METODA ANALIZY ZBIORÓW WIELU ELEMENTÓW, KTÓRA OPIERA SIĘ NA TWORZENIU SKUPIEŃ PRZEZ ŁĄCZENIE MNIEJSZYCH ZBIOROWISK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

METODA AGLOMERACYJNA to:

metoda analizy zbiorów wielu elementów, która opiera się na tworzeniu skupień przez łączenie mniejszych zbiorowisk (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "METODA ANALIZY ZBIORÓW WIELU ELEMENTÓW, KTÓRA OPIERA SIĘ NA TWORZENIU SKUPIEŃ PRZEZ ŁĄCZENIE MNIEJSZYCH ZBIOROWISK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.669

PRZEJRZYSTKA, AUTOHEMOTERAPIA, DIZAJNER, BRUZDKOWANIE, ECHOMETR, NIETYPOWOŚĆ, WYDATEK INWESTYCYJNY, ŻAŁOBA, PŁAWCA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, NASZYWKA, SARKOIDOZA, GUNIA, BREZYLKA, CUKIER LODOWATY, TRÓJKOMBINACJA, ORTODONCJA, ZNACZENIE, SKROMNISIA, ODCZUCIE, WIZJA, AMAZONKA, BARIERA, APARATOWNIA ŁĄCZNOŚCI DALEKOSIĘŻNEJ, TRACKLISTA, CHRONOLOGIA, PODZIEMIE, OKRUCH SKALNY, ZAUWAŻALNOŚĆ, PIRACTWO, DŁAWIDUDA, DESIGNERKA, NAMIOTNIKOWATE, NAPLETEK ŁECHTACZKI, SEKS, DEFINIOWALNOŚĆ, ZANIECZYSZCZENIA, MURENA WSTĄŻKOWA, UDAWANIE, ABSTRAKCJONISTA, ERYTROZUCH, KOMA, NIERUCHOMOŚĆ, SIEWECZKA, ZWIĄZEK CHELATOWY, CHAMPIONKA, GRZYBEK HERBACIANY, SKŁADNIA, ULOTKA, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, PAPROTKOWATE, APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, UMOWA AGENCYJNA, LAMBADZIARA, SOCZEWKA, ZABAWOWICZ, POSTOŁ, TWIERDZENIE CEVY, PRZERABIACZ, GRA WYŚCIGOWA, DUALNOŚĆ, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, STYGMAT, KAWAŁ, KORYTARZOWY, CIERNISKO, CASUS, BOBIK, PRZEJEZDNA, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I MÓZGU, ŁONO ABRAHAMA, NARĄBANIE SIĘ, GRZECHOT, ZMORA, RELING, JEDNORAZOWOŚĆ, MONOPTERES, ŻYŁA OCZNA GÓRNA, ŁUŻYCKI, KONCERT, NOTARIUSZ, GUANO, IMIENINY, NEOTENIA, OPTYKA KWANTOWA, WSTYD, FILOLOGIA KLASYCZNA, LANCETOGŁÓW ARIZOŃSKI, ADRES INTERNETOWY, ALGEBRA LINIOWA, OGNIWO BUNSENA, LOK AGNESI, BOMBA GŁĘBINOWA, TRANSPOZON, MULINA, LASKA, MEGAPOZYTYW, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, ZAWIADOWCA, RUCH, HODOWLA TKANKOWA, PRZYPŁYW, TRYBUT, CZOP ZATOROWY, OGIEŃ KRZYŻOWY, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, RYBA WĘDROWNA, MACA, ELITARYSTA, RENTGENODIAGNOSTYKA, UMOWA SPONSORSKA, PRÓBA ŻELAZA, INFLACJA OTWARTA, ŁOPATKA, PARTYCYPACJA PUBLICZNA, POZYCYJNY SYSTEM LICZBOWY, RÓWNOWAGA, KOMÓRKA FAGOCYTARNA, MAJSTRA, LODOWIEC ALPEJSKI, ROGOWACENIE, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, AGENT, PRZYGOTOWALNIA, DOBROĆ, UCINKA, POZYCJA, ANTIDOTUM, ROŚLINA SOLNISKOWA, DOKTOR HONORIS CAUSA, ŁAPADŁO, PŁAT POTYLICZNY, KOKONIZACJA, SSAK WYMARŁY, WOLANT, TATUAŻ, TATARSKI, RABSZTYN, POLISACHARYD, PÓŁGOLF, MIEDNICA, PSYCHODYDAKTYKA, WYŁUDZACZ, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, OKULTACJA, TERRANIE, BRZMIENIE, ANALFABETKA, CHODZĄCA REKLAMA, TERYTORIUM POWIERNICZE, GANGSTERSTWO, CHOROBA FABRY'EGO, ELEKTROLIT, MIMEZJA, MIASTECZKO ROWEROWE, WRÓG, CHAMEOFIT, UKROP, POCIĄG OSOBOWY, SWEET, AKT WYKONAWCZY, NUMIZMATYKA, CZARNY SZLAK, ZAKWASZENIE, RYSOWNICA, KRASNAL, PORNOGRAFIA TWARDA, IMPOSTOR, ZIOMEK, EMBRIOLOGIA ROŚLIN, XHOSA, AKT STRZELISTY, PREPPER, GAR, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, OBIPIĘTA, LANGUR WSPANIAŁY, BETONKA, RAKSLOT, ANALIZATOR, OUTSIDER, OGNIWO, TARPAN, UKŁAD GRAFICZNY, NIUCHACZ, SYSTEM PRZYPOROWY, METODA REPREZENTACYJNA, STARY LIS, TWIERDZENIA TALESA, CZESKI, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, CZEK BANKIERSKI, THUN, ABISAL, REDUKTOR CIŚNIENIA, KAPA, JUFERS, LODY, PRĄD GALWANICZNY, POJAWIENIE SIĘ, GÓWNOJAD, MONOPOL, MAKATKA, PILNOWACZ, SEKTOR PRYWATNY, CYWIL, BULIONÓWKA, CHAOS, CIŚNIENIE TĘTNICZE, LEGISLATYWA, ABSURD NAZWOWY, LĄD, MODULARNOŚĆ, LIZOFORM, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ŁAŃCUSZEK, JEZIORO MEZOTROFICZNE, JASZCZUR, EKOLOGIA POPULACYJNA, BIBIMBAP, CZAPA POLARNA, DROGA RZYMSKA, DREWNO FIOŁKOWE, KISZKA FASZYNOWA, STAW BIODROWY, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, KOZA, NOWINIARZ, WYSPA, HAMSUN, SAMORZUTNOŚĆ, CZUWAK, SCREENSHOT, MEDRESA, CHORA, MIASTO STAROŻYTNE, FILOZOFIA MATEMATYKI, ZYGOTARIANIN, ZAPADANIE GRAWITACYJNE, ALGONKIN, NACHLANIE SIĘ, WSIOWY FILOZOF, WYPŁYW, PIES PASTERSKI, KWIAT SIARCZANY, GOSPODARKA MIESZANA, DOMOKRĄŻCA, PIWO, LISOWCZYK, NOVIAL, ODNÓŻE TUŁOWIOWE, MOWA, NEUTRALNOŚĆ, BINDOWNICA, STUDIUM, OPOŃCZYKOWCE, TARGANIEC, MECENASKA, DZIEŃ POLARNY, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, LUKIER, PODKŁAD, ENCYKLOPEDYZM, KŁOSEK, JĘZYK PENDŻABSKI, SENAT, ŻÓŁTLICA WŁOCHATA, SIEDMIOBÓJ LEKKOATLETYCZNY, POKRZEPICIEL, CHORIJAMB, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, PRZEMYSŁ OKRĘTOWY, TUNICELA, TATUAŻ, KUCHTA, EPIFIT, OKTAEDRYT, PRZEJĘCIE, DEPOZYCJA, IMADŁO ŚLUSARSKIE, TAJEMNICA ADWOKACKA, MAGICZNA GÓRKA, PRZENIKLIWOŚĆ, PRZEWÓD WYTRYSKOWY, SZABELTAS, KATAFALK, DEZERTER, ETHSHAR, BRĄZOWNIK, PANCERNIK SZCZECINIASTY, DYSKURSYWNOŚĆ, KREPA, PLANETA WEWNĘTRZNA, HALA TARGOWA, SAWANNA, BŁONA PÓŁPRZEPUSZCZALNA, SPOT, BANDOLET, GOŁĄBKA, ?IRTYSZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.669 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

