Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: NIEOBECNOŚĆ PRACOWNIKA, UCZNIA LUB STUDENTA W PRACY LUB NA ZAJĘCIACH W SZKOLE (NA UCZELNI)

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZWOLNIENIE to:

nieobecność pracownika, ucznia lub studenta w pracy lub na zajęciach w szkole (na uczelni) (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ZWOLNIENIE

ZWOLNIENIE to:

dokument poświadczający to, że ktoś jest zwolniony z wykonywania jakiejś czynności, udziału w czymś (na 10 lit.)ZWOLNIENIE to:

decyzja o zwolnieniu, wydaleniu kogoś (na 10 lit.)ZWOLNIENIE to:

umorzenie jakiejś opłaty, np. zwolnienie z podatku (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEOBECNOŚĆ PRACOWNIKA, UCZNIA LUB STUDENTA W PRACY LUB NA ZAJĘCIACH W SZKOLE (NA UCZELNI)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.083

DYSCYPLINA NAUKOWA, ORTALION, WEZYRAT, BALET, PRZYRODNI BRAT, DYWESTYCJA, PEREŁKA, ZMĘCZENIE, BI, NAWIERZCHNIA, WSPÓŁREGENT, OJCIEC CHRZESTNY, KRUPON, WSPÓŁRZĘDNA GEOGRAFICZNA, CYGAN, HIPOWENTYLACJA, ZAJAD, MASZT, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, BALDACHIM, REGION WĘZŁOWY, TAKSON MONOTYPOWY, BEZAN MASZT, GUŁAG, OSIEMNASTY, KUPA, ARABICA, TURNIA, BIRIANI, MUSZTARDA DIJON, KRYNOLINA, GÓRMISTRZ, KOCHAŚ, HWOZDOWNIA, WYGŁOS ABSOLUTNY, PLAN ZDJĘCIOWY, WARSTWA, KATEGORIA, ZAPŁOTKI, PEIRESKIA, SANDALIN, GORĄCY OKRES, GLORIA, KUMULACJA, ŻAŁOBA, KORONATOR, PŁYWAK, AŁYCZA, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, KOPUŁA, MAGIEL, MŁAKA, LIMNIGRAF, TORII, APATIA, KILOWAT, KAPLERZ, SILNIK INDUKCYJNY, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, LOGIKA, KUPLET, GRIEKOW, WICIOKRZEW, SSANIE, DETENCJA, NALEWAK, NOTOWANIE CIĄGŁE, SAMOISTNOŚĆ, PIEPRZ RÓŻOWY, PUSTAK STROPOWY, HOMOSEKSUALIZM, ORGIA, PRZEMYSŁÓWKA, APORT, EWOLUCJA KASKADERSKA, PRZEDMIOT, MINERAŁ, DYFUZJA CHEMICZNA, EGZORTA, SPORT ZIMOWY, PRZEWÓD, MOSTEK, POŁYSK, PAUTSCH, FUGA, PAŃSTWO, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, CIEMNA KARTA, KIFOZA, SKUN, INFLACJA AKADEMICKA, SZCZYT, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, TURBINA GAZOWA, ZACIESZ, PEAN, BOCZEK, DZIEDZICZENIE, KOŁO POLARNE, STROIK, KOTLARNIA, TRUP, KONKURENCJA, TYSIĄCKROTNOŚĆ, SKAŁA ILASTA, BRĄZ, OSCYLACJA, ROZGAŁĘŹNIK, OBRONA, STAŁOŚĆ, KĄPIEL OŁOWIANA, PRZEMOC, JEZIORO PROGLACJALNE, KONCHYLIOLOGIA, WYROCZNICA, MAKATA, MARIONETKA, PRĄTNIKOWCE, UKŁAD, PAPUŻKI NIEROZŁĄCZKI, INTRUZJA, MANDARYŃSKI, ODBITKA, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, GOBELIN, MIKSTURA, GADZINA, DZIECINKA, WYKUSZ, DZIEWIĘTNASTKA, SYGNAŁ ANALOGOWY, SUBDOMENA, MIMEZJA, OBŁOK SREBRZYSTY, KONTYNGENT, PROREKTOR, PRZYBLIŻENIE, SZAGRYN, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, SŁUGA BOŻY, DRAMAT GANGSTERSKI, SARKOFAG, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, CHRANCUSKI, SPRAWA, OLEJARSTWO, MLEKO, GITARA, DIABEŁEK, SZLAM, UWŁASZCZENIE BEZPOŚREDNIE, BALDACH, PARAWANING, WSPÓŁWŁADCA, KREACJA PIENIĄDZA, PŁOZA, KINO DROGI, UPADEK, WĄŻ, ŚCIANA, PARCIAKI, CZABAN, MOC ZNAMIONOWA, POKÓJ LEKCYJNY, STREFA BUFOROWA, PARAFARMACEUTYK, PUNKROCK, WIDMO SYGNAŁU, PODCHLEBSTWO, LAJKRA, PALETA, EPOKA INDUSTRIALNA, EWALUACJA SPLOTOWA, RIKSZA, GOLONKA, JOGURCIK, DROBNICA, ZROZUMIAŁOŚĆ, PIEPRZ MNISI, ZAPITKA, LISTA TRANSFEROWA, STUDNIA, PARAFRAZA, MORDENT, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, ZASADA PODCZEPIENIA, MANIPULATOR, PARSZYWOŚĆ, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, ALPAKA, LOTNISKO, MATECZNIK, WITRYNA, PRZEKŁADNIA BOCZNA, PRZYRODNIA SIOSTRA, ODKRYCIE, DESKA RATUNKU, WYBLINKA, PODUSZKA POWIETRZNA, OPŁATA PROLONGACYJNA, DOMINATOR, SKIP, ILLOKUCJA, SAMOPAŁ, ONE-LINER, RING, WYPOWIEDZENIE, MIENIE, SUKA, TUSZ, PAŃSZCZYŹNIAK, KLINKIER, ZAKOPCENIE, PRZEKŁADNIA, DYSKONTO, METYLOTROFIA, SZLAM, SUWAK, DWUDZIESTY DZIEWIĄTY, REŻIM, SMORODINÓWKA, KASZYCA, SZCZOTKA, SAKSAUŁ, SCENARIUSZ, MYDELNICZKA, JAGLANKA, RETROGRADACJA, LUNETA, CZEREP, KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY, UNISONO, MUZYKA, MUSZTRA, KURKA ŻÓŁTA, PLOMBA, OSAD DELUWIALNY, KORPORACJA TAKSÓWKOWA, IKEBANA, TRENCZ, TWARDZIAK, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, CZECZOTA, MADŻONG, ODCZYNNIK CHEMICZNY, MOŻLIWOŚĆ, STREFA RYFTU, IRRADIACJA, SIŁY POKOJOWE, ANTYBIOZA, TIAZYD, DZIANET, CONCEPT ART, AMBASADOR, ZAPŁADNIACZ, POPRAWKA, REDUKTOR, CIĄG GEOMETRYCZNY, KUTER, ZŁĄCZE, SYFON, DYPTYCH, SŁONIOWATE, ROSOŁEK, RETENCJA, TERCJA, KRUŻ, DACH POGRĄŻONY, PONCZ, LAPARENTOZAUR, POWSTANIEC ŚLĄSKI, KROTON, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, CIĄG, ŻONA LOTA, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, OPERACJA LOGICZNA, ANEMIA APLASTYCZNA, KLEJÓWKA, KULTYWAR, APOGEUM, IN MEDIAS RES, BRUDAS, CIECZ WYCZERPANA, LYCRA, MANEŻ, PLASTYKA, MASA PAPIEROWA, MERZYK GROBLOWY, GASTROFAZA, KLEPKA, OBRONA WŁASNA, ZAPRAWA, KOTYLION, MECENASKA, TOREBKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.083 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: nieobecność pracownika, ucznia lub studenta w pracy lub na zajęciach w szkole (na uczelni), jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEOBECNOŚĆ PRACOWNIKA, UCZNIA LUB STUDENTA W PRACY LUB NA ZAJĘCIACH W SZKOLE (NA UCZELNI) to:
Hasło Opis krzyżówkowy
zwolnienie, nieobecność pracownika, ucznia lub studenta w pracy lub na zajęciach w szkole (na uczelni) (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZWOLNIENIE
nieobecność pracownika, ucznia lub studenta w pracy lub na zajęciach w szkole (na uczelni) (na 10 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x