OBSZAR NA PŁASZCZYŹNIE LUB W PRZESTRZENI, KTÓRY NIE MIEŚCI SIĘ W ŻADNYM KOLE ANI KULI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBSZAR NIEOGRANICZONY to:

obszar na płaszczyźnie lub w przestrzeni, który nie mieści się w żadnym kole ani kuli (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBSZAR NA PŁASZCZYŹNIE LUB W PRZESTRZENI, KTÓRY NIE MIEŚCI SIĘ W ŻADNYM KOLE ANI KULI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.858

SYMBOL NIEOZNACZONY, MALINOTRUSKAWKA, BRANSOLETA KRZYWICZA, KWASZENIAK, POPYCHADŁO, BIOMETRIA, PORÓD KLESZCZOWY, CHOROBA EULENBURGA, SIARKOSÓL, KIŚĆ, KRYSTALOGRAFIA RENTGENOWSKA, COCKTAIL, KARMAZYN, SZEW PODNIEBIENNY, POLE ŹRÓDŁOWE, PROROK, TENOR LIRYCZNY, PAREJAZAUR, POLIETER, INEZ, KOLBA, BUKWICA, FREGATA ŻAGLOWA, ANATOMIA, OZONOSFERA, RZEŹ NIEWINIĄTEK, PODUSZKA BALANSOWA, PATYCZAK, ENKLAWA, NAJEM OKAZJONALNY, BANIA, POETA LAUREATUS, JEDENASTKA, FAKT NAUKOWY, ZAKRĘT ZĘBATY, KATECHEZA, KULA, SOK, HERB, NIBYPESTKOWIEC, COKÓŁ, OSZOŁOM, PRUSY, PANIKA BANKOWA, KAFETERIA OTWARTA, ANALITYK, PŁATKONOS CZARNY, SZEZLONG, OPAŁ, FASOLKA PO BRETOŃSKU, ORZECZNIK PRZYMIOTNY, PRYMUS, STAGNACJA GOSPODARCZA, PORTUGALSKOŚĆ, KAWALERIA, ODKRYCIE, TEKSASY, TAMAULIPAS, UŻYŁKOWANIE, GRANICA KULTUR, PLAFON, OTWÓR DRZWIOWY, SĄD, FARBA KLEJOWA, WAŁ, IZOMER OPTYCZNY, SOLANKA, GUZ KULSZOWY, ŻUBR KARPACKI, ZBROJA BIAŁA, DELUWIUM, OPASANIE, INFOBOKS, NORMALIZACJA, REKRUTER, NOCEK WĄSATEK, ZAJĄKNIĘCIE, WERSJA LEKTORSKA, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, TROPIK, OMEGA, EFEKT MNOŻNIKOWY, WYRAZ OBCY, GARKUCHNIA, OSIOWIEC, MIODOJAD ZŁOTOLICY, SFERA, KAPSLA, GÓRNICA, RUDA PABIANICKA, ZWIĄZEK PARTNERSKI, AC, CZAS UNIWERSALNY, PANAMA, SŁUŻKA, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, SKRUPULAT, PSYCHOLOGIA, LAPICIDA, SZOK CENOWY, WARUNKOWANIE, OSPAŁOŚĆ, WSKAZ, GŁOS PIERSIOWY, KAPLICA LORETAŃSKA, RYGIEL, OLEJE ŚWIĘTE, UCHLANIE SIĘ, KACAPSKI, SKRYTOBÓJCA, LEASING LOMBARDOWY, KOŃ APPALOOSA, ŁUSKA, SUCHORYT, RAKIETA, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, CHEMIA ANALITYCZNA, PĘTLA, LAND, TRAGEDIA, CYKORIA KORZENIOWA, TORNADO SATELICKIE, FUTERKO, HOT DOG, CIELENIE SIĘ LODOWCA, ODSUWACZ, CIĄGOTY, WODNIAK, PCHACZ, DYPTYK, KAWA MIELONA, KIJ, BRUK, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, PULSARY, WIKARYZM EKOLOGICZNY, OBSZAR WODNY, JASZCZUR, WYSTARCZALNOŚĆ, LODOWNIA, RÓW TEKTONICZNY, DACH NAMIOTOWY, DAN, PIASKOWY DZIADEK, DŻINN, SZACHY KORESPONDENCYJNE, SPALINY, CIERPIĄCY, OSIEDLE MIESZKANIOWE, RZADKOŚĆ, FANEROFIT, MONOCENTRYZM, SER TOPIONY, PSYCHOLOGIA AKADEMICKA, MAŁPY WĄSKONOSE, KONIEC, OBSŁUGA, WITREKTOMIA, PRZESTRZEŃ GROTHENDIECKA, POWIERNICTWO, WYPĘDZENIE, RANEK, PRZECHYŁKA, SZKOCKI, SOLNICZKA, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, FILEMON CZARNOLICY, DEKLARACJA, POJEMNOŚĆ POLOWA, EGZEGETA, WIECZNE NIEODDANIE, PISMO, UCHWAŁA, ALIAS INTERNETOWY, SYLWETKA, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, SKONIA, BOTULIZM DZIECIĘCY, NUWORYSZ, WIELOŚCIAN FOREMNY, EPISTOŁA, BĄK, LICHWA, SZPICAK, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, UCINKA, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, PRACA WYJŚCIA, LINIA ABSORPCYJNA, HALABARDA, KRĘG OBROTOWY, CENTRUM, URLOP OJCOWSKI, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, SALA, REGIMENTARZ, CZWARTY ŚWIAT, ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY, MINA, SKLEP WARZYWNY, KOZIOŁ, KONKURENCJA DOSKONAŁA, PRZĘSŁO, PRZEBIERANIEC, BOSCH, BIAŁY MARSZ, LEP, LIMETA, WIĄZANIE, ROZPAD, MYŚL, FREZARKA KOPIARKA, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, PILAR, PSYCHOTANATOLOGIA, ORGAN, CZIRLIDERKA, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, PROTEKCJONIZM, CHOROBA SOMATYCZNA, FACHMAN, HIGIENISTKA, WÓDKA, CHOPIN, TEMAT FLEKSYJNY, SZCZOTECZKA, FALKONKA, VIOLA DA BRACCIO, SIECZKARNIA BIJAKOWA, POMIDOR DRZEWIASTY, GRUSZKA, CZĄBER, ÓSEMKA, DANONEK, DUŃSKI, AZOLLA AFRYKAŃSKA, ŻUŻLOBETON, PŁASKOZIEMIEC, KURTYNA SKALNA, KOSZMAR, SOK, WYŚWIETLARNIA, JĘZYK BRETOŃSKI, KONSULTANTKA, MAKROKIERUNEK, CHOROWITOŚĆ, ŚWIDEREK, EUFORBIA, WANGA, METAL KOLOROWY, LIGA, DOKTOREK, CHOCHOŁEK, ROMUALD, ŚCIANA WSPINACZKOWA, UZDATNIACZ, LASKA MARSZAŁKOWSKA, ZAŁOM, NASADKA, PTASZYNA, HANOWER, FAŁSZYWOŚĆ, REGENERACJA, ŚWIATŁO POSTOJOWE, MAJĄTEK OSOBISTY, PUDDING, OCEAN, TRIANGULACJA, TAJNE KOMPLETY, FRYGOWIE, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, AKT, NIEOBLICZALNOŚĆ, PIKIETA, SAMOLOT, RADIOOFICER, KANAŁ HAVERSA, REAKCJA JĄDROWA, CYTOWALNOŚĆ, POLSKI, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, PUBLIKACJA, WETKA, KASZA PERŁOWA, KEYBORD, SKRZYNKA, INFORMACJA POUFNA, LANDARA, DROGI ODDECHOWE, SZPILKA, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, XSARA, SERPENTYNA, TONACJA, BARIERA JĘZYKOWA, OFICYNA DRUKARSKA, ŻABKA, DZIEWUSZKA, STYMULACJA, ?POBIAŁKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.858 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBSZAR NA PŁASZCZYŹNIE LUB W PRZESTRZENI, KTÓRY NIE MIEŚCI SIĘ W ŻADNYM KOLE ANI KULI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBSZAR NA PŁASZCZYŹNIE LUB W PRZESTRZENI, KTÓRY NIE MIEŚCI SIĘ W ŻADNYM KOLE ANI KULI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBSZAR NIEOGRANICZONY obszar na płaszczyźnie lub w przestrzeni, który nie mieści się w żadnym kole ani kuli (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBSZAR NIEOGRANICZONY
obszar na płaszczyźnie lub w przestrzeni, który nie mieści się w żadnym kole ani kuli (na 20 lit.).

Oprócz OBSZAR NA PŁASZCZYŹNIE LUB W PRZESTRZENI, KTÓRY NIE MIEŚCI SIĘ W ŻADNYM KOLE ANI KULI sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - OBSZAR NA PŁASZCZYŹNIE LUB W PRZESTRZENI, KTÓRY NIE MIEŚCI SIĘ W ŻADNYM KOLE ANI KULI. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x