OKNO, W KTÓRYM RAMA OKIENNA SKŁADA SIĘ NA CAŁYM SWOIM OBWODZIE Z JEDNEGO ELEMENTU O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM, USTAWIONYM TAK, ŻE DŁUŻSZY BOK PRZEKROJU JEST PROSTOPADŁY DO MURU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OKNO KROSNOWE to:

okno, w którym rama okienna składa się na całym swoim obwodzie z jednego elementu o przekroju prostokątnym, ustawionym tak, że dłuższy bok przekroju jest prostopadły do muru (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OKNO, W KTÓRYM RAMA OKIENNA SKŁADA SIĘ NA CAŁYM SWOIM OBWODZIE Z JEDNEGO ELEMENTU O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM, USTAWIONYM TAK, ŻE DŁUŻSZY BOK PRZEKROJU JEST PROSTOPADŁY DO MURU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.713

HIMALAJE, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, OBŁUDNIK, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, PODUSZKA KURTYNOWA, ALGEBRA OGÓLNA, BIOGEOGRAFIA, LANTANOWIEC, SZTUBA, AKCJA NIEMA, UPOMNIENIE, EROS, POLEROWACZ, NIECHLUJNOŚĆ, BRYŁA SZTYWNA, DRIP, SOLARIUM, KREDYT ROLOWANY, PIĘTA, BOKSERKA, SADZAK, KONSERWATOR ZABYTKÓW, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, UPOJENIE SENNE, BABIE LATO, RADIANT, RAK SZEROKOSZCZYPCOWY, KOŁNIERZ, CHOROBA DUCHA, HALIT, PRAWO PUBLICZNE, BATERIA AKUMULATOROWA, TRZPIEŃ, WĘGRZYNEK, OBCIĄŻENIE, BANAT, TRYB, JATKA, RZECZYWISTOŚĆ, PRZEDŁUŻACZ, BOREWICZ, KAPISZONÓWKA, OWAL KARTEZJUSZA, BARCZATKA GŁOGÓWKA, ZWIERAK MIKROFALOWY, PŁOZA, STADIALNOŚĆ, GRZYB STROJNY, SZYMEL, KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, STUPAJKA, KONFORMER, DYDAKTYCZNOŚĆ, OSUWISKO, LEPIDOZAURY, ALFABET FONETYCZNY, GITARA DZIESIĘCIOSTRUNOWA, ELOPSOPODOBNE, ZACIĘTOŚĆ, KANAŁ, TOMIZM, RETOROMANIN, UJŚCIE, SPONTANICZNOŚĆ, SZCZAWIÓWKA, KOZIOŁ, NATURA, BELKOWANIE, ŁĘG JESIONOWY, ORZECHOWIEC, POWSZECHNOŚĆ, REHABILITANT, KOMORA, PRĄD PRZEMIENNY, KRYMINAŁ, STAN WZBUDZONY, SEMESTR ZIMOWY, RYBA ŁAWICOWA, LIKWIDATOR SZKÓD, ŁAŃCUSZEK, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, PROBÓWKA WIRÓWKOWA, POMÓR, WYJĄTKOWOŚĆ, KORKOCIĄG, OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ, STRES, OSTROŚĆ, KTOŚ, OCZYSZCZALNIK, HIPERTENSJOLOGIA, STRÓJ WIECZOROWY, TOLERASTA, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, PUSZCZYK, SYNDROM PARYSKI, LAKIER, BETON STRUNOWY, ŻERDNIK, ISTOTA BIAŁA, WIHAJSTER, PODSTAWA, NIESPRAWNOŚĆ, ABSOLUTORIUM, ATORWASTATYNA, WNĘTROSTWO, PODPORA, LOTNISKOWIEC ŚMIGŁOWCOWY, MASA SOLNA, RELIGIOZNAWCA, PKB PER CAPITA, ZIEMIA OBIECANA, EPILEPTOLOG, SZOPEN, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, SYNTEZA FISCHERA-TROPSCHA, DYN, GRUCZOŁ DOKREWNY, DZWONNICA, AMBULATORIUM, POMIOTŁO, BRUTALNOŚĆ, KOŁEK, NIEPOTRZEBNOŚĆ, TAKT TRÓJDZIELNY, SZACHOWNICA POLIBIUSZA, HEIMAT, PERLATOR, GAROWNIA, JĘZYK ETIOSEMICKI, WALCOWNIA ZIMNA, BASISTA, REOSTAT, ORIENTACJA, PUNKT PRZYSŁONECZNY, BANKSTER, PRZYSADZISTOŚĆ, FORMIZM, DALEKOWZROCZNOŚĆ, SZEWNICA BZÓWKA, ASOCJALNOŚĆ, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, WALEC PARABOLICZNY, OKRES WEGETACYJNY, BALET, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, ŚMIECH, DITLENEK, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, PALNIK BUNSENOWSKI, GRUBY ZWIERZ, GANGSTER, PRĄD CZYNNOŚCIOWY, ODEZWA, BATERIA ANODOWA, EWANIELIA, KODEKS, EKSPEDYTURA, RZECZY OSTATNIE, PILAR, ALFA-BLOKER, CYGAŃSTWO, MĄDROŚĆ, SZTUKA, WIERSZ LEONIŃSKI, KAMELEON, KANTONIERA, ŻÓŁTLICA OWŁOSIONA, SKIBOB, FILOLOGIA ANGIELSKA, ALWALKERIA, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, POKARM, MONTAŻ, ŁATEK, BODZIEC BEZWARUNKOWY, WZGLĄD, TABU, KONKLAWE, EKLIPTYKA, ZNAMIENNOŚĆ, NIESTOSOWNOŚĆ, OSNOWA GEODEZYJNA, APELANT, IMIENINY, ŻAGIEW, WATAHA, POSTNIK, CZAPA POLARNA, OŻAGLOWANIE SKOŚNE, OGRANICZNIK REFERENCYJNY, WYCHOWAWCA, SAMOLOT BOMBOWY, PERYKARP, OBOWIĄZEK SZKOLNY, SONDAŻ, MAORYJSKI, ABDERA, UDERZENIE, FOKMASZT, GŁOŚNIK JONOWY, ZŁOŚLIWOŚĆ, OKNO, PATRYCJUSZ, WYKOPYRTNIĘCIE SIĘ, WYŚCIG, ŁYŻKA, MAORYSKI, SAMOGŁOSKA KRÓTKA, JON KARBONIOWY, UCHWYT, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, NIEDOROZWÓJ, GAMBIT KIESERITZKY'EGO, PRZEJAZD, ZASTRZALIN TOTARA, SUCHAR, ZGNIŁY KOMPROMIS, PRZYROST, CECHOWNIA, WĘDKA, BELLOTTO, TORFOWISKO SOLIGENICZNE, BOTULIZM PRZYRANNY, KASTLER, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, NEK, NATURYSTKA, FIZYK, GNIOTOWNIK, OSTATNIA POSŁUGA, JĘZYK WEGETUJĄCY, ZATRZYMANIE, ENERGIA, ŻYWY POMNIK, SOLIDARNOŚĆ, USUWISKO, PODŁOŻE MALARSKIE, POLIMORFIZM, PAŹDZIOR, GRZYB NADRZEWNY, ZDRADA, POLICJA SĄDOWA, PODCIŚNIENIE, PIES STRÓŻUJĄCY, MATA, PROJEKCYJNOŚĆ, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, ZAMIANA, NIEPOKALANEK MNISI, TALENT, AZOLLA, UTWARDZACZ, PAWIE OKO, TRANSFORMATOR SEPARACYJNY, KANADA, KUCHNIA MOLEKULARNA, ŚNIEG, ZAPOJA, ZWIERZYNIEC NIEBIESKI, BEJT, URANIDOWATE, PAS WŁĄCZENIOWY, STANOWISKO, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, PAWANA, DOMEK NA DRZEWIE, ZBIEŻNOŚĆ PUNKTOWA, OCEANOGRAFIA, SCRATCHING, KUGUAR, WOREK REZONANSOWY, HIPOSTYL, SFERA BIOTYCZNA, RZADZIZNA, WIENIEC, ŚWIECZKA, WZNOWIENIE, ZMARTWIENIE, ŻUREK, WARTOWNIK, JĘDZA, NIEZALEŻNOŚĆ, ROZKŁAD, ZAKURZENIE, NEOTENIA, MEDYCYNA PALIATYWNA, KASZTAN, NAPOMNIENIE, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, PORYWCZOŚĆ, BARWY WOJENNE, TREN, KOŚĆ GUZICZNA, PAPROTNIKI, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, PÓŁSANATORIUM, ?WARIACJE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.713 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OKNO, W KTÓRYM RAMA OKIENNA SKŁADA SIĘ NA CAŁYM SWOIM OBWODZIE Z JEDNEGO ELEMENTU O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM, USTAWIONYM TAK, ŻE DŁUŻSZY BOK PRZEKROJU JEST PROSTOPADŁY DO MURU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OKNO, W KTÓRYM RAMA OKIENNA SKŁADA SIĘ NA CAŁYM SWOIM OBWODZIE Z JEDNEGO ELEMENTU O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM, USTAWIONYM TAK, ŻE DŁUŻSZY BOK PRZEKROJU JEST PROSTOPADŁY DO MURU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OKNO KROSNOWE okno, w którym rama okienna składa się na całym swoim obwodzie z jednego elementu o przekroju prostokątnym, ustawionym tak, że dłuższy bok przekroju jest prostopadły do muru (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OKNO KROSNOWE
okno, w którym rama okienna składa się na całym swoim obwodzie z jednego elementu o przekroju prostokątnym, ustawionym tak, że dłuższy bok przekroju jest prostopadły do muru (na 12 lit.).

Oprócz OKNO, W KTÓRYM RAMA OKIENNA SKŁADA SIĘ NA CAŁYM SWOIM OBWODZIE Z JEDNEGO ELEMENTU O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM, USTAWIONYM TAK, ŻE DŁUŻSZY BOK PRZEKROJU JEST PROSTOPADŁY DO MURU sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - OKNO, W KTÓRYM RAMA OKIENNA SKŁADA SIĘ NA CAŁYM SWOIM OBWODZIE Z JEDNEGO ELEMENTU O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM, USTAWIONYM TAK, ŻE DŁUŻSZY BOK PRZEKROJU JEST PROSTOPADŁY DO MURU. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x