METODA ANALIZY ZBIORÓW WIELU ELEMENTÓW, KTÓRA OPIERA SIĘ NA TWORZENIU SKUPIEŃ PRZEZ ŁĄCZENIE MNIEJSZYCH ZBIOROWISK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: METODA ANALIZY ZBIORÓW WIELU ELEMENTÓW, KTÓRA OPIERA SIĘ NA TWORZENIU SKUPIEŃ PRZEZ ŁĄCZENIE MNIEJSZYCH ZBIOROWISK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
METODA AGLOMERACYJNA metoda analizy zbiorów wielu elementów, która opiera się na tworzeniu skupień przez łączenie mniejszych zbiorowisk (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

METODA AGLOMERACYJNA
metoda analizy zbiorów wielu elementów, która opiera się na tworzeniu skupień przez łączenie mniejszych zbiorowisk (na 19 lit.).

Oprócz METODA ANALIZY ZBIORÓW WIELU ELEMENTÓW, KTÓRA OPIERA SIĘ NA TWORZENIU SKUPIEŃ PRZEZ ŁĄCZENIE MNIEJSZYCH ZBIOROWISK sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - METODA ANALIZY ZBIORÓW WIELU ELEMENTÓW, KTÓRA OPIERA SIĘ NA TWORZENIU SKUPIEŃ PRZEZ ŁĄCZENIE MNIEJSZYCH ZBIOROWISK. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x