ODZYWKA SŁOWNA, MAJĄCA NA CELU OBRAŻENIE KOGOŚ LUB CZEGOŚ, BĘDĄCA WYRAZEM TEGO, ŻE NIE TRAKTUJE SIĘ KOGOŚ LUB CZEGOŚ POWAŻNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DRWINA to:

odzywka słowna, mająca na celu obrażenie kogoś lub czegoś, będąca wyrazem tego, że nie traktuje się kogoś lub czegoś poważnie (na 6 lit.)KPINA to:

odzywka słowna, mająca na celu obrażenie kogoś lub czegoś, będąca wyrazem tego, że nie traktuje się kogoś lub czegoś poważnie (na 5 lit.)PRZEŚMIEWKA to:

odzywka słowna, mająca na celu obrażenie kogoś lub czegoś, będąca wyrazem tego, że nie traktuje się kogoś lub czegoś poważnie (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DRWINA

DRWINA to:

odzywka słowna, mająca na celu obrażenie kogoś lub czegoś, będąca wyrazem tego, że nie traktuje się kogoś lub czegoś poważnie (na 6 lit.)DRWINA to:

sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODZYWKA SŁOWNA, MAJĄCA NA CELU OBRAŻENIE KOGOŚ LUB CZEGOŚ, BĘDĄCA WYRAZEM TEGO, ŻE NIE TRAKTUJE SIĘ KOGOŚ LUB CZEGOŚ POWAŻNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.276

EFEKT BOGACTWA, GWIAZDKA, NAWILŻACZ, CZWÓRBÓJ, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, RUTYNISTA, PAPIER TOALETOWY, ABONAMENT, AMINOKWAS BIAŁKOWY, OSYPISKO, INGRESJA MORZA, KRIS, BASEN ARTEZYJSKI, BRYLASTOŚĆ, ILUWIUM, WŁADZA, ŚRUBA POCIĄGOWA, SYSTEMIK, GOŁĄBKA, PIEGUSEK, PRZEBIEG, BYLICA, ROMANCA, SZPILKA, SOLIDARNOŚĆ, BIAŁA GORĄCZKA, WADA, FAETON, KONTRABANDZISTA, CYTOKININA, STACJA PRZESYŁOWA, APORT, PRASOWANIE, FILC, NIEKLAROWNOŚĆ, GŁUPKOWATOŚĆ, ROŚLINA TRUJĄCA, SURFING, POŁOŻNICA, ORTALION, IZOMER, WANNA, ZASZŁOŚĆ, ZAINTERESOWANA, WATERPROOF, SZEW, MUCHOMOR BULWIASTY, AKADEMIK, NOCEK WĄSATEK, MŁOT, PERMISYWNOŚĆ, DRUGA CZĘŚĆ, CZYR, GEN LETALNY, POKŁAD ŁODZIOWY, MONODIA, EWALUACJA BIEŻĄCA, RZESZOTO, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, ZAŁOM, DACH ŚWIATA, TEKST, PRAWORĘKI, TRANSWESTYTA, GRZEBIEŃ, STYLISTKA, MISIO, KRYZA, PRALKA, BLOK LINOWY, RAKSLOT, OKALECZENIE, ATRYBUCJA, ŁASKUN, HYDRA, DANIE, STATYKA, KORONA, ŚMIETANKA, CIAŁO, FILOLOGIA SERBSKA, PAMIĘĆ, POLONEZ, SEKURYT, BRAT, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, CHOPIN, OBYWATEL, PRAŻMO, GRZYB TRUJĄCY, MOSTEK, JĘZYK, KIELICH, CHOROBA WRZODOWA, POJAZD, BYSTROŚĆ, ODDZIAŁ WYDZIELONY, KOMUNIKATYWNOŚĆ, OBEJŚCIE, STREETWORKER, PROFILAKTYKA ŚRODOWISKOWA, FLACHA, BLOK, CIEMNOBLASZEK, ZWIERANIE SZYKÓW, TAROT, SESJA, PRAWO CURIE-WEISSA, SARABANDA, ROK KOŚCIELNY, JĘZYK OBCY, WIDMO, STRZAŁKA, WIĘZIENIE, PODRYG, CZERWONOKRZEW, CZYNNIK RAKOTWÓRCZY, BŁONNIK, WŚCIBSKOŚĆ, SZABAŚNIK, ULĘGAŁKA, INWESTYCJA, PLASTYCZNOŚĆ, IRENA, DWUNASTOKROTNOŚĆ, OBIEG, INWERSJA, WCISK, ROZUM, MYŚLICIEL, GEMISTA, BRYŁA, TOINA, APELACJA, KOSZT INWESTYCYJNY, SUROWOŚĆ, NUR, FATYGANT, FEBRA, ASOCJACJA, RATOWNICTWO GÓRNICZE, SALWA, GAR, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, TRYBRACH, CYRK, KURZAJKA, MRÓWNIKI, RZEMIEŚLNICZEK, ZUPA, PITU PITU, LĘDŹWIE, ZIARNO, WŁĄCZNIK, ŻYDEK, WILK PSZCZELI, ATOMOWOŚĆ, ŻABA NILOWA, OBIEGNIK, MAGISTRALA, UKROP, METYS, BĄK AMERYKAŃSKI, GLORIA, WALKA, LODOWIEC SZELFOWY, SINFONIA, PROTOHISTORIA, CZĄSTKA DZIWNA, DRZEWOSTAN NASIENNY, TOM-TOM, INWERSJA, KARDIOIDA, NIEJASNOŚĆ, KLERK, PINGLE, ILOCZYN TENSOROWY, CHOROBA DYPLOMATYCZNA, ŚLUBNA, GÓRNICTWO WĘGLOWE, WSPARCIE, PRZEJŚCIÓWKA, OBIEG PIENIĄDZA, KURONIÓWKA, SMOCZEK, COSEC, PENTAPTYK, KARTOFELEK, MELODYKA KANTYLENOWA, GOL SAMOBÓJCZY, STRATEG, JARZĘBINA, EPOKA LITERACKA, BĄCZEK, MĘTY SPOŁECZNE, ANTYIMPERIALISTA, SYMBOLICZNOŚĆ, JĘZYK NAHUATL, PAŃSZCZYŹNIAK, MISJA STABILIZACYJNA, ZOOFAGIA, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, AMONAL, WIELKOŚĆ, HAK, PINGWINARIUM, RUSYCYSTYKA, BAŁWOCHWALSTWO, HOBBYSTA, KAPILARNOŚĆ, JEDENASTKA, HIPOTEZA POMOSTOWA, TWARZYCZKA, KONTAKT, UROBEK, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, PLATFORMA SERWEROWA, ZGRUBIENIE, INŻYNIER DUSZ, MATERIALNIA, SZPRYCA, NADSUBSKRYPCJA, PORTE-PAROLE, ANON, FACH, ZESPÓŁ BECKWITHA-WIEDEMANNA, DENDRYT, NIEWYPARZONY PYSK, DOBROĆ, WYPADEK, PROPAGANDÓWKA, ETOLOGIA, ROZKRZEWICIEL, CHRUPKOŚĆ, DZIANINA, ELIMINACJE, ABORDAŻ, TYKA, WYSYP ZARODNIKÓW, WOJOWNICZOŚĆ, WNIEBOWZIĘCIE, REAKCJA BEZWARUNKOWA, GUZ KULSZOWY, PAWILON, STÓŁ MONTAŻOWY, KONTROLA PASZPORTOWA, ŁAGODNOŚĆ, WARSTWA JASNA, LIMFOCYT, EMOTKA, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, PADÓŁ, IZOMER OPTYCZNY, INWAZYJNOŚĆ ZARAZKÓW, BERŻERETKA, DETAL ARCHITEKTONICZNY, DACH MANSARDOWY, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, SOLARIUM, BONGOSY, PRZECIWIEŃSTWO, EMERYTURA POMOSTOWA, BITUMIZACJA, ROBAK, HEADHUNTER, MĄKA, SZCZOTKARZ, KOŁTRYNA, ANTYCIAŁO, GARDEROBA, LEKTURKA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, CZUWANIE MODLITEWNE, BAŃKA, KATOLICKOŚĆ, DUCHOWY OJCIEC, NOWOTWÓR ŁAGODNY, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, SAMOOKALECZENIE, DZIEWIĘTNASTKA, HANDEL NARĘCZNY, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, KUCHNIA, ROZBIEG, PODSKÓRNIA, ANALOGIA, BUM, GATUNEK PARASOLOWY, MUNDANIA, DROGA ZBIORCZA, PLUTON, RÓW, PIROGRAFIA, DEGRADACJA, KASTANIETY, BIAŁE PLAMY, AEROLIT, PODRZEŃ, CHRYSTOLOGIA, ?SUPERKOMBINACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.276 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODZYWKA SŁOWNA, MAJĄCA NA CELU OBRAŻENIE KOGOŚ LUB CZEGOŚ, BĘDĄCA WYRAZEM TEGO, ŻE NIE TRAKTUJE SIĘ KOGOŚ LUB CZEGOŚ POWAŻNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ODZYWKA SŁOWNA, MAJĄCA NA CELU OBRAŻENIE KOGOŚ LUB CZEGOŚ, BĘDĄCA WYRAZEM TEGO, ŻE NIE TRAKTUJE SIĘ KOGOŚ LUB CZEGOŚ POWAŻNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DRWINA odzywka słowna, mająca na celu obrażenie kogoś lub czegoś, będąca wyrazem tego, że nie traktuje się kogoś lub czegoś poważnie (na 6 lit.)
KPINA odzywka słowna, mająca na celu obrażenie kogoś lub czegoś, będąca wyrazem tego, że nie traktuje się kogoś lub czegoś poważnie (na 5 lit.)
PRZEŚMIEWKA odzywka słowna, mająca na celu obrażenie kogoś lub czegoś, będąca wyrazem tego, że nie traktuje się kogoś lub czegoś poważnie (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DRWINA
odzywka słowna, mająca na celu obrażenie kogoś lub czegoś, będąca wyrazem tego, że nie traktuje się kogoś lub czegoś poważnie (na 6 lit.).
KPINA
odzywka słowna, mająca na celu obrażenie kogoś lub czegoś, będąca wyrazem tego, że nie traktuje się kogoś lub czegoś poważnie (na 5 lit.).
PRZEŚMIEWKA
odzywka słowna, mająca na celu obrażenie kogoś lub czegoś, będąca wyrazem tego, że nie traktuje się kogoś lub czegoś poważnie (na 11 lit.).

Oprócz ODZYWKA SŁOWNA, MAJĄCA NA CELU OBRAŻENIE KOGOŚ LUB CZEGOŚ, BĘDĄCA WYRAZEM TEGO, ŻE NIE TRAKTUJE SIĘ KOGOŚ LUB CZEGOŚ POWAŻNIE sprawdź również:

człon nieruchomy mechanizmu ,
postać łuszczycy występująca głównie u dorosłych, o najcięższym przebiegu; wysiewowi zmian towarzyszy wysoka gorączka, osłabienie, zły stan ogólny, w części przypadków z zagrożeniem życia włącznie ,
rurki we włosach ,
Tigrisoma fasciatum - gatunek ptaka z rodziny czaplowatych (Ardeidae) ,
produkt rozkładu drewna ,
francuski malarz i grafik (1686-1755), prace do bajek La Fontaine'a, sceny polowań, portrety, kartony do gobelinów ,
Notoungulata - wymarły rząd prymitywnych ssaków kopytnych; żyły w okresie od kredy po plejstocen, zamieszkując Amerykę Południową i Północną oraz Azję ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
miasto i port we wsch. Tunezji nad Morzem Śródziemnym, ośrodek handlowy regionu uprawy oliwek ,
zaczerwienienie skóry na twarzy, często będące następstwem emocji, zmęczenia, gorąca albo mrozu ,
porządek, praworządność, dobrobyt ,
w budownictwie: element służący do mocowania części budowli w sposób uniemożliwiający ich przemieszczenie ,
Falco columbarius columbarius - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku drzemlik (Falco columbarius) ,
muzułmanka walcząca z krzyżowcami ,
część pokładu, która znajduje się ponad pułapem chodnika górniczego ,
księżyc ,
Kozak-powstaniec, uczestnik hajdamaczyzny, ruchu chłopskiego przeciw uciskowi szlachty polskiej na prawobrzeżnej Ukrainie w XVIII w ,
Atypus affinis - gatunek pająka z rodziny gryzielowatych; jeden z trzech gatunków występujących w Polsce i będący pod ochroną prawną; gatunek ten zamieszkuje wyłącznie Europę i małe obszary Afryki Północnej, spotykany w południowej Anglii, Danii, sporadycznie także w Rosji, Szwecji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii i Algierii ,
wypiek, wypiekanie, pieczenie ,
podatek od spekulacyjnych transakcji walutowych, z którego dochód miał być przeznaczony na wyrównanie nierówności społecznych ,
biolog, specjalista od ekologii ,
proces uruchamiania się, startowania aplikacji, programu lub komputera ,
sportowe spodnie męskie o krótkich bufiastych nogawkach ,
trójbok - figura geometryczna będąca wielokątem o trzech bokach; także kształt zbliżony do takiego wieloboku ,
ciężka jazda polska ze skrzydłami u ramion w XVI/XVIII w ,
pojazd silnikowy o małej mocy przeznaczony do wykonywania niewielkich prac manewrowych i ciągnięcia lekkich pociągów ,
w wiertnictwie; chwytak ząbkowy ,
straciła przyjaciela (w piosence) ,
samolot myśliwski lub pilot takiego samolotu ,
logika wolna od założeń ontologicznych, takich jak założenie niepustości dziedziny

Komentarze - ODZYWKA SŁOWNA, MAJĄCA NA CELU OBRAŻENIE KOGOŚ LUB CZEGOŚ, BĘDĄCA WYRAZEM TEGO, ŻE NIE TRAKTUJE SIĘ KOGOŚ LUB CZEGOŚ POWAŻNIE. Dodaj komentarz

2×3 =

Poleć nas znajomym:

x