METODA ZAPISYWANIA LICZB W TAKI SPOSÓB, ŻE W ZALEŻNOŚCI OD POZYCJI DANEJ CYFRY W CIĄGU, OZNACZA ONA WIELOKROTNOŚĆ POTĘGI PEWNEJ LICZBY UZNAWANEJ ZA BAZĘ DANEGO SYSTEMU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POZYCYJNY SYSTEM LICZBOWY to:

metoda zapisywania liczb w taki sposób, że w zależności od pozycji danej cyfry w ciągu, oznacza ona wielokrotność potęgi pewnej liczby uznawanej za bazę danego systemu (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "METODA ZAPISYWANIA LICZB W TAKI SPOSÓB, ŻE W ZALEŻNOŚCI OD POZYCJI DANEJ CYFRY W CIĄGU, OZNACZA ONA WIELOKROTNOŚĆ POTĘGI PEWNEJ LICZBY UZNAWANEJ ZA BAZĘ DANEGO SYSTEMU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.693

KRESKA, OBRONA STREFOWA, CHELATACJA, DENOTACJA, ASTRONAWIGACJA, SYSTEM SOCJALISTYCZNY, HORMONOTERAPIA, LIPA, DESKA KLOZETOWA, BAKTERIA, KLOZET, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, HEGEL, STRÓJ, OPĘTANY, MATRYCA LOGICZNA, DZIAŁ, BINGO, CIĄG FIBONACCIEGO, NIESTEROWNOŚĆ, SPÓŁDZIELCZOŚĆ, STOPIEŃ ETATOWY, PANEL, RUSZT, GIGATONA, RANGA, NARZĄD KRYTYCZNY, CHAŁACIARZ, SZELMOSTWO, HYDROFOR, PROEPIDEMIK, LIKORIN, ŚREDNIA GEOMETRYCZNA, BECZKA, GOSPODARKA NARODOWA, KONFERENCJA UZGODNIENIOWA, HOLTER, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, BEAR, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, WCIELENIE, ABRAZJA, WYBORY WIĘKSZOŚCIOWE, KONSTYTUCJA, THOMAS, OSOBOGODZINA, POBOŻNOŚĆ, ZDANIE EGZYSTENCJALNE, ABORDAŻ, PIES TERAPEUTYCZNY, START ZATRZYMANY, KOMEDIALNIA, METODA CRANKA-NICOLSON, CYFROWY ANIOŁ, CHOROBOWOŚĆ, PASTA, TRUMNIAK, LORAN, OSCYLACJA, SWOJAK, HAFT, OSZCZĘDNOŚĆ, ZJAWISKO NADPRZYRODZONE, KONSULTACJA SPOŁECZNA, SÓL ZIEMI, WZORZEC OSOBOWY, ŻYWY, RODZAJ LITERACKI, JASNOŚĆ, POLIFAG, REMONT BIEŻĄCY, METODA GALERKINA, WYLĘG, SZKAPLERZ, KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA, PRZEGLĄDACZ, KOTERYJNOŚĆ, SZTORMLINA, RELACJA BINARNA, AKT EREKCYJNY, ANALIZA SKUPIEŃ, KSIĄŻĄTKO, NOTACJA CHORAŁOWA, MACIERZ STOCHASTYCZNA, CZĄSTKA ALFA, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, IGŁA, MIKROCZĄSTKA, MODULACJA CZĘSTOTLIWOŚCI, HACZEK, OBÓZ KONCENTRACYJNY, MŁYN, KLASTER REGIONALNY, KIERUNEK, KOSTIUM HISTORYCZNY, METR KATOLICKI, MEV, KLAWISZ NUMERYCZNY, SPACJA, POMOC, KAROSAŻ, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, CENTYWOLT, BERNE, EKSLIBRIS, NATURALIZM, RACHUNEK KOSZTÓW ZMIENNYCH, WYCHWYT, DEDUKCJA NATURALNA, SPOSÓB, PIERWIASTEK KWADRATOWY, KOŚCIÓŁ PARAFIALNY, WIGILIA, FUNKCJA RZECZYWISTA, NOWY, ATRYBUCJA GLOBALNA, ONA, PODMIOT DOMYŚLNY, DOROBKIEWICZ, ROZWÓJ SPOŁECZNY, MNOŻNIK LAGRANGE’A, ZBIEŻNOŚĆ PUNKTOWA, DIPOL, TEOLOGIA DOGMATYCZNA, BATIK, MANIPULATOR, CIOS, HUCULSKI, MEM, PARWENIUSZ, GRZBIETORODOWATE, PRASA GADZINOWA, AGNOSFITYZ, NIEZRĘCZNOŚĆ, TRANSKRYPCJA, FAUL, BADANIE JAKOŚCIOWE, ATLAZAUR, BULLETIN BOARD SYSTEM, ARYTMETYKA BINARNA, OCHOTNIK, MH, NORMATYWIZM, GŁOS ELEKTORSKI, STARZĘŚLA, MOWA WIĄZANA, SEKUNDA ŚWIETLNA, SZTUCZKA, PROGRAM, GLIKOGENOZA TYPU I, HIKORA, MYŚLENIE ŻYCZENIOWE, SZKLANY SUFIT, JASTRZĘBIE OKO, PSYCHOBIOGRAFIA, INDUKCJA POZASKOŃCZONA, WIDMO MACIERZY, ZASADA, PRZEBIEG, SIEĆ, DECORUM, SZEREG HARMONICZNY, SYSTEM SEMIPREZYDENCKI, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, REPOZYTORIUM, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, WÓZ OPANCERZONY, LOGOGRAF, MONITORING, BIZNESMEN, CHOROBA CANAVAN, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, OJCIEC, MŁYNEK DO ODPADKÓW, ZNAK LICZBY, CZYSTKA, POLE ZNACZENIOWE, WYDAWNICTWO ZWARTE, STAŻ, ANALIZA BILANSU, KROWIE OCZY, BARONIĄTKO, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, CHOROBA FRIEDREICHA, PIERWSZA JASKÓŁKA, SZESNASTKOWY SYSTEM LICZBOWY, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, PIES, TINTORETTO, PERFORMATYWNOŚĆ PŁCI, SCHEMAT, NAZWA POSPOLITA, KLĘK PROSTY, BODZIEC DYSTALNY, KORDON, NADREPREZENTACJA, LOTERIA WIZOWA, ZACIĄG, SYSTEM ORGANÓW, SZÓSTKA, SKUTEK, BASENIK, WĄŻ, NORMATYWISTA, SARATI, PREZYDENCJALIZM, CHOROBA VON GIERKEGO, FUNKCJONAŁ, ZAWAŁ BLADY, SZKOŁA, ODWROTNA DYSTRYBUANTA, CZERWIENICA, ZLEWNIA, INFLACJA OTWARTA, CZASOWNIK FAZOWY, STRUKTURA MATEMATYCZNA, ZAGRYWKA, REZERWA, CENOBIORCA, WYRAŻENIE, KOŁA, EGZAMIN POPRAWKOWY, ZESPÓŁ CHOROBOWY, ZAPUSTY, INTERPRETATOR, GOSPODARKA RABUNKOWA, KRAŚNIK PURPURACZEK, TEMAT PODSTAWOWY, CZERWIENICA PRAWDZIWA, NIEWYPARZONY JĘZYK, PRĄD TĘTNIĄCY, GWIAZDA, ODNOWICIEL, WĘZEŁ, TRANSPOZYCJA, BIAŁA KSIĘGA, POSTĘPOWANIE, PRZEBITKA, KAPERKA, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, BIAŁY MARSZ, NOMENKLATURA, ROK LITURGICZNY, STARA WIARA, WYCUG, AZOLLA DROBNA, UBOŻENIE, PAY-AS-YOU-GO, KORELACJA CZĄSTKOWA, RADIO, FUNKCJA ADDYTYWNA ZBIORU, PUNKT TRANSFEROWY, NACZYNIOWE, TENIS ZIEMNY, NEGOCJACJA, SECCHI, KOŁATANIE SERCA, POLE, KAUKAZ, OBRAZOWANIE, SMĘTARZ, PLACOWY, BER, REGULATOR POMIESZCZENIOWY, CZUBUTIZAUR, CECHA RECESYWNA, ZBIOREK, SYSTEM OBRONNY, SŁOWNIK, SYSTEM REPARTYCYJNY, SZKOCKI, REGUŁA DEDUKCYJNA, MOC WSTECZNA, NOWA KLASYCZNA, POZYCJONOWANIE, PIRAMIDA ELTONA, MILJON, ŻYWA LEKCJA, FREGE, FACHOWOŚĆ, SYSTEM WYBORCZY, IMMUNOFLUORESCENCJA, RZĄD, STACJA ORBITALNA, ZAWODNIK, DOGGER, WYGODNICTWO, BIOCENOZA, POSTĘP TECHNICZNY, ECHOGRAFIA, TĘPOZĘBNE, ZAGADNIENIE BRZEGOWE, BINARYZM, BARWA, HIPOTEZA HANDICAPU, OBJĘTOŚĆ, TWIERDZENIE ARZELI-ASCOLEGO, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, SEMIGRAFIKA, ?AWANS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.693 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

METODA ZAPISYWANIA LICZB W TAKI SPOSÓB, ŻE W ZALEŻNOŚCI OD POZYCJI DANEJ CYFRY W CIĄGU, OZNACZA ONA WIELOKROTNOŚĆ POTĘGI PEWNEJ LICZBY UZNAWANEJ ZA BAZĘ DANEGO SYSTEMU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: METODA ZAPISYWANIA LICZB W TAKI SPOSÓB, ŻE W ZALEŻNOŚCI OD POZYCJI DANEJ CYFRY W CIĄGU, OZNACZA ONA WIELOKROTNOŚĆ POTĘGI PEWNEJ LICZBY UZNAWANEJ ZA BAZĘ DANEGO SYSTEMU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POZYCYJNY SYSTEM LICZBOWY metoda zapisywania liczb w taki sposób, że w zależności od pozycji danej cyfry w ciągu, oznacza ona wielokrotność potęgi pewnej liczby uznawanej za bazę danego systemu (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POZYCYJNY SYSTEM LICZBOWY
metoda zapisywania liczb w taki sposób, że w zależności od pozycji danej cyfry w ciągu, oznacza ona wielokrotność potęgi pewnej liczby uznawanej za bazę danego systemu (na 23 lit.).

Oprócz METODA ZAPISYWANIA LICZB W TAKI SPOSÓB, ŻE W ZALEŻNOŚCI OD POZYCJI DANEJ CYFRY W CIĄGU, OZNACZA ONA WIELOKROTNOŚĆ POTĘGI PEWNEJ LICZBY UZNAWANEJ ZA BAZĘ DANEGO SYSTEMU sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - METODA ZAPISYWANIA LICZB W TAKI SPOSÓB, ŻE W ZALEŻNOŚCI OD POZYCJI DANEJ CYFRY W CIĄGU, OZNACZA ONA WIELOKROTNOŚĆ POTĘGI PEWNEJ LICZBY UZNAWANEJ ZA BAZĘ DANEGO SYSTEMU. Dodaj komentarz

5×3 =

Poleć nas znajomym:

x