OKREŚLONA W SPOSÓB PRECYZYJNY INFORMACJA DOTYCZĄCA, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, JEDNEGO LUB KILKU EMITENTÓW INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ALBO NABYWANIA LUB ZBYWANIA TAKICH INSTRUMENTÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INFORMACJA POUFNA to:

określona w sposób precyzyjny informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub kilku emitentów instrumentów finansowych albo nabywania lub zbywania takich instrumentów (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OKREŚLONA W SPOSÓB PRECYZYJNY INFORMACJA DOTYCZĄCA, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, JEDNEGO LUB KILKU EMITENTÓW INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ALBO NABYWANIA LUB ZBYWANIA TAKICH INSTRUMENTÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.457

KOSZULKA, ITALIAŃSKI, MANIFEST, PUŁAPKA OFSAJDOWA, OSTRA AMUNICJA, JĄDRO, WYRZUTNIA, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, ŚWINKA, ZAJĘCIE, TUM, GRZBIET, BUTERSZNYT, MASZYNA SAMOBIEŻNA, BRAZYLIJSKOŚĆ, WYKONAWCA, NAJEŹDŹCA, SOCZEWKA, ENDOPROTEZA, HERMA, RESPIRATOR, OMDLAŁOŚĆ, GRA MIESZANA, ZWŁOKI, ZARAZA, MOSH, ŁONO, SZMATA, SŁODZIK, BAJADERA, TRAWERS, LEJEK, INKORPORACJA, FARBA, INIEKCJA, METODA DELFICKA, HALE, WSPÓŁZAWODNICTWO, SIAD RÓWNOWAŻNY, BEFKA, ALMANACH, ELEKTORAT, KARTEL, BEZŁAD FRIEDREICHA, KAPELMISTRZ, KRATER UDERZENIOWY, HOMOFONIA, SER EDAMSKI, TEST CIS-TRANS, KLUCZ, POSTAWA, CHRYJA, KACOWE, AMBRAZURA, PROGRAM WYBORCZY, NIEBIOSA, OZOREK, MUZYKA ELEKTRONICZNA, DETAL, SUMKA, MASA MOLOWA, PIERNICZEK, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, BUJANIE, ZASIADKA, OWAD, ALUZJA, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, DIAKONIA, BABOCHŁOP, KABEL, KWADRAT, SPÓD, OBŁĘK, PARTIA, SANDALIN, ŁUK KLASYCZNY, GWIAZDKA, DIADEM, ŁUNA, DYMKA, NAGIEL, ZAWRÓT GŁOWY, EGZEKUTYWA, BULAJ, DUŃSKI, WZGLĄD, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, ANEUPLOIDALNOŚĆ, ZYSK, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, DERMOKOSMETYKA, PASTORAŁKA, ROZROST, SZLAM, OCZOJEBKA, LEKTORIUM, WZROK, ROZBUDOWA, TRUKCZASZY, SYPIALKA, WIERSZ, KOLONIA, TERYNA, BIRET, TEATR, SYFON, KUPNO, ZALEWA, FLAGSZTOK, MANIFESTACJA, ODPŁYW, WYZIEW, PIĘCIOGROSZÓWKA, TARANTELA, MEDALION, LIMFOBLAST, TERMOMETR RNA, WYCISK, BUKOLIKA, MORWA, KONTUR, TABLETKA, POLIMORFIZM, KSIĘGA ŁAWNICZA, GNOMON, KOSZULA, TRYPTYK, PRZEWÓD, GRZĘDA, WASĄG, TYK, RAJZBRET, INFORMATYK, IRRADIACJA, ZGRUBIENIE, SAMODESTRUKCJA, GRADACJA, SZPERACZ, PLOTER PŁASKI, PRĄD INDUKCYJNY, EGZOTYK, REZYDENCJA, SERWIS, ASYSTA, POJAZD SPECJALNY, FRONTON, SENES, MLEKO, LIPA, EKSKLAWA, TECZKA PERSONALNA, HAK, MONTAŻ, SMAROWNICA, GRA, KLEJ, SZKOCKOŚĆ, DIETA, STUDNIA, GŁUCHY TELEFON, SENS, OPAŁ, LUDWIK, IMPAST, UMOWA ADHEZYJNA, WULWODYNIA, REMONTANTY, POTENCJAŁ ZETA, BIEŻNIA, TRANSPORTER, ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA, KOŃ KIŃSKI, WSCHÓD, IWAN, KLERODENDRON, SZTUKA WALKI, FRATER, WYSEPKA, ZWIJARKA, OŚCIEŻE, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, UKŁAD OPTYCZNY, KROPLA CHMUROWA, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, KOROWAJ, DŁAWIK, KOSZTORYS INWESTORSKI, BUKOWIANIN, TRAGICZNOŚĆ, CYTODIAGNOSTYKA, DRĘTWOTA, KLERK, FIOLET GENCJANOWY, BONANZA, PAPIER ŚCIERNY, KOLUMNA, PANORA, TESTOWANIE WZORCOWE, WIADOMOŚĆ, ŁANIA, PRZECIER, NANSUK, TAJEMNICA, PODMIOT, MATAMATA, SZTYFT, LUFA, LURA, ESCHATOLOGIA, NEGOCJACJA, PRĄD PRZEMIENNY, STRZAŁECZKA, SZACHT, SZURPEK MISECZKOWATY, DUMPING, FIBRYL, FRYZURA INTYMNA, KRWIŚCIĄG, PRZEDSTAWIENIE, MAJÓWKA, WŁAŚCIWOŚĆ, PODWODA, ŻAŁOBA, RYLEC, BYTOWNIT, MINESTRONE, TERRARYSTYKA, PICA, MATNIA, WYTWÓR, ZŁA PRASA, POTENCJAŁ, ZBOCZENIEC, BENTAL, KARKÓWKA, BAND, PODYPLOMÓWKA, ZBRODNIA HITLEROWSKA, REGULARNOŚĆ, BEZCZUCIE, JAPONKI, SZYDLARZ, KAMUFLAŻ, TAJEMNICA PAŃSTWOWA, ODMIANA UPRAWNA, PROWINCJA, REWERS, ALDO, PĘTLICA, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, CIĘŻKIE DZIAŁA, ŚLIWA, WOLANT, ROZKAZ PERSONALNY, ZŁOŻE GNIAZDOWE, RETUSZ, KALIKO, TUTOR, PRZEKŁAD, REFLEKS, TYTOŃ, KORNIK, KOPUŁA LODOWA, ŁADUNEK BOJOWY, ANASTOMOZA, TYMPANON, MAKART, INSPEKTOR SZKOLNY, FINAŁ, BIAŁA ŚMIERĆ, ŁYKACZ, PANAMA, CYNK, PRODUCENT, TERMINAL, ANTYMONARCHISTA, CHUDOŚĆ, SOLO, KITEL, KOOPERANT, REMONT ŚREDNI, SZCZI, TWÓR, TĘSKNOTA, WYŚCIGI KONNE, PRZENIKLIWOŚĆ, IRANIZACJA, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, SYSTEM WALUTOWY, KALIKO, BOMBARDA, KAZAMATA, MEZOTERAPIA, PUCH KIELICHOWY, PION, KOGA, ?PLAMKA FORDYCE'A.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.457 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OKREŚLONA W SPOSÓB PRECYZYJNY INFORMACJA DOTYCZĄCA, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, JEDNEGO LUB KILKU EMITENTÓW INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ALBO NABYWANIA LUB ZBYWANIA TAKICH INSTRUMENTÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OKREŚLONA W SPOSÓB PRECYZYJNY INFORMACJA DOTYCZĄCA, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, JEDNEGO LUB KILKU EMITENTÓW INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ALBO NABYWANIA LUB ZBYWANIA TAKICH INSTRUMENTÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INFORMACJA POUFNA określona w sposób precyzyjny informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub kilku emitentów instrumentów finansowych albo nabywania lub zbywania takich instrumentów (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INFORMACJA POUFNA
określona w sposób precyzyjny informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub kilku emitentów instrumentów finansowych albo nabywania lub zbywania takich instrumentów (na 16 lit.).

Oprócz OKREŚLONA W SPOSÓB PRECYZYJNY INFORMACJA DOTYCZĄCA, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, JEDNEGO LUB KILKU EMITENTÓW INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ALBO NABYWANIA LUB ZBYWANIA TAKICH INSTRUMENTÓW sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - OKREŚLONA W SPOSÓB PRECYZYJNY INFORMACJA DOTYCZĄCA, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, JEDNEGO LUB KILKU EMITENTÓW INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ALBO NABYWANIA LUB ZBYWANIA TAKICH INSTRUMENTÓW. Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast