NIESZCZĘŚCIE, WYDARZENIE TRAGICZNE W SKUTKACH, DUŻY WYPADEK LUB INNE NAGŁE ZDARZENIE LOSOWE, ZWYKLE Z DUŻĄ LICZBĄ OFIAR, MEDIALNIE NAGŁOŚNIONE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KATASTROFA to:

nieszczęście, wydarzenie tragiczne w skutkach, duży wypadek lub inne nagłe zdarzenie losowe, zwykle z dużą liczbą ofiar, medialnie nagłośnione (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KATASTROFA

KATASTROFA to:

niepowodzenie, nieudane przedsięwzięcie (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIESZCZĘŚCIE, WYDARZENIE TRAGICZNE W SKUTKACH, DUŻY WYPADEK LUB INNE NAGŁE ZDARZENIE LOSOWE, ZWYKLE Z DUŻĄ LICZBĄ OFIAR, MEDIALNIE NAGŁOŚNIONE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.926

WYBUCH, OBROŻA, ZBROJA ŁUSKOWA, PAWIK, URAZ, CZARNUCH, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, TRANSMISJA, SY, IKEBANA, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, MORENA KOŃCOWA, ARIA KONCERTOWA, IPSYLON, MARAN, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, CZERWONOSKÓRY, SEATTLE, ŁANIA, ŚRODOWISKO, ESKORTA, AMYLAZA, ŁUSKA, RDZEŃ, ŻYWOT, BARWY PAŃSTWOWE, ELEKTROLUMINESCENCJA, LISTA TRANSFEROWA, CUDACZEK, BIAŁE NOCE, DEFINITYWNOŚĆ, BULLA, POGROM, KOLONIZATOR, CIERPLIWOŚĆ, REGRES, KUSTOSZ, PRZEPIS, GNÓJ, BOREWICZ, WIBRACJA, OCZKO, NEFROSTOMIA, PRESTIŻ, ESDEK, MODUŁ SERWISOWY, RĘKAW, CHEKKER, SCHABOSZCZAK, SEMINARIUM, GUZIK, DZIEDZICZENIE, SZCZOTKA, KERO, PLOMBA, POPARZENIE, ITALIAŃSKI, NAMIESTNIK, ANNA, TROLL, GAZA, TRANSFERAZA, TERMA, CHOROBA WRZODOWA, SIEĆ, AMPUŁA, GÓRY PIERŚCIENIOWE, LIDER, ŚLIWA, MIMETYZM, WISKOZA, FILOZOF, GOŁĘBICA, ZWOLNIENIE, PRZEBUDOWA, SZLAM, PODGŁÓWEK, KAJMAK, KOŻUCH, KURATELA, FILET, STOŻEK PRZYBYSZOWY, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, ROZBIEŻNOŚĆ, WIELKI KSIĄŻĘ, MUŚLIN, CABAN, TONAŻ, ARTROZA, BUDOWA, KREACJA, WYPŁYW, ROZŁUPKA, WÓŁ, STAN CYWILNY, FURGON, FOTEL KLUBOWY, KASIARZ, KÓZKI, OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY, WIECZÓR POETYCKI, KOLEC, FILIGRAN, RETRAKCJA, PIGUŁKA, GLORIETA, TRZEBNICA, CZAJKA, SIZAL, PAS, ŻABA DARWINA, OSTATNIE PODRYGI, RABA, BARD, WĄTROBOWIEC, USTAWKA, POCIĄG MARSZRUTOWY, RUCH OPORU, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, KAMIENNE SŁOŃCE, ŚWIRZEPA, GALARETKA, FILOKAKTUS, FERRYT, DROMOS, KAPTUR, ZACIĘCIE, UKŁAD NIEINERCJALNY, SPRAWA, ASYSTENCJA, PĘDRAK, SKRYTKA, BRUCH, CZTERNASTY, KERATOPLASTYKA, KOŁTRYNA, GABINECIK, DOBRA, SZCZOTECZKA, REGULARNOŚĆ, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, SMAK, ISKRA ELEKTRYCZNA, KOTŁOWNIA, WAŁ, PUDERNICZKA, GEOFAGIA, KATAKUMBY, DRYBLAS, KOSMOGONIA, ADWEKCJA, AMFIPROSTYLOS, PRZĘDZA, MARKIZA, DRUGIE DNO, CHOROBA ODZWIERZĘCA, METAL, TROLLING, ZAPRZĄG, CAP, ARTYKUŁ, PENDENT, ROŚLINA PASTEWNA, MONODIA, PRZEDZIAŁ, KONSULTANT, KOPIA, KOBYŁA, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, DOBIEG, RYTON, RINFORZANDO, KRZYŻYK, MANCA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, INTERLUDIUM, NĘCISKO, MIEJSCE, MANIPULATOR, TRUD, OKO OPATRZNOŚCI, GAMA, TEST, JEDWAB NATURALNY, CZTEROKROTNOŚĆ, SŁUŻEBNIK, KILIM, MASZT, KALATOS, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, STARTER, FASETA, CZŁONEK RODZINY, FACH, PANICZĄTKO, DANIE CZARNEJ POLEWKI, ZĘBORÓG, TOUROPERATOR, TEMPERATURA ROSY, EGZAMIN POPRAWKOWY, RACJONALNA IGNORANCJA, KOLORY NARODOWE, DOSTOJEŃSTWO, SAMPLER, PRĄD BŁĄDZĄCY, TRASA KONCERTOWA, KRAWAT, IZBICA, TONACJA, MASKULINIZM, KORZYŚĆ, BUTERSZNIT, UKRYCIE, BADANIA, HELIOFIT, PADDLE, GUMNO, ROZETKA, MISZPELNIK, BEŁKACZEK POSPOLITY, DIETA ASPIRYNOWA, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, GLIKOPROTEINA, KOZA, MIŚ, JOSE, PODRYDZYK OSTRY, STRZELNICA SPORTOWA, SELSYN, ZEKS, WRONIE OKO, ANGIELSKA FLEGMA, BASENIK, DOBYTEK, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, ŁUPEK DACHOWY, AGREGAT KRYSTALICZNY, KLIENT, KILOGRAM, PŁYWACZEK, TIPI, OSŁONA, NAGIEL, ZRZESZENIE, SIŁA, JUDASZOWIEC, KRĄG KULTUROWY, WYPALENISKO, SZPERACZ, WĘGIER, ZAMEK KLINOWY, KRANÓWKA, PROTEKTORAT, TOREBKA BOWMANA, SALAMANDRA, OBWIĄZKA, ESTER, TYNKTURA, KARTUSZ HERBOWY, POJEDYNKA, TOR, INTERKALACJA, MARTWIAK, POŻYTEK, PROGRAM WYBORCZY, ARENA, PIKADA, WOKABULARZ, CEWNIK, SELEKCJA, DEPORTOWANY, PASIKONIK, KONWENT, NERCZYŁUSK, GERMAŃSKI, JĘZOR LODOWCOWY, ZAPRAWA, NAWÓZ SZTUCZNY, ZWARCIE, DEGRADACJA, PRZEKIEROWANIE, ROZŁÓG, PERFUMA, PROJEKT TECHNICZNY, TROP, ATUT, PINGWIN MASKOWY, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, ARTYSTA, RÓŻA BAZALTOWA, KOLOR, DRĄGAL, UJŚCIE, KSIĄŻKA ADRESOWA, PASKUDZTWO, COASTER, ŁACINNIK, RÓG, ?ARGUMENT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.926 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIESZCZĘŚCIE, WYDARZENIE TRAGICZNE W SKUTKACH, DUŻY WYPADEK LUB INNE NAGŁE ZDARZENIE LOSOWE, ZWYKLE Z DUŻĄ LICZBĄ OFIAR, MEDIALNIE NAGŁOŚNIONE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIESZCZĘŚCIE, WYDARZENIE TRAGICZNE W SKUTKACH, DUŻY WYPADEK LUB INNE NAGŁE ZDARZENIE LOSOWE, ZWYKLE Z DUŻĄ LICZBĄ OFIAR, MEDIALNIE NAGŁOŚNIONE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KATASTROFA nieszczęście, wydarzenie tragiczne w skutkach, duży wypadek lub inne nagłe zdarzenie losowe, zwykle z dużą liczbą ofiar, medialnie nagłośnione (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KATASTROFA
nieszczęście, wydarzenie tragiczne w skutkach, duży wypadek lub inne nagłe zdarzenie losowe, zwykle z dużą liczbą ofiar, medialnie nagłośnione (na 10 lit.).

Oprócz NIESZCZĘŚCIE, WYDARZENIE TRAGICZNE W SKUTKACH, DUŻY WYPADEK LUB INNE NAGŁE ZDARZENIE LOSOWE, ZWYKLE Z DUŻĄ LICZBĄ OFIAR, MEDIALNIE NAGŁOŚNIONE sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - NIESZCZĘŚCIE, WYDARZENIE TRAGICZNE W SKUTKACH, DUŻY WYPADEK LUB INNE NAGŁE ZDARZENIE LOSOWE, ZWYKLE Z DUŻĄ LICZBĄ OFIAR, MEDIALNIE NAGŁOŚNIONE. Dodaj komentarz

8+1 =

Poleć nas znajomym:

x