ODMIANA JĘZYKA NIEMIECKIEGO UŻYWANA GŁÓWNIE W AUSTRII; RÓŻNORODNE FORMY WYKORZYSTANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO, KTÓRE ODRÓŻNIAJĄ SIĘ OD STANDARDOWYCH ELEMENTÓW LITERACKIEJ WERSJI TEGO JĘZYKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AUSTRIACKI to:

odmiana języka niemieckiego używana głównie w Austrii; różnorodne formy wykorzystania języka niemieckiego, które odróżniają się od standardowych elementów literackiej wersji tego języka (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODMIANA JĘZYKA NIEMIECKIEGO UŻYWANA GŁÓWNIE W AUSTRII; RÓŻNORODNE FORMY WYKORZYSTANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO, KTÓRE ODRÓŻNIAJĄ SIĘ OD STANDARDOWYCH ELEMENTÓW LITERACKIEJ WERSJI TEGO JĘZYKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.319

CZUBACZ, MATECZNIK, DEONTOLOGIA WETERYNARYJNA, REJESTRZYK, POIDEŁKO, STOPA, UNIWERSUM, REWIZJONIZM, FRETKA, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, SOWA, KUKUŁKA, BASTARDA, ŚMIGACZ, TRWAŁOŚĆ, FILM SENSACYJNY, CENA WYWOŁAWCZA, BUFET, ROZDZIELCA, RZEŹWOŚĆ, BEDŁKA FIOLETOWA, BŁONICA SPOJÓWEK OKA, SKLEPIENIE PALMOWE, GRZEBUŁA, BOJER, KAPUSTA WARZYWNA PASTEWNA, ARTYSTA, TRZMIELINA OSKRZYDLONA, MIKROSKOP ŚWIETLNY, ZDJĘCIE STYKOWE, WIDZOWNIA, PODZIAŁ, CZARNE, DZIRYT, NIECZUCIE, RUCH, NOTOWANIE CIĄGŁE, OPIEKUN FAKTYCZNY, WIADRO, KLISZA, STŁUCZENIE, KWASORYT, PIJAWKA, ŚPIĄCZKA INSULINOWA, OCHRONA ŚRODOWISKA, KOŃ PRZEWALSKIEGO, ZŁĄCZE CIESIELSKIE, TRANSPOZON, JEFFRIES, OBŻER, WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA, ŁUPEK GRAFITOWY, OLEJ Z OLIWEK, BULDER, KOTWICA RYBACKA, DROGA KOŁOWA, PUNKT KONSTRUKCYJNY, WILCZY GŁÓD, BRZESZCZOT, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, KUSAK, PRANKO, POKÓJ LEKCYJNY, KROKODYLEK, KAPUCHA, ŚWIATŁO DROGOWE, ARCHITEKTURA KOMPUTERA, PERKOZ GRUBODZIOBY, NERWIAK ZWOJOWY, NAJEM, MAANAM, MIĘSIEŃ DWUBRZUŚCOWY, GENEZA, SCRATCHING, SKAŁA OSADOWA, KLĘSKA URODZAJU, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, NEOKLASYCYZM, PRZYCISK, KĄPIEL SŁONECZNA, NIEZALEŻNOŚĆ, PESZT, ROZKOJARZENIE, PUNKT, UBÓJ, UPADŁOŚĆ, FRAZA, LISZAJ RUMIENIOWATY, KONFEDERACJA, DIASTOLE, DOJŚCIE, EKRAN WODNY, ANTYŚWIADECTWO, PARAMAGNETYZM, PŁOZA, FAKT, TRĘBACZE, LODOWIEC SZELFOWY, LAMPA OSCYLOSKOPOWA, ŁAŻENIE, IMPRESYJNOŚĆ, TRANSLOKACJA, JEŻOWIEC, WÓDKA, PŁESZKA, SIŁA LORENTZA, WRZĘCHY, JAZDA FIGUROWA, ŻYŁKA, CZARNOKSIĘŻNIK, WYSADEK, BEDŁKA, IMMUNOFLUORESCENCJA, SZLAUF, RZESZA, AUTOBUS CZŁONOWY, NACJA, BANK DRZEW, LICZBA TRÓJKĄTNA, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, PAKA, BAR, APLIKACJA, KOSTKA BRUKOWA, KISZKA STOLCOWA, FILOLOGIA NIEMIECKA, CYMBAŁY, FLESZ, ZESPÓŁ KARTAGENERA, POJAZD ZAPRZĘGOWY, PSEFOLOGIA, ZUCH, AMONAL, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY, BÓL DUPY, CZUBRICA ZIELONA, KLUSKA KŁADZIONA, SALON MEBLOWY, UKŁAD ODNIESIENIA, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, SADYSTA, DZIAŁANIE, SZKIELET, SYMBOL TERMINALNY, KRAKER, ZAŁAM, GOŁĄB, KSIĘGA WÓJTOWSKA, CZUBACZ, TARCZA, DIAGRAM KWIATOWY, SARABANDA, LIST KREDYTOWY, POŚREDNIK, MECHOWCE, BANDINELLI, ZĘBIEŁEK KARLICZEK, TEZA, PALATALIZACJA, ZASKOK, KOKSA, GONGORYSTA, TRASZKA PIRENEJSKA, AUTOBUS SZYNOWY, SAMOCHWALCA, INŻYNIER DUSZY, ALPINARIUM, MIODOWNIK, ŚRODEK KOMUNIKACJI, GOŚĆ, MIAZMAT, TAMTAM, WSTRZYMANIE, TUBKA, ELIMINACJE, KOŁOMYJEC, POJAWIENIE SIĘ, TRAKTAT SOJUSZNICZY, CZARODZIEJ, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, OCET JABŁKOWY, ZWIERCIADŁO, FANPEJDŻ, GALINSTAN, KATEGORIA SPOŁECZNA, UNTERWALDEN, IRANIZACJA, WIELKORUSKI, CANZONETTA, PRZESUWALNOŚĆ, RARYTAS, CANOSSA, ZBÓJNICKI, APOGEUM, SAMOWOLKA, LAMINAT, DZIELNICA, AFGAŃSKI, DOLAR FIDŻI, DECERNAT, PĘPOWNIK, SUTKA, GOŁĘBICA, VERAIKON, PASO DOBLE, KULCZYBA, WULGARYZM, CHOROBA ERBA-GOLDFLAMA, HAUG, PODUSZKA, FIZYKA ATOMOWA, KOMISJA SKRUTACYJNA, OSCYLOGRAF, PORÓD NATURALNY, SACZEK, ŚRODEK, LINZ, CHAMPION, FILECIK, ELEKTRONIKA, SPÓŁGŁOSKA DZIĄSŁOWA, SPŁATA BALONOWA, PATOMORFOLOGIA, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, DWUGŁOS, SAN, UNIKALNOŚĆ, EPIMER, ŁOWCA TALENTÓW, LANCRET, MAGNI, ODLEWARKA, REGENERACJA, KARBOKSYL, HANDKE, ŻYWIOŁ, CEKOTROFIA, GRAFOLOGIA, SILNIK BLIŹNIACZY, HURONKA, WIEWIÓRKA, MISTRZU, RUGBY, JĘZYK DAHALIK, ASEKURANT, RUBIN, WIELKA CHOROBA, SUPERWIZJA, KRATA, ZMOTORYZOWANY, GEKON PAZURZASTY, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, MAKROREGION, DOMINO, GALARETA, BATUTA, ZŁOŻE OKRUCHOWE, STAWONOGI, BUDOWLA CENTRALNA, ROGATKOKSZTAŁTNE, DIPLOPIA, WĘŻOWNIK, RZEP, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, IKAR, SUBTERRANEOTERAPIA, USTERKOWOŚĆ, KUC AUSTRALIJSKI, HALERZ, FORMALIZACJA, BERBER, CYKL MIESIĘCZNY, ZBIORKOM, KAMICA, TORBIEL BĄBLOWCOWA, MANIERKA, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, KLAUZURA, BALON, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, HANIEBNOŚĆ, NORNICA, PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA, CURRY, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, MYRMEKOLOGIA, MODYFIKACJA, WĘZINA, ERA, PSYCHIATRIA KLINICZNA, HAZUKA, SPRAWIEDLIWOŚĆ, MASTYKS ASFALTOWY, PÓJDŹKA, TABLICA, BIOLOG MOLEKULARNY, RESORTACJA GENOWA, GABLOTA, ?SEANS SPIRYTYSTYCZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.319 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODMIANA JĘZYKA NIEMIECKIEGO UŻYWANA GŁÓWNIE W AUSTRII; RÓŻNORODNE FORMY WYKORZYSTANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO, KTÓRE ODRÓŻNIAJĄ SIĘ OD STANDARDOWYCH ELEMENTÓW LITERACKIEJ WERSJI TEGO JĘZYKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODMIANA JĘZYKA NIEMIECKIEGO UŻYWANA GŁÓWNIE W AUSTRII; RÓŻNORODNE FORMY WYKORZYSTANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO, KTÓRE ODRÓŻNIAJĄ SIĘ OD STANDARDOWYCH ELEMENTÓW LITERACKIEJ WERSJI TEGO JĘZYKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AUSTRIACKI odmiana języka niemieckiego używana głównie w Austrii; różnorodne formy wykorzystania języka niemieckiego, które odróżniają się od standardowych elementów literackiej wersji tego języka (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AUSTRIACKI
odmiana języka niemieckiego używana głównie w Austrii; różnorodne formy wykorzystania języka niemieckiego, które odróżniają się od standardowych elementów literackiej wersji tego języka (na 10 lit.).

Oprócz ODMIANA JĘZYKA NIEMIECKIEGO UŻYWANA GŁÓWNIE W AUSTRII; RÓŻNORODNE FORMY WYKORZYSTANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO, KTÓRE ODRÓŻNIAJĄ SIĘ OD STANDARDOWYCH ELEMENTÓW LITERACKIEJ WERSJI TEGO JĘZYKA sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - ODMIANA JĘZYKA NIEMIECKIEGO UŻYWANA GŁÓWNIE W AUSTRII; RÓŻNORODNE FORMY WYKORZYSTANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO, KTÓRE ODRÓŻNIAJĄ SIĘ OD STANDARDOWYCH ELEMENTÓW LITERACKIEJ WERSJI TEGO JĘZYKA. Dodaj komentarz

1+3 =

Poleć nas znajomym:

x