NIEWIELKI MOTYW DEKORACYJNY W KSZTAŁCIE MINIATUROWEJ ŚWIĄTYNKI LUB KAPLICZKI, CZĘSTO Z BALDACHIMEM, UMIESZCZANY W TYMPANONIE, PORTALU LUB JAKO STERCZYNA, ZWIEŃCZENIE ARCHITEKTONICZNE, NIEKIEDY UŻYWANY RÓWNIEŻ JAKO DAR FUNDACYJNY DLA OBIEKTU SAKRALNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EDYKUŁ to:

niewielki motyw dekoracyjny w kształcie miniaturowej świątynki lub kapliczki, często z baldachimem, umieszczany w tympanonie, portalu lub jako sterczyna, zwieńczenie architektoniczne, niekiedy używany również jako dar fundacyjny dla obiektu sakralnego (na 6 lit.)EDYKUŁA to:

niewielki motyw dekoracyjny w kształcie miniaturowej świątynki lub kapliczki, często z baldachimem, umieszczany w tympanonie, portalu lub jako sterczyna, zwieńczenie architektoniczne, niekiedy używany również jako dar fundacyjny dla obiektu sakralnego (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: EDYKUŁ

EDYKUŁ to:

niewielki motyw dekoracyjny w kształcie miniaturowej świątynki lub kapliczki, często z baldachimem, umieszczany w tympanonie, portalu lub jako sterczyna, zwieńczenie architektoniczne, niekiedy używany również jako dar fundacyjny dla obiektu sakralnego (na 6 lit.)EDYKUŁ to:

konstrukcja architektoniczna, rodzaj kapliczki (głównie naściennej lub przyściennej), której zwieńczenie (często z belkowaniem, frontonem) wsparte jest na dwóch podporach (na 6 lit.)EDYKUŁ to:

rodzaj zagłębienia, niszy w ścianie budynku, w której umieszcza się jakiś obiekt, najczęściej posążek, rzeźbę o charakterze kultowym (na 6 lit.)EDYKUŁ to:

w malarstwie lub rzeźbie: wyobrażenie kapliczki wspartej na dwóch podporach, które pełni funkcję dekoracyjną, stanowi ramę dla umieszczonego w niej wizerunku (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEWIELKI MOTYW DEKORACYJNY W KSZTAŁCIE MINIATUROWEJ ŚWIĄTYNKI LUB KAPLICZKI, CZĘSTO Z BALDACHIMEM, UMIESZCZANY W TYMPANONIE, PORTALU LUB JAKO STERCZYNA, ZWIEŃCZENIE ARCHITEKTONICZNE, NIEKIEDY UŻYWANY RÓWNIEŻ JAKO DAR FUNDACYJNY DLA OBIEKTU SAKRALNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.140

TASIEMIEC, BILLBOARD, SZCZOTECZKA, SREBRZENIE, GRUCHOT, KOLCZAK, ŹREBIĘ, NERKÓWKA, DEROGACJA, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, TKANKA MIĘKKA, HEJT, SZCZYPIOREK, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, TRAFIENIE, PRAWOZNAWSTWO, GŁASZCZKOCHODY, SZPIEGÓWKA, TĘPOZĘBNE, FINAŁ, POPRĘG, JACHT ŻAGLOWY, KORPORACJA, PENTAN, BERCEUSE, TARGANIEC, AROMAT, PISIOR, MA, ASYSTA, ABORCJA, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, SZPILKA, ODWAŻNIK, BABULA, SCHRONISKO, JĘZYK FALISKI, PROROCTWO, SKRZYNKA LĘGOWA, DANE STATYSTYCZNE, WĄŻ, POTĘPICIEL, PODUSZKA, SILOS ZBOŻOWY, KRÓLOWA RENET, MAŁŻORACZEK, ANATOLKA, ODCZYN TUBERKULINOWY, AMORFIK, FEROMON, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, PRAŻMO, MUR, WYRAŻENIE, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, PRZEPIĘCIE, KAJUTA, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, MOWA NIEZALEŻNA, SER, WYŚCIGI, KOSZT BEZPOŚREDNI, TRZECI ŚWIAT, OBSERWATOR, STRYCHULEC, MAŁPY WŁAŚCIWE, EPIZOD, KAFLE, ŻNIWIARKA, KASZA KUKURYDZIANA, ESKIMOSKI, AIDEOLOGICZNOŚĆ, HARMONIJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORSTWO, MAGNES, KARP BEZŁUSKI, DEPTAK, TYPOLOGIZACJA, ZJAWISKO SEEBECKA, PSEUDOPODIUM, BEKON, ORGANDYNA, MAŃSKI, KOMIN GEOTERMALNY, KONSTYTUCJA, AZBEST, SZYJA, WRÓBEL MAZUREK, TECHNIKA GRAFICZNA, BRONA, PANTOFELNIK, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, MIKROTRON, PIDŻIN, NOWA KLASYCZNA, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, DYLIŻANS, BODOR, ŻABA GOLIAT, OBRAZ, DANIE ARBUZA, JEDEN, POMOC DROGOWA, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, HLAK, OPAŁ, BROŃ NUKLEARNA, BALANGOWICZ, DANINA, SMREKUN, BODZIEC, SŁUPICA, AKADYJSKI, KARNER, PRZYKURCZ, OBI, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, WYWROTKA, OSTINATO, ATUT, GLUSAN BIZMUTU, CZOŁÓWKA, ŻAGIEW, WRĘGA, KAYMAK, OGÓR, TIPI, LEKTURA, PATRIOTA, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, AUREOLA, GRAF SKIEROWANY, EKSPLANTAT, PRZYRODNIA SIOSTRA, HERBATNIK PEŁNOZIARNISTY, INWALIDA WOJSKOWY, GRZĘDA, SRAKA, NOWOROCZNIK, WINIARZ, GŁOWICA KONWENCJONALNA, IBIS BRANICKIEGO, NIEPOKALANEK MNISI, MASKARON, SALPINKS, OTWÓR, KOŃ NOWOKIRGISKI, LOCH, KOMEDIA KRYMINALNA, TRĄBITA, RUCH BEZWIZOWY, PRZEMIENNIK AMATORSKI, DOKUMENT LOKACYJNY, WYROCZNICA, OCZKO, SYPIALKA, MALARZ, LIBRA, MANIFESTACJA, TAŚMOWY, SZATA, JASTRZĘBIE OKO, DRWINA, KSIĄDZ DOBRODZIEJ, KOSMATOŚĆ, ZOŁZY, PLAC APELOWY, ARSENAŁ, BAKŁAŻAN, GOŃBA, TENISISTA STOŁOWY, PSI GRZYB, KOŃ POCIĄGOWY, AGENT, SPLOT, TRUSIĄTKO, PODATNOŚĆ, KLEĆ, HAYDN, ZDRADLIWOŚĆ, KOCIE OKO, SOCJALDEMOKRATA, NOSTRZYK, SOCZEWICA, TUM, TEMPERATURA ZAPŁONU, STOKŁOSA, OSTOJA, POEMAT HEROICZNY, DEKLARANT, KOŁDRA, PANTALONY, WIROSZYBOWIEC, HUMANIORA, PARZENICA, CYKLOFOSFAMID, ŻYTO KONSUMPCYJNE, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, RACHATŁUKUM, MAŁPI GAJ, STERCZYNA, REZERWAT, RDZA, KATOLICKOŚĆ, DZIEŁO SZTUKI, OŚCIEŻNICA, WIDLICZKA, BALECIK, ŚMIERCIOŻERCA, HERETYK, SPACJA, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, RURA GŁOSOWA, DONŻUANIZM, PROWINCJA, CYKL METONA, GŁĘBSZY, CHUSTA, ZBIEŻNOŚĆ PUNKTOWA, MATRYKUŁA, GENLIS, METODA KASOWA, UDERZENIE, PORTRET, PRZESTĘPSTWO POSPOLITE, KANAŁ RODNY, CZESKI BŁĄD, ELOKWENCJA, KONWENT, HOTENTOT, KACOWE, KULFON, HENOTEIZM, STYL, FERETRON, RENESANSOWOŚĆ, ŚWIATŁO