRYM RUCH OBROTOWY KORBY PRZEKSZTAŁCANY JEST W RUCH POSUWISTO-ZWROTNY NAPĘDZANEGO ELEMENTU. Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast