NOWICJUSZ, OSOBA, KTÓRA JESZCZE NIE MA ROZEZNANEJ TEMATYKI, NIE ZNA SIĘ NA DANEJ RZECZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŻÓŁTODZIÓB to:

nowicjusz, osoba, która jeszcze nie ma rozeznanej tematyki, nie zna się na danej rzeczy (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NOWICJUSZ, OSOBA, KTÓRA JESZCZE NIE MA ROZEZNANEJ TEMATYKI, NIE ZNA SIĘ NA DANEJ RZECZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.493

SAMOŁÓWKA, SPIKER, GAŁĘZATKA KULISTA, OKAP, HUNCWOT, PLAC, NARYS KLESZCZOWY, CZESALNIA, ROZCHWIEJ, DUK WSPANIAŁY, BURAK, CHARLESTON, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, BUFOR, DOMINACJA CAŁKOWITA, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, TAJEMNOŚĆ, GARBATY ANIOŁEK, ELDAR, KOMÓRKA INTERSTYCJALNA, MASŁO CZOSNKOWE, STRAŻ, PŁAWACZKA, PODCHLEBSTWO, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, GOL KONTAKTOWY, WELUR, SERNICA, WIEŻA Z KOŚCI SŁONIOWEJ, BRUTALIZM, ZABUDOWANIA, ŚMIECISKO, FALA NOŚNA, NAPĘD RAKIETOWY, SZCZUDLARSTWO, WSZECHWIEDZĄCA, ODPŁYW, INFORMATOR, NERECZNICA VILLARA, ALTOCUMULUS, REZYDENT, WETERYNARZ, CHOMIK AZERSKI, JĘZYK KARYJSKI, WYMIENNIKOWNIA, WYJADACZ, BYCZEK, PATAGOZAUR, PRÓŻNOWANIE, KOŃ, KULMINACJA, SENAT, NASTROSZEK DŁUGOSZYPUŁKOWY, WŁÓCZYKIJ, KWIATEK, KUCZBAJA, KONIK, AUTOHEMOTERAPIA, CZESALNIA, SYF, FRANKATURA FANTAZYJNA, ORTOPTYSTA, ZŁOTY STRZAŁ, ODKŁAD, PODMIOT GRAMATYCZNY, IMPREGNAT, POSTERUNEK, RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH, PŁUG, CIENNIK, FENOMENALIZM, POWTARZALNOŚĆ, TSUNAMI, LENIUCH, ROLNIK INDYWIDUALNY, KARBIDKA, SĄD APODYKTYCZNY, SIODLARSTWO, PRZEJEŻDŻAJĄCA, PRECESJA, KŁUSAK ORŁOWSKI, MASIELNICZKA, AZYL, CHOROBA WODUNKOWA, PKB PER CAPITA, PLOTKARA, PERSEWERACJA, SZTYWNA SPACJA, KAPŁAN, KRATA KSIĘCIA WALII, IZOMER OPTYCZNY, ASESOR, DZIDZIA-PIERNIK, EKSPATRIANTKA, POZYCJA TESTOWA, OTWIERANIE SERCA, FALABELLA, KOSMETYK, ŚWIATŁA, KNAJPA, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE JAMY USTNEJ, KOLEJKA METRA, POTRZEBA, CZEREP, HOBBYSTA, FRYZ, WIDOWNIA, RACHUNEK FINANSOWY, TERYTORIUM AUTONOMICZNE, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, GUZOWATOŚĆ BRÓDKOWA, DZIEŃ REKTORSKI, ADHD, WIDELEC, NUDYSTKA, OBELISK, TUBOWY, POŻAR, PROBANTKA, KOWALNOŚĆ, KUCHNIA, ŁATEK, WYRAŻENIE NIEOZNACZONE, GWIAZDA, PUNKT KONSTRUKCYJNY, CHRONOGRAF, WSPÓŁUCZENNICA, KWARTET SMYCZKOWY, OBJAW ZWIASTUNOWY, TRAFNOŚĆ, MISTRZ CEREMONII, ACHEIROPOIETOS, NIEPRZYZWOITOŚĆ, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, KĄPIEL, KOMEDIANTKA, CÓRA MARNOTRAWNA, SCENICZNOŚĆ, KWESTURA, MIKROBIOLOGIA LEKARSKA, RAKSLOT, GOSPODARKA MIESZANA, TOPOLOGIA MAGISTRALI, BERGMAN, ZNAMIĘ WRZECIONOWATO-NABŁONKOWATOKOMÓRKOWE, NIEGUSTOWNOŚĆ, DOKUMENTALISTA, WIDZENIE SENNE, ŚCISKACZ, USZKO, DEPRESJA CYKLICZNA, BAŁAMUTKA, FAVELA, PODBIERACZ, LAWA PODUSZKOWA, NIEWIERZĄCY, NEOREALIZM, DŻIHAD, ZBRODNIARZ WOJENNY, POLONIZATOR, POKER ROZBIERANY, PERYPATETYK, ASESOR KOLEGIALNY, SOLFUGI, BULDER, ŁASKAWCA, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, FUNKCJA OKRESOWA, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, MAŁE MOCARSTWO, EKRANOPLAN, GRANICA KULTUR, LOTNIK, BAKARAT, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, CZUJNIK GENERACYJNY, TEMPERATURA CURIE, PLEWY, INDYWIDUUM, RZĄD KOALICYJNY, FIRMAMENT, NISZCZUKA KROKODYLA, CIENKI BOLEK, NAJDUCH, ŻYCIAN, DOSTOJNIK, WAGA RZYMSKA, ZGROMADZENIE CZYNNE, JAŚMIN, ZAPRZĘG, DZIECIĘ, PTASZĘ, ALFABET MUZYCZNY, ZBIEG, PODSYP, LITEWSKI, GORĄCZKA PONTIAC, POMPIER, BETONKA, TEMPERATURA ZAPŁONU, PLENNOŚĆ, ANTIDOTUM, STÓŁ MONTAŻOWY, ENDOMORFIZM, KINOMAN, SEMINARIUM, ROPNIAK, INDYGOWIEC, LOTNICZKA, GNIAZDO, ANGORA TURECKA, MIKROWELA, POCHWIAK OKAZAŁY, REKINY, WĄŻ, NEOPOZYTYWIZM, EKLIPTYKA, ODWYKÓWKA, PERYPATETYK, HISTORYZM MASKI, ABSOLUT, GRUPA ACETYLOWA, METODOLOGIA, ASCEZA, WIELKA CHOROBA, ZLEW, MIKROMIKRON, KATEGORIA SŁOMKOWA, CZEKAN, GENERACJA, INSTAGRAMERKA, MARTWY PUNKT, ŁOPACIARZ, FARBA OLEJNA, AUTOCHTONICZNOŚĆ, LATAJĄCY DYWAN, ABSTRAKCJONISTA, PRZEDZIAŁ, KLIPA, BABIMÓR, IZBA MORSKA, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, ZIMNO, PRZEKAZ, MNIEJSZOŚĆ, ARENA, MAJAK, KOLONIA, MIESZALNIK, NEGATYWIZM, SCHLUTER, STREFA PODKOSZOWA, KRAJ, KAPELUSZ PANAMSKI, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, KRYSTALOCHEMIA, NATURALIZACJA, WYŁOM, NEONTOLOGIA, SYLWETKA, HUYGENS, AWIOFON, FICTIO PERSONAE, TELEWIZJA, GRUPA KARBOKSYLOWA, PRAWICA, BUTERSZNYT, PERUKARSTWO, CHRYSTOLOGIA, MAGAZYN, KOKSOCHEMIA, WOJOWNICZOŚĆ, HIPPISKA, GŁOWNIA PYŁKOWA, POLATUCHY, CENA ADMINISTRACYJNA, KARP PEŁNOŁUSKI, NAMIESTNIK, ZASADA POMOCNICZOŚCI, BALSAM KANADYJSKI, FOTEL OBROTOWY, WYROŚLE, CAP, KULTURA TRZCINIECKA, MENEDŻMENT, PREZYDENCJALIZM, ARACHNOLOGIA, KOD ALFANUMERYCZNY, PALEC ŚRODKOWY, PODKÓWKA, PŁYNNOŚĆ, RYBA ŁAWICOWA, ODMIANA UPRAWNA, SKALENOEDR, DZIAŁ, NATARCZYWOŚĆ, KOLIBER, PANDAN, BAZA ZAOPATRZENIOWA, ?OFICER ASTRONAWIGACYJNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.493 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NOWICJUSZ, OSOBA, KTÓRA JESZCZE NIE MA ROZEZNANEJ TEMATYKI, NIE ZNA SIĘ NA DANEJ RZECZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NOWICJUSZ, OSOBA, KTÓRA JESZCZE NIE MA ROZEZNANEJ TEMATYKI, NIE ZNA SIĘ NA DANEJ RZECZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŻÓŁTODZIÓB nowicjusz, osoba, która jeszcze nie ma rozeznanej tematyki, nie zna się na danej rzeczy (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŻÓŁTODZIÓB
nowicjusz, osoba, która jeszcze nie ma rozeznanej tematyki, nie zna się na danej rzeczy (na 10 lit.).

Oprócz NOWICJUSZ, OSOBA, KTÓRA JESZCZE NIE MA ROZEZNANEJ TEMATYKI, NIE ZNA SIĘ NA DANEJ RZECZY sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - NOWICJUSZ, OSOBA, KTÓRA JESZCZE NIE MA ROZEZNANEJ TEMATYKI, NIE ZNA SIĘ NA DANEJ RZECZY. Dodaj komentarz

7+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast