NIEWIELKA LUB OKREŚLANA PIESZCZOTLIWIE LEKTURA - TO, CO KTOŚ CZYTA LUB CO BĘDZIE CZYTAŁ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LEKTURKA to:

niewielka lub określana pieszczotliwie lektura - to, co ktoś czyta lub co będzie czytał (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEWIELKA LUB OKREŚLANA PIESZCZOTLIWIE LEKTURA - TO, CO KTOŚ CZYTA LUB CO BĘDZIE CZYTAŁ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.206

RAKIETA, ANTONOMAZJA, GALANTYNA, REPLIKA, OKLUZJA, KOLOR OCHRONNY, KISZONKA, TERMOMETR RNA, WARSTWA, TĘSKNOTA, SŁUŻEBNIK, ROBOCIK, ŻYDOSTWO, OŁTARZYK, WYŚCIGI, PATRYLINEARNOŚĆ, RUSKOŚĆ, CEREBROZYD, KOLEBKA, POWŁOCZKA, BABULINKA, KAFETERIA, KLERODENDRON, SPRZĄCZKA, FILAR, KLEIK, NIEOCZYWISTOŚĆ, NARKOTYZER, CHOROBA WENERYCZNA, IBERYSTYKA, RETUSZ, SZWAGROSTWO, WERYFIKACJA, NACIĄG, WĘGIERKA, ŚMIAŁOŚĆ, KOSZULKA, ODCHYŁ, IZOLATORIUM, ANETA, ANTAGONISTA, WARTA, PUNKT ASEKURACYJNY, WIEŻA KONTROLNA, TKAŃCOWATE, NIERUCHOMOŚĆ, PÓŁWEŁNA, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, UPOLITYCZNIENIE, DEPORTOWANY, BALOT, KATAR KISZEK, ZAPŁOTKI, OPĘTANY, ŁONO, TAKTYK, TRANSLOKACJA, RYBA AMFIDROMICZNA, WICEDZIEKAN, OWAD, ZBŁĄKANA OWIECZKA, WYSZUKIWARKA, ROZKOSZNIACZEK, OSPA, LICZBA PRZESTĘPNA, PRELIMINARIUM POKOJOWE, KRYTERIUM STEROWANIA, CZTEROSUW, RASOWOŚĆ, ŻŁÓBECZEK, PERSYFLAŻ, NAKŁO, SPEKTAKL, ANGIELSKA FLEGMA, MIEJSCE, FAŁDA, KREDYT PAŃSTWOWY, GWARA, DYSTONIA TORSYJNA, BRYTFANKA, BATERIA AKUMULATOROWA, CIAŁO, DŁUGI WEEKEND, ZGRUPOWANIE, KRATA ROZDZIELNA, GALETA, WYSZYWANKA, SZABAŚNIK, CHÓR, NOK, ŁAJNO, BYDLĘ, TROSKA, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, SKOPEK, MASZYNOWNIA, URAZ, KREW, ROZPADLINA, ŁUNA, ZEWŁOK, TUBA, FALA, TRYL, CYNADRY, ALAN, DEZERCJA, BOŻA RĘKA, DOBRA STRONA, DOKŁADNOŚĆ, TWORZYWO SZTUCZNE, ELANA, PLEBISCYT TERYTORIALNY, LARGO, LEKTORIUM, FORSZLAK, REWERSAŁ, DESZCZ, MLEKO, AMEBA, PRZEDSTAWIENIE, KANTOR, WOLUMEN OBROTU, TRÓJSTRONNOŚĆ, WZÓR CHEMICZNY, TYMBALIK, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, SILNIK CZTEROTAKTOWY, PUBLIKACJA, PIGULARZ, PORYWCZOŚĆ, PRZEPAŚĆ, PARTIA, WSPÓŁUCZEŃ, BON UWŁASZCZENIOWY, GULASZ IRLANDZKI, PARANOJA PRAWDZIWA, WARSTWA ABLACYJNA, PARKIET, TYNKTURA, BLOK, MARYNARCZYNA, KICAJ, MNIEJSZE ZŁO, CZŁON PODRZĘDNY, NIEPOKOJENIE SIĘ, HRABIANKA, AKTYWNOŚĆ, WOJSKO, SALTARELLO, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, MAŁOSTKOWOŚĆ, WIEŻA SZYBOWA, LOKACJA ATELIEROWA, PALPACJA, SREBRZENIE, CIĘŻKI SPRZĘT, OMEN, ZAPINKA, ORBITER, PODCHLEBSTWO, GAMA, STRZAŁA, SAFARI, ATOL, KOTLET SCHABOWY, CZAJKA, ESDEK, ŁUK TRIUMFALNY, ZAPROSZENIE, ZATOR, LISTEK, DOLNOPŁAT, FAŁSZERZ, GAMBIT, PROGRAM, ANALIZA, ROPNICA, IMIONISKO, MISIACZEK, FOTOGRAM, PLEWKA, FILC, DOŻYWOTNOŚĆ, OBORA DWORSKA, DASZEK, OBRZĘK, ZACIESZ, ZAWISAK, NIESAMOWITOŚĆ, WIELKOŚĆ SKALARNA, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, PASTYŁA, ŁEBEK, ZESTAW, WIDLICZKA, CIEPLICA, BECZKA PROCHU, MAŁPKA, BIEGŁOŚĆ, KONNICA, GALERIA, ANAMORFOZA, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, SIEDMIOKROTNOŚĆ, SKUPIENIE, TRANSKRYPCJA, KAKAO, PUNKT, MUZYKA PROGRAMOWA, TURMA, BURŁAK, ISKIERNIK OCHRONNY, KĄT, COROCZNOŚĆ, SPRAWNOŚĆ, SKALA, PRZYSTOSOWANIE, HERMA, HASŁO, CHOROBA ODZWIERZĘCA, BUGAJ, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, KRAINA, EGZOCENTRYZM, SZPULA, PRODUCENT, RÓW IRYGACYJNY, ZWODNICZOŚĆ, WYROCZNIA, WIZYTOWNIK, PROTEZA, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, UCHWAŁA, DEPRESYJNOŚĆ, ZŁOTKO, PATROLOWIEC, HERBATA, PORADLNE, PROCES BIOLOGICZNY, CEGŁA DZIURAWKA, ABLUCJA, KAFEL, SKRAJNOŚĆ, REKREACJA, STOSUNEK, TYP DZIKI, KOKTAJL KRABOWY, AFISZ, SZEJK, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, WRÓG, KOLAUDACJA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, ŁUPIEŻ PSTRY, KROPLA, POLONISTYKA, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, MESZEK, POLITYCZNY, EKSPOZYCJA, MAJĄTEK, KLUCZ, SZYSZKA, OWOC POZORNY, NIEZBĘDNOŚĆ, JĘZYK ANGIELSKI, GAMA, DZIEWUSZKA, KAZAMATA, ROBOTA, BRZOZOWATE, AGENT, UKŁAD KIEROWNICZY, PRZEMYT MRÓWKOWY, RODZINA KATYŃSKA, ŁUPEK MARGLISTY, PŁYN INFUZYJNY, SZTUKA ZDOBNICZA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, DZIEŁO OTWARTE, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, DIABEŁ, BANDANKA, ZAKWATEROWANIE, INSEKT, GUMNO, WĘGAR, AKROLIT, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, KAKAO, FILM S-F, HADIS, ŚRUBA POCIĄGOWA, SŁUPISKO, PISEMKO, DOKTOREK, BARKAS, ?FUNGICYD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.206 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEWIELKA LUB OKREŚLANA PIESZCZOTLIWIE LEKTURA - TO, CO KTOŚ CZYTA LUB CO BĘDZIE CZYTAŁ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEWIELKA LUB OKREŚLANA PIESZCZOTLIWIE LEKTURA - TO, CO KTOŚ CZYTA LUB CO BĘDZIE CZYTAŁ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LEKTURKA niewielka lub określana pieszczotliwie lektura - to, co ktoś czyta lub co będzie czytał (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LEKTURKA
niewielka lub określana pieszczotliwie lektura - to, co ktoś czyta lub co będzie czytał (na 8 lit.).

Oprócz NIEWIELKA LUB OKREŚLANA PIESZCZOTLIWIE LEKTURA - TO, CO KTOŚ CZYTA LUB CO BĘDZIE CZYTAŁ sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - NIEWIELKA LUB OKREŚLANA PIESZCZOTLIWIE LEKTURA - TO, CO KTOŚ CZYTA LUB CO BĘDZIE CZYTAŁ. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast