O ORGANIZMACH ŻYWYCH - NIEPODATNOŚĆ NA DZIAŁANIE BODŹCÓW LUB NA DZIAŁANIE JAKIEGOŚ SKŁADNIKA WEWNĘTRZNEGO (NP. HORMONU) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEWRAŻLIWOŚĆ to:

o organizmach żywych - niepodatność na działanie bodźców lub na działanie jakiegoś składnika wewnętrznego (np. hormonu) (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIEWRAŻLIWOŚĆ

NIEWRAŻLIWOŚĆ to:

cecha ludzi, której istota polega na umiejętności lekceważenia tego, co jest ważne dla innych (lub ogółu społeczeństwa) (na 13 lit.)NIEWRAŻLIWOŚĆ to:

niepodatność na niekorzystne warunki zewnętrzne (na 13 lit.)NIEWRAŻLIWOŚĆ to:

cecha związana z zachowaniem i postrzeganiem (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "O ORGANIZMACH ŻYWYCH - NIEPODATNOŚĆ NA DZIAŁANIE BODŹCÓW LUB NA DZIAŁANIE JAKIEGOŚ SKŁADNIKA WEWNĘTRZNEGO (NP. HORMONU)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.131

POLARYZACJA JONOWA, DWÓJKA, LIPOLIZA, BAŻANT, SZCZEP, INSEKT, UDERZENIE, ESTRAGON, SINGIEL, MINIATURA FORTEPIANOWA, STWORZENIE, PRZEBUDOWA, AKCJA, FALA, KALIKO, PRZEWROTKA, WYBITNOŚĆ, BYCZEK, BALDACH, MIRABELKA, CHOROGRAFIA, DROBINA, JAMA, OBSŁUGA, LEJ KRASOWY, COASTER, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, LAS, WINA NIEUMYŚLNA, GOŹDZIENIEC, SIŁY POKOJOWE, URCEUS, ŚWIATŁO POSTOJOWE, BOCIANIE GNIAZDO, TORTILLA, ARAMEIZM, CUDACZEK, SYSTEM ZARZĄDZANIA, OSTRZAŁ, PIRAMIDKA, RODZIMOŚĆ, KRYSTALIZACJA, PRZYŚPIEW, SYSTEM SYMBOLICZNY, NIEPOKALANEK MNISI, IMACZ, BOK, APLA, OPUS, ZIARNIAK, WEZWANIE, PIGULARZ, PALETA, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, GRZBIET KSIĄŻKI, MORDOKLEJKA, KOSTKA BRUKOWA, KRIS, NIMFA, HALA, CHŁOPOWINA, STANOWISKO, WELON, PROTEKCJONIZM, NAGŁOŚNIENIE, SIATKA, DAWCA NARZĄDÓW, BASZŁYK, MAŁA OJCZYZNA, AZOLLA DROBNA, MUTACJA PUNKTOWA, TULEJA, ŻUBR WĘGIERSKI, PULPA, KROPLÓWKA, BURZA, APRETURA, KLINKIER, MINOGOWATE, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, ESKORTA, POTENCJAŁ DZETA, BITLES, KRA, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, POLE GOLFOWE, ISOHTIOL, KOŁEK, KANOE, GÓRA, ROKOWANIA ZBIOROWE, TEKST JAWNY, KONCYLIACJA, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, TERCET, POKRYWA, ESPRINGOLA, OPOZYCJA, FUTRO, BIRET, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, PRZYCZÓŁEK, MSZA GREGORIAŃSKA, RACZYNA, FILAR, ELEKTROIZOLACJA, OKALECZENIE, ROŚLINA OKRYWOWA, ZĘBORÓG, EUROWALUTA, KWIATUSZEK, SIEDEMNASTKA, STAN POSIADANIA, TREPANACJA, KANONIERKA, AMOKSYCYLINA, STOS, KREOL, LEK PRZECIWCUKRZYCOWY, WIOŚLAK, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, TEŚCIK, ŁAMACZ BLOKADY, ZASADA, OBŁO, PRZEZIERNOŚĆ, BLOCZEK, MARTWE POLE, WYNACZYNIENIE, TEATR, WELIN, ASESOR, GLORIA, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, NIEWYPARZONY PYSK, ANON, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, ZIELENICE, OPIEKUŃCZOŚĆ, POTNIK, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, BARANECZEK, PASZTETÓWKA, CZAS TRWANIA, NEFROLEPIS, DIABEŁEK, UMOWA, PÓŁOKRĄG, CUDEŃKO, TANIEC, PLEWA, BRUK, SMOCZEK, NADSCENIE, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, TOREBKA, KOŁO POLARNE, KALANDER, ZRAZÓWKA, PIĘKNY WIEK, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, ZAMKNIĘCIE CELNE, STYLON, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA, CZAS PRZESZŁY, KOŃ KIŃSKI, HARCAP, WINDSURFING, AMERYKANIZM, ZESZYT, WYBRYK NATURY, BARWY NARODOWE, WĘZEŁ, IMPERIUM BRYTYJSKIE, SPARRINGPARTNER, KASZA JĘCZMIENNA, ADORACJA, OŚRODEK WYPOCZYNKOWY, EMPORA, ANALIZA WARIANCYJNA, ŚCIEŻKA, NASTAWA, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, ZNAK, EMIRAT, LEKOWRAŻLIWOŚĆ, BALOT, DYPTYK, PLANETA, OWICYD, GERMAŃSKI, KREW, FORMACJA, APRETURA, MELILIT, PŁYTA DETONACYJNA, CAP, OCHRONA INDYWIDUALNA, GAJA, ŻAGIEL, EGZOCENTRYZM, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, SZCZĘK ORĘŻA, GESTIA, OSTENTACJA, KOMENTARZYK, MANEWR PRINGLE’A, KARTEL, LORDOSTWO, KARABELA, KIEROWCA, ANTRYKOT, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, ZESPÓŁ, CUDZOŁOŻNICA, SZARPANKA, OBRONA, ASTRAGAL, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, ZASÓB, KWARTET, EXLIBRIS, NADZIEWARKA, CZASZA, POSZKODOWANY, DUCHOWY PRZYWÓDCA, AMONIACZEK, OBRĘCZ, PATENA, SOLANKA, ŁAWICA SKALNA, KELT, POJAZD KONNY, DZIESIĄTA WODA PO KISIELU, WYCHÓD, ZAKWAS, TRESKA, ZEFIR, WYDŁUŻALNIK, MIASTO UMARŁYCH, POŻYCZKA, AWARIA, ZAPOTRZEBOWANIE, FIOLET GENCJANY, OBIONE, PANNUS, JARZĘBINÓWKA, GENETYKA KLINICZNA, SZTABSOFICER, BISEKSUALISTA, PRESKRYPTYWIZM, BUDYŃ, TYRANIA, LENIWOŚĆ, TORU, UKŁAD CAŁKUJĄCY, DRUK AKCYDENSOWY, BŁONA ZEWNĘTRZNA, SANDAŁY, LINIA ŚREDNICOWA, ROLNIK INDYWIDUALNY, KARBROMAL, OKUCIE, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, MONITORING, MIARA, HEKSAMETR, TENOR, UFNOŚĆ, PODWOIK, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, KOMBATANTKA, WYDZIELANIE, RYT, AWIZO, WYDZIELINA, GOTOWIEC, KUŹNICA, WŁOCHACZ, FESTYN, REFORMA ROLNA, SAKLA, KOJEC, BORIS, NERW, DRENAŻ LIMFATYCZNY, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, FUNKCJA, POJĘCIE LOGICZNE, STOŻAR, SLAJS, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, GARDEROBA, NAPPA, RODZAJ, GAD, DYWERSJA, ?PLACEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.131 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

O ORGANIZMACH ŻYWYCH - NIEPODATNOŚĆ NA DZIAŁANIE BODŹCÓW LUB NA DZIAŁANIE JAKIEGOŚ SKŁADNIKA WEWNĘTRZNEGO (NP. HORMONU) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: O ORGANIZMACH ŻYWYCH - NIEPODATNOŚĆ NA DZIAŁANIE BODŹCÓW LUB NA DZIAŁANIE JAKIEGOŚ SKŁADNIKA WEWNĘTRZNEGO (NP. HORMONU)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEWRAŻLIWOŚĆ o organizmach żywych - niepodatność na działanie bodźców lub na działanie jakiegoś składnika wewnętrznego (np. hormonu) (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEWRAŻLIWOŚĆ
o organizmach żywych - niepodatność na działanie bodźców lub na działanie jakiegoś składnika wewnętrznego (np. hormonu) (na 13 lit.).

Oprócz O ORGANIZMACH ŻYWYCH - NIEPODATNOŚĆ NA DZIAŁANIE BODŹCÓW LUB NA DZIAŁANIE JAKIEGOŚ SKŁADNIKA WEWNĘTRZNEGO (NP. HORMONU) sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - O ORGANIZMACH ŻYWYCH - NIEPODATNOŚĆ NA DZIAŁANIE BODŹCÓW LUB NA DZIAŁANIE JAKIEGOŚ SKŁADNIKA WEWNĘTRZNEGO (NP. HORMONU). Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast