NIEMIECKI OBÓZ JENIECKI, W KTÓRYM TRZYMANI BYLI OFICEROWIE WZIĘCI DO NIEWOLI W CZASIE DZIAŁAŃ WOJENNYCH LUB OKUPACYJNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OFLAG to:

niemiecki obóz jeniecki, w którym trzymani byli oficerowie wzięci do niewoli w czasie działań wojennych lub okupacyjnych (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OFLAG

OFLAG to:

daw. niemiecki obóz jeniecki (na 5 lit.)OFLAG to:

dawny niemiecki obóz jeniecki dla oficerów (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEMIECKI OBÓZ JENIECKI, W KTÓRYM TRZYMANI BYLI OFICEROWIE WZIĘCI DO NIEWOLI W CZASIE DZIAŁAŃ WOJENNYCH LUB OKUPACYJNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.311

EKSPANDER, PADWAN, SZTYFT, EHRHARD, OCZYSZCZALNIA, KREDYT KUPIECKI, ADOLF, WIOSKA OLIMPIJSKA, LEKTOR, SIEDZENIE, SIEROTA SPOŁECZNA, OLEANDER, DRIP, PRZEZNACZENIE, KOMPENSATOR CIEPLNY, BEZCZUCIE, STAN WOLNY, ZATROSKANIE, REZERWA, ŚWINIARKA, STOŻEK WULKANICZNY, MIECH, ALT, DEPORTOWANY, PRELUDIUM, SZNAPS, TRESA, REOLOGIA, ŁUPEK WĘGLOWY, MELUZYNA, ORDA, CZAJKA, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, OGRÓD ZOOLOGICZNY, KREDYT INWESTYCYJNY, SKALA, NIEPRZEMIENNOŚĆ, SAMOGRAJ, SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA, PANTALON, JOSEPH PAUL GOEBBELS, FORMA, KIERAT, ŚWIATŁO POSTOJOWE, AKCJA, ALBUM, ACETAL, BASEN PORTOWY, MEDYCYNA SPORTOWA, ZASADA REAFERENCJI, ROZEJM, STRZAŁ, OKTET, KIERAT, DWUDZIESTKA, ŚWIĘTOKRADZTWO, CEZURA, APARAT SZPARKOWY, ŻAŁOBA, ZIMNY PRYSZNIC, RIEMANN, LASECZKA, KODOWANIE PREFIKSOWE, EFEKT UBOCZNY, CZARODZIEJSTWO, DEINSTALACJA, PAPIERZAK, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, DZIELNICA, KAPITALNY REMONT, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, DRUKARKA ROZETKOWA, ZAWISAK, MADZIARKA, DRUK, KANTOR, STOWARZYSZENIE, DZIECINA, KONTRAST RÓWNOCZESNY, PLOTER PŁASKI, SIEDZISKO, WRZAWA, PENSJA, KULA, PLAMA WĄTROBOWA, DANE SENSYTYWNE, RÓW IRYGACYJNY, MELODYCZNOŚĆ, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, LEKARZ, WZÓR, MIARKOWNIK SPALANIA, BALON, ROŚLINA PASTEWNA, SZTURWAŁ, ZBIOREK, KRUMMHORN, KONCENTRAT, REZEDA, ŚRODEK SPOŻYWCZY, KLĘKANY, ROWER POZIOMY, WYCINEK, RYKSZARZ, KOMPARYCJA, CZEREP, SYSTEM DZIESIĘTNY, MASECZKA, DROBNICOWIEC, WOLE OKO, UCISK, REKONWERSJA, KOLORY PAŃSTWOWE, OBSZAR EPICENTRALNY, YURI, FANTAZJA, JON KARBONIOWY, DOBRA, TRESKA, RZEŹBIARNIA, JĘZYK MASZYNOWY, OBRÓŻKA, DRUT, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, ELEKTROLUMINESCENCJA, MORWA, IMMUNOSUPRESANT, SAŁATA, WYKLUCZENIE, FARA, DYSONANS, TARTINKA, AUTSAJDER, DERESZ, WATA, KARAWAN, ŁAPOWNICTWO BIERNE, MANN, RAJZBRET, DENNER, BAŻANT, KREDYT PAŃSTWOWY, KOSZULKA, MIGRACJA, POŚWIĘCENIE, PUNKT KARNY, SZCZYTNICA, ROZPADLINA, PRZYBLIŻENIE, JASKÓŁCZE GNIAZDO, TRUKCZASZY, KOLIMATOR, KONWIKT, KOS, ORZECH, ÓSEMKA, FAZA, LOBELIOWE, WITAMINA, PODWIĘŹ, POMNIK, FILM ANIMOWANY, PORT MORSKI, JEZIORO PODLODOWCOWE, REWALIDACJA, CYSTA BAKERA, KRÓCIEC, DERYWAT SYNCHRONICZNY, REAKCJA PODSTAWIANIA, IKONA, KB, ROZDZIELNOŚĆ MNOŻENIA WZGLĘDEM DODAWANIA, EMISJA POLOWA, KRÓL ZWIERZĄT, LAMA, PIEPRZÓWKA, GASTRO, SIEĆ, PISZCZAŁKA, SZCZI, OPAŁ, PROPORZEC, TENOR, BRĄZ, KRYTYCZNOŚĆ, TWAROŻEK, MUSICAL, KOMÓRECZKA, WYBUCH, DZIURAWKA, KŁOSEK, AKT PŁCIOWY, OŁTARZYK PRZENOŚNY, GARDEROBA, NASKÓREK, ZIEGLER, BUTLA GAZOWA, LAPICIDA, TERCJA, MATRYKUŁA, TYGIELEK, ANTYMONARCHISTA, SUBLIMATOR, DUSZA, UZALEŻNIENIE, SZPITAL ZAKAŹNY, MINIATURA, STRAJK GŁODOWY, KROKANT, BEZKLASOWOŚĆ, REKWIZYCJA, PIERWSZOŚĆ, POLE ELEKTRYCZNE, ZWORKA, SINGLETON, WIĆ ROŚLINNA, AJENCJA, SAMOODNOWA, SKONIA, BAZAROWICZ, SIEROTA, POWIELACZ ELEKTRONOWY, DELUWIUM, NIEORGANICZNY CHLOREK KWASOWY, PRZEPRAWA, RUNGE, PLEUSTOFIT, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, KANAŁY, WŁÓKNO, LEGENDA, FERMENTOR, ANILANA, WYŚCIG, BINGO FANTOWE, KORDON, ODRÓBKA, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, MOHRG, KOTYLION, SIODEŁKOWCE, BOLERO, TABLICA EPITAFIJNA, BLOK RYSUNKOWY, CIOS, SMUGA, KRYJÓWKA, ŻAGIEW, MIASTO, DZIEWICTWO, STÓŁ, MANTYLA, KASZTEL, MAJONEZ, SZTUKAS, KOSMATOŚĆ, OCZKO, GOTOWOŚĆ BOJOWA, UMIEJSCOWIENIE, WĘZEŁ, PIERWSZA DAMA, OSTROKRZEW, LAWATARZ, KOMIN, NOŻYK, IZBA, OSTROKÓŁ, HORDA, PORCELANA STOŁOWA, HERETYK, WYBRANKA, ZWROT, PIEC ŁUKOWY, EMERYTURA POMOSTOWA, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, KRAKOWIAK, SEMINARIUM TEOLOGICZNE, ADMINISTRACJA MORSKA, IZOLAT, PODWÓJNOŚĆ, NÓŻKA, EXLIBRIS, CHRZEŚCIJAŃSTWO ZACHODNIE, POLITYKA SOCJALNA, WOLUMEN OBROTÓW, TAROT, PREDESTYNACJA, KATAR, NOTOWANIE CIĄGŁE, SALSA, ESTER, LISTA STARTOWA, ZAŻALENIE, MONOGAMIA, SROGOŚĆ, CIEŃ, PÓŁWEŁNA, BEDŁKA, GARDEROBA, ?WALIDACJA KRZYŻOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.311 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEMIECKI OBÓZ JENIECKI, W KTÓRYM TRZYMANI BYLI OFICEROWIE WZIĘCI DO NIEWOLI W CZASIE DZIAŁAŃ WOJENNYCH LUB OKUPACYJNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEMIECKI OBÓZ JENIECKI, W KTÓRYM TRZYMANI BYLI OFICEROWIE WZIĘCI DO NIEWOLI W CZASIE DZIAŁAŃ WOJENNYCH LUB OKUPACYJNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OFLAG niemiecki obóz jeniecki, w którym trzymani byli oficerowie wzięci do niewoli w czasie działań wojennych lub okupacyjnych (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OFLAG
niemiecki obóz jeniecki, w którym trzymani byli oficerowie wzięci do niewoli w czasie działań wojennych lub okupacyjnych (na 5 lit.).

Oprócz NIEMIECKI OBÓZ JENIECKI, W KTÓRYM TRZYMANI BYLI OFICEROWIE WZIĘCI DO NIEWOLI W CZASIE DZIAŁAŃ WOJENNYCH LUB OKUPACYJNYCH sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - NIEMIECKI OBÓZ JENIECKI, W KTÓRYM TRZYMANI BYLI OFICEROWIE WZIĘCI DO NIEWOLI W CZASIE DZIAŁAŃ WOJENNYCH LUB OKUPACYJNYCH. Dodaj komentarz

6×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast