OKRĄGŁA, ZŁOTA LUB POZŁACANA TACKA, NA KTÓREJ KŁADZIE SIĘ HOSTIĘ I KTÓRĄ NAKRYWA SIĘ KIELICH W CZASIE MSZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PATENA to:

okrągła, złota lub pozłacana tacka, na której kładzie się hostię i którą nakrywa się kielich w czasie mszy (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PATENA

PATENA to:

naczynie, na którym kładzie się Hostię po konsekracji (na 6 lit.)PATENA to:

w liturgii katolickiej złota lub pozłacana tacka, na której kładzie się Hostię (na 6 lit.)PATENA to:

pozłacany, okrągły talerzyk liturgiczny (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OKRĄGŁA, ZŁOTA LUB POZŁACANA TACKA, NA KTÓREJ KŁADZIE SIĘ HOSTIĘ I KTÓRĄ NAKRYWA SIĘ KIELICH W CZASIE MSZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.661

GAP, RADA GABINETOWA, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, BOHATER POZYTYWNY, WOSKOWNIA, ANNA, FILEMON BLADY, MIASTO, KRATKA KSIĘCIA WALII, CIĄŻA, S/Y, BAT, WROCŁAWSKOŚĆ, SZKOŁA WYŻSZA, DYPODIA, PARALELIZM, ULTRAPRAWICA, NAKTUZ, ODRA, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, ROZŚWIETLACZ, DZIESIĄTY, BRUDAS, SŁUP, KLEJARZ, TELEKONWERTER, AVIZO, BŁYSK, LOGIZACJA, KŁUSAK ORŁOWSKI, OBIONE, KAPLERZ, ANTYCYPACJA, POSTERUNEK, ŁÓDŹ LATAJĄCA, STROIK, ŻYWOT, SZKANDELA, ENTOMOFAUNA, WERSJA ALFA, KĘDZIERZAWKA, ZIARNOJAD, HIPOTERAPEUTA, PLANTAN, SŁAWA, AMONIT, FILOZOFIA LOTOSU, BEZAN, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, ULEPSZACZ, REEDUKACJA, PRZĘSŁO, LECZENIE CHIRURGICZNE, SALSA, TRASZKA PIRENEJSKA, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, WZROK BAZYLISZKA, CIELENIE SIĘ LODOWCA, BUDKA, OBEREK, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, ZNAK, PAZUR, ROWER, REPUBLIKA PREZYDENCKA, BUKAT, ŹRÓDŁO, TABLICA PRAWDY, ZASIĄG, GAMA, UKONTENTOWANIE, KOKPIT, WYŁAWIACZ, NEOFITA, STRZYKAWKA, BILBORD, BIAŁY ROSJANIN, CERAMIKA SZNUROWA, BEZDEŃ, KLEJÓWKA, EPILEPTOLOG, PUSZCZYK, CYZELATORSTWO, DŁAWIEC, JAMES, TERMINAL, FERRIMAGNETYZM, JASTRYCH, RAMFORYNCHOWCE, ŁASKUN, WYKROCZENIE SKARBOWE, BUŁGARSKI, POŁĄCZENIE CIERNE, CEREBROZYD, WYZNAWCA, TERAPIA SZOKOWA, KWAS, MIKROGRAFIA, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, ZRZĄDZENIE, SONG, PUNKT KOPULACYJNY, KOT, NARZECZONA, TEKSTUALNOŚĆ, MĘKI TANTALA, ZNAJDA, KROATYSTYKA, KURDUPLOWATOŚĆ, PODSADKA, FITOGEOGRAFIA, IZBA MORSKA, CEGŁA DZIURAWKA, BRACTWO RYCERSKIE, LIŚCIENIE, MANIERKA, CZAS TERAŹNIEJSZY, DOŁEK, PRAWO MOORE'A, MODEL NIEPARAMETRYCZNY, DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE, WAMS, KOTONINA, BYDLĘ, WŁOSEK, GEKON PASKOWANY, WARKOCZ, LINIA, STOŁP, TERYTORIUM POWIERNICZE, KRAJALNIA, WYPITEK, PIENIĄDZ LOKALNY, MAŁY PALEC, HRECZKOSIEJ, RADIOODTWARZACZ, ŁUK JARZMOWY, SYLABA MOCNA, DZIKUS, WODA, GALERIA, OKULIZACJA, SALOWA, PLAKIETA, PORCELANA STOŁOWA, PATRON, POLICJA SĄDOWA, PŁASKI TALERZ, BÓG, NERWIAK OSŁONKOWY, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, GOBELINIARZ, WITRYNA, DZIABKA, PLAKAT, MOSTOWNICZY, FIRMANCTWO, INTERESOWNOŚĆ, ZŁOTA RENETA, INTERES PRAWNY, LOTERIA FANTOWA, USTNIK, RYBY DRAPIEŻNE, WALOSZEK, SZKŁO WENECKIE, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, WAGA MIEJSKA, CIUĆMA, KECZUA, NALEGANIE, AGENEZJA NERKI, SPIRYT, BEJCA, PRZECZENIE, TEMPO, TAJEMNICA POLISZYNELA, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, SAMOGRAJ, ŻYTO, BRAT, LEBERKA, BATUTA, PANTOGRAF, ZAJĄKNIĘCIE, TRYCYKL, CHONDRYT WĘGLISTY, SADZAK, BIURO TECHNICZNE, BRAMSEL, WIRTUOZERSTWO, FIOLET GENCJANY, JODEŁKA, ZEBROID, BOMBIARZ, ATTACHÉ KULTURALNY, MANIFESTACJA, WAGON BEZPRZEDZIAŁOWY, AKCENT, NACZYNIA POŁĄCZONE, TERAKOTA, PŁYTA, KOCIOŁEK, RURA ODPŁYWOWA, TRANSPORTER, KĄT PEŁNY, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY, PRAWO WEWNĘTRZNE, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, ZASILANIE, SULFON, BŁĄD, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, PYTANIE, BAKTERIA ŚLUZOWA, TYTAN, CHOPINISTKA, REPERTUAR, REAKCYJNA PRAWICA, CEWKA, MATURZYSTA, ATRYBUCJA STABILNA, DOBRO, WATA, LEGAR, GEOGRAFIA LINGWISTYCZNA, ŁUPEK MIKOWY, DUR POWROTNY, DECENTRALIZACJA, SOSNA MASZTOWA, QUICKSTEP, PRZEWIJAK, NIEZRĘCZNOŚĆ, LANGUR WSPANIAŁY, POKŁAD STATKU, REAKTOR JĄDROWY, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, KONODONT, PYZY, ZBRODNIARZ WOJENNY, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, ŚLIWA, DUCH OPIEKUŃCZY, GIPSORYT, WAMPIR, PRYMULA, ENUMERACJA, ŁASICA, OPTYKA, ZASTAWKA, PRAWO MATERIALNE, PORĘBA, NABIERACZ, OBÓZ KONDYCYJNY, TYMBALIK, NADAWCA SPOŁECZNY, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, ROZRZUTNIK, DŹWIĘCZNOŚĆ, CHOROBA EULENBURGA, PUSZKARZ, LIQUID, MIGRACJA PLANETARNA, PRĘŻNOŚĆ, TARCIE, STAN USTALONY, SUBSTANCJA OBCA, OPŁATA KONCESYJNA, PISMO URZĘDOWE, MORS, KONOTACJA, WOLNOAMERYKANKA, PAGINATOR, ZATOR, NARAMIENNICA, PRZEZIERNIK, ORLĘ, SELENEK, PODATEK BASENOWY, SKOCZKOWE, SUBSTYTUCJA, MRÓWNIKOWATE, NUMER, KARŁO, FREDRO, CALABAZA, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, SZPILKA, LEGISLATYWA, GRAAL, PODEJRZANA, KARAT, DZIANINA, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, DEWELOPER, PIERWSZY PLAN, GATUNEK MIESZANY, DŻEM, ?ŚCIANA OGNIOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.661 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OKRĄGŁA, ZŁOTA LUB POZŁACANA TACKA, NA KTÓREJ KŁADZIE SIĘ HOSTIĘ I KTÓRĄ NAKRYWA SIĘ KIELICH W CZASIE MSZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OKRĄGŁA, ZŁOTA LUB POZŁACANA TACKA, NA KTÓREJ KŁADZIE SIĘ HOSTIĘ I KTÓRĄ NAKRYWA SIĘ KIELICH W CZASIE MSZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PATENA okrągła, złota lub pozłacana tacka, na której kładzie się hostię i którą nakrywa się kielich w czasie mszy (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PATENA
okrągła, złota lub pozłacana tacka, na której kładzie się hostię i którą nakrywa się kielich w czasie mszy (na 6 lit.).

Oprócz OKRĄGŁA, ZŁOTA LUB POZŁACANA TACKA, NA KTÓREJ KŁADZIE SIĘ HOSTIĘ I KTÓRĄ NAKRYWA SIĘ KIELICH W CZASIE MSZY sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - OKRĄGŁA, ZŁOTA LUB POZŁACANA TACKA, NA KTÓREJ KŁADZIE SIĘ HOSTIĘ I KTÓRĄ NAKRYWA SIĘ KIELICH W CZASIE MSZY. Dodaj komentarz

5×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast