NAJNIŻSZA TEMPERATURA, PRZY KTÓREJ DANA SUBSTANCJA - W ZNORMALIZOWANYCH WARUNKACH - WYTWARZA TAKĄ ILOŚĆ PALNYCH GAZÓW, ŻE ULEGAJĄ ONE ZAPALENIU SIĘ PO ZBLIŻENIU PŁOMIENIA LUB INNEGO ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA CIEPLNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TEMPERATURA ZAPŁONU to:

najniższa temperatura, przy której dana substancja - w znormalizowanych warunkach - wytwarza taką ilość palnych gazów, że ulegają one zapaleniu się po zbliżeniu płomienia lub innego źródła promieniowania cieplnego (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAJNIŻSZA TEMPERATURA, PRZY KTÓREJ DANA SUBSTANCJA - W ZNORMALIZOWANYCH WARUNKACH - WYTWARZA TAKĄ ILOŚĆ PALNYCH GAZÓW, ŻE ULEGAJĄ ONE ZAPALENIU SIĘ PO ZBLIŻENIU PŁOMIENIA LUB INNEGO ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA CIEPLNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.052

POMPA OBJĘTOŚCIOWA, KALIPSO, STRZAŁA EROSA, ASYSTENT, USZKO, KWADRUPLA, KOPUŁEK PROMIENISTY, MONTAŻ, ZIELENICE, FOTOSENSYBILIZATOR, SUPERNOWA TYPU IB, GRODZA, ZRĄB TEKTONICZNY, TOCZEŃ, BOMBA ATOMOWA, PUNKT, RAK, FONDUE CZEKOLADOWE, KOMBINACJA, ĆWIARTKA, WYNIKANIE LOGICZNE, PSZCZOŁA AFRYKAŃSKA, KARA UMOWNA, PARKIET, SZPIK KOSTNY, ŹREBAK, MATURZYSTA, GRAD, WIRTUOZERIA, CLAUSULA, PLASK, KAWIARKA, EFEKT MAJĄTKOWY, LANCKNECHT, WARTOŚĆ ENERGETYCZNA, MADZIARKA, SERBISTYKA, ANTIDOTUM, PRZECHOWALNICTWO, ELEKTROWNIA PŁYWOWA, KABRIOLECIK, LEK CYTOSTATYCZNY, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, PERLISTOŚĆ, WAMPIREK, POCENIE, PROTEKTORAT, PASIECZYSKO, JUTRZYNA, JUMPER, LAMPAS, KSYLOFON, ALGEBRA LOGIKI, ALARM POŻAROWY, ROZKŁAD MAXWELLA, CZELADNIK, MAJĘTNOŚĆ, LIMONIADA, OPUS, BOMBA KOBALTOWA, PÓŁŚWIATEK, PRZEBITKA, TREPANGOWCE, KOŁO HERMENEUTYCZNE, PÓŁNOCNY WSCHÓD, HAK ABORDAŻOWY, PUNKT, DELUWIUM, GÓRA, RACJONALIZACJA, EFEKT BOGACTWA, USYTUOWANIE, BROMOLEJ, BÓL, BULWARÓWKA, PRZYLEPKA, GALARETA, FILIGRAN, WELUR, SKALNICZEK SIWY, NAPIĘCIE, HALABARDA, SYFEK, WIDMO ATOMOWE, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, TELEDETEKCJA, WICIOKRZEW, ETRANŻER, MUTACJA DYNAMICZNA, WZORZEC RUCHOWY, OKNO, ARIANIE, OSŁONICA, AIDEOLOGICZNOŚĆ, WSZYSTKOIZM, EKSPEKTORACJA, NORMALIZACJA, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, TWARDA DUPA, GEOLOGIA, NIEDOROZWÓJ, LOTOS, MIAŁ, OTWARTOŚĆ, ANTROPONIMIA, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, KOSZMAR, PROZIAK, RYBY MORSKIE, QUEBRACHO, SAGA, SOFCIK, ODPRAWA POŚMIERTNA, KOMÓRCZAK, SZAFLIK, GEKON PASKOWANY, HEGEMON, TYGRZYK PASKOWANY, AURA, TOPIALNIA, APRETURA, BOZA, GLINA ZWAŁOWA, SZRANKI, WARSTWA KULISTA, MOKASYN HIMALAJSKI, ŻABKA, BAR SZYBKIEJ OBSŁUGI, DROMOS, MAGNEŚNICA, SUBSTANCJA AKTYWNA, SURF, ZAPALNIK UDERZENIOWY, MŁODZIEŻOWIEC, KARTA WIZYTOWA, KHMERKA, ATALIA, WYROBNIK, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, MODUŁ MIESZKALNY, KRÓLIK FLORYDZKI, ADAGIO, SZAFUNEK, KREOLKA, POUSSIN, AGRESOR, LEASING LOMBARDOWY, POMPA TŁOKOWA, SKAŁKA, RÓŻNICA, HILLER, ZARYCIE NOSEM, FORMAT, POŁYKACZ, PARAMAGNETYK, BRAMKA SAMOBÓJCZA, RYBOSTAN, FERRYT, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, UMOWA KOMPENSACYJNA, NALEPA, CELEBRACJA, KOSTECZKA SŁUCHOWA, SYGNATURKA, STACCATO, WYRAZ OBCY, UŁAMEK PIĘTROWY, POMYSŁOWOŚĆ, PÓLKO, AZJATA, ZBIEŻNOŚĆ, PŁYTKA POSADZKOWA, EKSPOZYCJA, RUCHLIWOŚĆ PIONOWA, GICZ, EKSPANDER, DWUSTUZŁOTÓWKA, KARCZMA, PLATFORMA PREKAMBRYJSKA, KWAS, AULA, CEREMONIAŁ, BLOKADA, CYMES, OCHRONA UZDROWISKOWA, TESSERA, CZUWAK, PRZEDZAMCZE, KIEROWNIK MUZYCZNY, OBSYPISKO, HACZYK, ANALOG, DOGMAT, ARCHOZAUROMORFY, FOLIA, IRYDOLOGIA, KAMIEŃ OBRAZY, PRZYLEPNOŚĆ, KARCZMA PIWNA, JĘZYK DRAWIDYJSKI, OTWARTOŚĆ, KAROB, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA-KITAMURY, TRĄDZIK, WIDZENIE PERYFERYJNE, KREM, FIAKIER, DRŻĄCZKA, UBOŻENIE, ANTYPKA, PRZYSPIESZACZ, KLUCZ, TRAŁ, NAWAŁNICA, MOHRG, SYMULATOR, AUTOSKLEP, MĄKA PSZENNA, ARAUKARIA, EPICYKL, ZDRADLIWOŚĆ, GAR, PANI, ZAMKNIĘCIE CELNE, UNIWERSYTECKOŚĆ, ŻUŻLAK, SUBEMITENT, BOLA, CIĄŻENIE POWSZECHNE, OKRĘT TRANSPORTOWY, WIEŚ CZYNSZOWA, ZGODNOŚĆ, PUSZKA, MŁOTOWNIA, ADAGIO, TERAPIA HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNA, GRUPA CYKLICZNA, ANATOMIA ROZWOJOWA, SODÓWKA, OPERA MYDLANA, NIEWIERNOŚĆ, CNOTA KARDYNALNA, PIŁA CZOPOWA, ZGNICIE, MSZA GREGORIAŃSKA, GRZYB, PODKATALOG, ODKAŻACZ, APANAŻ, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, TEOLOGIA WYZWOLENIA, STYL MOTYLKOWY, GHEE, MISO, NOWINKARSTWO, TRANSPORT AKTYWNY, CZARODZIEJSTWO, KAPAR, SKRUBER, TRYBUT, PŁYWAK, PIÓROLOTEK, HELMINTOLOGIA, KOSMOGONIA, FILECIK, PIEŚŃ, BURSZTYNNIK, KAMICA MOCZOWA, OCHRONA INDYWIDUALNA, INTENSJA, BŁYSK HELOWY, RADZIECKOŚĆ, CZABAN, MOWA, LENIWCE DWUPALCZASTE, AZYL, RYZYKO OPERACYJNE, SIAD TURECKI, MACZANKA KRAKOWSKA, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, ELIMINACJE, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, CHRABĄSZCZ, OCZYSZCZANIE, LANDRYNKA, ZAWAŁ BLADY, PODPARCIE, GŁOWA PAŃSTWA, KLEVE, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, BIOFLAWONOID, GLORIA, ROŚLINA WODNA, SZCZAW, OSOBOGODZINA, GUFFA, DIAFANOSKOPIA, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, GAŚNICA PROSZKOWA, ?EKSTREMISTYCZNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.052 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAJNIŻSZA TEMPERATURA, PRZY KTÓREJ DANA SUBSTANCJA - W ZNORMALIZOWANYCH WARUNKACH - WYTWARZA TAKĄ ILOŚĆ PALNYCH GAZÓW, ŻE ULEGAJĄ ONE ZAPALENIU SIĘ PO ZBLIŻENIU PŁOMIENIA LUB INNEGO ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA CIEPLNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAJNIŻSZA TEMPERATURA, PRZY KTÓREJ DANA SUBSTANCJA - W ZNORMALIZOWANYCH WARUNKACH - WYTWARZA TAKĄ ILOŚĆ PALNYCH GAZÓW, ŻE ULEGAJĄ ONE ZAPALENIU SIĘ PO ZBLIŻENIU PŁOMIENIA LUB INNEGO ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA CIEPLNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TEMPERATURA ZAPŁONU najniższa temperatura, przy której dana substancja - w znormalizowanych warunkach - wytwarza taką ilość palnych gazów, że ulegają one zapaleniu się po zbliżeniu płomienia lub innego źródła promieniowania cieplnego (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TEMPERATURA ZAPŁONU
najniższa temperatura, przy której dana substancja - w znormalizowanych warunkach - wytwarza taką ilość palnych gazów, że ulegają one zapaleniu się po zbliżeniu płomienia lub innego źródła promieniowania cieplnego (na 18 lit.).

Oprócz NAJNIŻSZA TEMPERATURA, PRZY KTÓREJ DANA SUBSTANCJA - W ZNORMALIZOWANYCH WARUNKACH - WYTWARZA TAKĄ ILOŚĆ PALNYCH GAZÓW, ŻE ULEGAJĄ ONE ZAPALENIU SIĘ PO ZBLIŻENIU PŁOMIENIA LUB INNEGO ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA CIEPLNEGO sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - NAJNIŻSZA TEMPERATURA, PRZY KTÓREJ DANA SUBSTANCJA - W ZNORMALIZOWANYCH WARUNKACH - WYTWARZA TAKĄ ILOŚĆ PALNYCH GAZÓW, ŻE ULEGAJĄ ONE ZAPALENIU SIĘ PO ZBLIŻENIU PŁOMIENIA LUB INNEGO ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA CIEPLNEGO. Dodaj komentarz

9+1 =

Poleć nas znajomym:

x