AWARYJNE, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, WOJEWÓDZTWO, RICHELIEU, SZKLARKA, DRES, PROFESOR ZWYCZAJNY, BAŃKA, ZŁAZ, KOLEŻANKA PO FACHU, MRÓWKA FARAONA, PILAW, WYZWOLICIEL, GORSET, ŻORŻETA, METAL KOLOROWY, WRĄB, KARTACZ, MONOETANOLOAMINA, WYPADEK DROGOWY, CHEMIA, IRC, MIKROURAZ, PAKIET, INFERENCJA, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, UGRUPOWANIE, DZIEDZICZENIE, JEŻOWCE, LOKOMOBILA PAROWA, INTERES PRAWNY, OGÓREK, KANAŁ, EMIL, OGIEŃ, NASIONNICE, USTNIK, URZĄD CENTRALNY, OSIEMNASTKA, CAMPARI, SATELITA, CEL, KROTON, FALANGA, ATOM, PILEUS, ROZŁOGI, BŁYSZCZE WŁOSKOWATE, REPUTACJA, OPARCIE, GYMKHANA, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, CYGAN, KAPITALISTKA, PRZYCZÓŁEK, BANAN, PAWĘŻ, IGŁA, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, KOMPANIA, OPOZYCJA, PŁYN INFUZYJNY, ?SKRYTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.140 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEWIELKI MOTYW DEKORACYJNY W KSZTAŁCIE MINIATUROWEJ ŚWIĄTYNKI LUB KAPLICZKI, CZĘSTO Z BALDACHIMEM, UMIESZCZANY W TYMPANONIE, PORTALU LUB JAKO STERCZYNA, ZWIEŃCZENIE ARCHITEKTONICZNE, NIEKIEDY UŻYWANY RÓWNIEŻ JAKO DAR FUNDACYJNY DLA OBIEKTU SAKRALNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: NIEWIELKI MOTYW DEKORACYJNY W KSZTAŁCIE MINIATUROWEJ ŚWIĄTYNKI LUB KAPLICZKI, CZĘSTO Z BALDACHIMEM, UMIESZCZANY W TYMPANONIE, PORTALU LUB JAKO STERCZYNA, ZWIEŃCZENIE ARCHITEKTONICZNE, NIEKIEDY UŻYWANY RÓWNIEŻ JAKO DAR FUNDACYJNY DLA OBIEKTU SAKRALNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EDYKUŁ niewielki motyw dekoracyjny w kształcie miniaturowej świątynki lub kapliczki, często z baldachimem, umieszczany w tympanonie, portalu lub jako sterczyna, zwieńczenie architektoniczne, niekiedy używany również jako dar fundacyjny dla obiektu sakralnego (na 6 lit.)
EDYKUŁA niewielki motyw dekoracyjny w kształcie miniaturowej świątynki lub kapliczki, często z baldachimem, umieszczany w tympanonie, portalu lub jako sterczyna, zwieńczenie architektoniczne, niekiedy używany również jako dar fundacyjny dla obiektu sakralnego (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EDYKUŁ
niewielki motyw dekoracyjny w kształcie miniaturowej świątynki lub kapliczki, często z baldachimem, umieszczany w tympanonie, portalu lub jako sterczyna, zwieńczenie architektoniczne, niekiedy używany również jako dar fundacyjny dla obiektu sakralnego (na 6 lit.).
EDYKUŁA
niewielki motyw dekoracyjny w kształcie miniaturowej świątynki lub kapliczki, często z baldachimem, umieszczany w tympanonie, portalu lub jako sterczyna, zwieńczenie architektoniczne, niekiedy używany również jako dar fundacyjny dla obiektu sakralnego (na 7 lit.).

Oprócz NIEWIELKI MOTYW DEKORACYJNY W KSZTAŁCIE MINIATUROWEJ ŚWIĄTYNKI LUB KAPLICZKI, CZĘSTO Z BALDACHIMEM, UMIESZCZANY W TYMPANONIE, PORTALU LUB JAKO STERCZYNA, ZWIEŃCZENIE ARCHITEKTONICZNE, NIEKIEDY UŻYWANY RÓWNIEŻ JAKO DAR FUNDACYJNY DLA OBIEKTU SAKRALNEGO sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - NIEWIELKI MOTYW DEKORACYJNY W KSZTAŁCIE MINIATUROWEJ ŚWIĄTYNKI LUB KAPLICZKI, CZĘSTO Z BALDACHIMEM, UMIESZCZANY W TYMPANONIE, PORTALU LUB JAKO STERCZYNA, ZWIEŃCZENIE ARCHITEKTONICZNE, NIEKIEDY UŻYWANY RÓWNIEŻ JAKO DAR FUNDACYJNY DLA OBIEKTU SAKRALNEGO. Dodaj komentarz

1×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast